Personel

Doç.Dr. Tayfun Çukur
Doç.Dr.
Tayfun Çukur
@ E-posta
tayfunc@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3263

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu / Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü / Pazarlama Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1996

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 2000

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 2007

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çukur, T. Conventional Dairy Farmers Converting to Organic Dairy Production in Turkey, Polish Journal of Environmental Studies 24 (4): 1543-1551. - 2015
2-) Çukur.,F., Demirbaş.,N., Çukur.,T., Dayan.,V., Uzun.,Ç., 2015. Evaluation of Attitudes and Behaviors on Food Safety and Quality Management Systems of Firm Owners in Olive Oil Enterprises: The Case Study of Mugla Province-Turkey. Journal of Agricultural Science and Technology
3-) Çukur, T., Saner, G., 2013, Determination of information resources of earthen pond fish farmers in Milas district, Muğla province, Turkey, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (1):754-759. - 2013
4-) Çukur, T., Saner, G., 2013, Determining effective factors on earthen pond fish farming adaptation process with Cox regression model, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (2):1282-1286. - 2013
5-) Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., Dayan, V., Adanacıoğlu, H., 2013, Efficiency analysis of olive farms: The case study of Mugla province, Turkey, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (2):317-321. - 2013
6-) Çukur, F., G.Saner, T.Çukur, V.Dayan, 2011, Risks and Risk Strategies on Olive Farming in Milas District of Mugla Province, Turkey, Journal of Food Agriculture & Environment, Vol.9(1):190-194. - 2011

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çukur.,T., 2016. Factors Affecting Dairy Farmers’ Application of Agricultural Innovations: A Case Study from Muğla Province. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
2-) Çukur, T., Expectations From Agricultural Extension for Diversification of Rural Economy, The Journal "Agriculture and Forestry", 60(4) - 2014
3-) Çukur, T., 2013, Determination of Communication Behavior of Earthen Pond Fish Farmers, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (6): 1358-1363. - 2013
4-) Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., Dayan, V., 2013, Marketing Services and Structure of Olive Farms: A Case Study of Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (5): 919-928. - 2013
5-) Çukur, T., S. Etikan, 2011, Kırsal Alanda Kadının El Sanatı Faaliyetlerinin Kırsal Kalkınmaya Katkısı, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume:6, Number:3, Article Number: 3C0075, p. 309-321. - 2011
6-) Saner, G., F. Çukur, T. Çukur, 2009, Recent Developments in Beef Marketing Strategies at Producer and Industry Level: A Case of Izmir, Turkey, Journal of Veterinary and Animal Advances, 8 (8):1591-1601. - 2009
7-) Işın, F., T. Çukur, G. Armağan, 2007, Factors Affecting the Adoption of the Organic Dried Fig Agriculture System in Turkey, Journal of Applied Sciences 7 (5): 748-754. - 2007

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çukur Tayfun, Çukur Figen, 2017. Tarım Fuarlarına Katılan Firmaların Bakış Açısıyla Fuar Organizasyonları ve Yöre Ekonomisine Katkıları: Milas 2. Güney Ege Tarım Fuarı Örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
2-) Çukur Figen, Çukur Tayfun, 2017. Coğrafi İşaretli Ürünlerin Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi
3-) Çukur, T., 2013, The Importance of the Participation to Agricultural Fairs for Farmers, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Volume –I, 261-264. - 2013
4-) Çukur, T., Karaturhan, B., Budak, D.B., 2013, The Importance of Agricultural Marketing Extension, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Volume –I, 265-269. - 2013
5-) Çukur, T., B. Karaturhan, 2011, Çoğulcu Tarımsal Yayım Sistemi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48 (2):149-156. - 2011
6-) S.Etikan, T.Çukur, Kırsal Turizm Faaliyetlerinin Çomakdağ-Kızılağaç Köyü El Sanatları Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Kasım 2011-8:1-15. - 2011
7-) Çukur, T., G.Saner, 2010, H. Güler, Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi ve Tarım Makineleri Parkının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İncelenmesi: Ege Bölgesi Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (2):33-40. - 2010
8-) Çukur, F., N. Demirbaş, T. Çukur, V. Dayan, A.Ç. Uzun, 2010, Zeytinyağı Tesislerinde Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler: Milas İlçesi Örneği, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, s.31-36. - 2010
9-) Çukur, T., F. Işın, 2008, İzmir İli Torbalı İlçesinde Sanayi Domatesi Üreticilerinin Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45 (1): 27-36. - 2008
10-) Çukur, T., F. Işın, 2008, İzmir İli Torbalı İlçesinde Sanayi Domatesi Üreticilerinin Tarımın Çok Fonksiyonluluğu Kavramına Bakış Açıları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45 (3): 185-193. - 2008
11-) Çukur, F., G. Saner, T. Çukur, K. Uçar, 2008, Malatya İlinde Kayısı Üreticilerinin Riskin Transferinde Tarım Sigortasına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Doğanşehir İlçesi Polatdere Köyü Örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 45 (2):103-111. - 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kızılaslan Nuray, Çukur Tayfun, 2018. Yerel Bilgi ve Tarımsal Yayım İlişkisi. 2nd International Confrence on Food and Agricultural Economics
2-) Çukur Tayfun, 2017. Green Extension for Green Agriculture. 23RD EUROPEAN SEMINAR ON EXTENSION (AND) EDUCATION
3-) Çukur, T., Expectations from Agricultural Extension for Diversification of Rural Economy, Fifth International Scentific Agricultural Symposium, October 23-26, 2014, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. - 2014
4-) Çukur, T., Atış, E., Akyüz, Y., 2013. The Contribution of Extension Activities to Multifunctional Agriculture, 21st European Seminar on Extension Education/Extension Education Worldwide, September 2-6, 2013, Antalya, 93-97 pp. - 2013
5-) Çukur, T., V.Dayan, A. N. Karabulut, 2010, Muğla İlinde Sürdürülebilir Arıcılık, II. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5-8 Ekim 2010, s. 18-27, Muğla, (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2010
6-) C.1.3 Olgun, A., T. Çukur, 2005, Information Needs in Sustainable Agricultural and Agro-Chemical Usage: A Case Study in Çambel Village, August 30-September 3, 2005, 17th European Seminar on Extension Education, p. 94-100, İzmir, Türkiye (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2005
7-) Çukur, T., 2004, Rural Development Projects in Turkey, European Workshop in Switzerland: Participatory Processes for Community and Regional Development, October 12-16 2004, Fiesch, Switzerland(http://www.rene-net.org/meetings/2004/fiesch/posters/rural.pdf) (Poster ve tam metin yayımlanmıştır). - 2004
8-) Işın, F., T. Çukur, G. Armağan, 2001, An Evaluation of Dried Fig Production and Marketing in Turkey from Dried Fig Exportation Standpoint, Proceedings of the 2nd International Symposium on Fig, 7-11 May 2001, p. 183-188, Caceres, Spain (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2001

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çukur Tayfun, Kızılaslan Nuray, 2018. Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımına İlişkin Algı Durumu (Tokat Örneği). 2nd International Confrence on Food and Agricultural Economics
2-) Özçatalbaş Orhan, Çukur Figen, Çukur Tayfun, 2018. Milas’ta Zeytin Turizmi Potansiyelinin Kırsal Kalkınma Amaçlı Değerlendirilmesi. 2nd INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
3-) Çukur Tayfun, Kızılaslan Nuray, 2018. Tarım Festivallerinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Milas Zeytin Hasat ŞenliğiÖrneği. 2nd INTERNATIONALRURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
4-) Çukur Tayfun, Bostan Budak Dilek, 2018. Tarım Turizminin Geliştirilmesinde Tarımsal Yayımdan Beklentiler. 2nd INTERNATIONALRURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
5-) Çukur.,F., Çukur.,T., 2016. Türkiye’de Kırsal Alanda Yaşayan Gençlere Yönelik Tarımsal Desteklemeler Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
6-) Çukur, T., Çukur, F., Çelik, O., Çakır D., 2014. Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Geliştirilmesinde Tarımsal Yayım Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi: Milas İlçesi Örneği, Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri. - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Çukur, F., Çukur, T., Türkiye’de Gıda Güvenliğine Uygun Arı Ürünlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri, Kovandan Sofraya 2015 Uluslararası Arı Ürünlerinin Gıda Güvenliği ve Otantisitesi Kongresi, İstanbul. - 2015
2-) Çukur, F., Çukur, T., Organic Beekeping Potential in Milas District of Muğla Province, 4. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi eş zamanlı olarak 20. Apislavia Kongresi, Fethiye Ölüdeniz - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çukur.,T., 2016. Milas İlçesinde Süt Sığırcılığı Yapan Çiftçilerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
2-) Çukur, T., Saner, G., 2012, Kırsal Alanda Alternatif Bir Faaliyet: Milas İlçesinde Tarla Balıkçılığı, 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Cilt 1:525-528, Konya (Poster ve tam metin yayımlanmıştır). - 2012
3-) Karaturhan, B., Çukur, T., Budak, D.B., Kaya, S., 2012, Türkiye’de Kırsal Gençliğe Yönelik Yürütülen Yayım ve Eğitim Çalışmaları, 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Cilt 1:1129-1136, Konya (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2012
4-) Çukur, T., G. Saner, F. Çukur, V. Dayan, Ö.V.Bayraktar, 2011, Zeytincilik İşletmelerinin Enformasyon Kaynakları: Milas İlçesi Örnek Olayı, GAP VI. Tarım Kongresi 09-12 Mayıs 2011, s.125-130, Şanlıurfa (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2011
5-) Çukur, F., N. Demirbaş, T. Çukur, V.Dayan, A.Ç. Uzun, 2010, Zeytinyağı Tesislerinde Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler: Milas/Türkiye, II. Gıda Güvenliği Kongresi, 9-10 Aralık 2010, İstanbul, (Poster ve özet yayımlanmıştır). - 2010
6-) Çıkın, A., F. Çukur, T. Çukur, V. Dayan, 2010, Yerel Kalkınma ve Tarımsal Kooperatifler: Milas İlçesi Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül 2010, Cilt 1:510-517, Şanlıurfa, (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2010
7-) Çukur F., G. Saner, T.Çukur, 2010, Türkiye’de Organik Süt ve Organik Et Üretimini Geliştirme Olanakları, Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, s. 320-324, Erzurum, (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2010
8-) Çukur, T., F.Işın, 2010, Tarımın Çok Fonksiyonluluğu ve Organik Tarım, Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, s. 691-695, Erzurum, (Poster ve tam metin yayımlanmıştır). - 2010
9-) Çukur, T., G.Saner, F.Çukur, V.Dayan, 2010, Türkiye ve AB Ülkelerinde Tarım İşletmelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi, IX. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, s. 266-272, Zonguldak (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2010
10-) Çukur, T., G.Saner, F. Çukur, 2009, Türkiye’de Planlı Dönemde Tarım-Çevre İlişkileri ve Organik Tarım, I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, s. 369-374, Şanlıurfa, (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2009
11-) Çukur, T., E. Oktay, 2006, Avrupa Birliği Tarımsal Yayım Politikaları ve Türkiye Açısından Genel Bir Değerlendirme, s. 460-468, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2006
12-) Oktay, E., T. Çukur, 2006, AB Ortak Tarım Politikası Reformları Kapsamında Yeni Bir Uygulama: Çiftlik Danışma Sistemi, s. 469-477, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2006
13-) Oktay, E., T. Çukur, 2004, AB’ne Aday Ülkelerin Tarım Sektörünün Birliğe Uyumunda Uygulanan SAPARD Projesi ve Konunun Türkiye Açısından Genel Bir Değerlendirilmesi, s. 132-138, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2004
14-) Adanacıoğlu, H., F. Kaya, T. Çukur, 2000, Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılığa Yapılan Teşvik Belgeli Yatırımların Tarıma ve Tarıma Dayalı Sanayiye Olası Etkileri, s. 1-11, IV. Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Tekirdağ (Sözlü ve tam metin yayımlanmıştır). - 2000

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çukur.,F., Çukur.,T., 2016. Milas İlçesi'nde Kadın Girişimciliği ve Konunun Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Çukur.,T., Çukur.,F., 2016. Muğla İli Milas İlçesi’nde Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Işın, F., T. Çukur, G. Armağan, F. Çobanoğlu, 2004, Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve Olası Tam Üyelik Açısından Türkiye Kuru ve Taze İncir Dış Satım Olanakları Üzerine Bir Araştırma, 218s. Aydın Güçbirliği Yayınları No:1. - 2004

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çukur, T., Dünyada ve AB Ülkelerinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık, Ed. M. Sayılı, E. Oruç, H. Günal, H. Önen, Epemat Basım ve Yayıncılık Ltd. Şti., s. 31-50, Tokat - 2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Çukur, F., N. Demirbaş, T.Çukur, V.Dayan, A.Ç. Uzun, 2013, Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Milas İlçesi Örneği, 10/23 no’lu Muğla Üniversitesi BAP Projesi - 2013

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Çukur, T. 2015. Milas'ın Kırsal Turizm Potansiyeli, Milas Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Vizyon 2023 Paneli, 15 Nisan, Milas, Muğla.. . . 2015

Verdiği Dersler

İŞY2802 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

PAZ202 2017 Bahar Ek Sınav 1

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

PAZ101 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA İLKELERİ-I

DŞT2802 2017 Bahar Ek Sınav 1

İHRACAT TEKNİKLERİ

İŞY1834 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1820 2017 Bahar Ek Sınav 1

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

PZR2008 2017 Bahar Ek Sınav 1

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

DŞT2802 2017 Bahar Ek Sınav 1

İHRACAT TEKNİKLERİ

PZR2007 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

İŞY1834 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ II

PAZ207 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

PAZ203 2017 Bahar Ek Sınav 1

HİZMET PAZARLAMA

PAZ206 2017 Bahar Ek Sınav 1

DOĞRUDAN PAZARLAMA

BİT233 2017 Bahar Ek Sınav 1

BİLGİSAYAR-III

İŞY1820 2017 Bahar Ek Sınav 1

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY1801 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2008 2017 Bahar Ek Sınav 1

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

PZR1001 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA İLKELERİ

PAZ102 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA İLKELERİ II

İŞY1834 2017-2018 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1820 2017-2018 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

PZR2008 2017-2018 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

İŞY2802 2017-2018 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

DŞT2802 2017-2018 Bahar

İHRACAT TEKNİKLERİ

DŞT2802 2017-2018 Bahar

İHRACAT TEKNİKLERİ

İŞY1834 2017-2018 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1820 2017-2018 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

PZR2008 2017-2018 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

İŞY2802 2017-2018 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

MUH1806 2017-2018 Bahar

GENEL MUHASEBE I

DŞT2803 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2007 2017-2018 Güz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

İŞY1801 2017-2018 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1001 2017-2018 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1801 2017-2018 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1001 2017-2018 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2007 2017-2018 Güz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

DŞT2802 2016-2017 Bahar

İHRACAT TEKNİKLERİ

PZR1502 2016-2017 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

MUH1806 2016-2017 Bahar

GENEL MUHASEBE I

İŞY1834 2016-2017 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1820 2016-2017 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY1812 2016-2017 Bahar

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.

İŞY2802 2016-2017 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

PZR1502 2016-2017 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

İŞY1834 2016-2017 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1820 2016-2017 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY1812 2016-2017 Bahar

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.

PZR2004 2016-2017 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

PZR2008 2016-2017 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

PZR2004 2016-2017 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

PZR2008 2016-2017 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

İŞY2802 2016-2017 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

DŞT2802 2016-2017 Bahar

İHRACAT TEKNİKLERİ

PZR2007 2016-2017 Güz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

PZR2007 2016-2017 Güz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

PZR1001 2016-2017 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR1001 2016-2017 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

DŞT2803 2016-2017 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İŞY1801 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2008 2015-2016 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

MUH1806 2015-2016 Bahar

GENEL MUHASEBE I

İŞY1820 2015-2016 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY1820 2015-2016 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY1834 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

DŞT2802 2015-2016 Bahar

İHRACAT TEKNİKLERİ

PZR2008 2015-2016 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

İŞY1834 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

DŞT2802 2015-2016 Bahar

İHRACAT TEKNİKLERİ

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

PZR1001 2015-2016 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

DŞT2803 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR1001 2015-2016 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2007 2015-2016 Güz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

PZR2007 2015-2016 Güz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

PZR2008 2014-2015 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

DŞT2802 2014-2015 Bahar

İHRACAT TEKNİKLERİ

MUH1806 2014-2015 Bahar

GENEL MUHASEBE I

İŞY1834 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1820 2014-2015 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

PZR2008 2014-2015 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

DŞT2802 2014-2015 Bahar

İHRACAT TEKNİKLERİ

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY1820 2014-2015 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY1834 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

MUH1806 2014-2015 Bahar

GENEL MUHASEBE I

PZR2007 2014-2015 Güz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

PZR2007 2014-2015 Güz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1001 2014-2015 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1001 2014-2015 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ