Personel

Doktor Öğretim Üyesi Tülay Akkoyun
Doktor Öğretim Üyesi
Tülay Akkoyun
@ E-posta
takkoyun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1655

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Mütercim Tercümanlık Bölümü / Mütercim Tercümanlık (ingilizce) Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı 25.06.2014
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı 26.06.2014
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı 09/09/2001
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı 09.09.2001
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı 09.09.2001

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akkoyun, T., "Türk Edebiyatında Kısa Öykü", 22-23 Nisan 2012, Arnavutluk Vitrina Üniversitesi, Poetical Muse Pegasi Sempozyum Kitabı, - 2012

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akkoyun, T., "Kadın Yazarın Kendine Ait Odası", Yıldız Teknik Üniversitesi-Kibatek, Sempozyum Kitabı - 2014
2-) Akkoyun, T., " Çöplüğün Generali'nde Distopik Öğeler", Mimar Sina Üniversitesi, Fantastik ve Bilim Kurgu Edebiyatı, 14-15 Kasım 2013 - 2013
3-) Akkoyun, T., Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılık, Diyarbakır'da Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri, Diyarbakır Eğitim-Sen, Lis Yayınevi, 25 Mayıs 2013, Diyarbakır - 2013
4-) Akkoyun, T., "Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı", Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 2. Kadın yazarlar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012 - 2012

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Pollyanna Çevirilerinin Çocuk Edebiyatı Kapsamında Karşılaştırmalı İncelenmesi - 2013

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) VI. Akyaka Uluslararası Edebiyat Günleri. Mayıs. Türkiye-Muğla. 2011

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) VII. Akyaka Uluslararası Edebiyat Günleri. Mayıs. Türkiye-Muğla. 2013

Verdiği Dersler

ADE3506 2014-2015 Yaz

Popüler Kültür

ADE3011 2014-2015 Yaz

Etkili İletişim

ADE3501 2014-2015 Yaz

Kültürlerarası İletişim

ADE4506 2014-2015 Yaz

Mitolojiye Giriş

ADE4510 2014-2015 Yaz

Metin Türleri ve Öğretimi

ADE 5003 2016-2017 Güz

Uygulamalı Dil Bilim ve Dil Öğretimi

ADE3501 2015-2016 Güz

Kültürlerarası İletişim

MÜT 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

MÜT 5090 2015-2016 Güz

Seminer

MÜT 5090 2015-2016 Güz

Seminer

MÜT 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MÜT 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MÜT 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ADE3011 2015-2016 Güz

Etkili İletişim

MÜT 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MÜT 5506 2014-2015 Bahar

Edebiyat Eleştirisi

MÜT 5006 2014-2015 Bahar

Çeviri Eleştirisi

MÜT 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TDE4526 2014-2015 Bahar

Batı Edebiyatı Roman Tahlilleri

TDE4526 2014-2015 Bahar

Batı Edebiyatı Roman Tahlilleri

ADE3506 2014-2015 Bahar

Popüler Kültür

MÜT 5006 2014-2015 Güz

Çeviri Eleştirisi

YDB2815 2014-2015 Güz

Fransızca III

MÜT 5090 2014-2015 Güz

Seminer

MÜT 5005 2014-2015 Güz

Dil Bilim Kuramları

MÜT 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4529 2014-2015 Güz

Batı Edebiyatında Akımlar

ADE3011 2014-2015 Güz

Etkili İletişim

TDE4529 2014-2015 Güz

Batı Edebiyatında Akımlar

MÜT 5507 2014-2015 Güz

Edebiyat Kuramları