Personel

Yrd.Doç.Dr. Serkan Arıkan
Yrd.Doç.Dr.
Serkan Arıkan
@ E-posta
serkanarikan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3092 , 0 252 211 5488

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Matematik Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği 2000

Yüksek Lisans

The Ohio State University Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2004

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi 2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arıkan Serkan, Van De Vıjver Fons, Yağmur Kutlay, 2017. PISA mathematics and reading performance differences of mainstream European and Turkish immigrant students. Educational Assessment, Evaluation and Accountability
2-) Topçu.,S., Erbilgin.,E., Arıkan.,S., 2016. Factors Predicting Turkish and Korean Students’ Science and Mathematics Achievement in TIMSS 2011. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education
3-) Arıkan.,S., van de Vijver.,R., Yağmur.,K., 2016. Factors Contributing to Mathematics Achievement Differences of Turkish and Australian Students in TIMSS 2007 and 2011. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education
4-) Topcu.,S., Arikan.,S., Erbilgin.,E., 2015. Turkish Students’ Science Performance and Related Factors in PISA 2006 and 2009. . The Australian Educational Researcher

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arıkan Serkan, Van De Vıjver Fons, Yağmur Kutlay, 2018. Propensity Score Matching Helps to Understand Sources of DIF and Mathematics Performance Differences of Indonesian, Turkish, Australian, and Dutch Students in PISA. International Journal of Research in Education and Science
2-) Başaran Semra, Ekinci Necla, Arıkan Serkan, 2017. Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun DavranmaDüzeyi Üzerine Bir Araştırrma. Yükseköğretim Dergisi
3-) Arikan.,S., Yıldırım.,K., Erbilgin.,E., 2016. Exploring the relationship among new literacies, reading, mathematics and science performance of Turkish students in PISA 2012. International Electronic Journal of Elementary Education
4-) Arikan.,S., 2015. Construct Validity of TIMSS 2011 Mathematics Cognitive Domains for Turkish Students.. International Online Journal of Educational Sciences
5-) Arikan, S. (2014). A Regression Model With a New Tool: IDB Analyzer for Identifying Factors Predicting Mathematics Performance Using PISA 2012 Indices. US-China Education Review A, 4(10), 716-727. DOI: 10.17265/2161-623X/2014.10A.004 - 2014

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Sarı Mehmet Hayri, Arıkan Serkan, Yıldızlı Hülya, 2017. 8. Sınıf Matematik Akademik Başarısını Yordayan Faktörler-TIMSS 2015. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
2-) Arıkan Serkan, 2017. TIMSS 2011 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ EV ÖDEVİ VE MATEMATİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences
3-) Arıkan.,S., D'Costa.,A., 2016. ÖSS ve LES ile Ölçülen Sayısal ve Sözel Beceriler Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) ARIKAN.,S., 2016. Türkiye'deki Öğrencilerin Öğrenme Fırsatları ve Matematik Performansları Arasındaki İlişki . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Erbilgin.,E., Şahin.,B., Arıkan.,S., 2015. Pasta Dilimlerinin Fiyatı Ne Kadar?. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi
6-) Erbilgin.,E., Arıkan.,S., Yabanlı.,H., 2015. Çizgi Grafiğini Yorumlama ve Oluşturma Becerilerinin Ölçülmesi.. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
7-) Arıkan, S. ve Berberoğlu, G. (2013). Bilişsel gelişim uygulamasının kültürel yanlılık açısından incelenmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 20, 9-16. - 2013
8-) Berberoğlu, G., Arıkan, S., Çalışkan, M., Ekinci, P., İpekçioğlu, S., Sevgi, S. (2012) Geniş ölçekli sınavlarda kapsam geçerliği nasıl sağlanır?. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 17,10-22. - 2012
9-) Berberoğlu, G., Demirtaşlı, N., Güzel, Ç. İ., Arıkan, S., Tuncer, Ç. Ö. (2010). Okul Dışı Etmenlerin Öğrenci Başarısı ile İlişkisi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 7, 27-38. - 2010
10-) Konak, Ö., Berberoğlu, G., Arıkan, S., Tuncer, Ç. Ö., Güzel, Ç. İ. (2010). Okula Hazır Bulunuşluk Kapsamında Bilişsel ve Dil Becerileri. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 8, 9-20. - 2010
11-) Berberoğlu, G., Arıkan, S., Demirtaşlı, N., Güzel, Ç. İ., Tuncer, Ç. Ö. (2009). İlköğretim 1.-5. Sınıflar Arasındaki Öğretim Programlarının Kapsam ve Öğrenme Çıktıları Açısından Değerlendirilmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 1, 9-48. - 2009
12-) Güzel., Ç. İ., Berberoğlu, G., Demirtaşlı, N., Arıkan, S., Tuncer, Ç. Ö. (2009). Öğretim Programlarının Öğrenme Çıktıları Açısından Değerlendirilmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 6, 9-30. - 2009
13-) Arıkan, S. (2008). Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sisteminde (ÖİS) Bilişsel Gelişim Uygulaması. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, Kasım-Aralık 2008, 28-31. - 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arıkan, S., D’Costa, A. (2012). “Stability of Scholastic Aptitude over Years”, Cyprus International Conference on Educational Research, North Cyprus. - 2012
2-) Arıkan, S., Konak, Ö., Berberoğlu, G. (2012). “The Cross-cultural Comparison of the Cognitive Development Assessment (CDA) Test Items Across Turkish and German Students”, The 8th Conference of the International Test Commission, Amsterdam, Netherlands. - 2012
3-) İş Güzel, Ç., Berberoğlu, G. Arıkan, S. (2012) “Score Alignment and Vertical Articulation in Mathematics in the Turkish Pupil Monitoring System (TPMS)”, The 8th Conference of the International Test Commission, Amsterdam, Netherlands. - 2012
4-) Berberoğlu, G., Demirtaşlı, N., Güzel, Ç., Arıkan, S. (2009) “Affective Characteristics related to student cognitive development in the Turkish Pupil Monitoring System (PMS)”, Second ENSEC Conference, İzmir, Turkey, - 2009

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arıkan Serkan, 2017. Problem Solving Competence and Related Factors in PISA. The European Conference on Educational Research (ECER 2017)
2-) Arıkan Serkan, Van De Vıjver Fons, Yağmur Kutlay, 2017. Understand Sources of DIF via Propensity Score Matching. The European Conference on Educational Research (ECER 2017)
3-) Arıkan Serkan, Yıldırım Kasım, 2017. Yapısal Eşitlik Modellemeleri ile İlgili Araştırmalarda Ortaya Çıkan Nedensel İlişki Problemleri. 2. Ululslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Semposyumu ve Sergisi
4-) Arıkan.,S., 2016. IDB Analyzer ile SPSS programı çoklu regresyon sonuçlarının karşılaştırılması. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
5-) Arıkan.,S., Erbilgin.,E., Şahin.,B., 2016. Japon Ders Araştırması Uygulaması . 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
6-) Arıkan.,S., van de Vijver.,F., Yağmur.,K., 2016. PISA Mathematics and Reading Performance Differences of Mainstream and Turkish Immigrant Students. IACCP International Association for Cross-Cultural Psychology
7-) Yıldırım.,K., Arıkan.,S., 2014. 2012 PISA Sınavı Sonuçlarına Göre Türkiye'deki Bölgelere İlişkin Öğrencilerin Okuma ve Matematik Başarı Düzeyleri. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
8-) Topçu.,S., Erbilgin.,E., Arıkan.,S., 2013. A Model to Compare Turkish Student's Science Achievement and Related Factors in PISA 2006 and 2009". The European Conference on Educational Research (ECER) 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Erbilgin, E., Arıkan, S., Şahin, B., Topçu, M. S. (2014). "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Cebir Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana. - 2014
2-) Demirtaşlı, N. Ç., Arıkan, S. (2008). “Madde Tepki Kuramı’nın ÖİS uygulamalarındaki yeri”, 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara. - 2008
3-) Arıkan, S., Konak, Ö. A., Yağmur, K. (2008). “Bilişsel Gelişimin ÖİS kapsamında ölçülmesi”, 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara. - 2008

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arıkan.,S., 2014. TIMSS 2011: Dördüncü Sınıf Türk Öğrencilerinin Kavram Yanılgıları. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Arıkan, S. (2012). Sınıf içi ölçme sonuçlarına dayalı olarak not verme. N. Çıkrıkçı-Demirtaşlı, (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme İçinde (289-). Ankara: Elhan Yayınları - 2012

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) . 2016. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Hakemlik Sayısı: 2
2-) . 2016. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Hakemlik Sayısı: 4
3-) 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi - 2014
4-) Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED) - 2013
5-) . 2013. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). Hakemlik Sayısı: 1
6-) Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama - 2008

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) The International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST) - 2015
2-) International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - 2014

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) 4005-Teknolojinin Cebir Öğretimine Entegrasyonu - 2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Yeni Okuryazarlık Becerileri, Okuma Becerisi ve Matematik ve Fen Başarıları ile Olan ilişkileri - 2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Japon Ders Araştırması Türkiye’de Nasıl Çalışır? - 2013

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) PISA ve TIMSS gibi Geniş Ölçekli Uygulamaların Data Analizinde Doğru Yaklaşımlar: IDB Analyzer ve MPLUS Programları (2018, Ocak). Ankara Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı. Ankara.. . . 2018
2-) Ölçme, Değerlendirme ve Uygulamalı Açık Uçlu Madde Yazım Teknikleri Çalıştayı (2017, Eylül). MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara.. Ankara. . 2017
3-) Üst Düzey Bilişsel Becerileri Ölçmeye Yönelik Madde Yazım Teknikleri Semineri (2017, Kasım). MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Antalya.. . . 2017
4-) Fen ve Teknoloji ve Matematik Ders Programlarının Yenilenen Yönleri; Düşünme Becerileri; ÖİS ve GDS Formatına Uygun Geçerli ve Güvenilir Açık Uçlu ya da Çoktan Seçmeli Soru Yazma Semineri (2014, Haziran). 9. Cito Türkiye Seminer Günleri. Ankara.. 06-2014. Türkiye. 2014
5-) Sınav ve Soru Hazırlama Teknikleri (2013, Ocak). 6. Cito Türkiye Seminer Günleri. Ankara.. 01-2013. Türkiye. 2013
6-) Sınav ve Soru Hazırlama Teknikleri (2013, Haziran). 7. Cito Türkiye Seminer Günleri. Ankara.. 06-2013. Türkiye. 2013
7-) Demirtaşlı, N., Berberoğlu, G., İşgüzel., Ç., Özgen, Ç., Konak, Ö. A., Arıkan, S. (2009). “Öğrenci Yeterliklerinin Belirlenmesini amaçlayan bir ölçme değerlendirme sistemi örneği: Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi”, Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi Kongresi: Sorunlar, Öneriler, Çözümler, Atılım Üniversitesi, Ankara.. . . 2009

Verdiği Dersler

İMÖ2801 2014-2015 Yaz

İstatistik I

İMÖ 3005 2014-2015 Yaz

İSTATİSTİK VE OLASILIK I

İMÖ 3505 2014-2015 Yaz

İSTATİSTİKSEL ANALİZ PROGRAMLARI

İMÖ3801 2014-2015 Yaz

İSTATİSTİK

İMÖ 2005 2014-2015 Yaz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

İMÖ3902 2014-2015 Yaz

İstatistik

İMÖ2801 2014-2015 Yaz

İstatistik I

İMÖ3801 2014-2015 Yaz

İSTATİSTİK

İMÖ3801 2014-2015 Yaz

İSTATİSTİK

İMÖ2802 2017-2018 Bahar

İstatistik II

İMÖ2802 2017-2018 Bahar

İstatistik II

MZY 5006 2017-2018 Bahar

İstatistik

İMÖ 4506 2017-2018 Bahar

MATEMATİK VE HAYAT

EBB 4804 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

RPD 5512 2017-2018 Bahar

MADDE TEPKİ KURAMI (IRT)

İDE 5512 2017-2018 Bahar

EDUCATIONAL STATISTICS FOR LANGUAGE TEACHERS

İMÖ 4003 2017-2018 Güz

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN SORU YAZMA TEKNİKLERİ

İMÖ2801 2017-2018 Güz

İstatistik I

İMÖ 3505 2017-2018 Güz

İSTATİSTİKSEL ANALİZ PROGRAMLARI

EBB 4803 2017-2018 Güz

OKUL DENEYİMİ

İMÖ2801 2017-2018 Güz

İstatistik I

İMÖ 3005 2017-2018 Güz

İSTATİSTİK VE OLASILIK

İMÖ2802 2016-2017 Yaz

İstatistik II

İMÖ2802 2016-2017 Bahar

İstatistik II

İMÖ2902 2016-2017 Bahar

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI

İMÖ 4508 2016-2017 Bahar

MATEMATİK TARİHİ

İMÖ 4506 2016-2017 Bahar

MATEMATİK VE HAYAT

EBB 4804 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4004 2016-2017 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

İDE 5512 2016-2017 Bahar

EDUCATIONAL STATISTICS FOR LANGUAGE TEACHERS

RPD 6530 2016-2017 Bahar

Madde Yanlılığı (DIF)

İMÖ2802 2016-2017 Bahar

İstatistik II

İMÖ 4508 2016-2017 Bahar

MATEMATİK TARİHİ

İMÖ2902 2016-2017 Güz

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI

İMÖ3801 2016-2017 Güz

İSTATİSTİK

İMÖ 3505 2016-2017 Güz

İSTATİSTİKSEL ANALİZ PROGRAMLARI

İMÖ 3005 2016-2017 Güz

İSTATİSTİK VE OLASILIK

İMÖ 4003 2016-2017 Güz

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN SORU YAZMA TEKNİKLERİ

İMÖ 3505 2016-2017 Güz

İSTATİSTİKSEL ANALİZ PROGRAMLARI

İMÖ 3005 2016-2017 Güz

İSTATİSTİK VE OLASILIK

İMÖ3801 2016-2017 Güz

İSTATİSTİK

İMÖ 4507 2016-2017 Güz

ÖZEL ÇALIŞMA

İMÖ 4003 2016-2017 Güz

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN SORU YAZMA TEKNİKLERİ

EBB 4803 2016-2017 Güz

OKUL DENEYİMİ

İMÖ2801 2016-2017 Güz

İstatistik I

İMÖ2801 2016-2017 Güz

İstatistik I

İMÖ3801 2016-2017 Güz

İSTATİSTİK

İMÖ3801 2016-2017 Güz

İSTATİSTİK

İMÖ 4003 2015-2016 Yaz

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN SORU YAZMA TEKNİKLERİ

İMÖ3801 2015-2016 Yaz

İSTATİSTİK

İMÖ 3005 2015-2016 Yaz

İSTATİSTİK VE OLASILIK

İMÖ 4507 2015-2016 Yaz

ÖZEL ÇALIŞMA

İMÖ 3505 2015-2016 Yaz

İSTATİSTİKSEL ANALİZ PROGRAMLARI

İMÖ3902 2015-2016 Bahar

İstatistik

İMÖ2802 2015-2016 Bahar

İstatistik II

İSÖ4520 2015-2016 Bahar

SINIF İÇİ SORU YAZMA TEKNİKLERİ

İMÖ2902 2015-2016 Bahar

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI

İMÖ2802 2015-2016 Bahar

İstatistik II

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

İMÖ3801 2015-2016 Güz

İSTATİSTİK

İMÖ 3005 2015-2016 Güz

İSTATİSTİK VE OLASILIK

İMÖ 2005 2015-2016 Güz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

İMÖ 3505 2015-2016 Güz

İSTATİSTİKSEL ANALİZ PROGRAMLARI

İMÖ3801 2015-2016 Güz

İSTATİSTİK

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

İMÖ2801 2015-2016 Güz

İstatistik I

İMÖ2801 2015-2016 Güz

İstatistik I

İMÖ3801 2015-2016 Güz

İSTATİSTİK

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

İMÖ1802 2013-2014 Yaz

GENEL MATEMATİK II

İMÖ1802 2013-2014 Yaz

GENEL MATEMATİK II

İMÖ1801 2013-2014 Yaz

GENEL MATEMATİK I

İMÖ3801 2013-2014 Yaz

İSTATİSTİK