Personel

Doktor Öğretim Üyesi Savaş Çağlayan
Doktor Öğretim Üyesi
Savaş Çağlayan
@ E-posta
savascaglayan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1622

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 1996

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 2001

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 2007

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çağlayan Savaş, Kemik Asiye, 2018. Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Bayrakçı Onur, Çağlayan Savaş, 2018. Toplumsal Kontrol Mekanizması Olarak Emeğin Denetimi: Taylorizmden İdeolojik Denetime. yönetim ve ekonomi araştırmaları dergisi
3-) Çağlayan Savaş, Bayrakçı Onur, 2016. Emek Süreçlerinde Denetim. süleyman demirel üniversitesi fen-edebiyat fakültesi sosyal bilimler dergisi
4-) Çağlayan Savaş, 2015. Suriye Savaşı ve Suriyeli Göçmenler Teori ve Kavramsal Anlama abası. sosyoloji divanı
5-) Çağlayan Savaş, 2012. Anadolu’nun İlk Kamusal Mekanı: Kahvehane. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi
6-) Çağlayan Savaş, 2009. New Perspective of Exile of Bulgarian-Turks in the Case of 1989 Migration Wave: Preferences or Obligations. Bulgarian Born Turks on the Way to EU Membership?. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi
7-) .,., 2009. New Perspective of Exile of Bulgarian-Turks in the Case of 1989 Migration Wave (Preferences or Obligations: Loyal Citizens of a State: Bulgarian Born Turks on the Way to EU Membership?). sosyoloji dergisi
8-) Çağlayan Savaş, 2006. Uluslararası Göç ve Göç Kuramları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
9-) .,., 2004. Göç: Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak. sosyoloji dergisi
10-) Çağlayan Savaş, 2004. Göç: Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak.. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çağlayan Savaş, 1999. Toplumun McDonaltlaştırılması. Sosyoloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çağlayan, S., Two Countries, One Minority Group And Two Migration Case” The International Conference ‘History, Historiography and History Teaching’ 21-23 Kasım 2007 Üsküp-MAKEDONYA s, 345-351. - 2007
2-) Çağlayan, S., İki Ülke İki Siyasal Sistem, Bir Göç ve Yoksulluk” (2007) IV. Uluslararası STK’lar Kongresi Çanakkale TÜRKİYE, S, 87-97. - 2007

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çağlayan, S., “Halk Cumhuriyeti Döneminde Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler” İç/Dış/Göç ve Kültür Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği ve Işık Üniversitesi, 15–17 Eylül 2007, Şile, İstanbul, S, 59. - 2007

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çağlayan, S., “Kentsel Mekanda Sosyal Dışlama ve Öteki” 5 Mayıs 2012 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Muğla Şubesi. - 2012
2-) Çağlayan, S., “Oyun ve Sosyoloji” Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları, 10 Nisan 2010, Metinbilim Enstitüsü Derneği, MUĞLA - 2010
3-) Çağlayan, S., “Köprünün Üstündekiler” III. Ulusal Antropoloji Kongresi, 7-9 Nisan 2009, Antropoloji Derneği, İSTANBUL. - 2009
4-) Çağlayan, S., “Kentsel Doku ve Travestiler, Toplumsal Uzlaşı Arayışında İzmir Örneği” KAOS GL Sempozyumu 23–24 Mayıs 2003, Kaos GL Yayınları, Ankara. S, 95-100 - 2003
5-) Çağlayan, S., “Enformasyon Toplumu Yolunda İnternet Kafeler ve İnternet Kafelerin Yapısı” İnet-tr konferansı 19-21 Aralık 2002 - 2002

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çağlayan, S., “Bulgaristan Türklerinin Son Üç Göçü”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 29–30 Kasım 2007, Türk Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara, S, 225-226. - 2007

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2014. Endüstriyel Futbolun Oluşturduğu Sosyal Bir Grup: Müşteri Seyirci/. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınevi
2-) Çağlayan, S., "Endüstriyel Futbolun Oluşturduğu Sosyal Bir Grup: Müşteri Seyirci", 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayım Evi, 1.baskı - 2013 - 2013
3-) Çağlayan, S., Sosyolojik Açıdan Kötekli Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Değişimin Araştırılması, (2002), Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla. - 2002

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Kent sosyolojisi/Tarihsel ve Toplumsal Bir Olgu Olarak Göç. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık
2-) . 2017. kent sosyolojisi/kentsel dönüşüm. Yayın Evi: TC. Anadolu ünivesitesi yayını
3-) . 2017. Kent Sosyolojisi/Göç Kavramı ve Kuramları. Yayın Evi: TC Anadolu Üniversitesi
4-) . 2016. Kente Dair/Mekanın Ürettiği Yeni Yaşam Pratikleri: Site Yaşamı ve Gettolaşma. Yayın Evi: Bağlam
5-) Çağlayan, S., "Göç Kavramı ve Kuramları", 2011, Kent Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir. - 2011
6-) . 2011. Kent Sosyolojisi/Göç Kavramı ve Kuramları. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi
7-) . 2008. Türkiye de Yoksulluk Çalışmaları/Göç ve Yoksulluk: Mutlak ve Doğrusal Olmayan Bir İlişki. Yayın Evi: Yakın
8-) Çağlayan, S., "Göç ve Yoksulluk: Mutlak ve Doğrusal Olmayan Bir İlişki", 2008, Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları, Yakın Kitapevi Yayınları İZMİR - 2008
9-) . 2002. Sosyolojik Açıdan Kötekli, Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Değişimin Araştırılması/. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayınları

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Çağlayan, S., ““Erving Goffman”, Sosyolojik Düşüncede İz bırakanlar, (2008), Bağlam, İstanbul. - 2008

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Sosyoloji Dergisi.

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Şiddettin TV dizilerindeki görüntüsü, Behzat Ç Örneği - 2013

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Problems of the Identy and Adaptation of Bulgar-Born Turks After Their Emmigration in Turkey - 2002

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Sosyoloji Kongresi. . Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

SOS2006 2018-2019 Bahar

Kent Sosyolojisi

SOS 5508 2018-2019 Bahar

Küreselleşme Yurttaşlık ve Sosyal Politika

SOS4504 2018-2019 Bahar

Sosyoloji Ve Tarih Semineri

SOS 4002 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS4001 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS 6523 2018-2019 Güz

Göç Yurttaşlık ve Ulusaşırı Alanlar

SOS4515 2018-2019 Güz

İnternet Sosyal Medya ve Yeni Toplumsal İlişkiler

SOS2005 2018-2019 Güz

Sosyal Antropoloji

SOS 5503 2018-2019 Güz

Göç ve Kentleşme

SOS2801 2018-2019 Güz

Sosyolojiye Giriş

SOS3501 2018-2019 Güz

Göç Sosyolojisi

SOS 6510 2017-2018 Bahar

Mekân Çalışmaları

SOS 5508 2017-2018 Bahar

Küreselleşme Yurttaşlık ve Sosyal Politika

SOS4504 2017-2018 Bahar

Sosyoloji Ve Tarih Semineri

SOS 4002 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS2006 2017-2018 Bahar

Kent Sosyolojisi

SOS4515 2017-2018 Güz

İnternet Sosyal Medya ve Yeni Toplumsal İlişkiler

SOS4002 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS3501 2017-2018 Güz

Göç Sosyolojisi

SOS4001 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS 6523 2017-2018 Güz

Göç Yurttaşlık ve Ulusaşırı Alanlar

SOS2801 2017-2018 Güz

Sosyolojiye Giriş

SOS2801 2017-2018 Güz

Sosyolojiye Giriş

SOS2801 2017-2018 Güz

Sosyolojiye Giriş

SOS 5503 2017-2018 Güz

Göç ve Kentleşme

SOS2801 2017-2018 Güz

Sosyolojiye Giriş

SOS 4002 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS2006 2016-2017 Bahar

Kent Sosyolojisi

SOS4504 2016-2017 Bahar

Sosyoloji Ve Tarih Semineri

SOS2006 2016-2017 Bahar

Kent Sosyolojisi

SOS 5508 2016-2017 Bahar

Küreselleşme Yurttaşlık ve Sosyal Politika

SOS 6510 2016-2017 Bahar

Mekân Çalışmaları

SOS4001 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS4515 2016-2017 Güz

İnternet Sosyal Medya ve Yeni Toplumsal İlişkiler

SOS 5503 2016-2017 Güz

Göç ve Kentleşme

SOS4002 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS3501 2016-2017 Güz

Göç Sosyolojisi

SOS4001 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS2005 2016-2017 Güz

Sosyal Antropoloji

SOS 6523 2016-2017 Güz

Göç Yurttaşlık ve Ulusaşırı Alanlar

SOS4504 2015-2016 Bahar

Sosyoloji Ve Tarih Semineri

SOS 5508 2015-2016 Bahar

Küreselleşme Yurttaşlık ve Sosyal Politika

SOS 6510 2015-2016 Bahar

Mekân Çalışmaları

SOS 4002 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS4001 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS2006 2015-2016 Bahar

Kent Sosyolojisi

SOS 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS 5503 2015-2016 Güz

Göç ve Kentleşme

SOS4515 2015-2016 Güz

İnternet Sosyal Medya ve Yeni Toplumsal İlişkiler

SOS3501 2015-2016 Güz

Göç Sosyolojisi

SOS2005 2015-2016 Güz

Sosyal Antropoloji

SOS 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS4001 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS 6510 2015-2016 Güz

Mekan Çalışmaları

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 6090 2015-2016 Güz

Seminer

SOS 5090 2015-2016 Güz

Seminer

SOS4002 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS2006 2013-2014 Yaz

Kent Sosyolojisi

SOS 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 6510 2014-2015 Bahar

Mekân Çalışmaları

SOS4001 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS4504 2014-2015 Bahar

Sosyoloji Ve Tarih Semineri

SOS 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

SOS 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

SOS 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5508 2014-2015 Bahar

Küreselleşme Yurttaşlık ve Sosyal Politika

SOS 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

SOS 4002 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

SOS2006 2014-2015 Bahar

Kent Sosyolojisi

SOS 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

SOS2005 2014-2015 Güz

Sosyal Antropoloji

SOS4515 2014-2015 Güz

İnternet Sosyal Medya ve Yeni Toplumsal İlişkiler

SOS 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

SOS 5503 2014-2015 Güz

Göç ve Kentleşme

SOS4001 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS 6523 2014-2015 Güz

Göç Yurttaşlık ve Ulusaşırı Alanlar

SOS4002 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5090 2014-2015 Güz

Seminer

SOS3501 2014-2015 Güz

Göç Sosyolojisi