Personel

Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Öner
Doktor Öğretim Üyesi
Süleyman Öner
@ E-posta
suleymanoner@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu / Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü / Aşçılık Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans

Mississippi State University

Doktora

Mustafa Kemal Üniversitesi

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Detection of Salmonella spp., Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhi and Salmonella Typhimurium in cream cakes by polymerase chain reaction (PCR)Med. Weter. 2014, 70 (11) - 2014
2-) Detection of Listeria monocytogenes by using PCR method in refrigerated ready-to-eat food consumed in Turkey, Med. Weter. 2013, 69 (1) - 2013
3-) Inhibitory Effects of Different Decontamination Agents on the Levels of Listeria monocytogenes in the Experimentally Inoculated Raw Beef Samples in the Laboratory Conditions, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 18 (5): 763-768, 2012. - 2012
4-) A survey on the microbiological quality of carra, traditional Turkish cheese, Journal of Food Enginering, 66(3)401- 404,2005. - 2005

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) MİLAS İLÇESİ SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER VE BEKLENTİLER - 2015
2-) ÇİFTLİKTEN SOFRAYA HİJYENİK TASARIMLAR VE SANİTASYON EĞİTİMİ VE SERTİFİKALARI - 2015
3-) ÇİFTLİKTEN SOFRAYA HİJYENİK TASARIMLAR VE SANİTASYON EĞİTİMİ VE SERTİFİKALARI - 2015
4-) ÖNER.,S., 2015. ZEYTİNYAĞI KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. II. Bitkisel Yağ Kongresi
5-) Öner, S. (2014), Süt sığırcılığı üretiminde Sağım yöntemi ve hijyeni’nin süt ve ürün kalitesi üzerine etkileri” Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, 24-26 Nisan, Kayseri - 2014
6-) Öner, S. (2014), Muğla Region Honeydew honey Branding And The Role For Local Publicity, 5- 9 Kasım 2014 , Fetiye, 2014 - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öner Süleyman, 2017. Gençlik ve Eğitim. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) Öner Süleyman, 2017. Gençlik ve Su Ürünleri Tüketimi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
3-) Öner Süleyman, 2017. Yörük, Türkmen Kültürünün Turizmdeki Yeri Ve Önemi. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
4-) Öner Süleyman, Yiğit Yusuf, 2017. Anadolu Kültür Mirası Varlıklarının Kültür Turizimindeki Yeri Ve Önemi. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
5-) Öner Süleyman, Ay Emine, 2017. Anadoluda Mutfak Kültürünün Gastronomi Turizmine Katkıları. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
6-) Yıldız Dilek, Öner Süleyman, 2017. BAFA GÖLÜ’NDE YAŞAYAN KEFAL (MUGİL ABUHECKEL,1846), LEVREK (PERCA FLUVİATİLİS,LİNNAEUS, 1758) VE YILAN BALIĞI’NIN (ANGUİLLAANGUİLLA, LİNNAEUS, 1758) FARKLI DOKU VEORGANLARINDA SELENYUM VE CİVA DÜZEYLERİNBELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI. 2 lnternational Water and Health Congress
7-) ÖNER.,S., 2016. Yeme Içme Kültürünün Gençlik ile Iletisim Üzerine Etkiler. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
8-) ÖNER.,S., 2016. Gençlik ve Gastronomi Bilimi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
9-) ÖNER.,S., 2016. Sağlıklı Beslenme ve Gençlik. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
10-) ÖNER.,S., 2016. Gençlik ve Turizm. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
11-) Öner, S. (2014),Türkiye'de Süt Üretiminde Kimyasal Kalıntıların Varlığı Ve Tüketici Üzerindeki Olumsuz EtkileriUluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, 24-26 Nisan, Kayseri - 2014
12-) Öner, S. (2014),Türkiyede Yem Materyallerinin Kalitesinin Sütte Alfatoxsin Varlığı Üzerine Olan EtkileriUluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, 24-26 Nisan, Kayseri - 2014
13-) Öner, S. (2014),Geleneksel Peynirlerin Ülke Tanıtımındaki RolüUluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, 24-26Nisan, Kayseri - 2014
14-) Öner, S. (2014), Türkiye'de Farklı bir Yoğurt Çeşidi ''Frozen Yogurt'', Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, 24-26 Nisan, Kayseri - 2014
15-) Öner, S. (2014), Ahırdan Sofraya Gıda Güvenliği Yaklaşımı, İzlenebilirlik Ve Önemi, 3.Uluslarararası Gıda Kongresi, 26-27 Eylül, Bursa - 2014
16-) Öner, S. (2014), Çevre Kirliliği, Su Ürünleri Kontaminasyonu Ve Halk Sağlığı , 3.Uluslarararası Gıda Kongresi, 26-27 Eylül, Bursa - 2014 - 2014
17-) Öner, S. (2014), Dünyada Açlık, Beslenme Sorunu Ve Çözüm Yolları, 3.Uluslarararası Gıda Kongresi, 26-27 Eylül, Bursa - 2014 - 2014
18-) Öner, S. (2014), Helal Gıdaların İhracatta Ve Ülke Kalkınmasındaki Rolü, 3.Uluslarararası Gıda Kongresi, 26-27 Eylül, Bursa - 2014 - 2014
19-) Öner, S. (2014), Peynirlerde Biyogen Aminlerin Varlığı, 3.Uluslarararası Gıda Kongresi, 26-27 Eylül, Bursa - 2014 - 2014
20-) Öner, S. (2014), Transgenetik Gıdaların İnsanlar Üzerinde Olumsuz Etkileri, 3.Uluslarararası Gıda Kongresi, 26-27 Eylül, Bursa - 2014 - 2014
21-) Öner, S. (2014), Türk Ve AB Gıda Mevzuatının Karşılaştırılması, 3.Uluslarararası Gıda Kongresi, 26-27 Eylül, Bursa - 2014 - 2014
22-) Taşçı ,F., Öner, S. (2014), Determination of microbiological quality of a traditional turkish food Kokorec, commonly consumed in Turkey, 3.Uluslarararası Gıda Kongresi, 26-27 Eylül, Bursa - 2014 - 2014
23-) Öner, S. (2014), Bee Products And Benefits, 5- 9 Kasım 2014 , Fetiye, 2014 - 2014
24-) Öner, S. (2014), The History, Mythology And İmportance Of The Honey, 5- 9 Kasım 2014 , Fetiye, 2014 - 2014
25-) Öner, S. (2014), Residual Problems And Solutions Ways At Honey, 5- 9 Kasım 2014 , Fetiye, 2014 - 2014
26-) Öner, S. (2014), The İmportance And Affirmative Efects Of Honeydew Honey On Human Beings, 5- 9 Kasım 2014 , Fetiye, 2014 - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) öner.,s., 2016. BAL ÜZERİNE GIDA ANALİZLERİ VE KALİTE TAYİNİ. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
2-) ÖNER.,S., 2016. ÇAM BALININ ÇOĞRAFİ İŞARETLENMESİ. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
3-) ÖNER.,S., 2016. BALMUMUNUN KULLANIM ALANLARI. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
4-) ÖNER.,S., 2016. ARI ZEHİRİNİN KULLANIM ALANLARI. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
5-) ÖNER.,S., 2016. ÇAM BALI AROMASI. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
6-) ÖNER.,S., 2016. BAL ZEHİRLENMESİ. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
7-) ALTERNATİF TURİZİMİN BÖLGESEL VE ÜLKESEL KALKINMADAKİ ÖNEMİ - 2015
8-) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANADOLU TARIM VE HAYVANCILIĞI - 2015
9-) GELENEKSEL GIDA ÜRETİMİNİN KADIN İSTİTHAMINA VE KIRSAL KALIKINMAYA KATKILARI - 2015
10-) GIDA GÜVENLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI - 2015
11-) GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ FİYATLARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI - 2015
12-) KANATLI ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ BAŞLICA SORUNLAR - 2015
13-) MODERN VE GELENEKSEL HAYVANCILIK ÜRETİM METOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI - 2015
14-) ORGANİK TARIMIN ÖNEMİ, SERTİFİKASYON VE BAZI ZORLUKLAR - 2015

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) öner.,s., 2015. İnanç Turizminin Kırsal Turizme Katkıları. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) ÖNER.,S., 2015. Festival, Yarışma Ve Macera Turizminin Kırsal Turizme Katkıları. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi 08-11 Ekim 2015, Afyon.
3-) ÖNER.,S., 2015. İNSANLARIN AVCILIK, VAHŞİ HAYATI TANIMA MERAKININ KIRSAL TURİZME KATKILARI. ULUSAL TARIM KONGRESİ'2015
4-) ÖNER.,S., 2015. DOĞA, SAĞLIK TURİZMİNİN KIRSAL TURİZME KATKILARI. ULUSAL TARIM KONGRESİ'2015
5-) Öner, S. (2014), Kültürümüzün Ülkemiz Kırsa Turizm Potansiyeli Üzerine Katkıları. Kırsal Turizm Sempozyumu, Antalya. - 2014 - 2014
6-) Öner, S. (2013), Using of Essential Oils Sourced From Some Plants And Seasonings On Sea Food Products As Antimicrobial And Antioxidant1. İç Anadolu Bölgesi Tarım Ve Gıda Kongresi, Niğde. - 2013
7-) Öner, S. (2011),Bu toprakların kültür mirası peynirlerimiz, Ilgın Ticaret Borsası. Sayı 6 Temmuz 2011 - 2011

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öner, S. (2014), Hatay Mutfağı 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana. - 2014
2-) Öner, S. (2014), Geleneksel Gıdaların Ülkesel Ve Bölgesel Boyutta Kırsal Kalkınmadaki Yeri 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana. - 2014
3-) Öner, S. (2014), Geleneksel Yemeklerin Turizm Ve Ülke Tanıtımındaki Yeri 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana. - 2014
4-) Öner, S. (2014), Geleneksel Yemeklerin Şekillenmesinde Coğrafi Ve Kültürel öğeler 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. - 2014
5-) Öner, S. (2014), Çiftlik Turizminin Geleceği ve Önemi, Kırsal Turizm Sempozyumu, Antalya. - 2014 - 2014
6-) Öner, S. (2013), Cheese History and Mythology 1. İç Anadolu Bölgesi Tarım Ve Gıda Kongresi, Niğde. - 2013
7-) Öner, S. (2013), Genetiği Değiştirilmiş Mikroorganizmaların Süt ve Süt Ürünlerinde Kullanımı, 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. - 2013
8-) Can HY, Elmalı M, Öner S. (2013). Hatay'da Tüketime Sunulan Kremalı Pastalarda Salmonella spp., Salmonella Enteritidis, Typhi ve Typhimurium'un PCR tekniği ile saptanması - 2013
9-) Öner, S. (2013), Using of Nisin and Lysozyme as Antibacterial Agent in Sea Food Products 1. İç Anadolu Bölgesi Tarım Ve Gıda Kongresi, Niğde. - 2013
10-) Öner, S. (2012), Gıdaların Muhafazasında Kullanılan Doğal Katkı Maddeleri, Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay. (2012). - 2012
11-) Öner, S. (2012), Besin Zinciri Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay. - 2012
12-) Öner, S. (2012), Bazı Bitki ve Baharatların gıdalarda kullanımı Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay. - 2012
13-) Öner, S. (2012), Nisin ve Lizozimin gıdalarda antibakteriyel olarak kullanılması Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay. - 2012
14-) Öner, S. (2011),Hatay Bölgesinde Üretilen Geleneksel Süt Ürünleri 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya. - 2011
15-) Öner, S. (2011), Antakya Bölgesinde üretilen geleneksel peynirler 7. Gıda mühendisliği Kongresi, Ankara. (2011). - 2011
16-) Öner, S. (2010), Farklı esansiyel yağların sucukta depolama sürecinde kalite değişimi üzerine etkileri, I.Et Ürünleri sucuk çalıştayı Kuşadası/Aydın - 2010
17-) Öner, S. (2009),Su Ürünlerinde Besin Zinciri Gıda Güvenliği, Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ. - 2009

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) ÖNER.,S., 2015. Eko Turizminin Geleceği Ve Önemi. ULUSAL TARIM KONGRESİ'2015
2-) ÖNER.,S., 2015. Gastronomi Turizmi, Muğla Örneği. ULUSAL TARIM KONGRESİ'2015
3-) ÖNER.,S., 2015. MİLAS İLÇESİNDE ORGANİK ZEYTİNYAĞI ÜRETİM POTANSİYELİ. II. Bitkisel Yağ Kongresi
4-) ÖNER.,S., 2015. ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ZEYTİNYAĞI KALİTESİ VE MİKTARI ÜZERİNE ETKİLERİ, MİLAS ÖRNEĞİ. II. Bitkisel Yağ Kongresi
5-) ÖNER.,S., 2015. ZEYTİNYAĞI YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. II. Bitkisel Yağ Kongresi
6-) ÖNER.,S., 2015. ZEYTİNYAĞININ SPESİFİK ÖZELLİKLERİ, FARKLI KULLANIM ALANLARI VE ÖNEMİ. II. Bitkisel Yağ Kongresi
7-) ÖNER.,S., 2015. MİKROBİYOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ. II. Bitkisel Yağ Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Halk Sağlığı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mugla Ili Milas Ilçesi Örnek Olayından hareketle süt Üretiminde Mikrobiyolojik Risklerin Degerlendirilmesi. 2015-2016

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Missisippi State Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Quality of Cheddar Cheese made from Jersey milk, 2001. - 2001

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Halk Sağlığı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Süt Üretiminde Mikrobiyolojik Risklerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla İli Milas İlçesi Örnek Olayı . 2015--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Halk Sağlığı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. B afa golrinde avlanan kefal bah$rnd a aSlr metal parametrelerinin incelenmesi ve konunun halk sa[1[r agtsmdan risk de[erlendirmesi. 2015--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bafa gölünde avlanan kefal balıgında agır metal parametrelerinin incelenmesi ve konunun halk saglıgı açısından risk degerlendirmesi. 2015-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: KIRSAL TURİZM. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MUĞLA-MİLAS BÖLGESİNDE ÇİFTLİK VE KÜLTÜR TURİZMİNİN GELECEĞİ VE ÖNEMİ HAKKINDA FİZİBİLİTE VE TESPİT ÇALIŞMASI. 2015--1
2-) Mustafa Kemal Üniversitesi BAP Projesi Farklı Esansiyel Yağların Yeşil Kaplan Karidesi (PENAEUS SEMISULCATUS, DE HANN 1844)’nin soğukta depolama süresince kalite değişimi üzerine etkileri, 2012. - 2012
3-) Mustafa Kemal Üniversitesi BAP Projesi A survey on the microbiological quality of carra, traditional Turkish cheese, 2005. - 2005

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Graduate Teaching Assistant Lecturer (1999) - 1999
2-) Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu (1996) - 1996
3-) American Language Academy Perfect attendance (1996) - 1996

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Tübitak - 2006

Uluslar arası sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Milas 6. Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı (Peynir Festivali )Peynir Yapımı . TÜRKİYE. . 2015
2-) 7 Şubat 2012 tarihli Newyork County Suprume Court tarafından Jüri üyeliği teklifi . . USA. 2012

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) KARA ADA ŞENLİKLERİ YEMEK YARIŞMASI JÜRÜSÜ. TÜRKİYE. . 2016

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 07 NİSAN 2015 Turizm Kariyer Günleri. TÜRKİYE. . 2015
2-) 1915 Çanakkale'de savaşan askerlerin Akşam Öğün yemeği ikramı . TÜRKİYE. . 2015
3-) 15-22 Nisan 2015 Turizm Haftası Etkinliği Kapsamında ‘‘Milas İlçesi Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Vizyon 2023’’ Konulu Panelin Kokteyli. TÜRKİYE. . 2015
4-) 2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Başı Aşçılık Öğrencileri Tarafından Aşure Günü Düzenlenmesi. TÜRKİYE. . 2015
5-) GELENEKSEL TURİZM HAFTASI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE PİKNİK ETKİNLİĞİ 17 NİSAN 2015. TÜRKİYE. . 2015
6-) 15 Nisan 2014 tarihinde Milas'ta Turizm Haftası kapsamında Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen etkinlikte, turizm sektörü temsilcileri ile Aşçılık öğrencileri bir araya geldi. . TÜRKİYE. . 2014
7-) 15 Nisan 2014 tarihinde Milas'ta Turizm Haftası kapsamında Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen etkinlikte, Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüsekokulu’nda da toplantı ve halk oyunları gösterisi ve koktey düzenlendi yapıldı. . TÜRKİYE. . 2014

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) MEVLANA Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı. KAZAKİSTAN. . 2015

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulunda düzenlenmesi planlanan Altın Balık Aşçılık yarışmasına katılmak. TÜRKİYE. . 2015
2-) Milas 6. Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Milas Yöresel Yemeklerinin Sergilenmesi . TÜRKİYE. . 2015
3-) Milas 6. Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı (Peynir Festivali )Milas Yöresel Peynirlerin Sergilenmesi . TÜRKİYE. . 2015
4-) Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri Lokma Dökümü ve İkramı. TÜRKİYE. . 2015
5-) AŞURE YAPIMI. TÜRKİYE. . 2015
6-) MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNİYET YEMEĞİ. TÜRKİYE. . 2015
7-) motivasyon ve takım çalışması. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. . 2015
8-) ISO 9001:2008. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. . 2015
9-) ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM EĞİTİMİ SİSTEMİ EĞİTİMİ. TÜRKİYE. . 2015
10-) ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. . 2015
11-) ISO 22000 HACCP GIDA YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. . 2015
12-) ISO 18001 OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ EĞİTİMİ. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. . 2015
13-) REFERANS MEKTUBU QUALİTY/ISO 9001. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. . 2015
14-) 01 Nisan 2015 Okul Sektör Buluşması Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Okul Sektör Buluşması. TÜRKİYE. . 2015
15-) ANKARA BELEDİYESİ YEMEK YARIŞMASI. ANKARA. . 2015
16-) Ankara Belediyesi Yemek Yarışması. Ankara. . 2015
17-) 17– 19 Ekim 2014 tarihleri arasında TUBİTAK Tarafından düzenlenecek olan ULUSAL VE ULUSLARARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ . TÜRKİYE. . 2014
18-) ALTIN BALIK YEMEK YARIŞMASI. MARMARİS. . 2014
19-) FETİYE ŞEF-MAVİ YEMEK YARIŞMASI. TÜRKİYE. . 2014
20-) Öner, Süleyman, (2014), GEKA Teknik Destek Programı, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, 24-28 Şubat, Milas/ MUĞLA.. TÜRKİYE. . 2014
21-) 2 Nisan 2014 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen 6. okul sektör buluşması toplantısı. TÜRKİYE. . 2014
22-) T.C Milas Kaymakamlığı tarafından Turizm haftası düzenleme kurulu üyesi seçilme. TÜRKİYE. . 2014
23-) 13 Mayıs 2014 de Milas M.Önal Karadeveci Bakım ve Rehabilasyon merkeziyle geleneksel piknik ve eğlence düzenlendi. . . 2014
24-) 06 Haziran mezuniyet töreninde aşçılık ve turizm öğrencilerinin etkinliği 2014. TÜRKİYE. . 2014

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Peynir Teknolojileri ve Hijyeni Paneli. TÜRKİYE. . 2015

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) 15-22 Nisan 2015 Turizm Haftası Etkinliği Kapsamında ‘‘Milas İlçesi Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Vizyon 2023’’ Konulu Panel. TÜRKİYE. . 2015
2-) TURİZM HAFTASI. MİLAS. . 2014

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği . 2016. Su ürünlerinde değişik pişirme yöntemlerinin uygulanması için pişirme öncesi ön hazırlığının yapılması ve değişik pişirme yöntemlerinin uygulanması

Verdiği Dersler

AŞÇ2502 2017 Bahar Ek Sınav 2

KONUK İLİŞKİLERİ

AŞÇ2502 2017 Bahar Ek Sınav 1

KONUK İLİŞKİLERİ

AŞÇ1503 2017 Bahar Ek Sınav 1

MESLEK ETİĞİ

AŞÇ1503 2017 Bahar Ek Sınav 1

MESLEK ETİĞİ

AŞÇ2501 2017 Bahar Ek Sınav 1

ZİYAFET MUTFAĞI

AŞÇ2501 2018-2019 Güz

ZİYAFET MUTFAĞI

İŞY2809 2018-2019 Güz

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

AŞÇ1003 2018-2019 Güz

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

AŞÇ2501 2018-2019 Güz

ZİYAFET MUTFAĞI

İŞY2809 2018-2019 Güz

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

AŞÇ1003 2018-2019 Güz

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

AŞÇ2006 2017-2018 Bahar

MUTFAK ÇEŞİTLERİ

AŞÇ2502 2017-2018 Bahar

KONUK İLİŞKİLERİ

TOİ1802 2017-2018 Bahar

KONUK İLETİŞİMİ

AŞÇ1004 2017-2018 Bahar

MUTFAK PLANLAMA

TOİ1802 2017-2018 Bahar

KONUK İLETİŞİMİ

AŞÇ1004 2017-2018 Bahar

MUTFAK PLANLAMA

AŞÇ2502 2017-2018 Bahar

KONUK İLİŞKİLERİ

AŞÇ2006 2017-2018 Bahar

MUTFAK ÇEŞİTLERİ

AŞÇ1503 2017-2018 Güz

MESLEK ETİĞİ

AŞÇ 2001 2017-2018 Güz

SOĞUK MUTFAK

AŞÇ2501 2017-2018 Güz

ZİYAFET MUTFAĞI

AŞÇ1005 2017-2018 Güz

MUTFAK ORGANİZASYONU

AŞÇ2501 2017-2018 Güz

ZİYAFET MUTFAĞI

AŞÇ1005 2017-2018 Güz

MUTFAK ORGANİZASYONU

AŞÇ1003 2017-2018 Güz

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

AŞÇ1503 2017-2018 Güz

MESLEK ETİĞİ

AŞÇ2001 2017-2018 Güz

SOĞUK MUTFAK

AŞÇ1003 2017-2018 Güz

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

AŞÇ1004 2016-2017 Bahar

MUTFAK PLANLAMA

AŞÇ1502 2016-2017 Bahar

HİJYEN VE SANİTASYON

AŞÇ2006 2016-2017 Bahar

MUTFAK ÇEŞİTLERİ

AŞÇ2006 2016-2017 Bahar

MUTFAK ÇEŞİTLERİ

AŞÇ2504 2016-2017 Bahar

SÜSLEME SANATI

AŞÇ1004 2016-2017 Bahar

MUTFAK PLANLAMA

AŞÇ1502 2016-2017 Bahar

HİJYEN VE SANİTASYON

AŞÇ2504 2016-2017 Bahar

SÜSLEME SANATI

AŞÇ1003 2016-2017 Güz

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

AŞÇ1005 2016-2017 Güz

MUTFAK ORGANİZASYONU

AŞÇ1003 2016-2017 Güz

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

AŞÇ2501 2016-2017 Güz

ZİYAFET MUTFAĞI

AŞÇ2003 2016-2017 Güz

YÖRESEL MUTFAKLAR

AŞÇ1005 2016-2017 Güz

MUTFAK ORGANİZASYONU

AŞÇ2003 2016-2017 Güz

YÖRESEL MUTFAKLAR

AŞÇ2501 2016-2017 Güz

ZİYAFET MUTFAĞI

AŞÇ1004 2015-2016 Bahar

MUTFAK PLANLAMA

AŞÇ2004 2015-2016 Bahar

DÜNYA MUTFAKLARI

AŞÇ1006 2015-2016 Bahar

MENÜ PLANLAMA I

AŞÇ1006 2015-2016 Bahar

MENÜ PLANLAMA I

AŞÇ1004 2015-2016 Bahar

MUTFAK PLANLAMA

AŞÇ2004 2015-2016 Bahar

DÜNYA MUTFAKLARI

AŞÇ1502 2015-2016 Bahar

HİJYEN VE SANİTASYON

AŞÇ1005 2015-2016 Güz

MUTFAK ORGANİZASYONU

AŞÇ1003 2015-2016 Güz

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

İŞY2805 2015-2016 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

AŞÇ2003 2015-2016 Güz

YÖRESEL MUTFAKLAR

İŞY2805 2015-2016 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

AŞÇ2003 2015-2016 Güz

YÖRESEL MUTFAKLAR

AŞÇ1003 2015-2016 Güz

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

AŞÇ1005 2015-2016 Güz

MUTFAK ORGANİZASYONU

AŞÇ2004 2014-2015 Bahar

DÜNYA MUTFAKLARI

AŞÇ1502 2014-2015 Bahar

HİJYEN VE SANİTASYON

AŞÇ1004 2014-2015 Bahar

MUTFAK PLANLAMA

AŞÇ1502 2014-2015 Bahar

HİJYEN VE SANİTASYON

AŞÇ2004 2014-2015 Bahar

DÜNYA MUTFAKLARI

AŞÇ1004 2014-2015 Bahar

MUTFAK PLANLAMA

AŞÇ1003 2014-2015 Güz

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

AŞÇ2003 2014-2015 Güz

YÖRESEL MUTFAKLAR

AŞÇ1005 2014-2015 Güz

MUTFAK ORGANİZASYONU

AŞÇ1003 2014-2015 Güz

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

AŞÇ1005 2014-2015 Güz

MUTFAK ORGANİZASYONU

AŞÇ2003 2014-2015 Güz

YÖRESEL MUTFAKLAR

TOİ2001 2014-2015 Güz

MESLEKİ YABANCI DİL I(İngilizce)

TOİ2001 2014-2015 Güz

MESLEKİ YABANCI DİL I(İngilizce)

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

AŞÇ2009 2014-2015 Güz

MESLEKİ YABANCI DİL I (İNG)

AŞÇ2009 2014-2015 Güz

MESLEKİ YABANCI DİL I (İNG)