Personel

Araştırma Görevlisi Sercan Halat
Araştırma Görevlisi
Sercan Halat
@ E-posta
sercanhalat@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi - 2013

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı - 2015

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) GÜVEN.,Z., HALAT.,S., 2015. Idioms and Proverbs in Teaching Turkish as a Foreign Language; “Istanbul, Turkish Teaching Books for Foreigners” Sample. . Social and Behavioral Sciences
2-) GÜVEN.,Z., HALAT.,S., BAL.,M., 2014. Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi. International Journal of Language Academy
3-) Güven Ahmet Zeki, Bal Mazhar, Halat Sercan, 2014. 5 SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN METİNSELLİKÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bayat Aydın, Halat Sercan, 2016. İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretim Aracı Olarak Ders Kitapları: Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları Kaynak Kitabı,. 2. Uluslararası Yabancılara Türkçe Öğretimi Sempozyumu
2-) AYDIN.,Y., HALAT.,S., 2015. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Argonun Yeri Üzerine Bir Tartışma. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu İstanbul Aydın Üniversitesi
3-) GÜVEN.,Z., HALAT.,S., DAŞÖZ.,T., 2015. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözlü Hata Düzeltmelerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. 1st International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language
4-) GÜVEN.,Z., HALAT.,S., 2015. Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Kitaplarında Otantik Materyallerin Kullanımı. World Conference on Educational and Instructional Science
5-) GÜVEN.,Z., HALAT.,S., 2013. Değerler Eğitimi Bağlamında Bektaşî Fıkraları. 5. International Congressof Educational Research

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik Handan, Halat Sercan, Fırat Hatice, 2017. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BASILI VE E-KİTAP KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 2. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) Halat Sercan, Çelik Handan, Fırat Hatice, 2017. ÇOCUK KİTAPLARINDA OTORİTE: BACAKSIZ SERİSİ ÖRNEĞİ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
3-) Güven Ahmet Zeki, Halat Sercan, Daşöz Tuğçe, 2015. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözlü Hata Düzeltmelerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. 1st International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. TÜRKÇE EĞİTİMİ GÜNCEL ARAŞTIRMALARI/Kanada’nın British Columbia Eyaleti ve Türkiye’deki Ana Dili ÖğretimProgramlarının Karşılaştırılması. Yayın Evi: Pegem

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2017. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Lisansüstü Bursiyerliği 2014 -. 2017

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi - Gazi TÖMER (Güz ve Bahar Dönemi). Ankara. . 2015