Personel

Uzman Dr. Şadan Özden
Uzman Dr.
Şadan Özden
@ E-posta
sozden@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1606

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Eylül 2001

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Kasım 2005

Doktora

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 24.07.2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bayhan.,H.., Özden.,Ş.., Major.,J.D.., Bayhan.,M.., Dağdeviren.,E.T.., Durose.,K.., 2016. A comparison of the effect of CdCl2 and MgCl2 processing on the transport properties of n-CdS/p-CdTe solar cells and a simple approach to determine their back contact barrier height. Solar Energy
2-) Özden.,Ş., Tozlu.,C., Pakma.,O., 2016. Temperature Dependent Electrical Transport in Al/Poly(4-vinyl phenol)/p-GaAs Metal-Oxide-Semiconductor by Sol-Gel Spin Coating Method. International Journal of Photoenergy
3-) Pakma.,O., Tozlu.,C., Kavasoğlu.,N., Kavasoğlu.,S., Özden.,Ş., 2011. I–V–T analysing an inhomogeneous Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure with a double Gaussian distribution of barrier heights. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY
4-) Kavasoğlu.,N., Tozlu.,C., Osman.,P., Kavasoğlu.,S., Özden.,Ş., Metin.,B., Birgi.,Ö., Oktik.,Ş., 2009. Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure. Synthetic Metals
5-) Kavasoğlu.,S., Tozlu.,C., Pakma.,O., Kavasoğlu.,N., Özden.,Ş., Metin.,B., Birgi.,Ö., Oktik.,Ş., 2009. Investigation of temperature dependent dc current transport mechanism on Au/poly(4-vinyl phenol)/p-Si device. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
6-) Özden.,Ş., Bayhan.,H., Dönmez.,A., Bayhan.,M., 2008. Measurement and comparison of silicon p-i-n-photodiodes with ac impedance at different voltages. SEMICONDUCTORS
7-) Bayhan.,H., Özden.,Ş., 2007. Frequency dependence of junction capacitance of BPW34 and BPW41 p-i-n photodiodes. PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS
8-) Bayhan.,H., Özden.,Ş., 2007. Measurement and comparison of complex impedance of silicon p-i-n photodiodes at different temperatures. SEMICONDUCTORS
9-) Bayhan.,H., Özden.,Ş., 2006. Forward and reverse current–voltage–temperature characteristics of a typical BPW34 photodiode. SOLID-STATE ELECTRONICS

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bayhan.,H., Özden.,Ş., 2005. Origins of Reverse Bias Currents in a Typical BPW34 Photodiode. Turkish Journal of Physics

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ş.ÖZDEN, A. DÖNMEZ, H. BAYHAN, M. BAYHAN, J. MAJOR VE K. DUROSE, "CdS/CdTe GÜNEŞ PİLLERİNDE SICAKLIK BAĞIMLI KAPASİTANS - VOLTAJ DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ", 2014, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, Bodrum, Türkiye. - 2014
2-) Dönmez, A., Bayhan, H., Özden, Ş., Zabierowski, P. and Barreau, N.,"Capacitance Defect Spectroscopy in CIGSe Based Solar Cells", Turkish Physical Society 31th International Physics Conference, 21-24 July 2014, Bodrum, Turkey. - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özden.,Ş., Bayhan.,H., Major.,J., Bayhan.,M., Durose.,K., 2016. A Model for Temperature Dependence of Forward Bias Current – Voltage (J-V) Characteristics in CdTe/CdS Solar. WITAM-2016 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS
2-) Özden.,Ş., Turan Dağkaldıran.,E., Öztürk.,T., Bayhan.,H., Major.,J., Bayhan.,M., Durose.,K., 2016. Effects of the Au/CdTe back contact on illuminated Current – Voltage (J-V) Characteristics of Au/CdTe/CdS/ZnO/SnO2:F/Glass Solar Cells. WITAM-2016 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS
3-) Özden.,Ş., Bayhan.,M., Kocakır.,B., Karaman.,E., Bayhan.,H., 2016. Probing CC Type Relaxation in Solid Electrolytes by Electrical Modulus Based Analysis. WITAM-2016 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS
4-) Dönmez.,A., Bayhan.,H., Özden.,Ş., Bayhan.,M., Zabierowski.,P., Barreau.,N., 2015. A Study of the Kink and Cross-over Phenomena in Ultra-Thin Cu(In,Ga)Se2 Based Solar Cells. International Semiconductor Science and Technology Conference – ISSTC 2015
5-) Kocakır.,B., Bayhan.,M., Dönmez.,A., Bayhan.,H., Özden.,Ş., Altınay.,Y., Karaman.,E., 2015. Modelling of the Junction Interface by Impedance Spectroscopic Estimation. International Semiconductor Science and Technology Conference – ISSTC 2015
6-) Özden.,Ş., Bayhan.,H., Major.,J., Bayhan.,M., Dönmez.,A., Pressman.,A., Altınay.,Y., Durose.,K., 2015. Effect of Annealing Time onto Room Temperature Properties CdS/CdTe Solar Cells. 3rd Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition - SolarTR-3
7-) Özden.,Ş., Bayhan.,H., Major.,J., Dönmez.,A., Turan Dağkaldıran.,E., Altınay.,Y., Bayhan.,M., Durose.,K., 2015. Effect of Annealing Duration onto The Defect Spectra of CdS/CdTe Solar Cells. 3rd Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition - SolarTR-3
8-) Altınay.,Y., Bayhan.,M., Özden.,Ş., Dönmez.,A., Bayhan.,H., 2015. Characterisation of complex modulus by RC equivalent circuit modeling methodology. 9th International Physics Conference of The Balkan Physics Union – BPU9
9-) Ş.ÖZDEN, A. DÖNMEZ, Y. ALTINAY, Ç. KOÇAK, H. BAYHAN, M. BAYHAN, J. MAJOR VE K. DUROSE, "STUDY OF THE ROLLOVER AND CROSSOVER PHONEMENA IN CdS/CdTe SOLAR CELLS UNDER DIFFERENT COLOURS OF ILLUMINATION", 2014, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, Bodrum, Türkiye. - 2014
10-) Dönmez, A., Bayhan, H., Özden, Ş., Zabierowski, P., Barreau, N., Altinay, Y. and Koçak, Ç.,,"Impact of The Replacing Buffer Layer in Standard CdS/CIGSe Based Solar Cells", Turkish Physical Society 31th International Physics Conference, 21-24 July 2014, Bodrum, Turkey. - 2014
11-) Altinay, Y., Özden, Ş., Major, J., Dönmez, A., Koçak, Ç., Bayhan, M., Bayhan, H. and Durose, K.,"Effect Of The Temperature On The Device Parameters of an N-CdS / P-CdTe Solar Cell", Turkish Physical Society 31th International Physics Conference, 21-24 July 2014, Bodrum, Turkey. - 2014
12-) ÇAĞDAŞ KOÇAK, ŞADAN ÖZDEN, JONATHAN MAJOR, YASEMIN ALTINAY, ADEM DÖNMEZ, ELIF TURAN DAĞKALDIRAN, GÖRKEM OYLUMLUOĞLU, HABIBE BAYHAN, MURAT BAYHAN, KEN DUROSE, "DARK AND ILLUMINATED CAPACITANCE PROFILING OF AN EFFICIENT CdTe THIN FILM SOLAR CELL", 2014, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, Bodrum, Türkiye. - 2014
13-) Özden, Ş., Dönmez, A., Bayhan, H., Bayhan, M., Major, J. and Durose, K., “Effect of annealing duration onto the dark current transport mechanism in CdTe/CdS solar cells”, Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition. 15-19 September 2014. İzmir – Turkey. - 2014
14-) Özden, Ş., Dönmez, A., Koçak, Ç., Altınay, Y., Bayhan, H., Bayhan, M., Major, J. and Durose, K., “A detailed investigation of equivalent circuits for thin film CdTe/CdS solar cells by impedance spectroscopy”, Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition. 15-19 September 2014. İzmir – Turkey. - 2014
15-) Bayhan, M., Kocakır, B., Bayhan, H., Karaman, E., Dönmez, A. and Özden, Ş., “Admittance Spectroscopic Estimation of the Interfacial Traps In Non-ideal Heterojunctions”, Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition. 15-19 September 2014. İzmir – Turkey. - 2014
16-) Özden Ş., Dağkaldıran E.T., Major J., Dönmez, A., Bayhan H., Bayhan M. ve Durose K., "Analysis of the effect of annealing duration to the defect spectrum of CdS/CdTe solar cells by admittance spectroscopy", Turkish Physical Society 30th International Physics Conference, 2-5 September 2013, İstanbul – Turkey. - 2013
17-) Dağkaldıran Turan E., Özden Ş., Mayor J., Dönmez, A., Bayhan H., Bayhan, M. ve Durose K. "EFFECT OF CDS LAYER THICKNES TO THE ELECTRICAL PROPERTIES OF n-CdS/p-CdTe SOLAR CELLS", Turkish Physical Society 30th International Physics Conference. 2 - 5 September 2013, Istanbul – Turkey. - 2013
18-) Bayhan H., Bayhan M., Dönmez A., Özden Ş., ve Dağkaldıran E.T., "Effect of illumination onto the reverse biased electrical properties of a n-CdS/p-Cu(In,Ga)Se2 solar cells", Turkish Physical Society 30th International Physics Conference, 2 - 5 September 2013, İstanbul – Turkey. - 2013
19-) Dönmez A., Bayhan H., Zabierowski P., Barreau N., Özden Ş., Turan E. ve Bayhan M., "BAKIRIN CIGSE TABANLI İNCE FİLM GÜNEŞ PİLİNE OLAN ETKİSİNİN ADMİTTANS SPEKTROSKOPİSİ YARDIMIYLA İNCELENMESİ ", Turkish Physical Society 30th International Physics Conference, 2-5 September 2013, İstanbul – Turkey. - 2013
20-) Dönmez A., Bayhan H., Zabierowski P., Barreau N., Özden Ş., Turan E. ve Bayhan M., "AKIM GERİLİM ÖLÇÜMLERİ YARDIMIYLA BAKIRIN CIGSE TABANLI AYGIT YAPISININ DEVRE PARAMETRELERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ", Turkish Physical Society 30th International Physics Conference, 2 - 5 September 2013, Istanbul – Turkey. - 2013 - 2013
21-) Ş. Özden, R. Eke, Ş. Oktik, "Small PV Applications at Muğla University", Small PV Applications Symposium, 25-26 May 2009, Ulm, Germany. - 2009

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Rustu EKE, Sadan OZDEN, Ali SENTURK, Olaf Fleck, Sener OKTIK, "The Largest Double-Axis Sun Tracking PV Systems With Electronic Control And Photosensors In Turkey", 2010, 25th EUPVSEC, Valencia. - 2009
2-) Rustu EKE, Sadan OZDEN, Ali SENTURK, Sener OKTIK, "Performance Results Of The First BIPV System Of Turkey After 7 Years Of Operation", 2010, 25th EUPVSEC, Valencia. - 2009
3-) Rustu EKE, Sadan OZDEN, Sener OKTIK, "Outdoor Performance Of Two PV Systems With Different Crystalline Silicon PV Modules After 5 Years Of Operation", 2010, 25th EUPVSEC, Valencia. - 2009

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Rustu EKE, Sadan OZDEN, Ali SENTURK, Sener OKTIK, "Photovoltaic Applications at Muğla University", April 29-30 2010, First Turkish Solar Energy Conference and Exhibition, SOLAR TR-1, Ankara. - 2010
2-) Şadan Özden, Habibe Bayhan, "Current transport mechanisms in Si P-I-N photodiodes", 13-16 Eylül 2005 TFD-2005 Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, Muğla Üniversitesi, MUĞLA - 2005. - 2005

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özden, Ş., Bayhan, H., Major, J., Dönmez, A., Bayhan, M., Altınay, Y. ve Durose, K., "CdCl2 Ortamında Isıl İşlem Süresinin CdS/CdTe ince film güneş pillerinde Voc ve Isc parametrelerinin etkisi", YMF 2014 İzmir Toplantısı, 11 Nisan 2014, İzmir - Türkiye. - 2014
2-) Altınay, Y., Özden, Ş., Major, J., Dönmez, A., Bayhan, M., Bayhan, H. ve Durose, K., "Dalga Boyuna Bağlı Olarak Cds/CdTe Güneş Pillerinin Voltaj Bağımlı Empedans Karakteristikleri", YMF 2014 İzmir Toplantısı, 11 Nisan 2014, İzmir - Türkiye - 2014 - 2014
3-) Koçak, Ç., Özden, Ş., Major, J., Altınay, Y., Dönmez, A., Oylumluoğlu, G., Bayhan, H., Bayhan, M. ve Durose, K., "Dalga Boyuna Bağlı Olarak n-CdS/p-CdTe Güneş Pili aygıt Parametrelerinin İncelenmesi", YMF 2014 İzmir Toplantısı, 11 Nisan 2014, İzmir – Türkiye - 2014 - 2014
4-) Bayhan, M., Kocakır, B., Bayhan, H., Karaman, E., Dönmez, A., Altınay, Y. and Özden, Ş.,“Dispersion of Loss Angle in Nonideal Heterojunctions: Nyquist & Bode Plots of Complex Capacitance,”, YMF 2014 İzmir Meeting, 11 April 2014, İzmir – Turkey. - 2014
5-) Dönmez, A., Bayhan, H., Zabierowski, P., Barreau, N. Özden, Ş. ve Bayhan, M., "Cu(In,Ga)Se2 tabanlı güneş pillerinde n-tip tabaka kalınlığının inceltilmesinin tuzak karakteristiğine ve akım-iletimi mekanizmasına olan etkisi", Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 2014, 11 Nisan 2014, İzmir, Türkiye. - 2014
6-) Şadan ÖZDEN, Habibe BAYHAN, Jon MAJOR, Murat BAYHAN , Adem DÖNMEZ and Ken DUROSE, “CdTe/CdS Güneş Pillerinde CdCl2 İşleminin Karanlık Akım İletim Mekanizması Üzerine Olan Etkisi” Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, 5Nisan 2013, P31. - 2013
7-) Adem Dönmez, Habibe Bayhan, Şadan Özden, Pawel Zabierowski, Nicolas Barreau, "Farklı bakır oranlarına sahip CIGSe tabanlı heteroeklem güneş pilleri için CV profilleri ve Kimerling Model ", Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, 5Nisan 2013, P01. - 2013
8-) Ş. Özden ve H. Bayhan, "CdTe/CdS Güneş pilleri" 25–27 Nisan 2012, Adım Fizik Günleri–2012, Denizli. - 2012
9-) H. Bayhan, M. Bayhan, K.Durose, Ş. Özden, Impedance Spectroscopy of a n-CdS/p-Cu(In,Ga)Se2 Solar Cell Emphasizing Negative Capacitance Effect, 6-9 Eylül 2011, TFD-2011 Türk Fizik Derneği 28. Fizik Kongresi, Bodrum/MUĞLA. - 2011
10-) R.Eke, Ş. Özden, A. .Şentürk, Ş.Oktik, "Dış Ortam Fotovoltaik Modül Test Sistemi Ve Tek Kristal Silisyum Fotovoltaik Modülün Performans İncelemesi", 21-22 Mayıs 2010, ADIM Fizik Günleri I, Afyonkarahisar. - 2010
11-) Ş. Özden, R.Eke, A. Şentürk, S. Şık, Ş.Oktik “Bina Yüzeyine Entegre 40,3kWp Gücündeki Fotovoltaik Güç Sisteminin Bağlı Bulunduğu Bina Grubunun Elektrik Enerjisi Ve Güç İhtiyacına Katkısı”, 21-22 Mayıs 2010, ADIM Fizik Günleri I, Afyonkarahisar. - 2010
12-) R. Eke, Ş. Özden, Ş. Oktik, Power "Gain In Photovoltaic Modules Using Mirrors", 25-29 Ağustos 2008, TFD25 Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye. - 2008
13-) Şadan Özden, Habibe Bayhan, "SI P- I-N FOTODIYOTLARIN EMPEDANS SPEKTROKOPISI", 13-16 Eylül 2005 TFD-2005 Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, Muğla Üniversitesi, MUĞLA - 2005. - 2005

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Dönmez, A., Bayhan, H., Zabierowski, P., Barreau, N. Özden, Ş., Altınay, Y. and Koçak, Ç., "Investigation of CIGSe Based Solar Cell Interface with Different Buffer Layer Thicknesses by Defect Spectroscopy Methods", ADIM Fizik Günleri III, 17-18 Nisan 2014, Isparta – Turkey - 2014 - 2014
2-) Koçak, Ç., Özden, Ş., Major, J., Altınay, Y., Dönmez, A., Dağkaldıran, E.T., Öztürk, T., Oylumluoğlu, G., Bayhan, H., Bayhan, M. and Durose, K., "Effect of white light illumination onto the device parameters of an n-CdS/p-CdTe solar cell", ADIM Fizik Günleri III, 17-18 Nisan 2014, Isparta, Türkiye. - 2014
3-) Dağkaldıran, E.T., Bayhan, H., Özden, Ş., Major, J., Dönmez, A., Altınay, Y., Bayhan, M., Koçak, Ç. and Durose, K., "Investigation of n-CdS/p-CdTe solar cells interface with impedance spectroscopy", ADIM Fizik Günleri III, 17-18 Nisan 2014, Isparta – Türkiye. - 2014
4-) Altınay, Y., Özden, Ş., Major, J., Dönmez, A., Koçak, Ç., Dağkaldıran, E.T., Öztürk, T., Bayhan, H., Bayhan, M., and Durose, K., "Study of n-CdS/p-CdTe solar cell interface under different wawelenghts of illumination using current – voltage measurements", ADIM Fizik Günleri III, 17-18 Nisan 2014, Isparta, Türkiye. - 2014
5-) Rustu EKE, Sadan Ozden, Sener OKTIK, “Analyzing performances of 10.24kWp vertically oriented single junction a-Si BIPV systems”, April 29-30 2010, First Turkish Solar Energy Conference and Exhibition, SOLAR TR-1, Ankara - 2010

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) I–V–T analysing an inhomogeneous Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure with a double Gaussian distribution of barrier heights - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4
3-) Origins of Reverse Bias Currents in a Typical BPW34 Photodiode - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Frequency dependence of junction capacitance of BPW34 and BPW41 p-i-n photodiodes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Forward and reverse current–voltage–temperature characteristics of a typical BPW34 photodiode - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) I–V–T analysing an inhomogeneous Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure with a double Gaussian distribution of barrier heights - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1