Personel

Uzman Ferah Yılmaz
Uzman
Ferah Yılmaz
@ E-posta
yferah@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1992

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Trüf Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Kadro Birimi

Rektörlük / Rektörlük / Rektörlük

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 1991

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özen Ertan, Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Alma M Hakkı, Yılmaz Ferah, 2014. Antimicrobial and Antifungal Properties of Madder Root Rubia tinctorum Colorant Used as an Environmentally Friendly Wood Preservative. BioResources
2-) Işıloğlu Mustafa, Helfer Stephan, Allı Hakan, Yılmaz Ferah, 2009. A Fatal Inocybe Fr Fr Poisoning in Mediterranean Turkey. Turk J Bot
3-) Şimşek Hakan, Baysal Ergün, Çolak Mehmet, Toker Hilmi, Yılmaz Ferah, 2008. Yield response of mushroom Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based composts using supplements of some locally availablepeats and their mixture with some secondary casing materials. African Journal of Biotechnology
4-) Yılmaz Ferah, Baysal Ergün, Toker Hilmi, Çolak Mehmet, Yiğitbaşı Osman Nuri, Şimşek Hakan, 2008. An investigation on pin head formation time of Agaricus bisporus onwheat straw and waste tea leaves based composts using some locallyavailable peat materials and secondary casing materials. African Journal of Biotechnology
5-) Şahin Nurettin, Yuko Kato, Yılmaz Ferah, 2008. Taxonomy of oxalotrophic Methylobacterium strains. Naturwissenschaften
6-) Çolak Mehmet, Baysal Ergün, Şimşek Hakan, Toker Hilmi, Yılmaz Ferah, 2007. Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts and locally available casing materials Part III Drymatter protein and carbohydrate contents of Agaricus bisporus. African Journal of Biotechnology
7-) Baysal Ergün, Yiğitbaşı Ozman Nuri, Çolak Mehmet, Toker Hilmi, Şimşek Hakan, Yılmaz Ferah, 2007. Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part I Wheat straw based compost formulasand locally available casing materials. African Journal of Biotechnology
8-) Göktaş Osman, Mammadov Ramazan, Duru Mehmet Emin, Özen Ertan, Çolak Ayşen Melda, Yılmaz Ferah, 2007. Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of thepoisonous Sternbergia candidum extracts. African Journal of Biotechnology
9-) Yiğitbaşı Osman Nuri, Baysal Ergün, Çolak Mehmet, Toker Hilmi, Şimşek Hakan, Yılmaz Ferah, 2007. Cultivation of Agaricus bisporus on some compost formulas and locallyavailable casing materials Part II Waste tea leaves based compostformulas and locally available casing materials. African Journal of Biotechnology
10-) Toker Hilmi, Baysal Ergün, Yiğitbaşı Osman Nuri, Çolak Mehmet, Peker Hüseyin, Şimşek Hakan, Yılmaz Ferah, 2007. Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leavesbased composts using poplar leaves as activator material. African Journal of Biotechnology

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Vargün Elif, Şişli Zeliha, Yılmaz Ferah, Baş Sermenli Hayrünisa, 2017. The Degradation Behavior of TPS/LDPE Blend Mulch Films Prepared with Different Pro-oxidants. Hacettepe J. Biol. Chem
2-) Özen Ertan, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Önel Mehmet, Dalkılıç Berk, 2017. İNDİGO (Indigofera tinctoria L.) BITKISI VE SIVICAM (SiO2) KARIŞIMLARININ ANTİMİKROBİYEL AKTİVİTESİ VE AĞAÇ MALZEME YÜZEYLERİNDE ÇÜRÜKLÜK MANTARLARINA KARŞI KORUYUCULUĞUNUN BELİRLENMESİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi
3-) Vargun Elif, Sisli Zekiye, Yılmaz Ferah, Sermenli Hayrünisa Baş, 2016. The Effects of Citric Acid and Stearic Acid Compatibilizerson the Degradation Behavior of TPS LDPE Blends for MulchFilms. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özen Ertan, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Koca İbrahim, Dalkılıç Berk, 2016. A RESEARCH ON THE ANTIMICROBIAL AND ANTIFUNGAL PROPERTIES OF HENNA Lawsoniainermis L COLORANT USED AS AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WOOD PRESERVATIVE. II. Uluslar arası Mobilya Kongresi (II. International Furniture Congres )
2-) Simsek H., Yilmaz F.,Baysal E.,Toker H.,Göktas O.,Colak M., "Borlu Bileşiklerle Muamele Edilen Ağaç Malzemenin Tam Kuru Yoğunluk De??erleri ve Çürüklüğe Karsı Direnci"IV. Uluslararası Bor Sempozyumu • IV International Boron Symposium, 15-17 / Ekim / October, 2009 - 2009
3-) H. Şimşek, E. Baysal, H. Toker, O. Göktaş, M. Çolak , F. Yılmaz, H. Peker. "BorluBileşiklerle Emprenye Edilen Odunun Liflere Paralel Basınç Direnci Değerler"i. IV. Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı. IV. Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı,15-17 Ekim 2009 Eskişehir, 615-626. - 2009 - 2009
4-) Şimşek Hakan, Yılmaz Ferah, Baysal Ergün, Toker Hilmi, Göktaş Osman, Çolak Mehmet, 2009. Oven Dried Density Values and Decay Resistance of WoodTreated with Boron Compounds. IV. Uluslararası Bor Sempozyumu • IV International Boron Symposium
5-) Göktaş O., Mammadov R., Baysal E., Duru M.E., Özen E., Çolak A. M., Yılmaz F ;''Introduction and evaluatıon of the wood presservative potentials of poisonus plant (Sternbergia candidum) extracts'' - 2005
6-) Isıloglu M., Allı H.,Bas H., Yılmaz F., '';Some New records from Aydın Provience'' II. InternationalNatural ProtectionSymposium, 8-10 September 2005, Dumlupınar University, Kütahya, Turkey - 2005

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Yilmaz F., İsiloglu M. ''Flammulina velutipes (Curtis) Singer, Türününün Farklı Bitkisel Atıklarda Misel Gelişim Hızı'' 2015, Yeditepe Üniversites,, II. Ulusal Mikoloji Sempozyumu, 9-11 Eylül - 2015
2-) Allı,H., Işıloğlu, M., Yılmaz F.; ''Aydın Yöresinin Zehirli Mantarları'', 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, S. 29, Kuşadası-AYDIN - 2006

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
6-)
7-)
8-)

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) BORLU BİLEŞİKLERİN ODUNUN YANMA, ÇÜRÜKLÜK, MEKANİK, ÜST YÜZEY ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ VE BORUN ODUN İÇİNDE KOMPLEKS BİLEŞİKLER OLUŞTURULARAK UZUN SÜRELİ FİKSASYONUNUN SAĞLANMASI - 2009
2-) '' Borlu bileşiklerin odunun biyolojik direnç, tutuşma, hızlandırılmış-yaşlandırma performans özellikleri üzerine etkileri ve odundan yıkanma özelliklerinin belirlenmesi. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, Proje No: 2007-Ç0123 '' - 2009
3-) “Akdeniz Bölgesinin Makrofungus Florasının Belirlenmesi, Fungaryum ve Misel Koleksiyonlarının Oluşturulması” - 2008
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. “Sandras Dağı (Muğla) Makrofungusları Üzerinde Taksonomik Araştırmalar”. 2002--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Ultrasonik yöntem kullanılarak elde edilen bitki boyalarının Fungus Etkilerine Karşı Koruyuculuğu ve Antimikrobiyal aktivite belirlenmesi - 2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ülkemizdeki Bazı Bor Madenleri ve Çevresinden Alınan Toprak Örnekleri ile Makrofunguslardaki Bor ve Ağır Metal Miktarının Belirlenmesi. 2014-2014
3-) Datça Yarımadası Makrofunguslarının Fenotipik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi - 2014
4-) ''Ülkemiz için kullanımları yeni bazı borlu bileşiklerin ahşap malzemenin biyolojik direnç ve mekanik özelliklerine etkilerinin belirlenmesi.'' Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2008, 63 s, - 2008
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ''Oksalat bakterilerinin muhtemel yeni tür ve tiplerinin araştırılması''. 2007--1
6-) ''Flammulina velutipes’ in Çeşitli Substratlarda Kültüvasyonu'' - 2004

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) “Third International Congress On Fungal Conservation“. Kasım. Türkiye. 2013