Personel

Uzman Dr. Sevgin Özderin
Uzman Dr.
Sevgin Özderin
@ E-posta
sevginozderin@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Trüf Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Kadro Birimi

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü / Ormancılık Ve Orman Ürünleri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 2006

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı 2010

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı 2014

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ÖZDERİN.,S., FAKİR.,H., DÖNMEZ.,İ.Emrah., 2016. Chemıcal Propertıes OF Hawthorn(Crataegus L. spp.) Taxa Naturally Dıstrıbuted In Western Anatolıa Part OF Turkey. HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Fakir.,H., Yaşar.,S., Erbaş.,S., Özderin.,S., 2011. Essential Oil Composition of Biebersteinia orphanidis Boiss. Growing in Mediterranean Region of Turkey. . Asian Journal of Chemistry

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özderin.,S., Fakir.,H., Dönmez.,İ.Emrah., 2015. Muğla-Fethiye Yöresinde Doğal Yayılış Yapan Crataegus orientalis Pall. ex M.Bieb. Taksonlarının Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2-) Özderin.,S., Fakir.,H., 2015. Some Botanical Properties of Hawthorn (Crataegus L. spp.) Taxa Natural Distributed in the Western Anatolia part of Turkey . International Journal of Agriculture Innovations and Research

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özderin.,S., Fakir.,H., Erbaş.,S., 2011. Determination on Essential Oil Rate and Composition of Some Hypericum species in Muğla-Ula Province. 2nd International Non-Wood Products Symposium

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özderin Sevgin, Fakir Hüseyin, 2017. DETERMINATION ON ESSENTIAL OIL RATE AND COMPOSITIONOF SOME CISTUS SPECIES IN MUGLA-ULA PROVINCE. I. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Sarıkaya Ayşe Gül, Özderin Sevgin, Fakir Hüseyin, 2017. Volatile components of Arbutus andrachne L. in Isparta and Burdur provinces. International Symposium on New Horizons in Forestry
2-) Sangün Mustafa Kemal, Özderin Sevgin, Kılınççeker Güray, 2017. Determination of Laurus of Nobilis L. From Haray Region by Triple Quad GC/MS. 1nd International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life” (IMAPCON’17)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özderin.,S., Fakir.,H., Dönmez.,İ.Emrah., 2014. Muğla-Ula Yöresinde Doğal Yayılış Yapan Bazı Kekik Türlerinin Uçucu Yağ Oranları ve Bileşenlerinin Belirlenmesi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Özaydın.,A., Özderin.,S., 2015. Batı Anadolu’daki Bazı Alıç (Crataegus L.) Taksonlarının Meyve Eti Bileşenlerinin Araştırılması . Pamukkale Gıda Sempozyumu III

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2016. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1