Personel

Prof.Dr. Salih Uşun
Prof.Dr.
Salih Uşun
@ E-posta
susun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1809

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) UŞUN.,S., 2009. Information and Communıcations Technologies (ICT) in Teacher Education (ITE) Programs in the World and Turkey( A Comparative Review ). Procedia Social and Behavioral Sciences 1

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) UŞUN.,S., 2010. The Opinions of the Undergraduate Students and Faculty Members on Factors that Affect Student Learning and Academic Achievement . The Online Journal of Academic Leadership
2-) UŞUN.,S., GÖKÇEN.,E., 2010. The Effect of Activity Based Instruction Approach on Students’ Attitudes Towards the Mathematics Lesson in the Second Grade of Primary School. International Online Journal of Educational Sciences, IOJES
3-) UŞUN.,S., GÖKÇEN.,E., 2010. The Effect of Activity Based Instruction Approach on Students’ Attitudes towards the Mathematics Lesson in the Second Grade of Primary School . International Online Journal of Educational Sciences
4-) UŞUN.,S., 2008. A Review of the New Approaches and Problems of the Turkish Teacher. World Education Center Org. Journal
5-) UŞUN.,S., 2006. The Role Of the Socio-Cultural Context in Designing Appropriate Support Services and Enhancing Interaction in Distance Education in Turkey. The Turkish Online Journal of Distance Education. (TOJDE)
6-) UŞUN.,S., 2006. Application and Problems of Computer Assisted Education in Turkey. Turkish On-line Journal of Educational Technology (TOJET)
7-) UŞUN.,S., 2004. Instructional Technologies in the World and Turkey(A Comparative Review). Association for the Advancement of Computing in Education(AACE)Journal
8-) UŞUN.,S., 2004. Interaction in Turkish Distance Education System. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)Journal.
9-) UŞUN.,S., 2004. Learner Support Services in Distance Education System (A Case Study of Turkey). . The Turkish On-line Journal of Distance Education(TOJDE).
10-) UŞUN.,S., 2004. Factors Affecting the Application of Instructional Technologies in Distance Education in Developing Countries (A Case Study of Turkey). The Turkish OnlineJournalofDistanceEducation(TOJDE)
11-) UŞUN.,S., 2004. Undergraduate Students Attitudes on the Uses of Computers in Education. Turkish On-line Journal of Educational Technology(TOJET)
12-) UŞUN.,S., 2004. Important Learning Dimensions Influencing Undergraduate Students Learning and Academic Achievement in Higher Education. Turkish On-line Journal of Educational Technology(TOJET)
13-) UŞUN.,S., 2004. Potential of Educational Television Broadcasting on Distance Education System in Turkey. Asian Journal of Distance Education
14-) UŞUN.,S., 2003. Educational Uses of Internet in the World and Turkey.. The Turkish On-line Journal of Distance Education(TOJDE).
15-) UŞUN.,S., 2003. The Applications and Problems on the Distance Teacher Training in Turkey. The Turkish On-line Journal of Distance Education(TOJDE).
16-) UŞUN.,S., 2003. Undergraduate Students Attitudes Toward Educational Uses of Internet.. Interactive Educational Multimedia(IEM).An On-line Journal published at the University of Barcelona.Spain.
17-) UŞUN.,S., 2003. A Review of Communication Elements and Learner Support Services in Turkish Distance Education System.. Turkish On-line Journal of Educational Technology(TOJET)
18-) UŞUN.,S., 2003. Advantages of Computer Based Educational Technologies for Adult Learners. .Turkish On-line Journal of Educational Technology(TOJET).
19-) UŞUN.,S., 2003. Distance Education in Turkey.(A Focus Report ). Asian Journal of Distance Education,
20-) UŞUN.,S., 2003. Review of the Educational Television Broadcasting from the point of view of Learner Support and Interaction in Turkey. Malaysian Journal of Distance Education(Jurnal Pendidikan Jarak Jauh Malaysia)
21-) UŞUN.,S., 2003. Distance Education and Internet Technology in Turkey. Malaysian Journal of Educational Technology(Jurnal Teknologi Pendikian Malaysia)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) UŞUN.,S., KARAGÖZ.,E., 2009. İlköğretim II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Muğla Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) UŞUN.,S., 2008. Introduction and Comparison of Different Program Evaluation Approaches. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) UŞUN.,S., 2007. Etkili Öğretim Nedir?Etkili Öğretim Etkinlikleri ve Öğretmenlere Öneriler. . Yaşadıkça Eğitim Dergisi
4-) UŞUN.,S., 2007. Programlı Öğrenme ve Hypermetin. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
5-) UŞUN.,S., 2004. Hizmet İçi Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Personel ve Yönetici Görüşleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
6-) UŞUN.,S., 2003. Japonca Öğretim Elemanlarının Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Davranışlarının İncelenmesi. . Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.(Ege Journal of Education)
7-) UŞUN.,S., 2003. Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayarlardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri.. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
8-) UŞUN.,S., CÖMERT.,D., 2003. Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.(Gazi University Journal of Gazi Faculty of Education).
9-) UŞUN.,S., 2001. Etkili Öğretimin 9 Boyutu ve Öğretmenlere Öneriler. Yaşadıkça Eğitim Dergisi.
10-) UŞUN.,S., KOCASARAÇ.,H., 2001. Öğretim Elemanlarının Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Dönüt Kullanma Yeterlilikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
11-) UŞUN.,S., 1998. A Model for the Distance Computer Assisted Instruction through for Inservice Training in Turkey. Uzaktan Eğitim Dergisİ
12-) UŞUN.,S., 1997. Uzaktan Eğitimde Bilgisayar Teknolojisi. Çağdaş Eğitim 22
13-) UŞUN.,S., 1997. Tele İletişime Dayalı Uzaktan Öğretim-Abece. Eğitim, Ekin ve Sanat Dergisi,

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) UŞUN.,S., 2009. New Program Evaluatıon Approaches and Models in Education (Eğitimde Program Değerlendirmede Yeni Yaklaşimlar ve Modeller). 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi:“Eğitim Araştırmalarında Güncel Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar” ,Eğitim Araştırmaları Birliği(EAB) Derneği
2-) UŞUN.,S., ÖZDEMİR.,Ö., 2009. Primary School English Teacher’s Competences in Terms of Their Use of Methods, Techniques and Instructional Technology in the Learning and Instruction Processes. 1.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi:“Eğitim Araştırmalarında Güncel Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar” , Eğitim Araştırmaları Birliği(EAB) Derneği
3-) UŞUN.,S., 2009. Geleceğin Uzaktan Eğitimi. 3 th International Computer and Instructional Technologies Symposium Karadeniz Technical University,Trabzon,TÜRKİYE
4-) UŞUN.,S., 2008. Yapılandırmacı Öğrenme Programlarında Kullanılan Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkeleri Açısından İncelenmesi. 2. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. İzmir:Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
5-) UŞUN.,S., ÇETİNKAYA.,L., 2008. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Programlarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Değerlendirilmesi(Çanakkale İli Örneği). 2. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler. İzmir:Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
6-) UŞUN.,S., ÇAĞLAR.,E., GÜRE.,M., TİMUR.,S., ULUTAŞ.,M., 2007. Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları I Dersine Yönelik Tutumları.” . 1.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
7-) UŞUN.,S., ÖZDEMİR.,M., İZMİRLİ.,S., 2007. Uzaktan Eğitimde Program Değerlendirme. 1.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu. Bildiriler. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
8-) UŞUN.,S., ZORLUBAŞ.,A., 2007. Mikro Öğretim Yöntemi İle Öğretmen Yetiştirme . 1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
9-) UŞUN.,S., 2007. Teacher Training Programs for Computer Education and Computer Assisted Education in Turkey. . 7 th International Educational Technology Conference(IETC), “Educational Technology for Innovation and Change in Education" Near East University in Northern Cyprus .
10-) UŞUN.,S., AKSOY TOKGÖZ.,İ., 2006. İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Öğretmen Niteliklerine Katılım Dereceleri”.. III. International Symposium on Teacher Education, (3.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu).Canakkale Onsekiz Mart University,Faculty of Education,Canakkale/Turkey.
11-) UŞUN.,S., AKSOY TOKGÖZ.,İ., 2006. İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Öğretmen Niteliklerine Katılım Dereceleri. ”. III. International Symposium on Teacher Education, (3.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu). Canakkale Onsekiz Mart University,Faculty of Education,Canakkale/Turkey.
12-) UŞUN.,S., 2004. Role of the Internet as a Tool for Democracy Education in the World and Turkey(A Comparative Review)”. International Democracy Education Symposium(Uluslar arası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu).Canakkale Onsekiz Mart University,Faculty of Education,Canakkale/Turkey.
13-) UŞUN.,S., 2004. A Model Proposal For Instructıonal Technology and Multımedıa Center for Faculty of Educatıon. .4. International EducationalTechnologySymposium,Sakarya University;TOJET;Eastern Mediterranean University; Lousiana State University;Ohio University(USA).Sakarya/Turkey.
14-) UŞUN.,S., TEMİZ.,E., 2003. Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayarlardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri.. IETC 2003,EGİTEK 2003,Third International Educational Technology Conference&Fair,(TOJET) Eastern Mediterranean University-Turkish Republic of Northern Cyprus.
15-) UŞUN.,S., KOCASARAÇ.,H., 2001. Öğretim Elemanlarının Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Dönüt Kullanma Yeterliliklerİ. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı . Sakarya Üniversitesi; MEB; Iowa State University and Ohio University. Sakarya.
16-) UŞUN.,S., 1998. A Distance Computer Assisted Instruction Model in the Inservice Education Activities for Turkish Public Sector. Türkiye 2. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu. M.E.B. FRTEM-Ankara
17-) UŞUN.,S., 1997. 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Eğitim Teknolojisi Açısından Değerlendirilmesi. I.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale.
18-) UŞUN.,S., 1996. The Use of Multi-Media Technologies and Computer Assisted Instruction in Distance Education. Türkiye1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu. M.E.B.-FRTEM Ankara

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) UŞUN.,S., 2010. Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Öğrenme Düzeylerini ve Akademik Başarılarını Etkileyen Önemli Faktörler. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ve Eğitim Programları ve Öğretim Derneği Balıkesir-Ayvalık/Türkiye.
2-) UŞUN.,S., 2008. Türkiye’de Yeni Uygulamaya Konulan (1-5.sınıf) İlköğretim Programlarının Program Geliştirme Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu(USOS) Çanakkale:Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
3-) UŞUN.,S., TANRIÖĞEN.,A., KURAL.,F., 2008. İlköğretimde Okul Başarısını Etkileyen İletişimsel Faktörlere İlişkin Aile Görüşleri”, . 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu(USOS) Çanakkale:Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
4-) UŞUN.,S., 2007. Uşun,S.(2007). “Türkiye’de Yeni Uygulamaya Konulan(1-5.Sınıflar) İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. 6.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Eskişehir:Anadolu Üniversitesi.
5-) UŞUN.,S., 2007. Yapılandırmacı Program Geliştirme Süreçlerinde Eğitim Durumu Düzenleme Öğeleri ve İlkeleri. 16.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Tokat:Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
6-) UŞUN.,S., 2005. İlköğretim Birinci Kademe(Sınıf) Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Davranışlarının İncelenmesi. . XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi,Denizli.
7-) UŞUN.,S., APAYDIN.,B., 2005. fen Öğretiminde Araştırma Yönteminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz-Yeterlik İnancına Etkisi. . XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Denizli.
8-) UŞUN.,S., 2001. Dünya’da ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Uzaktan Eğitimden Yararlanma. 10.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bolu.
9-) UŞUN.,S., 2001. Etkili Öğretmen Özelliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri. .10.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.Bolu
10-) UŞUN.,S., 2001. Çanakkale İl Merkezinde Bulunan Okul Öncesi (Ana Okulu ve Ana Sınıfı) Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Programlarına Katılmaya Yönelik Görüş ve Önerileri. . 10.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bolu.
11-) UŞUN.,S., 2000. Öğretim Teknolojisi ve Etkili Öğretim-. 9.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi.Erzurum.
12-) UŞUN.,S., 2000. Öğretmenlerin Eğitim Ortamında Araç-Gereç Kullanımı Açısından Sahip Olmaları Gereken Yeterlilikler.. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale.
13-) UŞUN.,S., 1998. İlköğretim Müfettişlerinin Eğitim Teknolojisi Açısından Yeterlilikleri. . 4.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Pamukkale Üniversitesi, Denizli
14-) UŞUN.,S., 1998. İlköğretim Okulları Müzik Öğretimi Süreçlerinin İletişim Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi. .4.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.Pamukkale Üniversitesİ. Denizli
15-) UŞUN.,S., 1998. Türk Kamu(Bakanlık)Sektöründe Görevli Yönetici ve Personelin Hizmet İçi Eğitimde Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Görüş ve Önerileri.. 7.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi,Konya
16-) UŞUN.,S., 1997. Türkiye’deki Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Eğitim Teknolojisi Açısından DeğerlendirilmesiI. V. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.Eskişehir
17-) UŞUN.,S., 1996. Yetişkin Eğitiminde Bilgisayar Destekli Öğretimden Yararlanma. . Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. İstanbul.II.Ulusal Eğitim Sempozyumu
18-) UŞUN.,S., 1995. Eğitim Teknolojisi ve Sınıf Öğretmenliği Eğitimi.. 1.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi.Bolu.
19-) UŞUN.,S., 1995. Eğitim Teknolojisi ve Sınıf Öğretmenliği Eğitimi. 1.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi.Bolu.
20-) UŞUN.,S., ERGİNER.,E., 1995. Türkiye’de İlköğretime Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Model Önerisi. . 1.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi.Bolu.

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) UŞUN.,S., . 2006. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım.Eğitim Yayınları Dizisi:247
2-) UŞUN.,S., . 2006. Uzaktan Eğitim. Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım.Yayın:No 981, Eğitim Yayınları Dizisi:253
3-) UŞUN.,S., . 2004. Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık
4-) UŞUN.,S., . 2000. Dünya’da ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim.. Yayın Evi: PegemA Yayıncılık
5-) UŞUN.,S., . 2000. Özel Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.. Yayın Evi: PegemA Yayıncılık

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) UŞUN.,S., KÖMÜR.,Ş., . 2009. Marketing of Distance Learning in English Language Teaching (ELT) Programs”, Challenges Facing For Marketing in Distance and Online Learning Environments: An Integrated Approach Marketing Of Language Teaching Via Distance And Online Programs. Yayın Evi: Anadolu University

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) UŞUN.,S., . 2008. "Değerlendirme”.Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yayın Evi: LİSANS YAYINCILIK
2-) UŞUN.,S., . 2007. Yapılandırmacı Yaklaşım ve Öğrenme ( Eğitim Psikolojisi;Ünite:11). Yayın Evi: LİSANS YAYINCILIK
3-) UŞUN.,S., . 2007. Öğretim Strateji ve Yöntemleri. (Türkçe Öğretimi;Bölüm 3). Yayın Evi: LİSANS YAYINCILIK
4-) UŞUN.,S., . 2007. Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri.4.Bölüm. Yayın Evi: LİSANS YAYINCILIK
5-) UŞUN.,S., . 2006. Öğretim Strateji İlke ve Yöntemleri-Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Yayın Evi: LİSANS YAYINCILIK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Uşun,S.(2008).“Eğitim ve Öğretimin Planlanması” .Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2.Bölüm (Editör: Doç.Dr.Salih UŞUN)İstanbul:Kriter Yayıncılık.1.Baskı. (ss.65-96) - 2008
2-) Uşun,S.(2008).“Eğitim ve Öğretimin Planlanması” .Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2.Bölüm (Editör: Doç.Dr.Salih UŞUN)İstanbul:Kriter Yayıncılık.1.Baskı. (ss.65-96) - 2008
3-) Uşun,S.(2008) .“Öğretim İlkeleri-Stratejileri-Yöntemleri ve Teknikleri”. Öğretim İlke ve Yöntemleri,3.Bölüm(Editör:Doç.Dr.SalihUŞUN)İstanbul:Kriter Yayıncılık.1.Baskı..(ss.147-202) - 2008
4-) Uşun,S.(2008). “Öğretim Araç ve Gereçleri”. Öğretim İlke ve Yöntemleri, 4.Bölüm (Editör: Doç.Dr.Salih UŞUN)İstanbul:Kriter Yayıncılık.1.Baskı.(ss.202-263) - 2008

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Theory and Practice in Education(Eğitimde Kuram ve Uygulama :EKU) - 2010
2-) International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - 2008
3-) Member of Advısory Board of Turkish Online Journal of Educational - 2007
4-) Member of Advısory Board of Turkish Online Journal of Educational - 2007
5-) * E-Journal of New World Sciences Academy NWSA - New World Sciences Academy Uluslararasi Hakemli E-Dergi ( An Open Access Journal ) - 2007
6-) * Eurasian Journal of Educational Research (EJER) - 2007

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) İlköğretim II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi - 2009
2-) İlköğretim Birinci Kademe İngilizce ÖğretmenlerininEğitim Durumunda Yöntem-Teknik Ve Araç-Gereç(Teknoloji) Kullanma Yeterlilikleri - 2007
3-) Eğitim Yöneticilerinin Empatik Becerileri Üzerine Bir İnceleme - 2005
4-) Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri(Çanakkale MLO örneği) - 2003
5-) İlköğretim okulları 1. kademe öğretmenlerinin eğitim ortamlarını düzenleme yeterlilikleri - 2001
6-) İlköğretim trafik ve ilk yardım eğitimi dersinin eğitim teknolojisinin temel öğeleri açısından değerlendirilmesi - 2001
7-) 1998 ilköğretim hayat bilgisi 3. sınıf programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi - 2000
8-) İlköğretim 1. kademe İngilizce dersi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanması - 1999
9-) Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının programlara katılanlara göre yeterliliği - 1999
10-) Üniversite öğrencilerinin üniversite yönetimine katılma isteğiyle ilgili öğrenci, yönetici ve öğretim elemenlarının görüşleri - 1998
11-) İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul yönetimindeki karar verme sürecine katılım düzeyleri - 1998

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) “Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji Bilinci Kazandırmak Amaçlı Doğa Eğitimi Projesi”. 26 Temmuz -4 Eylül 2008. Projedeki Görevi: EĞİTMEN(Ölçme Değerlendirme),TÜBİTAK- BİLİM ve TOPLUM Proje No: 108B023. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hasan Göksel ÖZDİLEK. - 2008
2-) . “Amanoslar ve Antakya Çevresi Ekoloji Temelli Doğa Eğitiminde Kullanımı Projesi” 2008, Projedeki Görevi: EĞİTMEN (Ölçme Değerlendirme) ,TÜBİTAK- BİLİM ve TOPLUM Proje No: 108B003, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERGÜN. - 2008

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Birinci Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Düzenleme Kurulu Başkanı.. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.Çanakkale . 16-18 Mayıs . TÜRKİYE. 2007

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 5th International Computer And Instructional Technologies Symposium. . TÜRKİYE. 2011
2-) World Conference on Educatıonal Technology Researches, Member of Science Committee,NEAR EAST UNIVERSITY,06-10 JULY 2011,NICOSIA - CYPRUS . JULY. TÜRKİYE. 2011
3-) İkinci Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,Düzenleme Kurulu Üyesi,(29 Nisan-02 Mayıs 2010), Antalya/Türkiye.. Nisan-Mayıs . TÜRKİYE. 2010
4-) İkinci Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,Bilim Kurulu Üyesi, (29 Nisan-02 Mayıs 2010), Antalya/Türkiye.. Nisan- Mayıs. TÜRKİYE. 2010
5-) Dördüncü Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Bilim Kurulu Üyesi, (24-26 Eylül 2010),Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi.. Eylül . TÜRKİYE. 2010
6-) Birinci Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,Düzenleme Kurulu Üyesi,(01-03 Mayıs 2009), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.. Mayıs . TÜRKİYE. 2009
7-) Birinci Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,Bilim Kurulu Üyesi, ,(01-03 Mayıs 2009), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.. Mayıs . TÜRKİYE. 2009
8-) . Üçüncü Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Danışma Kurulu Üyesi, (7-8-9 Ekim 2009),Karadeniz Teknik Üniversitesi,Fatih Eğitim Fakültesi.. Ekim. TÜRKİYE. 2009
9-) 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi ,(14-16 Mayıs,2008). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.. Mayıs. TÜRKİYE. 2008
10-) İkinci Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Danışma Kurulu Üyesi,(16-18 Nisan 2008), Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.. Nisan. TÜRKİYE. 2008
11-) Uluslar arası Eğitim Çalıştayı Danışma Kurulu Üyeliği.The First Joint Workshop on Preschool Education,in Cooperation with Sofia St. Kliment Ohridski University,Faculty of Primary and Preschool Education,21-22 May,2007.Çanakkale.. May. TÜRKİYE. 2007
12-) Uluslar arası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu(20-21 Mayıs,2004). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.Birinci Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Düzenleme Kurulu Başkanı.. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.Çanakkale . Mayıs . TÜRKİYE. 2004
13-) 4.International Educational Technology Symposium Uluslar arası Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği(Member of the Advisory Board of 4.International Educational Technology Symposium),(24-26 November-2004),Sakarya University;TOJET; . November. TÜRKİYE. 2004

Verdiği Dersler

EBB2902 2014-2015 Yaz

Bilgisayar Destekli Eğitim

EBB2904 2014-2015 Yaz

Uzaktan Eğitim

EBB1806 2014-2015 Yaz

Eğitim Felsefesi

EBB2901 2014-2015 Yaz

Eğitim Felsefesi

EBB1808 2014-2015 Yaz

Eğitim Felsefesi

EBB3801 2014-2015 Yaz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB1808 2014-2015 Yaz

Eğitim Felsefesi

EBB3801 2014-2015 Yaz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB3801 2014-2015 Yaz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB2902 2014-2015 Yaz

Bilgisayar Destekli Eğitim

EBB2904 2014-2015 Yaz

Uzaktan Eğitim

EBB3801 2014-2015 Yaz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB4817 2017-2018 Güz

Program Geliştirme

EPÖ 6099 2017-2018 Güz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

EBB4817 2017-2018 Güz

Program Geliştirme

EPÖ 6700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

EPÖ 5000 2017-2018 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5099 2017-2018 Güz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

EBB2903 2017-2018 Güz

Eğitim Felsefesi

EPÖ 6000 2017-2018 Güz

DOKTORA TEZİ

EPÖ 6700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB2804 2016-2017 Yaz

Öğrt.Tek.ve Mat.Tasarımı

PFD4004 2016-2017 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

EBB3801 2016-2017 Bahar

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PFD4004 2016-2017 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

EPÖ 6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

EPÖ 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2016-2017 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EBB2804 2016-2017 Bahar

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB2902 2016-2017 Bahar

Bilgisayar Destekli Eğitim

EBB2904 2016-2017 Bahar

Uzaktan Eğitim

EBB2802 2016-2017 Bahar

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2802 2016-2017 Bahar

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2902 2016-2017 Bahar

Bilgisayar Destekli Eğitim

EBB2904 2016-2017 Bahar

Uzaktan Eğitim

EPÖ 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EPÖ 6090 2016-2017 Güz

SEMİNER

EPÖ 6700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

EPÖ 5005 2016-2017 Güz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

EPÖ 5000 2016-2017 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6003 2016-2017 Güz

AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ

EPÖ 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB3801 2016-2017 Güz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB3801 2016-2017 Güz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB3805 2015-2016 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB2804 2015-2016 Yaz

Öğrt.Tek.ve Mat.Tasarımı

EBB2803 2015-2016 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 6700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

EPÖ 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2015-2016 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EBB1808 2015-2016 Bahar

Eğitim Felsefesi

EBB2802 2015-2016 Bahar

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EPÖ 5006 2015-2016 Bahar

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

EBB2902 2015-2016 Bahar

Bilgisayar Destekli Eğitim

EBB2904 2015-2016 Bahar

Uzaktan Eğitim

EBB1808 2015-2016 Bahar

Eğitim Felsefesi

EBB2802 2015-2016 Bahar

Öğretim İlke ve Yöntemleri

PFD4503 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

RTV1801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM

RTV2801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM**

PFD4503 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EBB3801 2015-2016 Güz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EPÖ 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2015-2016 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EPÖ 6503 2015-2016 Güz

PROGRAM GELİŞTİRME VE e-ÖĞRENME

EPÖ 6700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2903 2015-2016 Güz

Eğitim Felsefesi

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4503 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

KON1008 2014-2015 Bahar

Davranış Bilimleri

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EPÖ 5000 2014-2015 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EBB2902 2014-2015 Bahar

Bilgisayar Destekli Eğitim

EBB2904 2014-2015 Bahar

Uzaktan Eğitim

EPÖ 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

EPÖ 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5006 2014-2015 Bahar

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB1806 2014-2015 Bahar

Eğitim Felsefesi

KON1008 2014-2015 Bahar

Davranış Bilimleri

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB4804 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

EBB1808 2014-2015 Bahar

Eğitim Felsefesi

EBB1808 2014-2015 Bahar

Eğitim Felsefesi

EBB2904 2014-2015 Bahar

Uzaktan Eğitim

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB4804 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

EPÖ 6700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2902 2014-2015 Bahar

Bilgisayar Destekli Eğitim

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EPÖ 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5090 2014-2015 Güz

SEMİNER

PFD4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EPÖ 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2014-2015 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EBB2801 2014-2015 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB4817 2014-2015 Güz

Program Geliştirme

EBB3801 2014-2015 Güz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB2901 2014-2015 Güz

Eğitim Felsefesi

EBB3801 2014-2015 Güz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB4817 2014-2015 Güz

Program Geliştirme

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

PFD 4503 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD 4503 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD 4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

PFD 4503 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD 4519 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

PFD 4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD 4519 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

PFD4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EPÖ 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ