Personel

Doç.Dr. Zafer Durdu
Doç.Dr.
Zafer Durdu
@ E-posta
zaferdurdu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3166

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Sosyoloji 1999

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 2002

Doktora

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kökalan Çımrın Füsun, Durdu Zafer, 2017. Indirect welfare regime practices and transformation of social security system of Turkey after 1980. Quality@Quantity

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Durdu Zafer, 2018. Siyasal Kültür, Modern Devlet ve Demokrasinin Demokratikleştirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Zafer, 2017. 1940’lı Yıllar Türkiye’sinde Behice Boran’ın Sosyoloji Anlayışında Toplumsal Yapı ve Değişme. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) ÇIMRIN.,K., DURDU.,Z., 2015. "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönüşümü ve Bireysel Emeklilik Sistemi" . HAK-İŞ ULUSLARARASI EMEK VE TOPLUM DERGİSİ

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Durdu Zafer, Yelboğa Yıldız, 2016. TÜRKİYE DE ÇOCUK GELİNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MERSİN ÖRNEĞİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research
2-) Kökalan Çımrın Füsun, Durdu Zafer, 2014. Refah Devletinin Yeniden Yapılanması ve Emeklilik Sistemlerine Etkileri. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
3-) Durdu Zafer, 2013. Kimliğin Dönüşümü ve Kültürel Küreselleşme. International Journal of Social Science

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) DURDU.,Z., 2010. Küresel Siyaset ve Çokkültürcülük. YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi
2-) DURDU.,Z., 2009. Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Siyasal Kültürün Monist İnşası ve Siyasal Sonuçları. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
3-) durdu.,z., 2009. Modern Devletin Dönüşümünde Bir Ara Dönem: Sosyal Refah Devleti. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) DURDU.,Z., 2006. Frankfurt Okulu’nun Sosyal Bilim Anlayışı. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
5-) DURDU.,Z., 2005. Aydınlanmanın Diyalektiği: Eleştirel Kuram’ın Aydınlanma Eleştirisi. Liberal Düşünce
6-) HIZ.,K., DURDU.,Z., 2004. Türkiye’de Sosyolojinin Kimliği. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kökalan Çımrın.,F., Durdu.,Z., 2016. “Neo-Liberal Dönemde Türkiye’de Dolaylı Refah Rejimi Uygulamaları Ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönüşümü”. Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi
2-) Zafer.,D., Füsun.,K., 2014. "Sosyal Güvenliğin İnşasında Sosyal Devletin Rolü ve Önemi" . 2. Uluslararası Davraz Kongresi, 2014
3-) Tatlıdil.,E., Durdu.,Z., 2006. “Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinin Sosyal ve Kültürel Boyutu”, , 9-15 Nisan 2006, İzmir (Yayınlanmış bildiri), (ss.2001-2007) (Ercan TATLIDİL ile birlikte).. 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öngören Bülent, Durdu Zafer, 2018. MUĞLA SAĞLIKLI BESLENME MERKEZİNEBAŞVURANLARIN OBEZİTE DÜZEYİ. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi’
2-) Durdu Zafer, 2017. TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ SÖYLEMİ VE RADİKAL DEMOKRASİ OLANAĞI. 2. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM, SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Nurgün.,O., Ünal.,B., Zafer.,D., Füsun.,K., Ayla.,T., 2004. Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşamı ve Yaşam Kalitesi: Muğla Örneği. Birinci Sosyal Hizmetler Şurası

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Zafer.,D., Füsun.,K., 2013. "Refah Devletinin Krizi: Sosyal Güven(cesiz)lik Sistemi". VII. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ
2-) Durdu.,Z., 2000. “Frankfurt Okulu’nun Eleştirel Teorisi ve Türkiye’de Eleştiri Sorunu”. III. Ulusal Sosyoloji Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. TÜRKİYE’DE MODERN DÜŞÜNCE VE TOPLUMSAL YAPI. Yayın Evi: DOĞU KİTABEVİ
2-) . 2017. REFAH DEVLETİNİN KRİZİ VE "BES"LENEMEYEN SOSYAL GÜVENLİK. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
3-) Durdu.,Z., . 2014. Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kurucu Fikirler. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
4-) Durdu.,Z., . 2013. Türkiye'de Siyasal Kültürü Anlamak. Yayın Evi: Kadim Yayınları
5-) Tuna.,M., Şen.,H., Durdu.,Z., . 2011. Modern Toplumun İnşası (Tarihsel ve Sosyolojik Bir Perspektif). Yayın Evi: Detay Yayıncılık

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Muğla Şehir Yazıları/MUĞLA TOPLUMSAL YAPISINA NÜFUS DİNAMİKLERİ ÜZERİNDEN BAKIŞ. Yayın Evi: Muğla Sıtkı K.Ünv. Yayınları
2-) . 2015. Yüzyılın Sorunları ve Sosyoloji/Demokrasi Kültürünün Gelişiminde Sivil Toplumun Yeri. Yayın Evi: Bartın Üniversitesi Yayınları

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Durdu.,Z., . 2014. Siyaset Bilimi ve Disiplinlerarası İlişki, “Siyaset ve Toplum” . Yayın Evi: Değişim Yayınları
2-) Durdu.,Z., Orun.,B., . 2014. Çocuk Gelinler: Evcilikten Evliliğe, "Çocuk Gelinler Olgusuna Nusaybinden Bakmak". Yayın Evi: Detay Yayıncılık
3-) Durdu.,Z., . 2012. Sosyolojiye Giriş, "Frankfurt Okulu" . Yayın Evi: Detay Yayıncılık
4-) Durdu.,Z., . 2012. Sosyolojiye Giriş, "Eleştirel Teori’nin Sosyal Bilim Anlayışı". Yayın Evi: Detay Yayıncılık
5-) Durdu.,Z., . 2012. Sosyolojiye Giriş, "Siyaset Sosyolojisi". Yayın Evi: Detay Yayıncılık

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Durdu.,Z., . 2008. Sosyolojik Düşüncede İz Bırakanlar, "Herbert Blumer". Yayın Evi: Bağlam Yayınları

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. SOSYOLOJİ DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Siyasal Kültürün Monist İnşası ve Siyasal Sonuçları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Kimliğin Dönüşümü ve Kültürel Küreselleşme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
3-) TÜRKİYE DE ÇOCUK GELİNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MERSİN ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Modern Devletin Dönüşümünde Bir Ara Dönem: Sosyal Refah Devleti - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
5-) TÜRKİYE DE ÇOCUK GELİNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MERSİN ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönüşümü ve Bireysel Emeklilik Sistemi" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) Refah Devletinin Yeniden Yapılanması ve Emeklilik Sistemlerine Etkileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Modern Toplumun İnşası (Tarihsel ve Sosyolojik Bir Perspektif) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
9-) Küresel Siyaset ve Çokkültürcülük - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye’de Sosyolojinin Kimliği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Türkiye'de Siyasal Kültürü Anlamak - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Modern Devletin Dönüşümünde Bir Ara Dönem: Sosyal Refah Devleti - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:4
4-) Modern Devletin Dönüşümünde Bir Ara Dönem: Sosyal Refah Devleti - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
5-) Modern Devletin Dönüşümünde Bir Ara Dönem: Sosyal Refah Devleti - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
6-) Modern Devletin Dönüşümünde Bir Ara Dönem: Sosyal Refah Devleti - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kimliğin Dönüşümü ve Kültürel Küreselleşme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kurucu Fikirler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) TÜRKİYE DE ÇOCUK GELİNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MERSİN ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Modern Devletin Dönüşümünde Bir Ara Dönem: Sosyal Refah Devleti - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Kimliğin Dönüşümü ve Kültürel Küreselleşme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kimliğin Dönüşümü ve Kültürel Küreselleşme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kurucu Fikirler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Toplumsal Cinsiyeti İnşa Eden Bir Kurum Olarak Medya; Reklamlar Aracılığıyla Ataerkil İdeolojinin Kadın Bedeni Üzerinde Tahakkümü. Konu: Toplumsal Cinsiyet. Sinem. 2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de Değişen Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Sistemi/Bireysel Emeklilik Sistemi Örneği. 2012-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. HUZUREVİNDE YAŞAM VE YAŞAM KALİTESİ. 2003-2004

Verdiği Dersler

SOS1004 2014-2015 Yaz

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS1001 2014-2015 Yaz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS 5512 2018-2019 Bahar

Kimlik Tartışmaları

SOS1004 2018-2019 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS1004 2018-2019 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS1802 2018-2019 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS 6513 2018-2019 Bahar

Dünya Sistemleri Tartışmaları

SOS1802 2018-2019 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS4004 2018-2019 Bahar

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

SOS1001 2018-2019 Güz

Sosyolojiye Giriş:Sosyolojik Düşünmek

TAR3505 2018-2019 Güz

Tarih ve Sosyoloji

TAR3505 2018-2019 Güz

Tarih ve Sosyoloji

SOS1801 2018-2019 Güz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS3515 2018-2019 Güz

Demokrasi Kuramları ve Sivil Toplum

SOS1001 2018-2019 Güz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS4001 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS1004 2018-2019 Güz

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS1001 2018-2019 Güz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS 6506 2018-2019 Güz

Liberalizm, Sosyalizm ve Demokrasi Tartışmalar

SOS 6513 2017-2018 Bahar

Dünya Sistemleri Tartışmaları

SOS1004 2017-2018 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS 5512 2017-2018 Bahar

Kimlik Tartışmaları

SOS4004 2017-2018 Bahar

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

SOS1004 2017-2018 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS 4002 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS3512 2017-2018 Bahar

Siyaset Sosyolojisi

SOS4503 2017-2018 Güz

Osmanlı Toplum Yapısı Üzerine İncelemeler

SOS1001 2017-2018 Güz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS4001 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS4002 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS 6506 2017-2018 Güz

Liberalizm, Sosyalizm ve Demokrasi Tartışmalar

TAR3505 2017-2018 Güz

Tarih ve Sosyoloji

TAR3505 2017-2018 Güz

Tarih ve Sosyoloji

SOS1001 2017-2018 Güz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS 5523 2017-2018 Güz

Küresel Akışlar ve Yerel Kırılmalar

SOS3515 2017-2018 Güz

Demokrasi Kuramları ve Sivil Toplum

SOS4001 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS3512 2016-2017 Bahar

Siyaset Sosyolojisi

SOS 6506 2016-2017 Bahar

Liberalizm, Sosyalizm ve Demokrasi Tartışmalar

SOS4004 2016-2017 Bahar

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

SOS1004 2016-2017 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS1004 2016-2017 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS 5512 2016-2017 Bahar

Kimlik Tartışmaları

SOS3512 2016-2017 Bahar

Siyaset Sosyolojisi

SOS1004 2016-2017 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS 4002 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS 5523 2016-2017 Güz

Küresel Akışlar ve Yerel Kırılmalar

SOS4503 2016-2017 Güz

Osmanlı Toplum Yapısı Üzerine İncelemeler

SOS4001 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TAR3505 2016-2017 Güz

Tarih ve Sosyoloji

SOS1001 2016-2017 Güz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS3515 2016-2017 Güz

Demokrasi Kuramları ve Sivil Toplum

SOS 6513 2016-2017 Güz

Dünya Sistemleri Tartışmaları

TAR3505 2016-2017 Güz

Tarih ve Sosyoloji

SOS4002 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS1001 2016-2017 Güz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS2510 2015-2016 Bahar

Uygarlık Tarihi

SOS 5512 2015-2016 Bahar

Kimlik Tartışmaları

SOS1004 2015-2016 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS 6506 2015-2016 Bahar

Liberalizm, Sosyalizm ve Demokrasi Tartışmalar

SOS 4002 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS3522 2015-2016 Bahar

Toplumsal Hareketler

SOS3512 2015-2016 Bahar

Siyaset Sosyolojisi

SOS1004 2015-2016 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS4001 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS4004 2015-2016 Bahar

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

SOS 5523 2015-2016 Güz

Küresel Akışlar ve Yerel Kırılmalar

SOS 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS4503 2015-2016 Güz

Osmanlı Toplum Yapısı Üzerine İncelemeler

SOS3515 2015-2016 Güz

Demokrasi Kuramları ve Sivil Toplum

SOS1001 2015-2016 Güz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS1001 2015-2016 Güz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5090 2015-2016 Güz

Seminer

SOS4002 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS4001 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS1004 2014-2015 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

SOS4001 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 4002 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS1004 2014-2015 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS4004 2014-2015 Bahar

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

SOS 5512 2014-2015 Bahar

Kimlik Tartışmaları

SOS 6521 2014-2015 Bahar

Türkiye Çalışmaları

SOS3522 2014-2015 Bahar

Toplumsal Hareketler

SOS 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

SOS 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

SOS 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SOS2510 2014-2015 Bahar

Uygarlık Tarihi

SOS 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

SOS 5090 2014-2015 Güz

Seminer

SOS3515 2014-2015 Güz

Demokrasi Kuramları ve Sivil Toplum

SOS4001 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS1001 2014-2015 Güz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR3505 2014-2015 Güz

Tarih ve Sosyoloji

TAR3505 2014-2015 Güz

Tarih ve Sosyoloji

SOS4002 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS 5523 2014-2015 Güz

Küresel Akışlar ve Yerel Kırılmalar

SOS1001 2014-2015 Güz

Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek

SOS4503 2014-2015 Güz

Osmanlı Toplum Yapısı Üzerine İncelemeler