Personel

Doktor Öğretim Üyesi Sabriye Şener
Doktor Öğretim Üyesi
Sabriye Şener
@ E-posta
sabriyesener@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi 1987

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi 2003

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi 2014

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şener Sabriye, Erol İsmail Kaan, 2017. Motivational Orientations and Self-Efficacy Beliefs of Turkish Students towards EFL Learning. Eurasian Journal of Educational Research (EJER)
2-) Şener Sabriye, Korkut Perihan, 2017. Teacher Trainees’ Awareness Regarding Mother Tongue Use in English as a Foreign Language Classes. Journal of Language and Linguistic Studies
3-) Şener Sabriye, Çokçalışkan Ayten, 2017. English language teachers’ perceptions on professional development: A case study of in-service teachers in Muğla. ELT Research Journal
4-) Şener Sabriye, 2015. Vocabulary Learning Strategy Preferences and VocabularySize of Pre-service English Teachers. The International Journal of Educational Researchers
5-) Şener.,S., 2015. Foreign language learning anxiety and achievement: a case study of the students studying at Çanakkale Onsekiz Mart University. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
6-) Şener.,S., 2015. Examining Trainee Teachers’ Attitudes towards Teaching Profession: Çanakkale Onsekiz Mart University Case. Procedia - Social and Behavioral Sciences
7-) Şener.,S., 2014. Turkish ELT Students' Willingness to Communicate In English. ELT Research Journal
8-) Şener.,S., Bayraktar.,N., 2013. The relationship between the use of communication strategies and oral performance of ELT Students: ÇanakkaleOnsekiz Mart University Case. ELT Research Journal

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şener Sabriye, Bostan Derya, 2017. Using posters in EFL classroom: An elementary school case. International Online Journal of Education and Teaching
2-) Şener.,S., Çokçalışkan.,A., 2016. Protect the Environment, Take Your Breath. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şener.,S., Çokçalışkan.,A., 2016. The Relatıonshıp Between Secondary School Students’ Foreıgn Language Anxıety And Success. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) Şener.,S., 2010. Measuring language anxiety level of Turkish university students. The 6th International ELT Research Conference Proceedings: Current Trends in SLA research and language teaching.
3-) Şener.,S., 2003. The Relationship between vocabulary learning strategies and vocabulary size of the ELT Students. The Second International ELT Conference “Languages for Life
4-) Şener.,S., 2002. Conditions for Language Learning (Exposure – Use – Motivation and Success). The First International Troy- Çanakkale Language Teaching and School Development Symposium
5-) Köksal.,D., Şener.,S., 2001. The influence of test taker and test characteristics on test performance in English Proficiency Tests. The Second International ELT Research Conference: “Reflections of the 20th Century ELT studies on Language Teaching and Teacher Training

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şener Sabriye, Bostan Derya, 2017. USING POSTERS IN EFL CLASSROOM: AN ELEMENTARY SCHOOL CASE. An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language
2-) Korkut Perihan, Şener Sabriye, 2017. Teacher Trainees’ Use of Mother Tongue in EFL Classes: A case study. IV International EurasianEducational Research Congress
3-) Şener Sabriye, Çokçalışkan Ayten, 2017. The Impact of the Theme-Based Instruction on Young Learners’ Success. IV International EurasianEducational Research Congress
4-) Şener Sabriye, 2017. AN INVESTIGATION INTO TEACHER TRAINEES’ ATTRIBUTIONS FOR SUCCESS AND FAILURE. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
5-) Şener Sabriye, Gün Süleyman, 2017. REFLECTIONS OF INCOMING ERASMUS+ EXCHANGE STUDENTS AT A TURKISH UNIVERSITY CONTEXT. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu,
6-) Şener Sabriye, Çokçalışkan Ayten, 2017. IDENTIFYING HIGH SCHOOL STUDENTS’ BELIEFS ABOUT LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. III. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu
7-) Şener Sabriye, Çokçalışkan Ayten, 2017. IDENTIFYING HIGH SCHOOL STUDENTS’ BELIEFS ABOUT LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. III. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu
8-) Şener Sabriye, Çokçalışkan Ayten, 2017. IDENTIFYING HIGH SCHOOL STUDENTS’ BELIEFS ABOUT LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. III. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu
9-) Şener Sabriye, Çokçalışkan Ayten, 2017. IDENTIFYING HIGH SCHOOL STUDENTS’ BELIEFS ABOUT LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. III. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu
10-) Şener.,S., Sayar.,E., 2016. The Impact Of Project Fairs On Students’ Attitudes Towards English Learning. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2016)
11-) Şener.,S., Çokçalışkan.,A., 2016. The Relationship Between Multiple Intelligences and Learning Styles: A Case Study of Turkish Secondary School Students. IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
12-) Şener.,S., Erol.,K., 2016. Motivational Orientations and Self-Efficacy Belıefs Of Turkish Students Towards Learning English As A Foreign Language. IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
13-) Şener.,S., 2015. Examining trainee teachers’ attitudes towards teaching profession: ÇanakkaleOnsekiz Mart University case. GlobELT: An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language
14-) Şener.,S., Yılmaz.,N., 2015. Perceptions of Pre-service Teachers on Language Speaking Anxiety in Foreign language Classes. 5th International Conference on Research in Education-ICRE, Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research
15-) Şener.,S., 2015. Vocabulary Learning Strategy Preferences and Vocabulary Size of Pre-service English Teachers. Education Policies in the 21st Century: Evidence, Research, Innovation and Values
16-) Şener.,S., 2014. Turkish ELT students' willingness to communicate in English.. The 8th International ELT Research Conference: “Innovative Approach to Research in ELT
17-) Şener.,S., Bayraktar Balkır.,N., 2013. The relationship between the use of communication strategies and oral performance of ELT students: ÇanakkaleOnsekiz Mart University case. ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE.Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Şener.,S., 2016. Research Experience of Pre-service Teachers. TEACHERS RESEARCH

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Developing Insights into Teacher Research/Involving Undergraduate Students into Research. Yayın Evi: IATEFL Research Special Interest Group
2-) . 2017. Demokratik Değerler Eğitimi/In-service Teachers’ Perceptions on Learner Autonomy and Demokratic Education: Mugla Case. Yayın Evi: LAMBERT Academic Publishing

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2016. III rd International Eurasian Educational Research Congress.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. ELT Research Journal.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turkish ELT Students' Willingness to Communicate In English - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Turkish ELT Students' Willingness to Communicate In English - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Examining Trainee Teachers’ Attitudes towards Teaching Profession: Çanakkale Onsekiz Mart University Case - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Foreign language learning anxiety and achievement: a case study of the students studying at Çanakkale Onsekiz Mart University - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
5-) Foreign language learning anxiety and achievement: a case study of the students studying at Çanakkale Onsekiz Mart University - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
6-) The relationship between the use of communication strategies and oral performance of ELT Students: ÇanakkaleOnsekiz Mart University Case - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Foreign language learning anxiety and achievement: a case study of the students studying at Çanakkale Onsekiz Mart University - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
2-) Turkish ELT Students' Willingness to Communicate In English - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Verdiği Dersler

İDE2006 2014-2015 Yaz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

İDE4508 2014-2015 Yaz

Toplum Dilbilim

İDE3001 2014-2015 Yaz

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

İDE2005 2014-2015 Yaz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

İDE2008 2014-2015 Yaz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

EBB4804 2017-2018 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

EBB4804 2017-2018 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE2006 2017-2018 Bahar

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

EBB4804 2017-2018 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE 5099 2017-2018 Bahar

RESEARCH METHODS AND ETHICS

İDE2006 2017-2018 Bahar

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

İDE 5000 2017-2018 Güz

THESIS STUDIES

İDE 5700 2017-2018 Güz

SPECIAL STUDIES

İDE3001 2017-2018 Güz

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

İDE2005 2017-2018 Güz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

İDE2005 2017-2018 Güz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

İDE 5090 2017-2018 Güz

SEMINAR

İDE 5001 2017-2018 Güz

LANGUAGE LEARNING THEORIES AND ELT METHODOLOGY

İDE 5700 2017-2018 Güz

SPECIAL STUDIES

İDE2005 2016-2017 Yaz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

İDE2006 2016-2017 Yaz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

İDE 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE 5000 2016-2017 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

İDE2006 2016-2017 Bahar

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

İDE4508 2016-2017 Bahar

Toplum Dilbilim

İDE 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

AKD1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

EBB4804 2016-2017 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE2006 2016-2017 Bahar

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

İDE4508 2016-2017 Bahar

Toplum Dilbilim

EBB4804 2016-2017 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE 5004 2016-2017 Bahar

RESEARCH METHODS

AKD1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

İDE 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE 5001 2016-2017 Güz

LANGUAGE LEARNING THEORIES AND ELT METHODOLOGY

İDE2005 2016-2017 Güz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

EBB4803 2016-2017 Güz

Okul Deneyimi

EBB4803 2016-2017 Güz

Okul Deneyimi

İDE 5000 2016-2017 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

İDE2005 2016-2017 Güz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

İDE 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE2006 2015-2016 Bahar

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

EBB4804 2015-2016 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE2006 2015-2016 Bahar

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

İDE 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

İDE 5004 2015-2016 Bahar

RESEARCH METHODS

İDE 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB4804 2015-2016 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE4508 2015-2016 Bahar

Toplum Dilbilim

İDE4508 2015-2016 Bahar

Toplum Dilbilim

EBB4803 2015-2016 Güz

Okul Deneyimi

EBB4803 2015-2016 Güz

Okul Deneyimi

İDE3001 2015-2016 Güz

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

İDE 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE 5001 2015-2016 Güz

LANGUAGE LEARNING THEORIES AND ELT METHODOLOGY

İDE 5090 2015-2016 Güz

SEMİNER

İDE 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE2005 2015-2016 Güz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

İDE2005 2015-2016 Güz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

İDE3001 2015-2016 Güz

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

EBB4804 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE4508 2014-2015 Bahar

Toplum Dilbilim

İDE2008 2014-2015 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İDE2006 2014-2015 Bahar

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

İDE4508 2014-2015 Bahar

Toplum Dilbilim

EBB4804 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE2006 2014-2015 Bahar

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

İDE2008 2014-2015 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İDE3003 2014-2015 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri II

İDE2005 2014-2015 Güz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

İDE3003 2014-2015 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri II

İDE2005 2014-2015 Güz

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I