Personel

Doç.Dr. Togay Şenalp
Doç.Dr.
Togay Şenalp
@ E-posta
togaysenalp@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Sahne Sanatları Bölümü / Sahne Sanatları Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şenalp.,T., 2016. Semi-Fretless Guitar Invention and Method Writing. International Journal of Social Sciences and Economics Invention
2-) Şenalp.,T., 2016. Makamsal Türk Müziği Eğitimi ve İcrasında Batı Armonisi. İdil Sanat ve Dil Dergisi
3-) Şenalp.,T., 2016. Gelenekselle Güncelin Sınırında Philip Glass ve Türk Müziği Üzerine Düşündürdükleri. Kesit Akademi Dergisi
4-) 1950'lerden Bugüne Türk Makam Müziği Nasıl Değişti? Sözlü Tarih Çalışması - 2013
5-) Müzikte Ulusal Rotamız Ne Olmalıdır? Bir Sözlü Tarih Projesinin ardından Çözüm Önerileri. - 2013

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şenalp Togay, 2017. Müzik Eğitiminde Çiftdillilik Kavramı. Asos Journal
2-) Porte Akademik - 2013

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şenalp T., "Televizyon Dizilerinde İstanbul Müziği", 2007, Orkestra Dergisi 384, 28-44 - 2007

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şenalp Togay, 2017. Çalgı Öğreniminde Güncel Bir Yöntem: Uygulamalar ve Yousician Örneği. Sürüm 21: 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu
2-) Şenalp.,T., 2016. Müzik Eğitiminde Çiftdillilik: Alaturka ve Alafranga. 2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi
3-) Şenalp.,T., 2016. Müzik Eğitiminde Gelenek ve Yenilik kavramları Çerçevesinde Yeni Öneriler. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) Şenalp.,T., 2016. Gelenek ve Yeni Buluş: Makamsal ve Tonal Müzik Eğitiminde Yarı-Perdesiz Gitar. 1. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu
5-) Şenalp.,T., 2015. Tradition and Innovation: Semi-fretless guitar for playing tonal and maqam music. 43rd World Conference of ICTM
6-) The Change of Turkish Urban Music in the Intersection of Makam and Tonal Music - 2014
7-) Hayal Dünyasının Küçük Kahramanları Köstebekgiller: Niteliksel Saha Araştırması ve Film Müzikleri Analizi - 2014
8-) Sinemada Kaptan Karakterleri ve Turgut Reis - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şenalp Togay, 2017. Müziksel İşitme Eğitiminde Yeni Medya Teknolojilerinin Kullanımı: Perfect Ear Uygulaması Örneği. 3. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2016. Üstad ı Cihan Tanbûrî Cemil Bey e Armağan/Makamsal ve Tampere Müziğin Eşzamanlı Öğretiminde Bir Referans Noktası Olarak Tanbûrî Cemil Bey. Yayın Evi: İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş.

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) "Not Defteri / Le Carnet"; Fransızca'dan Türkçe'ye Tiyatro Oyunu Çevirisi - 2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Az kullanılan hatta son 50 yıldır hiç kullanılmayan usulleri ve özellikle aksak olanları tekrar kullanıma sokmak ve film/tiyatro müziği üretmek.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Film ve Tiyatro için Türk Müziği Ritimleri Merkezli Özgün Müzik Bankası Oluşturulması. 2014-2015

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Sinema'da Kaptan Karakterleri, Film Müzikleri ve Turgutreis. 9 Şubat Turgutreis Kültür Merkezi. Türkiye. 2014

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) TİYATRO ÇALIŞMALARI /Oyun, film ve dia gösterileri için müzik seçimi /. 2017. Jacques ve Efendisi

(Sanat Danışmanlığı) Resmi Kurumlarda

1-) KISA FİLM VE BELGESELLER /Görüntü yönetmeni /. 2017. Sarı Ceketli Mühendis
2-) KISA FİLM VE BELGESELLER /Görüntü yönetmeni /. 2017. Sarı Ceketli Mühendis

Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)

1-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu /. 2017. Sahne Sanatları Bölümü Konseri
2-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu /. 2017. Sahne Sanatları Bölümü Konseri