Personel

Doktor Öğretim Üyesi Savaş Çağlayan
Doktor Öğretim Üyesi
Savaş Çağlayan
@ E-posta
savascaglayan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1622

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çağlayan Savaş, Kemik Asiye, 2018. Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Bayrakçı Onur, Çağlayan Savaş, 2018. Toplumsal Kontrol Mekanizması Olarak Emeğin Denetimi: Taylorizmden İdeolojik Denetime. yönetim ve ekonomi araştırmaları dergisi
3-) Çağlayan Savaş, Bayrakçı Onur, 2016. Emek Süreçlerinde Denetim. süleyman demirel üniversitesi fen-edebiyat fakültesi sosyal bilimler dergisi
4-) Çağlayan Savaş, 2015. Suriye Savaşı ve Suriyeli Göçmenler Teori ve Kavramsal Anlama abası. sosyoloji divanı
5-) Çağlayan Savaş, 2012. Anadolu’nun İlk Kamusal Mekanı: Kahvehane. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi
6-) Çağlayan Savaş, 2009. New Perspective of Exile of Bulgarian-Turks in the Case of 1989 Migration Wave: Preferences or Obligations. Bulgarian Born Turks on the Way to EU Membership?. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi
7-) .,., 2009. New Perspective of Exile of Bulgarian-Turks in the Case of 1989 Migration Wave (Preferences or Obligations: Loyal Citizens of a State: Bulgarian Born Turks on the Way to EU Membership?). sosyoloji dergisi
8-) Çağlayan Savaş, 2006. Uluslararası Göç ve Göç Kuramları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
9-) .,., 2004. Göç: Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak. sosyoloji dergisi
10-) Çağlayan Savaş, 2004. Göç: Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak.. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çağlayan Savaş, 1999. Toplumun McDonaltlaştırılması. Sosyoloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çağlayan, S., Two Countries, One Minority Group And Two Migration Case” The International Conference ‘History, Historiography and History Teaching’ 21-23 Kasım 2007 Üsküp-MAKEDONYA s, 345-351. - 2007
2-) Çağlayan, S., İki Ülke İki Siyasal Sistem, Bir Göç ve Yoksulluk” (2007) IV. Uluslararası STK’lar Kongresi Çanakkale TÜRKİYE, S, 87-97. - 2007

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çağlayan, S., “Halk Cumhuriyeti Döneminde Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler” İç/Dış/Göç ve Kültür Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği ve Işık Üniversitesi, 15–17 Eylül 2007, Şile, İstanbul, S, 59. - 2007

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çağlayan, S., “Kentsel Mekanda Sosyal Dışlama ve Öteki” 5 Mayıs 2012 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Muğla Şubesi. - 2012
2-) Çağlayan, S., “Oyun ve Sosyoloji” Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları, 10 Nisan 2010, Metinbilim Enstitüsü Derneği, MUĞLA - 2010
3-) Çağlayan, S., “Köprünün Üstündekiler” III. Ulusal Antropoloji Kongresi, 7-9 Nisan 2009, Antropoloji Derneği, İSTANBUL. - 2009
4-) Çağlayan, S., “Kentsel Doku ve Travestiler, Toplumsal Uzlaşı Arayışında İzmir Örneği” KAOS GL Sempozyumu 23–24 Mayıs 2003, Kaos GL Yayınları, Ankara. S, 95-100 - 2003
5-) Çağlayan, S., “Enformasyon Toplumu Yolunda İnternet Kafeler ve İnternet Kafelerin Yapısı” İnet-tr konferansı 19-21 Aralık 2002 - 2002

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çağlayan, S., “Bulgaristan Türklerinin Son Üç Göçü”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 29–30 Kasım 2007, Türk Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara, S, 225-226. - 2007

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2014. Endüstriyel Futbolun Oluşturduğu Sosyal Bir Grup: Müşteri Seyirci/. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınevi
2-) Çağlayan, S., "Endüstriyel Futbolun Oluşturduğu Sosyal Bir Grup: Müşteri Seyirci", 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayım Evi, 1.baskı - 2013 - 2013
3-) Çağlayan, S., Sosyolojik Açıdan Kötekli Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Değişimin Araştırılması, (2002), Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla. - 2002

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Kent sosyolojisi/Tarihsel ve Toplumsal Bir Olgu Olarak Göç. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık
2-) . 2017. kent sosyolojisi/kentsel dönüşüm. Yayın Evi: TC. Anadolu ünivesitesi yayını
3-) . 2017. Kent Sosyolojisi/Göç Kavramı ve Kuramları. Yayın Evi: TC Anadolu Üniversitesi
4-) . 2016. Kente Dair/Mekanın Ürettiği Yeni Yaşam Pratikleri: Site Yaşamı ve Gettolaşma. Yayın Evi: Bağlam
5-) Çağlayan, S., "Göç Kavramı ve Kuramları", 2011, Kent Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir. - 2011
6-) . 2011. Kent Sosyolojisi/Göç Kavramı ve Kuramları. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi
7-) . 2008. Türkiye de Yoksulluk Çalışmaları/Göç ve Yoksulluk: Mutlak ve Doğrusal Olmayan Bir İlişki. Yayın Evi: Yakın
8-) Çağlayan, S., "Göç ve Yoksulluk: Mutlak ve Doğrusal Olmayan Bir İlişki", 2008, Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları, Yakın Kitapevi Yayınları İZMİR - 2008
9-) . 2002. Sosyolojik Açıdan Kötekli, Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Değişimin Araştırılması/. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayınları

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Çağlayan, S., ““Erving Goffman”, Sosyolojik Düşüncede İz bırakanlar, (2008), Bağlam, İstanbul. - 2008

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Sosyoloji Dergisi.

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Şiddettin TV dizilerindeki görüntüsü, Behzat Ç Örneği - 2013

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Problems of the Identy and Adaptation of Bulgar-Born Turks After Their Emmigration in Turkey - 2002

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Sosyoloji Kongresi. . Türkiye. 2013