Personel

Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) Uğur Bekçibaşı
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
Uğur Bekçibaşı
@ E-posta
ugur@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Kadro Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Donanımı Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği 09.06.2006

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitusu Elektronik Bilgisayar Eğitimi 29.12.2011

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Elektronik Haberleşme Mühendisliği Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) bekçibaşı.,u., tenruh.,m., 2014. Increasing RSSI Localization Accuracy with Distance Reference Anchor in Wireless Sensor Networks. Acta Polytechnica Hungarica

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bekçibaşı Uğur, Taşdelen Kubilay, "Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi", 2013, Akademik Bilişim 2013, 23-25 Ocak 2013, Akdeniz Üniversitesi, Antalya - 2013
2-) Bekçibaşı Uğur, Tenruh Mahmut, 2013. Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Çocuk Oyun Alanları. 5. ULUSLARARASI RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU
3-) Bekçibaşı Uğur, Taşdelen Kubilay, 2013. Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi. Akademik Bilişim 2013
4-) Bekçibaşı Uğur, Türker Gül Fatma,"LaTex ile makale hazırlamak",2012,inet-tr12,Anadolu Üniversitesi,Eskişehir - 2012
5-) BEKÇİBAŞI Uğur, TENRUH Mahmut, “Kablosuz Algılayıcı Ağlar: Bir RSSi Çözümü”, Akademik Bilişim 2012, 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak - 2012
6-) Türker Gül Fatma, Kutlu Akif, Bekçibaşı Uğur,"Medikal Bilişimde Akıllı Ev Sistemleri",2012,inet-tr12,Anadolu Üniversitesi,Eskişehir - 2012
7-) Bekçibaşı Uğur, Tenruh Mahmut,"Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Ölçüm Referans Düğüm ile Konum Belirleme",2012,ELECO12,Bursa - 2012
8-) BEKÇİBAŞI Uğur, TENRUH Mahmut, “Telefon Şebekesi Üzerinden Şifre Güvenlikli Akıllı Ev Kontrol Sistemi”, Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya - 2011
9-) BEKÇİBAŞI Uğur, SEVİN Abdullah, EKİZ Hüseyin, BAYILMIŞ Cüneyt, ERTÜRK İsmail, ATMACA Sedat, BANDIRMALI Necla, SEYHUN Ali, AKGÜL M. Metin, “K-ATKS: Kablosuz Algılayıcı Ağ Kullanarak Gemiler İçin Geliştirilen Bir Acil Durum Tespit ve Kurtarma Sistemi”, Akademik Bilişim 2010, 10-12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla - 2010
10-) BEKÇİBAŞI Uğur, KARAARSLAN Enis, “İnternet Sıkça Sorulan Sorular ve Wiki Yaklaşımı”, XV. Türkiye'de İnternet Konferansı (inet-tr’10), 2-4 Aralık 2010, İTÜ, İstanbul - 2010