Personel

Yrd.Doç.Dr. Vedat Kadri Özkan
Yrd.Doç.Dr.
Vedat Kadri Özkan
@ E-posta
vedatkozkan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5025

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 1982

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji 1987

Doktora

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji 1994

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özkan.,K., Sülün.,Y., 2014. Microfungal Contaminants on Mobile Phones of Health Services Vocational School Students in Marmaris, Turkey. Mycopathologia
2-) Göçmen.,H., Özkan.,K., 2001. A Research on The Microfungal Flora of Some Greenhouse Soils in The Vicinity of Lapseki, Çanakkale, Turkey . Mycopathologia

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Özkan.,K., 2003. Letter to the Editor. Mycopathologia

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) 2017. Determination of microfungal contamination in some used oral liquid pharmaceuticals. Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences
2-) Özkan.,K., 2016. Determination of microfungal contamination on automated teller machines and bank cards in Marmaris, Turkey. Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences
3-) Özkan.,K., Demir.,M., Gürleyük.,N., 2015. Microfungal contamination in the opticianry laboratory air and materials of Health Services Vocational School in Marmaris, Turkey. European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences
4-) Özkan.,K., 2014. Microfungal contaminants on the surface of the books and the atmosphere of the library of Health Services Vocational School in Marmaris, Turkey. International Journal of Microbiology and Mycology

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özkan.,K., Müftüoğlu.,M., Göçmen.,H., Türkmen.,C., 2001. The Microfungal Flora of The Some Agricultural Areas in The Ezine (Çanakkale) vicinity. Ot Sistematik
2-) Özkan.,K., Gür.,K., 2000. The Microfungal Flora of The Great Konya Basin (Turkey). Ot Sistematik
3-) Özkan.,K., 1990. Pleurotus ostreatus (Jaq. ex. Fr.) Kummer Ana Kültürünün Teksir Edilmesinde Kullanılan Bazı Katkı Maddelerinin Misel Gelişimine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Samancıoğlu.,Y., Özkan.,K., Demir.,F., Gürleyük.,N., Uğurlu.,M., 2014. Gözlük Camı İşleme Prosesinde Oluşan Atık Sulardaki Kirliliğin Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Arıtılması. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu
2-) Gür.,K., Uyanöz.,R., Akın.,M., Özkan.,K., 1993. V.A. Mikorrizanın Konya Yöresi Topraklarındaki Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. 8. KÜKEM Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Ocakverdi.,H., Ünal.,A., Özkan.,K., Kaya.,B., . 1995. Genel Botanik Laboratuvar Kitabı I (Hücre, Dokular ve Organlar). Yayın Evi: Express

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2016. BMC Infectious Diseases. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2015. African Journal of Microbiology Research. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Microfungal contaminants on the surface of the books and the atmosphere of the library of Health Services Vocational School in Marmaris, Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) A Research on The Microfungal Flora of Some Greenhouse Soils in The Vicinity of Lapseki, Çanakkale, Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Microfungal Contaminants on Mobile Phones of Health Services Vocational School Students in Marmaris, Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Microfungal contaminants on the surface of the books and the atmosphere of the library of Health Services Vocational School in Marmaris, Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) A Research on The Microfungal Flora of Some Greenhouse Soils in The Vicinity of Lapseki, Çanakkale, Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
6-) The Microfungal Flora of The Great Konya Basin (Turkey) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) The Microfungal Flora of The Some Agricultural Areas in The Ezine (Çanakkale) vicinity - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
8-) The Microfungal Flora of The Great Konya Basin (Turkey) - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
9-) The Microfungal Flora of The Some Agricultural Areas in The Ezine (Çanakkale) vicinity - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
10-) A Research on The Microfungal Flora of Some Greenhouse Soils in The Vicinity of Lapseki, Çanakkale, Turkey - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı:1
11-) The Microfungal Flora of The Great Konya Basin (Turkey) - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı:1
12-) The Microfungal Flora of The Some Agricultural Areas in The Ezine (Çanakkale) vicinity - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Microfungal Contaminants on Mobile Phones of Health Services Vocational School Students in Marmaris, Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Microfungal contaminants on the surface of the books and the atmosphere of the library of Health Services Vocational School in Marmaris, Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
3-) Microfungal Contaminants on Mobile Phones of Health Services Vocational School Students in Marmaris, Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) A Research on The Microfungal Flora of Some Greenhouse Soils in The Vicinity of Lapseki, Çanakkale, Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Determination of microfungal contamination on automated teller machines and bank cards in Marmaris, Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) A Research on The Microfungal Flora of Some Greenhouse Soils in The Vicinity of Lapseki, Çanakkale, Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) The Microfungal Flora of The Some Agricultural Areas in The Ezine (Çanakkale) vicinity - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
8-) Microfungal Contaminants on Mobile Phones of Health Services Vocational School Students in Marmaris, Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
9-) A Research on The Microfungal Flora of Some Greenhouse Soils in The Vicinity of Lapseki, Çanakkale, Turkey - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
10-) A Research on The Microfungal Flora of Some Greenhouse Soils in The Vicinity of Lapseki, Çanakkale, Turkey - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
11-) A Research on The Microfungal Flora of Some Greenhouse Soils in The Vicinity of Lapseki, Çanakkale, Turkey - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1
12-) A Research on The Microfungal Flora of Some Greenhouse Soils in The Vicinity of Lapseki, Çanakkale, Turkey - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Microfungal Contaminants on Mobile Phones of Health Services Vocational School Students in Marmaris, Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:0
2-) Microfungal Contaminants on Mobile Phones of Health Services Vocational School Students in Marmaris, Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:0

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Lapseki (Çanakkale) Çevresindeki Bazı Sera Topraklarının Mikrofungus Florası Üzerine Bir Araştırma. Konu: Biyoloji, Genel Mikrobiyoloji, Mikoloji. Hidayet . 1998

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Büyük Konya Havzası Topraklarında Mikrofungus Florasının Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. SÜAF Projesi, No: EF-91/5, 1994. 1994--1

Verdiği Dersler

TTP2004 2017-2018 Bahar

FARMAKOLOJİ III

TLT2002 2017-2018 Bahar

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

TTP2498 2017-2018 Bahar

MESLEK STAJI II (30 İŞ GÜNÜ)

TLT2002 2017-2018 Bahar

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

TTP2004 2017-2018 Bahar

FARMAKOLOJİ III

SGP1823 2017-2018 Güz

TEMEL FİZYOLOJİ

SGP1809 2017-2018 Güz

FİZYOLOJİ

TLT1801 2017-2018 Güz

GENEL MİKROBİYOLOJİ

TLT1801 2017-2018 Güz

GENEL MİKROBİYOLOJİ

SGP1823 2017-2018 Güz

TEMEL FİZYOLOJİ

SGP1809 2017-2018 Güz

FİZYOLOJİ

TTP1498 2016-2017 Bahar

MESLEK STAJI-I (30 İŞGÜNÜ)

TTP1504 2016-2017 Bahar

FİTOFARMASÖTİKLER

TLT2002 2016-2017 Bahar

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

TLT1004 2016-2017 Bahar

GENEL MİKROBİYOLOJİ I

TLT1004 2016-2017 Bahar

GENEL MİKROBİYOLOJİ I

TTP1504 2016-2017 Bahar

FİTOFARMASÖTİKLER

TLT2002 2016-2017 Bahar

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

SGP1823 2016-2017 Güz

TEMEL FİZYOLOJİ

SGP1809 2016-2017 Güz

FİZYOLOJİ

TLT1801 2016-2017 Güz

GENEL MİKROBİYOLOJİ

TLT2002 2016-2017 Güz

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

SGP1809 2016-2017 Güz

FİZYOLOJİ

TLT1801 2016-2017 Güz

GENEL MİKROBİYOLOJİ

SGP1823 2016-2017 Güz

TEMEL FİZYOLOJİ

TTP1504 2015-2016 Bahar

FİTOFARMASÖTİKLER

TTP1504 2015-2016 Bahar

FİTOFARMASÖTİKLER

TLT2498 2015-2016 Bahar

MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ)

TLT1498 2015-2016 Bahar

MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ)

TTP2498 2015-2016 Bahar

MESLEK SATAJI II (30 İŞ GÜNÜ)

TLT2002 2015-2016 Bahar

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

TLT2002 2015-2016 Bahar

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

TLT1801 2015-2016 Güz

GENEL MİKROBİYOLOJİ

SGP1823 2015-2016 Güz

TEMEL FİZYOLOJİ

SGP1823 2015-2016 Güz

TEMEL FİZYOLOJİ

SGP1809 2015-2016 Güz

FİZYOLOJİ

TLT1801 2015-2016 Güz

GENEL MİKROBİYOLOJİ

SGP1809 2015-2016 Güz

FİZYOLOJİ

TLT2002 2014-2015 Bahar

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

TTP1498 2014-2015 Bahar

MESLEK STAJI-I (30 İŞGÜNÜ)

TTP2498 2014-2015 Bahar

MESLEK STAJI II (30 İŞ GÜNÜ)

TTP1504 2014-2015 Bahar

FİTOFARMASÖTİKLER

TLT2002 2014-2015 Bahar

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

TTP1504 2014-2015 Bahar

FİTOFARMASÖTİKLER

SGP1823 2014-2015 Güz

TEMEL FİZYOLOJİ

TLT1801 2014-2015 Güz

GENEL MİKROBİYOLOJİ

SGP1809 2014-2015 Güz

FİZYOLOJİ

SGP1823 2014-2015 Güz

TEMEL FİZYOLOJİ

TLT1801 2014-2015 Güz

GENEL MİKROBİYOLOJİ

SGP1809 2014-2015 Güz

FİZYOLOJİ