Personel

Öğr.Gör.Dr. Sedat Değişgel
Öğr.Gör.Dr.
Sedat Değişgel
@ E-posta
sedatdegisgel@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu / Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği 27.05.2002

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı (Bütünleşik Doktora) 23.02.2018

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Değişgel Sedat, Bingöl Zekeriya, 2018. Şanlıurfa İlinin Gençlik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
2-) Değişgel Sedat, 2016. PETROLÜN SAĞLIK TURİZMİNDE KULLANIMI NAFTALAN ŞEHRİ ÖRNEĞİ. the Journal of Academic Social Sciences
3-) Özgürel Gizem, Değişgel Sedat, Sü Eröz Sibel, 2016. Tunceli İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Turizme Yönelik Bakışları. IJSES - International Journal of Social and Economic Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Değişgel Sedat, 2018. Mevsimlik Hizmet Veren Konaklama İşletmelerinin Açılış Sürecindeki Yönetsel Sorunları: Marmaris Örneği. Çukurova Üniversitesi, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
2-) Değişgel Sedat, 2018. Ulusal Mutfak Kültürünü Korumaya Dönük Yasal Düzenlemeler: İtalya Örneği. Çukurova Üniversitesi, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
3-) Değişgel Sedat, İşlek Erhan, 2017. Azerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürleri Arasında BirKarşılaştırma. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
4-) DEĞİŞGEL.,S., BİNGÖL.,Z., 2016. Semavi Dinler Dersi Alan Turizm Animasyonu Öğrencilerinin Dinler ve Dini İnanışlar Hakkındaki Görüşleri. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 27-31 MAYIS 2016 - MARMARİS
5-) DEĞİŞGEL.,S., 2016. Turizm Okullarında Eğitim Gören Gençlerin Farklı Sektörlere Yönelme Sebepleri. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 27-31 MAYIS 2016 - MARMARİS
6-) DEĞİŞGEL.,S., ÖZGÜREL.,G., 2015. Farklı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Turizm Sektörüne Yönelme Sebepleri – Adana Örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, II. Uluslararası Girişimcilik Ve Kariyer Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Değişgel Sedat, Bingöl Zekeriya, Tunaseli Arda, Karadağ Ümit, 2017. Avrupa Birliği Eğitim Politikalarının Türk GençlerininDış Turizme Katılmalarına Etkisi. II.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) Değişgel Sedat, 2017. Almanya’da Yaşayan Türk Gençlerinin Meslek Tercihleri. II.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
3-) Değişgel Sedat, Bingöl Zekeriya, Tunaseli Arda, 2017. Şanlıurfa İlinin Gençlik Turizmi Potansiyeli Üzerine Birİnceleme. II.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
4-) Sü Eröz.,S., Özgürel.,G., Değişgel.,S., 2016. Context of Talent Management, Determination Of Needed Talent And The Evaluation Of the Communication Skills In Hospitality Industry. AGP Humanities and Social Sciences Conference

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Değişgel Sedat, Özdoğan Osman Nuri, 2017. Avrupa da Yükselen Gastronomik Irkçılık ve Etnik Merkezcilik Eğilimi. T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI III.TURİZM ŞURASI
2-) DEĞİŞGEL.,S., BİNGÖL.,Z., TATAR.,S., 2015. Beş Yıldızlı Otel Yöneticilerinin Somut Olmayan Kültürel Miras Farkındalığı – Marmaris Örneği. Gümüşhane Üniversitesi, Sürdürülebilir Turizm Kongresi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Balkan Eğitim Araştırmaları 2017/ZENOFOBİNİN BİR TÜRÜ: YABANCI KÜLTÜRLERİN YİYECEK VEİÇECEKLERİNE KARŞI KORKU VE DÜŞMANLIK. Yayın Evi: Trakya Üniversitesi Yayınları (Yayın No: 188)

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) DEĞİŞGEL.,S., . 2016. Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler II. Yayın Evi: Detay Yayıncılık

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Doktora çalışması kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi tarafından desteklenen proje.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. ZENOFOBİNİN BİR TÜRÜ: FARKLI KÜLTÜRLERİN YİYECEK VE İÇECEKLERİNE KARŞI KORKU VE DÜŞMANLIK. 2017-2018

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/. 2017. Muğla Yöresi Yaşanmış Kültürel Varlıklardan Oluşan Karma Sergi

Verdiği Dersler

İKR1006 2017-2018 Bahar

YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ II

TOİ 1498 2017-2018 Bahar

Meslek Stajı

TAP2502 2017-2018 Bahar

SEMAVİ DİNLER

TOİ 1008 2017-2018 Bahar

Yiyecek-İçecek Servisi II

TAP2502 2017-2018 Bahar

SEMAVİ DİNLER

TOİ 1008 2017-2018 Bahar

Yiyecek-İçecek Servisi II

İKR1006 2017-2018 Bahar

YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ II

TOİ 1498 2017-2018 Bahar

Meslek Stajı

İKR1005 2017-2018 Güz

YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ

TOİ 1007 2017-2018 Güz

Yiyecek-İçecek Servisi I

TOİ 1007 2017-2018 Güz

Yiyecek-İçecek Servisi I

İKR1003 2017-2018 Güz

YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ I

İKR1005 2017-2018 Güz

YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ

İKR1003 2017-2018 Güz

YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ I

TOİ 1008 2016-2017 Bahar

Yiyecek-İçecek Servisi II

TAP2502 2016-2017 Bahar

SEMAVİ DİNLER

TAP2502 2016-2017 Bahar

SEMAVİ DİNLER

TOİ 1008 2016-2017 Bahar

Yiyecek-İçecek Servisi II

TOİ 2798 2016-2017 Bahar

Meslek Stajı ***

TOİ 1007 2016-2017 Güz

Yiyecek-İçecek Servisi I

TOİ2803 2016-2017 Güz

YİYECEK İÇECEK SERVİSİ

TOİ2803 2016-2017 Güz

YİYECEK İÇECEK SERVİSİ

İKR1003 2016-2017 Güz

YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ I

TOİ 1007 2016-2017 Güz

Yiyecek-İçecek Servisi I

İKR1003 2016-2017 Güz

YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ I

TOİ 1008 2015-2016 Bahar

Yiyecek-İçecek Servisi II

TAP2502 2015-2016 Bahar

SEMAVİ DİNLER

TAP2502 2015-2016 Bahar

SEMAVİ DİNLER

TOİ 1008 2015-2016 Bahar

Yiyecek-İçecek Servisi II

TOİ 1007 2015-2016 Güz

Yiyecek-İçecek Servisi I

TOİ2803 2015-2016 Güz

YİYECEK İÇECEK SERVİSİ

TOİ 1007 2015-2016 Güz

Yiyecek-İçecek Servisi I

TOİ2803 2015-2016 Güz

YİYECEK İÇECEK SERVİSİ

TAP2502 2014-2015 Bahar

SEMAVİ DİNLER

TRP1008 2014-2015 Bahar

ANADOLU UYGARLIKLARI II

TRP1008 2014-2015 Bahar

ANADOLU UYGARLIKLARI II

TRP2020 2014-2015 Bahar

İKONOGRAFİ

TRP2022 2014-2015 Bahar

BİZANS SANATI

TRP2020 2014-2015 Bahar

İKONOGRAFİ

TRP2022 2014-2015 Bahar

BİZANS SANATI

TAP2502 2014-2015 Bahar

SEMAVİ DİNLER

TRP2019 2014-2015 Güz

ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI

TRP2021 2014-2015 Güz

ANADOLU DİNLERİ

TRP2023 2014-2015 Güz

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HALK BİLİMLERİ (FOLKLÖR)

TAP2503 2014-2015 Güz

TURİZM COĞRAFYASI

TRP2017 2014-2015 Güz

ANADOLU TÜRK TARİHİ

TRP2017 2014-2015 Güz

ANADOLU TÜRK TARİHİ

TRP2019 2014-2015 Güz

ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI

TRP2021 2014-2015 Güz

ANADOLU DİNLERİ

TRP2023 2014-2015 Güz

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HALK BİLİMLERİ (FOLKLÖR)

TRP2001 2014-2015 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TAP2503 2014-2015 Güz

TURİZM COĞRAFYASI

TRP2001 2014-2015 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI