Personel

Öğr.Gör.Dr. Yusuf Sıcak
Öğr.Gör.Dr.
Yusuf Sıcak
@ E-posta
yusufsicak@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3258

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu / Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü / Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 23.06.2008

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organik Kimya Ana Bilimdalı 20.01.2011

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilimdalı 17.04.2017

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) KARAMAN.,N., ORUÇ EMRE.,E., SICAK.,Y., ÇATIKKAŞ.,B., KARAKÜÇÜK İYİDOĞAN.,A., ÖZTÜRK.,M., 2016. Microwave-assisted synthesis of new sulfonyl hydrazones, screening of biological activities and investigation of structure–activity relationship. Medicinal Chemistry Research
2-) KARAMAN.,N., SICAK.,Y., TAŞKIN TOK.,T., ÖZTÜRK.,M., KARAKÜÇÜK İYİDOĞAN.,A., DİKMEN.,M., KAYMAKÇIOĞLU.,B., ORUÇ EMRE.,E., 2016. New Piperidine-Hydrazone Derivatives Synthesis, Biological Evaluations and Molecular Docking Studies as AChE and BChE Inhibitors. European Journal of Medicinal Chemistry
3-) Karaman Nurcan, Sıcak Yusuf, Taşkın Tok Tuğba, Öztürk Mehmet, İyidoğan Ayşegül, Dikmen Miriş, Kaymakçıoğlu Bedia, Emre Emine Elçin, 2016. New piperidine hydrazone derivatives Synthesis biological evaluations and molecular docking studies as AChE and BChE inhibitors. European Journal of Medicinal Chemistry
4-) Karaman Nurcan, Emre Emine Elçin, Sıcak Yusuf, Çatıkkaş Berna, İyidoğan Ayşegül, Öztürk Mehmet, 2016. Microwave assisted synthesis of new sulfonyl hydrazones screening of biological activities and investigation of structure activity relationship. Medicinal Chemistry Research

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sıcak Yusuf, 2017. Investigation of Antioxidant, Anticholinesterase Inhibitory, Tyrosinase Inhibitory and Urease Inhibitory Activities of Some Hydrazone Derivatives. Turkish Journal of Life Sciences
2-) Sıcak Yusuf, Büyüksakallı Halit, Malkoçoğlu Salih, Özler Mehmet Ali, Öztürk Mehmet, 2017. Antioxidant, Anticholinesterase Inhibitory and Tyrosinase Inhibitory Activities of Iris Xanthospuria Extracts Growing in Köyceğiz Region. Journal of ongoing Chemical Research
3-) Sıcak Yusuf, Nadeem Said, Kurşun Aktar Bedriye Seda, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, İyidoğan Ayşegül, Özler Mehmet Ali, Demirtaş İbrahim, 2017. DESİNG, SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, UREASE INHIBITORY AND TYROSINASE INHIBITORY ACTIVITIES OF SOME CHIRAL PYRAZOLO DERIVATIVES. Journal of ongoing Chemical Research

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) SICAK.,Y., ÇOLAK.,F., İLHAN.,V., SEVİNDİK.,E., ALKAN.,N., 2013. Köyceğiz Yöresinde Halk Arasında Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler . Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aziz M Kamran, Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Bilal Bushra, Dastagir Nida, Gohar Atia, 2016. Characterization of Anti inflammatory Activities of Glycoproteins from Turkish and Pakistani honey. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
2-) Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Şahin Yağlıoğlu Ayşe, Duru Mehmet Emin, 2016. Antiproliferative Activity of Pine Honey Against PC3 And HT29 Cell Lines. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Elik Kübra, Selçuk Küçükaydın, Kaplaner Erhan, Aydoğmuş Öztürk Fatma, Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2017. Comparison of Anti-Inflammatory and Antioxidant Activity of Flower Honeys Produced in Various Countries. 45th Apimondia Internaional Apicultural Congress
2-) Öztürk Mehmet, Küçükaydın Selçuk, Sıcak Yusuf, Tokul Ölmez Özge, Elik Kübra, Duru Mehmet Emin, 2017. Chemotaxonomic Markers of Mugla Pine Honey with Chemometric Approach. 45th Apimondia International Apicultural Congress
3-) Elik Kübra, Kaplaner Erhan, Ullah Zain, Sıcak Yusuf, Ertaş Abdulselam, Mansour Riadh Ben, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2017. Gyromitra esculenta' nın Çiğ ve Pişirilmiş Materyallerinin Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırılması. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi
4-) Özler Mehmet Ali, Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2017. Tyrosinase Inhibitory Activities of Iris xanthospuria Extracts. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi
5-) Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Küçükaydın Selçuk, Duru Mehmet Emin, 2017. Urease Inhibitory Activity of the of Mugla Pine Honey Collected from Various Locations. 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies
6-) Kurşun Aktar Bedriye Seda, Sıcak Yusuf, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, İyidoğan Ayşegül, Demirtaş İbrahim, 2017. Synthesis of New Morpholine Containing Chalcone Derivatives and their Biological Activities. 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies
7-) Kurşun Aktar Bedriye Seda, Sıcak Yusuf, İyidoğan Ayşegül, Öztürk Mehmet, Emre Emine Elçin, Demirtaş İbrahim, 2017. Synthesis of substituted-N'-(1-(4-morpholinophenyl)ethylidene) benzenesulfonohydrazide and their antioxidant and anticholinestrease activity. 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies
8-) Kurşun Aktar Bedriye Seda, Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Emre Emine Elçin, Demirtaş İbrahim, İyidoğan Ayşegül, 2017. Synthesis, New Substitue-N'-(1-(4-morpholinophenyl)ethylidene)benzohydrazide with Antioxidant and Anticholinesterase activities. 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies
9-) TOKUL ÖLMEZ.,Ö., YILMAZ.,A., ERTAŞ.,A., BOĞA.,M., MUHAMMAD.,A., SICAK.,Y., ÖZTÜRK.,M., TEMEL.,H., 2016. The Phenolic Content Analysis in Some Achillea Species by LC-MS/MS and Chemometric Approach. Third International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2016)
10-) KARAMAN.,N., TAŞKIN TOK.,T., ORUÇ EMRE.,E., SICAK.,Y., ÖZTÜRK.,M., KARAKÜÇÜK İYİDOĞAN.,A., 2016. Docking Studies of Some Novel Benzoyl Hydrazones as an Anticholinesterase Agent. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress
11-) Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, 2016. Çam ve Kekik Ballarının Bazı Ekstrelerinin Radikal Giderim ve Lipid Peroksidasyonu İnhibisyonu Aktiviteleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi III. Fen Bilimleri Enstitüsü
12-) Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Küçükaydın Selçuk, Duru Mehmet Emin, 2016. Tyrosinase Enzyme Inhibitory Activity of Pine Honey Collected from Various Regions of Mugla. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
13-) Karaman Nurcan, Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, İyidoğan Ayşegül, Emre Emine Elçin, 2016. Anticholinesterase Activity and Antioxidant Capacity of Some New Benzenesulfonohydrazone Derivatives. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)
14-) Sıcak Yusuf, Küçükaydın Selçuk, Terzioğlu Pınar, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2016. The Anticholinesterase Activity Range of Mugla Pine Honey with Chemometric Analyses. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
15-) Sıcak Yusuf, Elik Kübra, Küçükaydın Selçuk, Kaplaner Erhan, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, Choudhary Muhammed Iqmal, 2016. Screening of Anti inflammatuary Activity of Mugla Pine Honey collected from various regions. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
16-) Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Küçükaydın Selçuk, Duru Mehmet Emin, 2016. Tyrosinase Enzyme Inhibitory Activity of Pine Honey Collected from Various Regions of Mugla. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
17-) Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Küçükaydın Selçuk, Duru Mehmet Emin, Yılmaz Mustafa Abdullah, Ertaş Abdulselam, 2016. Fingerprint of Mugla Pine Honey The Phenolic Composition and Chemometric Analysis. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
18-) Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Tokul Özge, Küçükaydın Selçuk, Duru Mehmet Emin, 2016. The Antioxidant Activity Range of Mugla Pine Honey with Chemometric Analyses. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
19-) Sıcak Yusuf, Küçükaydın Selçuk, Terzioğlu Pınar, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2016. The Anticholinesterase Activity Range of Mugla Pine Honey with Chemometric Analyses. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
20-) Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Çatak Ayhan, Şahin Yağlıoğlu Ayşe, 2015. Anticancer Activities of Pine and Oregano Honeys. 11th International Symposıum on Pharmaceutıcal Sciences
21-) Korkmaz Demet Begüm, Başaran Eyüp, İyidoğan Ayşegül, Sıcak Yusuf, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, 2015. The Synthesis of Thiourea Derived from Homochiral Amines and Their Biological Activities. 11th International Symposıum on Pharmaceutıcal Sciences
22-) Sıcak Yusuf, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, İyidoğan Ayşegül, 2015. Anticholinesterase Activity of Fluorine Containing Some Chiral Hydrazide Hydrazones. 2th International Convention of Pharmaceutical and Pharmacies (IVEK), Bezmialem University
23-) Karaman Nurcan, Sıcak Yusuf, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, İyidoğan Ayşegül, 2015. Microwave Assisted Synthesis of Sulfonyl Hydrazones and Their Antioxidant and Anticholinesterase Activities. 2th International Convention of Pharmaceutical and Pharmacies (IVEK), Bezmialem University
24-) Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Şahin Yağlıoğlu Ayşe, Çatak Ayhan, 2015. Cytotoxic Activity of Orange Honey Against HeLa and C6 Cell Lines. 2th International Convention of Pharmaceutical and Pharmacies (IVEK), Bezmialem University
25-) Kurşun Aktar Bedriye Seda, Sıcak Yusuf, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, Demirtaş İbrahim, İyidoğan Ayşegül, 2014. Synthesis and Biological Activity of Some 4-subtituted-N-(1-(4-morpholinophenyl)ethylidene)benzohydrazine Derivatives. Fourth International Meeting on Pharmacy Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4)
26-) Yıldız İnci Nejla, Sıcak Yusuf, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, İyidoğan Ayşegül, 2014. Synthesis, Characterization and Biological Activity of Novel Thioureas Derivated from 4-(4-fluorophenoxy)aniline. Fourth International Meeting on Pharmacy Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4)
27-) Sıcak Yusuf, Kurşun Aktar Bedriye Seda, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, Demirtaş İbrahim, İyidoğan Ayşegül, 2014. Biological Activity of Some Chalcone Derivatives. Fourth International Meeting on Pharmacy Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4)
28-) Sıcak Yusuf, Kurşun Aktar Bedriye Seda, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, Demirtaş İbrahim, Şahin Yağlıoğlu Ayşe, 2014. Synthesis and Biological Activity of Some Novel 1-(4-morpholinophenyl)-3-(4-(4-subtitutedphenoxy)phenyl)prop-2-en-1-one Derivatives. Fourth International Meeting on Pharmacy Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4)
29-) Yusuf Sıcak, Emine-elçin Oruç-emre, Ayşegül Karaküçük-iyidoğan, Bedia Koçyiğit-kaymakçıoğlu, 2011. Synthesis New Hydrazide Hydrazones Derivated From L-cystein Ethyl Ester Hydrocholoride. Hacettepe Üniversitesi
30-) Yusuf Sıcak, İnci Nejla Dağdeviren, Emine-elçin Oruç-emre, Ayşegül Karaküçük-iyidoğan, 2011. Synthesis And Characterization Of New Hydrazide Hydrazones Containing Thiazole Ring. Pamukkale Üniversitesi
31-) Yusuf Sıcak, Emine-elçin Oruç-emre, Ayşegül Karaküçük-iyidoğan, Bedia Koçyiğit-kaymakçıoğlu, 2010. Synthesis Of Some Novel Hydrazones From Ethyl 2 amino 3 sulfanylpropanoate. Marmara Üniversitesi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sıcak Yusuf, 2018. Mersin (Myrtus communis) Bitkisinin Esansiyel Yağ İçeriği. I.Mersin Bitkisi (Myrtus communis) kültürü ve Bitkinin Endüstriyel Uygulamaları Çalıştayı

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, 2016. Çam ve Kekik Ballarının Bazı Ekstrelerinin Radikal Giderim ve Lipid Peroksidasyonu İnhibisyonu Aktiviteleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi III. Fen Bilimleri Enstitüsü
2-) Çolak Ömer Faruk, Sıcak Yusuf, Alkan Nurdan, İlhan Veli, 2013. Köyceğiz Muğla İlçesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Kullanım Amaçları. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi
3-) Veli İlhan, Ökkeş Atıcı, Ömer Faruk Çolak, Yusuf Sıcak, Sinem Karakuş, 2013. Consolida orientalis in Tarla Bitkileri İçin Zararlı Bir Ot Olan Cynanchum acutum Üzerine Allelopatik Etkisinin Belirlenmesi. XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
4-) Sıcak Yusuf, Çolak Ömer Faruk, İlhan Veli, Sevindik Emre, Alkan Nurdan, 2013. Köyceğiz Yöresinde Halk Arasında Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler. XI. Ulasal Ekoloji ve Çevre Kongresi
5-) Yunus Çetintaş, Ebru Erol, Yusuf Sıcak, Mehmet Öztürk, Mehmet Emin Duru, 2012. Tricholama terreum Schaeff Fr Kumm un Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen Ekstrelerinde Antioksidan Antikolinesteraz ve Üreaz İnhibisyon Aktivitelerinin Araştırılması. XXVI. Ulusal Kimya Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Evaluation of Chemical Composition of Vitex agnus-castus L. (Verbenaceae) Fruits Essential Oils from Aydın, Turkey.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2018. Notulae Scientia Biologicae. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2017. Turkish Journal of Life Sciences. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) New Piperidine-Hydrazone Derivatives Synthesis, Biological Evaluations and Molecular Docking Studies as AChE and BChE Inhibitors - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
2-) Microwave-assisted synthesis of new sulfonyl hydrazones, screening of biological activities and investigation of structure–activity relationship - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) New Piperidine-Hydrazone Derivatives Synthesis, Biological Evaluations and Molecular Docking Studies as AChE and BChE Inhibitors - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Doğal Ürün Kİmyası. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Pişirilmiş ve Pişirilmemiş Yenilebilir Ticari Mantar Türlerinden Antikanser ve Antioksidan Bileşiklerinin İzolasyonu ve Yapılarının Tayinleri. 2015--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Organik Sentez, Farmakolojik Aktivite. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Heterosilkik Aminden Türeyen ve Tiyozolidin Analogu İçeren Bazı Yeni 5-sübstitüe-2-(sübstitüe)imino-tiyazolidin-4-on Türevlerinin Akılcı Dizaynı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Farmakolojik Aktivitesinin İncelenmesi. 2017--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Moleküler Biyoloji ve Genetik. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Ecballium elaterium’un, melanomaya karşı sitotoksik, fototoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Orgnaik Sentez. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 1,3-Tiyazolidin Halkasından Türeyen Bazı Pirazol Türevlerinin Antioksidan ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi. 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Doğal Ürün Kimyası. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çam ve Kekik Ballarının Apiterapide Kullanılabilirliklerinin Araştırılması ve Kimyasal Bileşenlerinin Kemometrisi. 2015-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Doğal Ürün Kİmyası. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Köyceğizde Yetişen Endemik Iris xanthospuria Bitki Türünün Bazı Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi. 2013-2014

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Üniversite. Poster Birinciliği. 2016

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Ticari (Özel). Teşvik Ödülü. 2016

Verdiği Dersler

ORP2010 2017-2018 Bahar

Mesleki Yabancı Dil II

TAB2008 2017-2018 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

TAB2002 2017-2018 Bahar

Farmakognazi ve Farmasötik Teknolojisi

TAB1506 2017-2018 Bahar

Analitik Kimya

ORP2010 2017-2018 Bahar

Mesleki Yabancı Dil II

TAB2512 2017-2018 Bahar

Aromaterapi

TAB2501 2017-2018 Güz

Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi

TAB2505 2017-2018 Güz

Drog Hazırlama Tekniği

TAB2007 2017-2018 Güz

Fitokimya

ÖGK2001 2017-2018 Güz

Acil Durum Prosedürleri

ORP2013 2017-2018 Güz

Mesleki Yabancı Dil I

ORP2013 2017-2018 Güz

Mesleki Yabancı Dil I

TLT1811 2017-2018 Güz

Genel Kimya

TAB1503 2017-2018 Güz

Organik Kimya

ÖGK2001 2017-2018 Güz

Acil Durum Prosedürleri

ÖGK1010 2016-2017 Bahar

Genel Kolluk İlişkileri

TAB2512 2016-2017 Bahar

Aromaterapi

ÖGK1010 2016-2017 Bahar

Genel Kolluk İlişkileri

TAB2002 2016-2017 Bahar

Farmakognazi ve Farmasötik Teknolojisi

TAB1506 2016-2017 Bahar

Analitik Kimya

TAB2008 2016-2017 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

ORP2010 2016-2017 Bahar

Mesleki Yabancı Dil II

ORP2010 2016-2017 Bahar

Mesleki Yabancı Dil II

TAB1503 2016-2017 Güz

Organik Kimya

TLT1811 2016-2017 Güz

Genel Kimya

ORP2013 2016-2017 Güz

Mesleki Yabancı Dil I

ORP2013 2016-2017 Güz

Mesleki Yabancı Dil I

TAB2007 2016-2017 Güz

Fitokimya

TAB2501 2016-2017 Güz

Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi

TAB2505 2016-2017 Güz

Drog Hazırlama Tekniği

TAB2501 2015-2016 Bahar

Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi

TAB2004 2015-2016 Bahar

Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Değerlendirme Tekniği

TLT1811 2015-2016 Bahar

Genel Kimya

TAB1503 2015-2016 Bahar

Organik Kimya

TAB1506 2015-2016 Bahar

Analitik Kimya

TAB2008 2015-2016 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

TAB2004 2015-2016 Bahar

Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Değerlendirme Tekniği

TAB2002 2015-2016 Bahar

Farmakognazi ve Farmasötik Teknolojisi

TAB2512 2015-2016 Bahar

Aromaterapi

TAB2505 2015-2016 Bahar

Drog Hazırlama Tekniği

TAB1004 2015-2016 Bahar

Tıbbi Bitki Biyokimyası

TAB2008 2015-2016 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

TAB2512 2015-2016 Bahar

Aromaterapi

TAB2002 2015-2016 Bahar

Farmakognazi ve Farmasötik Teknolojisi

TAB2007 2015-2016 Bahar

Fitokimya

TLT1811 2015-2016 Güz

Genel Kimya

TAB1503 2015-2016 Güz

Organik Kimya

TAB2505 2015-2016 Güz

Drog Hazırlama Tekniği

TAB2505 2015-2016 Güz

Drog Hazırlama Tekniği

TAB2007 2015-2016 Güz

Fitokimya

TAB2007 2015-2016 Güz

Fitokimya

TAB1503 2015-2016 Güz

Organik Kimya

TAB2501 2015-2016 Güz

Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi

TLT1811 2015-2016 Güz

Genel Kimya

TAB2501 2015-2016 Güz

Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi

TAB1004 2014-2015 Bahar

Tıbbi Bitki Biyokimyası

TAB2512 2014-2015 Bahar

Aromaterapi

TAB2008 2014-2015 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

TAB2002 2014-2015 Bahar

Farmakognazi ve Farmasötik Teknolojisi

TAB1506 2014-2015 Bahar

Analitik Kimya

TAB1004 2014-2015 Bahar

Tıbbi Bitki Biyokimyası

TAB2512 2014-2015 Bahar

Aromaterapi

TAB2008 2014-2015 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

TAB2002 2014-2015 Bahar

Farmakognazi ve Farmasötik Teknolojisi

TAB1506 2014-2015 Bahar

Analitik Kimya

TAB2007 2014-2015 Güz

Fitokimya

TLT1811 2014-2015 Güz

Genel Kimya

TAB2505 2014-2015 Güz

Drog Hazırlama Tekniği

TAB2501 2014-2015 Güz

Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi

TLT1811 2014-2015 Güz

Genel Kimya

TAB1503 2014-2015 Güz

Organik Kimya

ÖGK2003 2014-2015 Güz

Terör ve Terörizm

ÖGK2003 2014-2015 Güz

Terör ve Terörizm

TAB2505 2014-2015 Güz

Drog Hazırlama Tekniği

TAB2501 2014-2015 Güz

Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi

TAB1503 2014-2015 Güz

Organik Kimya

TAB2007 2014-2015 Güz

Fitokimya