Personel

Doktor Öğretim Üyesi Senem Yazıcı Yılmaz
Doktor Öğretim Üyesi
Senem Yazıcı Yılmaz
@ E-posta
senemyazici@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5682

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Eastern Mediterranean University School of Tourism and Hospitality Management Tourism and Hospitality Management 01/02/1998

Yüksek Lisans

University of Surrey School of Hospitality and Tourism Management Tourism Management 20/10/1999

Doktora

University of Surrey School of Hospitality and Tourism Management Tourism Management 15/10/2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Köseoğlu Mehmet Ali, Yazıcı Senem, Okumuş Fevzi, 2018. Barriers to the implementation of strategic decisions: evidence from hotels in a developing country. Journal of Hospitality Marketing Management
2-) Yazıcı Senem, Koseoglu Mehmet Ali, Okumus Fevzi, 2016. Identification of growth factors for small firms evidence from hotel companies on an island. Journal of Organizational Change Management

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yazıcı Senem, 2016. Akademik ve İdari Personelin İç Girişimcilik Algılarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma. Yuksekogretim Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yazıcı Yılmaz Senem, Utar Gamze, 2019. Turizmde İnsan Kaynaklarında Yeni Nesil Uygulama: Oyunlaştırma. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Mehmet Ali.,K., Senem.,Y., Fevzi.,O., 2016. Identification of barriers to implement strategic decisions: Evidence from hotels in an emerging country. 2nd Global Tourism & Hospitality Conference
3-) Yazıcı.,S., Bahar.,O., 2016. Baka Kalkınma Ajansı Destek Projesi Örneği: Atso - Antalya Sürdürülebilir Kırsal Turizm Potansiyeli Araştırmasının Değerlendirmesi. 3rd International Congress of Tourism & Management Researches
4-) Yazıcı.,S., 2015. Are University Employees Ready to be an “Intrapreneur”? A New Perspective of Strategic Human Resources for Universities. ITHMC International Tourism and Hospitality Management Conference
5-) Yazıcı.,S., 2015. Vakıf Üniversitesinde “İç Girişimcik” ekosisteminin oluşması ve hazır olma düzeyi üstüne yapılmış ampirik araştırma. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
6-) Yazıcı.,S., 2015. Factors influencing the success of hotel entrepreneurs and firm growth. The 59th Annual International Council for Small Business World Conference
7-) Bahar Ozan, Yazıcı Senem, 2015. İç Girişimcilik Kavramının Turizm Sektöründe Rekabet Açısından İncelenmesi. II.International Symposium on Entrepreneurship and Career
8-) Yazıcı.,S., 2011. The growth myth in the hotel industry: the case of North Cyprus hotels. 2nd International Conference on Small Business and Entrepreneurship, Organised

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yazıcı Yılmaz Senem, Utar Gamze, 2019. Exploring Gamifıcation Examples in Tourism. 5. Uluslararası Turizm ve Konaklama Yönetimi Konferansı’na (5th International Tourism and Hospitality Management Conference -ITHMC 2019-)
2-) Yazıcı Yılmaz Senem, 2019. The Future Of Tourism: Blockchain Technology, Cryptocurrency and Crypto-Tourism. 5. Uluslararası Turizm ve Konaklama Yönetimi Konferansı’na (5th International Tourism and Hospitality Management Conference -ITHMC 2019-)
3-) Yazıcı Senem, Gülmez Serkan, Ayazlar Gökhan, 2018. Kırsal alanda faaliyet gösteren Ekoturizm Otellerinin işgören bulma, seçme ve yerleştirme sürecindeki uygulamaları: Muğla Örneği. 2nd INTERNATIONAL RURAL TOURISM ANDDEVELOPMENT CONGRESS
4-) Gülmez Serkan, Yazıcı Senem, 2017. Sürdürülebilir Turizm Planlamasında Kültürel Mirasın Yeri: Letoon Antik Kenti Çevresinde Yaşayan Halkın Turizm Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ
5-) Yazıcı Senem, 2017. Turizm Sektöründe İstihdamı Artırmada Kültürel Zekânın Rolü. 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
6-) Yazıcı Senem, 2017. Yaratıcı Problem Çözme Teorisini (TRIZ) Sosyal Bilimler Perspektifinden İnceleme. 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yazıcı Senem, Şimşek Seda, 2016. TÜRSAB BODRUM ÜYESİ SEYAHAT ACENTALARININ SORUNLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA. 17 Ulusal turizm Kongresi
2-) Yazıcı.,S., 2002. Turizm Eğitiminin Bilinci ve Uygulama Dersi: Staj. Turizm Eğitimi Konferans- Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2008. ETourism Case Studies/Lastminute.com: from reservation system to lifestyle portal. Yayın Evi: Elsevier

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Açık Bilgi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
2-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/İş Gücü Devir Hızı. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
3-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Kültürel Zekâ. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
4-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Örtük Bilgi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
5-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Kruvaziyer Gemi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
6-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi-Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Kırsal Girişimcilik. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
7-) . 2016. Avrupa Birliği ve Turizm/Avrupa Birliği'nde " Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler KOBİ” ve Turizm Politikalarının Gelişim Süreci. Yayın Evi: SÜRE YAYINEVİ

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of organisational Change Management.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Organisational Change.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of organisational Change Management.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico .

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Identification of growth factors for small firms evidence from hotel companies on an island - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Barriers to the implementation of strategic decisions: evidence from hotels in a developing country - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:3
3-) Barriers to the implementation of strategic decisions: evidence from hotels in a developing country - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Identification of growth factors for small firms evidence from hotel companies on an island - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Barriers to the implementation of strategic decisions: evidence from hotels in a developing country - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Identification of growth factors for small firms evidence from hotel companies on an island - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turizm Eğitiminin Bilinci ve Uygulama Dersi: Staj - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
2-) Turizm Eğitiminin Bilinci ve Uygulama Dersi: Staj - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
3-) Turizm Eğitiminin Bilinci ve Uygulama Dersi: Staj - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: ÇOK KÜLTÜRLÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İŞ PERFORMANSI ANAHTARI: KÜLTÜREL ZEKÂ. Konu: Konaklama İşletmeleri ve Kültürel Zeka . Serkan -Gülmez. 2019
2-) Tez Adı: STRATEJİK YÖNETİM KAPSAMINDA HELÂL TURİZM OTELLERİNİN VİZYON ve MİSYON BİLDİRGELERİNİN ANALİZİ. Konu: Stratejik Yönetim ve Helal Turizm Otelleri. Muharrem-Akçura. 2019
3-) Tez Adı: Sanal Gerçeklik Gözlüğü Deneyiminin Seyahat Motivasyonuna ve Satın Alma Davranışına Etkisi. Konu: Sanal Gerçeklik ve Turizm. Mert Umur-Öngider. 2019

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çok Kültürlü Konaklama İşletmelerinin İş Performansı Anahtarı: Kültürel Zeka. 2017-2019

Verdiği Dersler

BUS1801 2019-2020 Güz

General Business

BUS1803 2019-2020 Güz

Introduction to Business

KON4001 2019-2020 Güz

Turizm İşl. Stratejik Yönetim

KON4001 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

KON4801 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

SYH2007 2019-2020 Güz

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

TUİ 5536 2019-2020 Güz

Otel Girişimciliği ve Küçük Otel İşletmeciliği

AKD 1000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

KON4001 2018-2019 Güz

Turizm İşl. Stratejik Yönetim

KON4801 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

SYH2007 2018-2019 Güz

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

SYH4919 2018-2019 Güz

Quality Management in Tourism Enterprieses

TUİ 5536 2018-2019 Güz

Otel Girişimciliği ve Küçük Otel İşletmeciliği

TUİ 7536 2018-2019 Güz

Turizm İşletmeciliği

ECO4502 2018-2019 Bahar

Tourism Economics

KON3004 2018-2019 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

KON3804 2018-2019 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

SYH 4919 2018-2019 Bahar

QUALITY MANAGEMENT IN TOURISM ENTERPRISES

TUİ 5538 2018-2019 Bahar

Turizm Girişimciliğinde Inovasyon ve Yaratıcılık

TUİ 7529 2018-2019 Bahar

Turizmde Girişimcilik ve Kobiler

KON3511 2017-2018 Güz

Enterpreneurship in Tourism

KON3909 2017-2018 Güz

Enterpreneurship inTourism

KON4001 2017-2018 Güz

Turizm İşl. Stratejik Yönetim

KON4801 2017-2018 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

TUİ 5536 2017-2018 Güz

Otel Girişimciliği ve Küçük Otel İşletmeciliği

TUİ 7535 2017-2018 Güz

Genel Turizm

UTF1003 2017-2018 Güz

Academic English I

KON3004 2017-2018 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

KON3804 2017-2018 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

TUİ 5538 2017-2018 Bahar

Turizm Girişimciliğinde Inovasyon ve Yaratıcılık

TUİ 7529 2017-2018 Bahar

Turizmde Girişimcilik ve Kobiler

UTF1006 2017-2018 Bahar

Academic English II