Personel

Bilgisayar İşletmeni Şevkiye Koçyiğit
Bilgisayar İşletmeni
Şevkiye Koçyiğit
@ E-posta
sevkiyekocyigit@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Kadro Birimi

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Öğrenim Bilgileri