Personel

Doktor Öğretim Üyesi Uğur Çalışkan
Doktor Öğretim Üyesi
Uğur Çalışkan
@ E-posta
ugurcaliskan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2001

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 2003

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çalışkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Ceylan Reşat, Bahar Ozan, 2019. Panel Cointegration Analysis of Relationship between International Trade and Tourism: Case of Turkey and Silk Road Countries. Tourism Management Perspectives
2-) Ardenska Agnieszka, Tomik Rajmund, Berber Serkan, Düz Burak, Çıvak Barış, Çalışkan Uğur, Ogrodnik Joanna, 2016. A Comparison of Physical Education Students’xx Motivation Using Polish and Turkish Versions of the Academic Motivation Scale. JOURNAL OF HUMAN KINETICS

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çalışkan Uğur, 2019. Cultural heritage. Journal of Heritage Tourism

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, 2018. Relationship Between Community Attachment, Perceptions on Economic Impacts of Tourism and Support to Tourism Development: an Implementation in a Settlement Near But Distant From Tourism. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Economics
2-) Öztürk Ahmet Bülent, Özer Özgür, Çalişkan Uğur, 2015. The relationship between local residents perceptions of tourism and their happiness: A case of Kusadasi, Turkey. Tourism Review

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, 2019. Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2-) Çalişkan Uğur, 2019. How to Develop Tourism in the Least Developed Regions? Notes from Travel Agencies. Turizm Akademik Dergisi
3-) Çolak Yıldız Esra, Çalişkan Uğur, 2018. Turizme Yakın Ama Turizmden Uzak Yerel Halkın Turizme Bakışı: Muğla Menteşe İlçesi Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Çalişkan Uğur, 2018. Faith Tourism and “Possible” Faith Tourism Routes between Turkey and Georgia. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Toy.,S., Çalişkan.,U., 2016. Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Aktörleri Olarak Kalkınma Ajansları ve Örnek Bir Uygulama İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
6-) Çalişkan Uğur, Toy Süleyman, 2016. Kalkınma Ajanslarının Planlama ve Finansman Açısından Turizm Sektörüne Sağladığı Katkılar. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
7-) Çalişkan Uğur, 2015. Sarıkamış Müşteri Memnuniyeti Araştırması ve Kırsal Alana Etkileri. IJSES - Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi
8-) Çalişkan Uğur, Özer Özgür, 2014. A Comparative Study of Local Residents’ Attitudes towards Tourism in Kuşadasi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
9-) Tütüncü Özkan, İpek Kiremitçi, Çalişkan Uğur, 2011. Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Çolak Yıldız Esra, 2018. Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerinin Yerel Halkın Mutluluk AlgısınaEtkisi. The Second International Congress on Future of Tourism:Innovatıon, Entrepreneurship and Sustainability
2-) Çalişkan Uğur, 2017. Doğu Anadolu da Turizmin İlk Adımları. I. Uluslararası Kıs ve Dag Turzm Kongresi
3-) TOY.,S., ÇALIŞKAN.,U., 2016. Kars – Sarıkamış ilçesinin yüksek irtifa kampı potansiyelinin biyoklimatik konfor açısından incelenmesi. 3rd International Congress of Tourism and Management Researches
4-) Çalışkan.,U., Özer.,Ö., 2016. Faith Tourism and Possible Faith Tourism Routes Between Turkey And Georgia. 8th Annual International Religious Tourism and Pilgrimage Conference
5-) Özer.,Ö., Bilim.,Y., Çalişkan.,U., Günaydın.,Y., 2016. The Importance of Tourism in Konya From The Local People s Perpective and Its Economic Social and Environmental Impacts. II International Tourism and Hospitality Management Conference
6-) Çalışkan.,U., Özer.,Ö., 2011. Local Residents’ Reactions Towards Tourism: An Implementation in Kuşadası. Advances in Hospitality And Tourism Marketing and Management Conference
7-) Çalışkan.,U., Tütüncü.,Ö., 2010. Analysis of Safety of Tourist Health: A Study of Thermal Resorts in Turkey. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure
8-) Çalışkan.,U., Tütüncü.,Ö., 2008. Local Residents’ Reactions Towards Tourism: An Implementation in Kuşadası. Voices In Tourism Development: Creating A Space For Tacit Knowledge And Innovation Conference

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, 2018. Relationship Between Community Attachment, Perceptions on Economic Impacts of Tourism and Support to Tourism Development: an Implementation in a Settlement near but Distant from Tourism. IECS INTERNATIONAL ECONOMIC CONFERENCE SIBIU
2-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Ceylan Reşat, Bahar Ozan, 2018. The relationship between International Tourism and Trade of Turkey and some Silk Road countries: Panel cointegration analysis. 15th KIMEPJoint International Research Conference
3-) Yıldız Mehtap, Asal Şükran, Çalişkan Uğur, 2017. Türkiye Turizm Stratejisi: Öngörülenler, Gerçekleştirilebilenler. Uluslararası vTurizm ve Kültürel Miras Kongresi
4-) Özer Özgür, Bilim Yasin, Çalişkan Uğur, Günaydın Yusuf, Toy Süleyman, 2017. Local Residents Attitudes Towards Tourism: Case of Konya. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
5-) Çalişkan Uğur, Özer Özgür, 2017. Cross Border Proposals for Turkey and Georgia : Faith Tourism Case. Science Beyond Boundaries
6-) Toy Süleyman, Özer Özgür, Çalişkan Uğur, 2017. Possible Effects of (Bio)climatic Conditions on Tourism Branding. Humanities and Social Sciences Conference
7-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Bahar Ozan, Elyıldırım Gökhan, 2017. Turist Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Kuzeydoğu Anadolu Örneği. 1th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
8-) Bekar Ertan, Cansız Emirhan, Zeybek Kardelen, Çalişkan Uğur, 2017. Agro Turizm Kavramı ve Turizm Çeşitlendirmesi Kapsamında Bir İnceleme: Muğla Bodrum İlçesi. 1th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
9-) Çalişkan.,U., Toy.,S., 2016. Contributions of Regional Development Agencies on Planning and Financing of Tourism in Turkey. II International Tourism and Hospitality Management Conference
10-) Toy.,S., Çalişkan.,U., 2016. A Proposal To Expand Tourism Revenues To Locals City Activity Plan And The Sample Of Erzurum. II International Tourism and Hospitality Management Conference
11-) Çalişkan.,U., 2016. How To Develop Tourism in Eastern Turkey The Remarks From Travel Agents. II International Tourism and Hospitality Management Conference
12-) Toy.,S., Çalişkan.,U., 2016. Evaluation of Local Bio Climatic Characteristics for Tourism Branding and Marketing in The Example of Erzurum City. II International Tourism and Hospitality Management Conference

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Toy.,S., Çalişkan.,U., 2016. Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Aktörleri Olarak Kalkınma Ajansları Ve Örnek Bir Uygulama İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi Ve Eylem Planı. 17. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Çalışkan.,U., Aydın.,İ., Tütüncü.,Ö., 2012. Turist Sağlığı Güvenliği. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
3-) Çalışkan.,U., Tütüncü.,Ö., 2008. Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Avcı Nilay, Çalişkan Uğur, 2018. Turizmde Çalışan Kadınların Karşılaştıkları Engeller Üzerine Bir Araştırma. III. INES INTERNATIONAL EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS
2-) Çolak Yıldız Esra, Çalişkan Uğur, 2018. Muğla Halkının Turizm Olgusuna ve Turizm Etkilerine Bakış Açılarını Anlamaya Yönelik Bir Alan Araştırması. 2nd Internatıonal Rural Tourism and Development Congress

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2015. Misafirlerin Gözünden TRA2 Turizmi/. Yayın Evi: Serhat Kalkınma Ajansı
2-) . 2014. Sarıkamış Kayak Tesisleri ve Konaklama Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Araştırması/. Yayın Evi: Serhat Kalkınma Ajansı
3-) Çalışkan.,U., . 2014. Sarıkamış Kayak Tesisleri ve Konaklama Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Araştırması. Yayın Evi: Serhat Kalkınma Ajansı

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. The Routledge Handbook of Destination marketing/A Critical Review of tourists’ behaviour. Yayın Evi: Routledge
2-) . 2017. Service Failures and Recovery in Tourism and Hospitality/Staff Training for Service Failures and Recovery. Yayın Evi: CABI

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi – Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Taşıma Kapasitesi. Yayın Evi: Detay Yayınevi
2-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi - Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Sosyal Mübadele Teorisi. Yayın Evi: Detay Yayınevi
3-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi - Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Sıfır Atık. Yayın Evi: Detay Yayınevi
4-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi - Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Rahatsızlık İndeksi. Yayın Evi: Detay yayınevi
5-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi - Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Metalaştırma. Yayın Evi: Detay Yayınevi
6-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi - Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Gündem 21. Yayın Evi: Detay Yayınevi
7-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi - Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED). Yayın Evi: Detay Yayınevi
8-) . 2018. Türkiye Turizm Coğrafyası/Türkiye Turizm Planlaması. Yayın Evi: Paradigma Akademi
9-) . 2018. Yenilikçilik ve Girişimcilik/Girişimcilik Finansmanı ve Teşvik İmkanları. Yayın Evi: Gazi Kitapevi
10-) . 2018. Kuşadası Peyzaj Değerleri/Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı ve Turizm Planlamasına Etkisi. Yayın Evi: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
11-) . 2017. Meteoroloji/Hava Kütleleri ve Cepheler. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
12-) . 2017. Meteoroloji/ICAO ve ICAO Standart Atmosferi Sabit Seviye Sinoptik Haritalar. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
13-) . 2017. Meteoroloji/Havacılık Meteorolojisinin Gelişimi, Temel Kavramlar ve Tanımlar. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Kars Algısı, İmajı ve Marka Kimliği Araştırması.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Tourism Management Perspectives.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Tourism Review.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Tourism Management .

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The relationship between local residents perceptions of tourism and their happiness: A case of Kusadasi, Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
2-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A Comparison of Physical Education Students’xx Motivation Using Polish and Turkish Versions of the Academic Motivation Scale - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) A Comparison of Physical Education Students’xx Motivation Using Polish and Turkish Versions of the Academic Motivation Scale - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:5
3-) The relationship between local residents perceptions of tourism and their happiness: A case of Kusadasi, Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
4-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
5-) A Comparison of Physical Education Students’xx Motivation Using Polish and Turkish Versions of the Academic Motivation Scale - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
6-) Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
7-) The relationship between local residents perceptions of tourism and their happiness: A case of Kusadasi, Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
8-) Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3
9-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
10-) The relationship between local residents perceptions of tourism and their happiness: A case of Kusadasi, Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
11-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
12-) Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
13-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
14-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:11
2-) Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
3-) Sarıkamış Müşteri Memnuniyeti Araştırması ve Kırsal Alana Etkileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:7
5-) Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
6-) Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
7-) Sarıkamış Kayak Tesisleri ve Konaklama Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Araştırması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:5
9-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
10-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:4
11-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
12-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
13-) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:2

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Aktörleri Olarak Kalkınma Ajansları ve Örnek Bir Uygulama İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) The relationship between local residents perceptions of tourism and their happiness: A case of Kusadasi, Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) The relationship between local residents perceptions of tourism and their happiness: A case of Kusadasi, Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI ENGELLER VE BU ENGELLERE YÖNELİK ALGILARI. Konu: Toplumsal ve örgütsel engellerin kadın çalışanlar tarafından nasıl algılandığının analiz edilmesi. NİLAY-AVCI. 2018
2-) Tez Adı: Muğla Halkının Turizm Olgusuna ve Turizm Etkilerine Bakış Açılarını Anlamaya Yönelik Bir Alan Araştırması. Konu: Turizm Planlaması, Turizmin Etkileri, Yerel Halk. Esra-ÇOLAK. 2017

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Türkiye ve İtalya’da bozayıları korumak için iki ülkenin farklı konulardaki uzmanlıklarının paylaşılmasını sağlamak. Proje Türü: Avrupa Birliği. Türkiye - İtalya Arasında Bozayı İşbirliği projesi. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Ardahan linin sosyo ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve Ardahan’ın kış turizm pazarındaki rekabet edebilirliğini arttırabilmek için Yalnızçam Kış Sporları Turizm Merkezi’xxnin teknik altyapısının iyileştirilmesi ile ulusal ve uluslarararası pazarlara açılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Technical Assistance for the Project “Improvement of Winter Tourism Structure in Yalnızçam, Ardahan”. 2016-2018

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Uludağ ve çevresinde yer alan turizm arz kaynaklarından sürdürülebilir temelde ve sosyo-ekonomik katkılarını en üst seviyeye çıkaracak şekilde yararlanmayı amaçlayan ”Uludağ Milli Parkı ve Çevresinin Turizm Master Planının” hazırlanması. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Uludağ Sürdürülebilir Turizm Planı. 2016-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Birbirinden farklılık arz eden dört turizm destinasyonunda ikamet eden insanların turizmin ekonomik, sosyokültürel ve çevresel etkilerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve turizm gelişimine destek tutumları ve mutlulukları ile turizme yönelik bakış açıları arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. .. Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Algıları ile Turizm Çeşidi ve Bölgenin Gelişmişliği Arasındaki İlişki; Muğla Bodrum, Muğla Datça, Konya ve Mardin Uygulaması . 2019--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kadın çalışanların toplumsal, kişisel ve örgütsel sorunların hangisini en çok yaşadıklarının ve iş hayatındaki mutluluklarına hangisinin etkili olduğunun tespit edilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Turizm Sektöründe Çalışan Kadınların Karşılaştıkları Engeller Ve Bu Engellere Yönelik Algıları: Muğla Fethiye İlçesi Örneği. 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Proje ile Muğla il merkezinde ikamet eden yerel halkın, turizme yönelik bakış açılarının ölçülmesi ve turizmin mutlulukları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında, yerel halkın mutluluğu ile turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerinin yerel halk tarafından algılanış biçim ve düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenecektir. Yerel halkın turizme bakış açısın akademik yazında yoğun olarak incelenen bir konu olmakla birlikte uzun yıllardır turizm sektörüyle iç içe olan Muğla ilinde yapılmış çalışma çok azdır. Proje ile bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlanacaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla il merkezinde ikamet eden kişilerin mutlulukları ile turizmin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerine yönelik algıları arasındaki ilişki. 2017-2018

Verdiği Dersler

KON3503 2019-2020 Güz

Turizm Sektöründe Girişimcilik

KON3901 2019-2020 Güz

Turizm Sektöründe Girişimcilik

TUİ 5527 2019-2020 Güz

Proje Döngü Yönetimi

YEG 5507 2019-2020 Güz

Girişimcilik Mevzuatı ve Destekler

İŞL2903 2019-2020 Güz

İşletme Matematiği

İŞL2903 2019-2020 Güz

İşletme Matematiği

AKD 4000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

KON3503 2018-2019 Güz

Turizm Sektöründe Girişimcilik

KON3901 2018-2019 Güz

Turizm Sektöründe Girişimcilik

TUİ 5528 2018-2019 Güz

Kültürel Miras Yönetimi ve Turizm

TUİ 7517 2018-2019 Güz

Turizm Araştırmalarında Etik

YEG 5507 2018-2019 Güz

Girişimcilik Mevzuatı ve Destekler

İŞL2903 2018-2019 Güz

İşletme Matematiği

İŞL2903 2018-2019 Güz

İşletme Matematiği

SYH1522 2018-2019 Bahar

Turizm Politikası ve Planlaması

SYH1912 2018-2019 Bahar

Turizm Politikası ve Planlaması

SYH3502 2018-2019 Bahar

Turizm Mevzuatı

SYH3902 2018-2019 Bahar

Turizm Mevzuatı

TUİ 5528 2018-2019 Bahar

Cultural Heritage Management and Tourism

TUİ 5528 2018-2019 Bahar

Kültürel Miras Yönetimi ve Turizm

TUİ 6527 2018-2019 Bahar

Turizm, Toplum ve Kültür

TUİ 7517 2018-2019 Bahar

Turizm Araştırmalarında Etik

İŞL 1814 2018-2019 Bahar

İşletme Matematiği

AKD 3000 2017-2018 Güz

Akademik Danışmanlık

KON3503 2017-2018 Güz

Turizm Sektöründe Girişimcilik

KON3901 2017-2018 Güz

Turizm Sektöründe Girişimcilik

İŞL2903 2017-2018 Güz

İşletme Matematiği

İŞL2903 2017-2018 Güz

İşletme Matematiği

AKD 3000 2017-2018 Bahar

Akademik Danışmanlık

KON3511 2017-2018 Bahar

Enterpreneurship in Tourism

SYH1522 2017-2018 Bahar

Turizm Politikası ve Planlaması

SYH1912 2017-2018 Bahar

Turizm Politikası ve Planlaması

SYH3502 2017-2018 Bahar

Turizm Mevzuatı

SYH3902 2017-2018 Bahar

Turizm Mevzuatı

TUİ 5528 2017-2018 Bahar

Kültürel Miras Yönetimi ve Turizm

TUİ 7517 2017-2018 Bahar

Turizm Araştırmalarında Etik

İŞL 1814 2017-2018 Bahar

İşletme Matematiği