Personel

Doktor Öğretim Üyesi İsmail Turan Kallimci
Doktor Öğretim Üyesi
İsmail Turan Kallimci
@ E-posta
turan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3165

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü / Kuzey-batı Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Kırgız Milli Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kırgız Tili Cana Adabiyatı (Kırgız Dili ve Edebiyatı) 1996

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD 2002

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatları ABD 2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kallimci İ.T.,Arıkan, M., “Kutsal Kırgız Kalpağı” Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/2, Spring, S. 8, www.turkishstudies.net, (Dr. Mehmet Dursun ERDEM), p. 33-42, 2008. (Yrd. Doç. Dr. Metin Arıkan ile Birlikte) - 2008
2-) Kallimci İ.T.,“Bağımsızlık Sonrası Modern Kırgız Şiirinde Farklı Bir Soluk: Bayas Tural”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Türkiye Dışındaki Türkler Dosyası, Volume 3/7, Fall, S. 13, www.turkishstudies.net, (Ed. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN-Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM), p. 383-394, 2008. - 2008

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kallimci İ.T.,“Modern Kırgız şiirinde Manas ve Manas Destanı”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2011, Sayı 27, Muğla 2013, s. 89-103. - 2013
2-) Kallimci İ.T.,“Bağımsızlık Sonrası Kırgız Şiirinde Hürriyet Algısı”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 2, Sayı 4, Kilis, Aralık 2013, s.99-118. - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kallimci İ.T.,“Modern Kırgız Şiirinde Manas”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 19-25 Nisan 2010, Çeşme-İzmir - 2010
2-) Kallimci İ.T.,“XX. Yüzyıl Kırgız Şiirinde Dağ İmgesi”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir, Bildiri Kitabı-V, Ankara, 2007, s. 1195-1200. - 2006

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kallimci İ.T.,“Kırgız Edebiyatında Ceditçilik”, II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, 08-10 Mayıs 2013. - 2013
2-) Kallimci İ.T., “Aytmatov’dan Bize Kalan”, I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, 19-21 Nisan 2012 - 2012
3-) Kallimci İ.T.,“Kırgız Atasözlerinde Dünyaya Bakış Tarzı”, I. Türk Dünyası Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu, 21-23 Nisan 2000, Marmaris, Muğla Üniversitesi Yay., Muğla 2001, s. 99-106. - 2001

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kallimci, İ.T.,"Kırgızların Lirik Şairi Alıkul Osmonov”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, Editörler: Prof. Dr. Alimcan İNAYET, Prof. Dr. Zeki KAYMAZ, Ege Üniversitesi Yayınevi, İzmir 2012, s. 491-504. - 2012
2-) Kallimci, İ.T.,“Bir Kırgız Aydını: Kasım Tınıstanoğlu”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı (Ed. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Yrd. Doç. Dr. Metin ARIKAN), İzmir, 2005, s. 409-418 - 2005

Alanında kitap çevirisi

1-) Kallimci, İ.T.,"Kazak Destanları V: Şora Batır", Bolat Korgonbekov (Hzl.), Türk Dil Kurumu Yayınları: 997, Ankara 2010, 209 S. - 2010
2-) Kallimci, İ.T.,"Kırgız Destanları IX: Er Soltonoy", A. Akmataliyev-A. Kadırmambetova-S.Zakirov (Hzl.), Türk Dil Kurumu Yayınları: 999, Ankara 2010, 228 S. - 2010
3-) Kallimci, İ.T.,Kutlu, A. , Kulamşayev, K., "Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Kırgız Edebiyatı II", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Edebiyatı Dizisi, Ankara 2005, C. 32, 584 S. (Abdülmukaddes Kutlu ve Kalmamat Kulamşayev ile birlikte) - 2005
4-) Kallimci, İ.T.,Kutlu, A. , Kulamşayev, K. , "Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Kırgız Edebiyatı I, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Edebiyatı Dizisi, Ankara, 2005, C. 31, 591 S. (Abdülmukaddes Kutlu ve Kalmamat Kulamşayev ile birlikte) - 2005
5-) Kallimci, İ.T.,Kutlu, Doç. Dr. Muhammetrahim Carmuhammetulı, "Hoca Ahmed Yesevi ve Türkistan", Yeni Avrasya Yayınları, Ankara 2001, 109 S. (Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas ÇINAR ile birlikte) - 2001

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türk Dünyası Edebiyatlarında Anadil Şiirleri. 2015--1

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-26 Aralık 2011. Aralık. Türkiye. 2011

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, 8-10 Mayıs 2013. Mayıs. Türkiye. 2013
2-) I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, 19-21 Nisan 2012. Nisan. Türkiye. 2012

Verdiği Dersler

TLE1506 2018-2019 Bahar

Hikaye İncelemeleri

ÇTL 5515 2018-2019 Bahar

Çağdaş Kırgız Edebiyatı I

TLE4520 2018-2019 Bahar

Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE2502 2018-2019 Bahar

Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı

TLE4520 2018-2019 Bahar

Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE1002 2018-2019 Bahar

Türk Dili Tarihine Giriş

TLE2502 2018-2019 Bahar

Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı

ÇTL1004 2018-2019 Bahar

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II

TLE1002 2018-2019 Bahar

Türk Dili Tarihine Giriş

ÇTL1004 2018-2019 Bahar

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II

ÇTL 5516 2018-2019 Bahar

Çağdaş Kırgız Edebiyatı II

ÇTL 5574 2018-2019 Bahar

Çağdaş Türk Dünyası Hikaye ve Romanı

TLE1506 2018-2019 Bahar

Hikaye İncelemeleri

TLE4005 2018-2019 Güz

Kırgız Edebiyatı

TLE4005 2018-2019 Güz

Kırgız Edebiyatı

TLE1003 2018-2019 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE2503 2018-2019 Güz

Roman İncelemeleri

ÇTL 5515 2018-2019 Güz

Çağdaş Kırgız Edebiyatı I

ÇTL1003 2018-2019 Güz

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I

TLE2503 2018-2019 Güz

Roman İncelemeleri

ÇTL1003 2018-2019 Güz

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I

ÇTL 5573 2018-2019 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Şiiri

TLE1003 2018-2019 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE2502 2017-2018 Bahar

Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı

TLE3528 2017-2018 Bahar

Kırgız Türkçesi Konuşma

TLE2502 2017-2018 Bahar

Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı

TLE1506 2017-2018 Bahar

Hikaye İncelemeleri

TLE3528 2017-2018 Bahar

Kırgız Türkçesi Konuşma

TLE 5514 2017-2018 Bahar

Modern Kırgız Edebiyatı II

TLE 5509 2017-2018 Bahar

Modern Kırgız Edebiyatı I

TLE 5538 2017-2018 Bahar

Kırgız Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5533 2017-2018 Bahar

Kırgız Edebiyat Aktarmaları I

TLE1506 2017-2018 Bahar

Hikaye İncelemeleri

TLE4520 2017-2018 Bahar

Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4520 2017-2018 Bahar

Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE1503 2017-2018 Güz

Şiir İncelemeleri

TLE4005 2017-2018 Güz

Kırgız Edebiyatı

TLE2503 2017-2018 Güz

Roman İncelemeleri

TLE4005 2017-2018 Güz

Kırgız Edebiyatı

TLE1503 2017-2018 Güz

Şiir İncelemeleri

TLE2503 2017-2018 Güz

Roman İncelemeleri

TLE 5553 2017-2018 Güz

Kırgız Kültürü

TLE 5538 2017-2018 Güz

Kırgız Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5514 2017-2018 Güz

Modern Kırgız Edebiyatı II

TLE 5541 2017-2018 Güz

Kırgız Sözlü Edebiyatı

TLE 5509 2017-2018 Güz

Modern Kırgız Edebiyatı I

TLE 5533 2017-2018 Güz

Kırgız Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5553 2016-2017 Bahar

Kırgız Kültürü

TLE 5533 2016-2017 Bahar

Kırgız Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5538 2016-2017 Bahar

Kırgız Edebiyat Aktarmaları II

TLE1506 2016-2017 Bahar

Hikaye İncelemeleri

TLE 5514 2016-2017 Bahar

Modern Kırgız Edebiyatı II

TLE4520 2016-2017 Bahar

Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4520 2016-2017 Bahar

Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE1506 2016-2017 Bahar

Hikaye İncelemeleri

TLE2502 2016-2017 Bahar

Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı

TLE2502 2016-2017 Bahar

Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı

TLE 5533 2016-2017 Güz

Kırgız Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5541 2016-2017 Güz

Kırgız Sözlü Edebiyatı

TLE 5553 2016-2017 Güz

Kırgız Kültürü

TLE 5538 2016-2017 Güz

Kırgız Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5514 2016-2017 Güz

Modern Kırgız Edebiyatı II

TLE 5509 2016-2017 Güz

Modern Kırgız Edebiyatı I

TLE4005 2016-2017 Güz

Kırgız Edebiyatı

TLE1503 2016-2017 Güz

Şiir İncelemeleri

TLE2503 2016-2017 Güz

Roman İncelemeleri

TLE1503 2016-2017 Güz

Şiir İncelemeleri

TLE2503 2016-2017 Güz

Roman İncelemeleri

TLE4005 2016-2017 Güz

Kırgız Edebiyatı

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE1506 2015-2016 Bahar

Hikaye İncelemeleri

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5538 2015-2016 Bahar

Kırgız Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5509 2015-2016 Bahar

Modern Kırgız Edebiyatı I

TLE 5533 2015-2016 Bahar

Kırgız Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5514 2015-2016 Bahar

Modern Kırgız Edebiyatı II

TLE1506 2015-2016 Bahar

Hikaye İncelemeleri

TLE2502 2015-2016 Bahar

Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı

TLE3528 2015-2016 Bahar

Kırgız Türkçesi Konuşma

TLE4520 2015-2016 Bahar

Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4520 2015-2016 Bahar

Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE2502 2015-2016 Bahar

Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı

TLE3528 2015-2016 Bahar

Kırgız Türkçesi Konuşma

TLE 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

TLE 5533 2015-2016 Güz

Kırgız Edebiyat Aktarmaları I

TLE1503 2015-2016 Güz

Şiir İncelemeleri

TLE 5553 2015-2016 Güz

Kırgız Kültürü

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5509 2015-2016 Güz

Modern Kırgız Edebiyatı I

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TLE 5514 2015-2016 Güz

Modern Kırgız Edebiyatı II

TLE 5538 2015-2016 Güz

Kırgız Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TLE2503 2015-2016 Güz

Roman İncelemeleri

TLE1503 2015-2016 Güz

Şiir İncelemeleri

TLE4005 2015-2016 Güz

Kırgız Edebiyatı

TLE4519 2015-2016 Güz

Kırgız Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE4005 2015-2016 Güz

Kırgız Edebiyatı

TLE4519 2015-2016 Güz

Kırgız Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE2503 2015-2016 Güz

Roman İncelemeleri

TLE 5541 2015-2016 Güz

Kırgız Sözlü Edebiyatı

TLE 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TLE2502 2014-2015 Bahar

Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı

TLE 5514 2014-2015 Bahar

Modern Kırgız Edebiyatı II

TLE 5533 2014-2015 Bahar

Kırgız Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5541 2014-2015 Bahar

Kırgız Sözlü Edebiyatı

TLE 5553 2014-2015 Bahar

Kırgız Kültürü

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5538 2014-2015 Bahar

Kırgız Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TLE1506 2014-2015 Bahar

Hikaye İncelemeleri

TLE4520 2014-2015 Bahar

Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE1506 2014-2015 Bahar

Hikaye İncelemeleri

TLE2502 2014-2015 Bahar

Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı

TLE3528 2014-2015 Bahar

Kırgız Türkçesi Konuşma

TLE4520 2014-2015 Bahar

Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE 5509 2014-2015 Bahar

Modern Kırgız Edebiyatı I

TLE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TLE1503 2014-2015 Güz

Şiir İncelemeleri

TLE 5509 2014-2015 Güz

Modern Kırgız Edebiyatı I

TLE 5533 2014-2015 Güz

Kırgız Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5541 2014-2015 Güz

Kırgız Sözlü Edebiyatı

TLE 5553 2014-2015 Güz

Kırgız Kültürü

TLE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE1503 2014-2015 Güz

Şiir İncelemeleri

TLE2503 2014-2015 Güz

Roman İncelemeleri

TLE2503 2014-2015 Güz

Roman İncelemeleri

TLE4001 2014-2015 Güz

Özbek Edebiyatı

TLE4005 2014-2015 Güz

Kırgız Edebiyatı

TLE4001 2014-2015 Güz

Özbek Edebiyatı

TLE4005 2014-2015 Güz

Kırgız Edebiyatı

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi