Personel

Araştırma Görevlisi Serkan Çetinkaya
Araştırma Görevlisi
Serkan Çetinkaya
@ E-posta
serkancetinkaya@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Mütercim Tercümanlık Bölümü / Mütercim Tercümanlık (ingilizce) Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü / İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı 09.06.2010

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalı 23.07.2015

Doktora

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Bilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çetinkaya Serkan, 2017. ÇOK DİLLİLİK VE KİMLİK. Journal of International Social Research
2-) Çetinkaya Serkan, 2017. YENİDEN ÇEVİRİ BAĞLAMINDA FRANK HERBERT IN HERETICS OF DUNE ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Journal of International Social Research
3-) Çetinkaya Serkan, 2017. ÇEVİRİNİN DİLBİLİM VE YAZINBİLİM İLE İLİŞKİSİ. Journal of Social And Humanities Sciences Research

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çetinkaya Serkan, 2018. Bilim Kurgu Çevirisi ve Bilim Kurgu Seri Romanlarda Çeviride Bütünlük Sorunu: Frank Herbert’ın Dune Serisi Örneği. Elif Daldeniz Baysan Çeviribilimde Lisansüstü Çalışmalar Kolokyumu IX

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ÇOK DİLLİLİK VE KİMLİK - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST - 2). Türkiye - Niğde. . 2012
2-) New Media and Digital Revolution. Türkiye - İstanbul. . 2011
3-) Uluslararası Diyaloğun Odağında Bütün Yönleriyle Çeviri. Türkiye. . 2009

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) ALS'li Hastanın Evde Bakımı İçin Eğitimcinin Eğitimi. Türkiye - İstanbul. . 2010