Personel

Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Samancıoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Yusuf Samancıoğlu
@ E-posta
ysamancioglu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5622

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / Optisyenlik Programı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coşkun.,A.., Taşarkuyu.,E.., Irmak.,A.E.., Acet.,M.., Samancıoğlu.,Y.., Aktürk.,S.., 2015. Magnetic properties of La0.65Ca0.30Pb0.05Mn0.9B0.1O3 (B=Co, Ni, Cu and Zn). Journal of Alloys and Compounds
2-) Irmak.,A.E.., Taşarkuyu.,E.., Coşkun.,A.., Acet.,M.., Samancıoğlu.,Y.., Aktürk.,S.., 2015. Magnetic and electrical transport properties of La0.65Ca0.30Pb0.05Mn0.90Cu0.10O3 compounds: Thermal hysteresis. Physica B: Condensed Matter
3-) Taşarkuyu E., Coşkun A., Irmak A.e., Aktürk S., Ünlü G., Samancıoğlu Y., Yücel A., Sarıkürkçü C., Aksoy S., Acet M., 2011. Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7. Journal of Alloys and Compounds
4-) Ekber Irmak Ali, Coskun Atilla, Tasarkuyu Ergun, Akturk Selcuk, Unlu Gokhan, Samancioglu Yusuf, Sarikurkcu Cengiz, Kaynar Burak M., Yucel Atila, 2010. The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3. Journal of Magnetism and Magnetic Materials
5-) Samancıoğlu Y., Coşkun A., 2010. Magnetic properties of A and B site cation doped La0 65Ca0 35MnO3 manganites. Journal of Alloys and Compounds

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Samancıoğlu Yusuf, 2017. The Effect of Calcium and Yttrium Substitution on the Structural and Magnetic Properties of Perovskite Manganites. International Conference on Technology, Engineering and Science
2-) Samancıoğlu Yusuf, Coşkun Atilla, Aktürk Selçuk, Sarıkürkcü Cengiz, Acet Mehmet, 2016. Magnetic Electrical and Structural Characterization of Metal Doped LaAMnO3 Perovskite Manganite Compounds. 5th İnternational Conference on Superconductivity and Magnetism

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Samancıoğlu Yusuf, Aktürk Selçuk, 2017. Thin Film Perovskite Manganites Infrared Detector Applications. II. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu
2-) Samancıoğlu Yusuf, Acet Mehmet, 2016. Magnetic and Structural Investigstion of La1 xCaxMnO3 Perovskite Compound. 5th International Conference on Superconductivity and Magnetism
3-) Demirci Çiğdem Elif, Bitmez Sinem Gül, Samancıoğlu Yusuf, Aktürk Selçuk, 2016. Effect of Coating Time on the Film Thickness of FeV Thin Films. IV. YUKOP International Vacuum Workshop
4-) Demirci Çiğdem Elif, Kafal Şükrü, Samancıoğlu Yusuf, Aktürk Selçuk, 2016. Deposition of FeNi Thin Films Using Magnetron Sputtering Technique. IV. YUKOP International Vacuum Workshop
5-) Demirci Çiğdem Elif, Üzüm Özkan, Samancıoğlu Yusuf, Aktürk Selçuk, 2016. Structural Properties of FeCu Thin Films Deposited on Glass Substrates. IV. YUKOP International Vacuum Workshop
6-) Demirci Çiğdem Elif, Sarıkaya Emine, Samancıoğlu Yusuf, Aktürk Selçuk, 2016. Structural Characterization of FeCo Thin Films Using Magnetron Sputterin. IV. YUKOP International Vacuum Workshop

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Samancıoğlu Yusuf, 2015. Perovskit Manganitlerin Manyetik Soğutma Teknolojisinde Kullanılması. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Magnetic properties of A and B site cation doped La0 65Ca0 35MnO3 manganites - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
2-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:8
3-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:5
4-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4
5-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:5
6-) Magnetic properties of A and B site cation doped La0 65Ca0 35MnO3 manganites - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
7-) Magnetic properties of La0.65Ca0.30Pb0.05Mn0.9B0.1O3 (B=Co, Ni, Cu and Zn) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TGSD Programı Kapsamında. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Yüksek Basınç Reaktörü . 2015-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Perovskit yapıdaki manganit bileşiklerin soğutucu elemanı olarak kullanılabilirliğinin tesbiti. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Manyetokalorik Etki Gösteren Perovskit Yapıdaki Manganit Bileşiklerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu. 2015-2017

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ark Ergitme Ve Yüksek Sıcaklık Faz Reaksiyon Sistemlerinin Dizayn Edilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ark Ergitme Ve Yüksek Sıcaklık Faz Reaksiyon Sistemlerinin Dizayn Ve Bu Sistemlerde Üretilecek Manyetik Malzemelerin Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi. 2013-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Perovskit Yapıdaki Bileşiklerin İnce Film Ve Yığın Malzeme Olarak Üretilmesi Yapısal Elektriksel ve Manyetik Özelliklerinin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Manganit Tabanlı Perovskit Yapıdaki Bileşiklerin İnce Film Ve Yığın Malzeme Olarak Üretilmesi Yapısal Elektriksel ve Manyetik Özelliklerinin Araştırılması. 2012-2014

Verdiği Dersler

OPS1001 2017 Bahar Ek Sınav 2

GEOMETRİK OPTİK

OPS2005 2017 Bahar Ek Sınav 2

OPTİK ALETLER

OPS1006 2017 Bahar Ek Sınav 2

FİZİK-II

OPS1005 2017 Bahar Ek Sınav 2

FİZİK-I

OPS1005 2017 Bahar Ek Sınav 1

FİZİK-I

OPS2005 2017 Bahar Ek Sınav 1

OPTİK ALETLER

OPS1007 2018-2019 Güz

GEOMETRİK OPTİK-I

OPS1005 2018-2019 Güz

FİZİK-I

OPS2005 2018-2019 Güz

OPTİK ALETLER

MAP1803 2018-2019 Güz

MATEMATİK I

TDS1506 2017-2018 Bahar

SUNUM TEKNİKLERİ

OPS1502 2017-2018 Bahar

OPTİSYENLİKTE PAKET PROG. UYG.

OPS2498 2017-2018 Bahar

MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ)

OPS1006 2017-2018 Bahar

FİZİK-II

TDS1506 2017-2018 Bahar

SUNUM TEKNİKLERİ

OPS1001 2017-2018 Güz

GEOMETRİK OPTİK

OPS1005 2017-2018 Güz

FİZİK-I

MAP1803 2017-2018 Güz

MATEMATİK I

OPS2501 2017-2018 Güz

OPTİSYENLİK TARİHİ ve DEONTOLOJİ

OPS2005 2017-2018 Güz

OPTİK ALETLER

TTP2498 2016-2017 Bahar

MESLEK STAJI II (30 İŞ GÜNÜ)

OPS1006 2016-2017 Bahar

FİZİK-II

OPS1502 2016-2017 Bahar

OPTİSYENLİKTE PAKET PROG. UYG.

OPS1498 2016-2017 Bahar

MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ)

OPS2005 2016-2017 Güz

OPTİK ALETLER

OPS1001 2016-2017 Güz

GEOMETRİK OPTİK

MAP1803 2016-2017 Güz

MATEMATİK I

OPS1005 2016-2017 Güz

FİZİK-I

OPS1498 2015-2016 Bahar

MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ)

OPS1006 2015-2016 Bahar

FİZİK-II

MAP1803 2015-2016 Güz

MATEMATİK I

OPS2005 2015-2016 Güz

OPTİK ALETLER

OPS1001 2015-2016 Güz

GEOMETRİK OPTİK

OPS1005 2015-2016 Güz

FİZİK-I

OPS1006 2014-2015 Bahar

FİZİK-II