Personel

Öğretim Görevlisi Selda Erdar Tezören
Öğretim Görevlisi
Selda Erdar Tezören
@ E-posta
stezoren@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 2188 , 0 252 211 2193

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Görsel İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Böl. / Basın Ve Yayın Teknolojileri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Haziran 1993

Verdiği Dersler

İŞY1822 2017-2018 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1822 2017-2018 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

BYT2508 2017-2018 Bahar

SERİGRAFİ BASKI

BYT2004 2017-2018 Bahar

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2

BYT2010 2017-2018 Bahar

KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ

BYT2006 2017-2018 Bahar

BASIM İŞLETMECİLİĞİ

BYT2508 2017-2018 Bahar

SERİGRAFİ BASKI

BYT2004 2017-2018 Bahar

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2

BYT2010 2017-2018 Bahar

KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ

BYT2006 2017-2018 Bahar

BASIM İŞLETMECİLİĞİ

BYT2003 2017-2018 Güz

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-1

BYT2007 2017-2018 Güz

MESLEK HESAPLAMALARI

BYT2009 2017-2018 Güz

KARTON AMBALAJ TASARIMI

BYT2003 2017-2018 Güz

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-1

BYT1003 2017-2018 Güz

YAZI VE TİPOGRAFİ

BYT2009 2017-2018 Güz

KARTON AMBALAJ TASARIMI

BYT1003 2017-2018 Güz

YAZI VE TİPOGRAFİ

BYT2007 2017-2018 Güz

MESLEK HESAPLAMALARI

BYT2508 2016-2017 Yaz

SERİGRAFİ BASKI

BYT2004 2016-2017 Bahar

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2

BYT2006 2016-2017 Bahar

BASIM İŞLETMECİLİĞİ

İŞY1822 2016-2017 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1822 2016-2017 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

BYT2004 2016-2017 Bahar

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2

BYT2006 2016-2017 Bahar

BASIM İŞLETMECİLİĞİ

BYT2010 2016-2017 Bahar

KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ

BYT2508 2016-2017 Bahar

SERİGRAFİ BASKI

BYT2010 2016-2017 Bahar

KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ

BYT2508 2016-2017 Bahar

SERİGRAFİ BASKI

BYT2009 2016-2017 Güz

KARTON AMBALAJ TASARIMI

BYT2009 2016-2017 Güz

KARTON AMBALAJ TASARIMI

BYT2003 2016-2017 Güz

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-1

BYT1003 2016-2017 Güz

YAZI VE TİPOGRAFİ

BYT2007 2016-2017 Güz

MESLEK HESAPLAMALARI

BYT1003 2016-2017 Güz

YAZI VE TİPOGRAFİ

BYT2007 2016-2017 Güz

MESLEK HESAPLAMALARI

BYT2003 2016-2017 Güz

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-1

BYT2007 2015-2016 Yaz

MESLEK HESAPLAMALARI

BYT2007 2015-2016 Yaz

MESLEK HESAPLAMALARI

İŞY1822 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1822 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

BYT2508 2015-2016 Bahar

SERİGRAFİ BASKI

BYT2010 2015-2016 Bahar

KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ

BYT2004 2015-2016 Bahar

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2

BYT2508 2015-2016 Bahar

SERİGRAFİ BASKI

BYT2010 2015-2016 Bahar

KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ

BYT2006 2015-2016 Bahar

BASIM İŞLETMECİLİĞİ

BYT2004 2015-2016 Bahar

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2

BYT2006 2015-2016 Bahar

BASIM İŞLETMECİLİĞİ

BYT1003 2015-2016 Güz

YAZI VE TİPOGRAFİ

BYT2009 2015-2016 Güz

KARTON AMBALAJ TASARIMI

BYT2007 2015-2016 Güz

MESLEK HESAPLAMALARI

BYT2003 2015-2016 Güz

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-1

BYT2009 2015-2016 Güz

KARTON AMBALAJ TASARIMI

BYT2007 2015-2016 Güz

MESLEK HESAPLAMALARI

BYT2003 2015-2016 Güz

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-1

BYT1003 2015-2016 Güz

YAZI VE TİPOGRAFİ

BYT2006 2014-2015 Bahar

BASIM İŞLETMECİLİĞİ

BYT2508 2014-2015 Bahar

SERİGRAFİ BASKI

BYT2004 2014-2015 Bahar

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2

BYT2010 2014-2015 Bahar

KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ

İŞY1822 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

BYT2508 2014-2015 Bahar

SERİGRAFİ BASKI

BYT2004 2014-2015 Bahar

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2

BYT2010 2014-2015 Bahar

KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ

İŞY1822 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

BYT2006 2014-2015 Bahar

BASIM İŞLETMECİLİĞİ

BYT2003 2014-2015 Güz

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-1

BYT2007 2014-2015 Güz

MESLEK HESAPLAMALARI

BYT2009 2014-2015 Güz

KARTON AMBALAJ TASARIMI

BYT1501 2014-2015 Güz

MESLEK ETİĞİ

BYT2007 2014-2015 Güz

MESLEK HESAPLAMALARI

BYT1003 2014-2015 Güz

YAZI VE TİPOGRAFİ

BYT1003 2014-2015 Güz

YAZI VE TİPOGRAFİ

BYT2003 2014-2015 Güz

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-1

BYT2009 2014-2015 Güz

KARTON AMBALAJ TASARIMI

BYT1501 2014-2015 Güz

MESLEK ETİĞİ