Personel

Öğretim Görevlisi Zekeriya Bingöl
Öğretim Görevlisi
Zekeriya Bingöl
@ E-posta
zbingol@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 icmeler

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Rektörlük Birimleri

Kadro Birimi

Rektörlük Birimleri / Yabancı Diller Bölümü / Yabancı Diller Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 1989

Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Alman Dili Edebiyatı 1998

Doktora

Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi Azerbaycan Turizm İnstitut Turizm İktisadı 2017

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Cabbarova Sevinc, Bingöl Zekeriya, 2017. Naxçıvan İslam Mediniyyiti Paytaxtı - Qidimdin Bu Günü Kimi. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Baysal Kadir, Kara Ergün, Bingöl Zekeriya, İşlek Erhan, 2017. Bozdoğan Arapapıştı Kanyonunun Eko Turizm Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Karaman Mehmet, Özgürel Gizem, Bingöl Zekeriya, 2016. Turizm Pazarlamasında Animasyon Aktivitelerinin Bir Araç Olarak Değerlendirilmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
4-) Baysal Kadir, Kara Ergün, Bingöl Zekeriya, 2016. Milas İlçesi Turizm Potansiyellerinin Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkbilim Dergisi
5-) Özgürel Gizem, Alan Ruhan, Bingöl Zekeriya, 2015. Yerel Kalkınmada Bir Araç Olarak Festivaller: Munzur Kültürü ve Doğa Festivali. International Journal of Social and Economic Sciences
6-) Bingöl Zekeriya, 2013. The Ways And The Methods of Government in Tourısm Development in Turkey. International Journal Of Academıc Research -Part B. Socıal Scıences And Humanıtıes
7-) Bingöl Zekeriya, 2013. The Formation Strategy of Tourism Development in Mediterranean Region. International Journal of Academic Research Part B
8-) Bingöl Zekeriya, 2013. Türkiye Turizminin Kamu Yönetiminde Kurumsal Gelişimi. Uluslararası Türkbilim Dergisi
9-) Bingöl Zekeriya, 2013. The Investment Resources And The Mechanism of Developing Tourism in Mediterrenaen Region. Energy Education Science and Technology Part D: Social Political Economic and Cultural Research
10-) Bingöl Zekeriya, 2013. Government support for the development of tourism in the Mediterranean Region. Journal of Education and Sociology
11-) Bingöl Zekeriya, 2013. Akdeniz Bölgesinin Ekonomisinde Turizm Gelişmesinin Durumunun Analizi. Rus Girişimcilik" Dergisi
12-) Bingöl Zekeriya, 2013. Türkiye de Turizmin Gelişim Durumunun Analizi ve Değerlendirilmesi. Azerbaycan Milli Elemler Akademiyasının İktisadiyyat Seriyası
13-) Bingöl Zekeriya, 2013. Türkiye deki İnanç Turizmi ve Ülke Ekonomisindeki Rolü. Journal Of Qafqaz Unıversıty- Economıcs And Admınıstratıon
14-) Bingöl Zekeriya, 2013. Akdeniz Bölgesinin Ekonomisinin Gelişmesinde İnanç Turizminin Etkisi. Uluslararası Türkbilım Dergisi
15-) Bingöl Zekeriya, 2006. Sözlük Ve Sözlükçülük Üzerine Bir Araştırma. Türk Dünyası Celalabad Üni. Sosyal Bilimler E-Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dalgın Taner, Karadağ Levent, Bingöl Zekeriya, 2015. Türkiye de Turizm Girişimciliğin Gelişimi ve Turizm ile ilgili Sağlanan Teşvikler. MSKÜ, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Yağcı Özcan, Bingöl Zekeriya, 2005. Turistik Bir Değer Olarak Frig Vadisi Ve Turizm Açısından Önemi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
3-) Bingöl Zekeriya, 2004. Akdeniz Bölgesinde Alternatif Turizm Değerleri Çerçevesinde İnanç ve Kültür Turizmi. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bingöl Zekeriya, Demircan Şeyhmus, Kara Ergün, 2017. Şanlıurfadaki İnanç Turizm Potansiyelinin Helal Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Helal Turizm Kongresi
2-) Değişgel Sedat, Bingöl Zekeriya, 2016. Semavi Dinler Dersi Alan Turizm Animasyonu Öğrencilerinin Dinler ve Dini İnanışlar Hakkındaki Görüşleri. I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
3-) Değişgel Sedat, Bingöl Zekeriya, Tatar Selma, 2015. Beş Yıldızlı Otel Yöneticilerinin Somut Olmayan Kültürel Miras Farkındalığı Marmaris Örneği. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi
4-) Bingöl Zekeriya, 2012. The Development of Tourism in The Meditterranean Region of Turkey And The Role of Government Regulations in This Development. Tenth Interna Jubilee Scientific And Practical Conference
5-) Topaloğlu Cafer, Bingöl Zekeriya, Dalgın Taner, 2010. Yerel Halkın Turizmin Etkileri Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Örneği. International Eastern Black Sea Tourism Symposium

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Değişgel Sedat, Bingöl Zekeriya, Tunaseli Arda, Karadağ Ümit, 2017. Avrupa Birliği Eğitim Politikalarının Türk Gençlerinin Dış Turizme Katılmalarına Etkisi. II.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) Bingöl Zekeriya, Düz Burcu, Karadağ Levent, Bindal Mahmut Gökhan, 2017. Turizm Sektöründe Çalışan Gençlerin Yabancı Dil Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
3-) Değişgel Sedat, Bingöl Zekeriya, Tunaseli Arda, Karadağ Ümit, 2017. Avrupa Birliği Eğitim Politikalarının Türk Gençlerinin Dış Turizme Katılmalarına Etkisi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
4-) Değişgel Sedat, Bingöl Zekeriya, Tunaseli Arda, 2017. Şanlıurfa İlinin Gençlik Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir İnceleme. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
5-) Bingöl Zekeriya, 2017. Gençlerin Dini Bayramlara Bakış Açıları. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
6-) Kara Ergün, Bingöl Zekeriya, İşlek Erhan, Demircan Şeyhmus, 2017. Selimiye Köyü’nde Turizmin Etkileri Üzerine Genç İşletmecilerin Turizm Algısı. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
7-) Bingöl Zekeriya, 2017. UNESCO Kültürel Miras Listesine Girmiş Olan Şanlıurfa‘da Sıra Gecelerinin Kültürümüzdeki Yeri. I. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
8-) Bingöl Zekeriya, Güneş Aslı, Bozok Düriye, Keskin Harun, 2017. Kültürel Çekicilik Açısından Göbeklitepe‘nin İrdelenmesi. I. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
9-) Baysal Kadir, Kara Ergün, Bingöl Zekeriya, 2017. Kültür Turizmi ve Eko Turizm Çerçevesinde Bozdoğan Arapapıştı Kanyonunun Turizme Kazandırılması. I. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
10-) Güneş Aslı, Bingöl Zekeriya, Çeken Hüseyin, 2017. İzmir İli Bayındır İlçesinde Son 10 Yılda Gerçekleştirilen Atılım ve Değişimlerin İlçenin Turizm Ekonomisine Etkileri. I. Uluslararası Kırsal Turizm ve Gelişim Kongresi
11-) Bingöl Zekeriya, Aydoğan Hakan, Kara Ergün, 2016. A Case Study Communication Apprehension in EFL Classes at Terttiary Level in Turkey. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
12-) Ayan Ekrem, Bingöl Zekeriya, 2016. Sosyal Ağlarda Gençlerin Dil Kullanımı ve Onları Anlama Rehberi. I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
13-) Dalgın Taner, Karadağ Levent, Bingöl Zekeriya, 2013. Türkiye de Turizm Girişimciliğin Gelişimi ve Turizm ile ilgili Sağlanan Teşvikler. Internatıonal Symposıum on Entrepreneurshıp And Career

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Bingöl Zekeriya, Kara Ergün, Karadağ Levent, 2015. Meslek Yüksekokullarında Turizm Meslek Eğitiminin Öğrenci Perspektifinden SWOT Analizi. VII. International Congress of Educational Research

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kara Ergün, Bingöl Zekeriya, Karadağ Levent, Baysal Kadir, 2016. Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Yöresel Ürünlerin Turizme Kazandırılması Marmaris Bal Evi Örneği. Ulusal Gastronomi Kongresi
2-) Bingöl Zekeriya, Karadağ Levent, Kara Ergün, Karadağ Ümit, 2016. Turizm Sektöründe İş Gören Tatminin İncelenmesi Aşçılık Mesleği Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Gastronomi Kongresi
3-) Türk Murat, Bingöl Zekeriya, Kara Ergün, 2016. Sürdürülebilir Turizm Açısından Osmaniye İli nin Kültürel ve Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir Araştırma. Stratejik Kalkınmada Kent Değerleri Sempozyumu-Osmaniye-Dünü, Bugünü, Yarını: Her Yönüyle Osmaniye
4-) Bingöl Zekeriya, Özgürel Gizem, 2015. Sürdürülebilir Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Gümüşhane İli Kültür Turizmine Yönelik Bir Model Önerisi. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi
5-) Bingöl Zekeriya, Karadağ Levent, 2013. Muğla nın Alternatif Turizm Değerleri Çerçevesinde İnanç ve Kültür Turizmi. İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Değerleri Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bingöl Zekeriya, Karadağ Ümit, Karadağ Levent, 2016. Marmaris Çevresel Değerlerinin Turistik Ürün Olarak Tercih Edilmesinin İrdelenmesi. 3. Ulusal Çevre Kongresi
2-) Bingöl Zekeriya, Karadağ Levent, Ayaz Nermin, Keskin Harun, 2016. Kırsal Yörelerin Kaynaklarının Kırsal Turizme Kazandırılmasının Önemi Marmaris Bal Evi Örneği. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
3-) Öner Süleyman, Bingöl Zekeriya, 2016. Mağara Turizmi Milas İncirli Mağarası Örneği. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
4-) Özgürel.,G., Alan.,R., Bingöl.,Z., 2015. Kırsal Alanların Kalkınmasında Festivallerin Önemi: Munzur Kültür ve Doğa Festivali Örneği. II. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
5-) Bingöl Zekeriya, 2015. Günümüzde Karabağ Sorunu. İnsanlığın Adalet Arayışı Katliamının 23. Yıldönümünde Hocali Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2007. Anadolu'da İnanç Turizmi. Yayın Evi: Detay
2-) . 2006. Frig Vadisi. Yayın Evi: Erguvan
3-) Bingöl.,Z., . 2001. Turizm Sektöründe Servis Departmanı için Pratik Almanca (Türk- Alm /Alm-Türk). Yayın Evi: Değişim Yayınları
4-) Bingöl.,Z., . 2001. Reisebüro & Reiseveranstalter . Yayın Evi: Değişim Yayınları
5-) Bingöl.,Z., . 2000. Fachwörterbuch Restourant & Küche, Terimler Sözlüğü Servis & Mutfak (Almanca-Türkçe, Türkçe-Almanca), . Yayın Evi: Değişim Yayınları

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Gastronomi Üzerine Araştırmalar/Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Yöresel Ürünlerin Turizme Kazandırılması: Marmaris Örneği. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
2-) . 2017. Gastronomi Üzerine Araştırmalar/Turizm Sektöründe İşgören Tatmininin İncelenmesi: Aşçılık Mesleği Üzerine Bir Araştırma. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
3-) . 2008. Türkiye Turizm Çoğrafyası "Muğla ". Yayın Evi: Detay

Alanında kitap çevirisi

1-) Bingöl.,Z., Krimsoy.,D., . 1995. EMPFANG (Deutsch in Hotellerie & Gastronomi)" (Mesleki Almanca Önbüro Ders Kitabı) . Yayın Evi: Turizm Bakanlığı

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Gençlik Sorunlarının ve Çözümlerinin Ortaya Konulduğu Akademik Etkinlik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi. 2016-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kırsal Alanların Turizmle Kalkındırılması Konulu Akademik Etkinlik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi. 2016-2016
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Çevresel Değerler Üzerine Akademik Etkinlik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 3. Ulusal Çevre Kongresi. 2016--1

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi. Türkiye. . 2017
2-) Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi. Türkiye. . 2017
3-) 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi. Türkiye. . 2016
4-) I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi. Türkiye. . 2016

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 3. Ulusal Çevre Kongresi. Türkiye. . 2016

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 2. Satınalma Gastronomi Teknik Sektör Buluşmaları Platformu. Aralık. Türkiye, Antalya. 2014
2-) Gençlik, Eğitim ve Liderlik kampı Çalıştayı . Aralık. Türkiye, Ankara. 2014
3-) İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Değerleri Sempozyumu. Eylül. Türkiye, Muğla. 2013
4-) Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu. Mayıs. Türkiye, Marmaris. 2013
5-) Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Kurultayı. Mayıs. Muğla. 2008

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) XXI. Yüzyılda Turizm ve Rekreasyon: Sorunlar ve Çözüm Öneriler Sempozyum. Kasım. Azerbaycan, Bakü. 2012

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2017. Kaybolmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarından Oluşan Karma Sergisi
2-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. Kültürel Yansımalar Temalı Karma Sergisi
3-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2017. Yaşanmış Kültürel Varlıklarından Oluşan Karma Sergisi
4-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Gastronomi Bakır Ekipmanları Sergisi

Verdiği Dersler

AŞÇ1497 2017 Bahar Ek Sınav 1

MESLEK STAJI I

TRP1498 2017-2018 Bahar

MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)

TRP1502 2017-2018 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

TAP1502 2017-2018 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

SGP1804 2017-2018 Bahar

ÇEVRE KORUMA

İKR1012 2017-2018 Bahar

TURİZM SEMİNERİ II

TAP1502 2017-2018 Bahar

Etkinlik Tasarlama

TRP1498 2017-2018 Bahar

MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)

TRP1502 2017-2018 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

TRP1502 2017-2018 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

İKR1012 2017-2018 Bahar

TURİZM SEMİNERİ II

TRP1502 2017-2018 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

SGP1804 2017-2018 Bahar

ÇEVRE KORUMA

İŞY2805 2017-2018 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞY2805 2017-2018 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İKR1009 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERİ I

TAP1501 2017-2018 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TRP1501 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TAP1501 2017-2018 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TRP1501 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TRP1501 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TRP1501 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

İKR1009 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERİ I

TRP2798 2016-2017 Bahar

MESLEK STAJI II (15 İŞ GÜNÜ)

İKR1012 2016-2017 Bahar

TURİZM SEMİNERİ II

İKR1012 2016-2017 Bahar

TURİZM SEMİNERİ II

SGP1804 2016-2017 Bahar

ÇEVRE KORUMA

TRP1502 2016-2017 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

SGP1804 2016-2017 Bahar

ÇEVRE KORUMA

TRP1502 2016-2017 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

TAP1502 2016-2017 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TAP1502 2016-2017 Bahar

Etkinlik Tasarlama

TAP1501 2016-2017 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TRP1501 2016-2017 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TAP1501 2016-2017 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TRP1502 2016-2017 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ II

İŞY2805 2016-2017 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

TRP1501 2016-2017 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

İKR1009 2016-2017 Güz

TURİZM SEMİNERİ I

İŞY2805 2016-2017 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İKR1009 2016-2017 Güz

TURİZM SEMİNERİ I

SGP1804 2015-2016 Bahar

ÇEVRE KORUMA

TRP1502 2015-2016 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

TAP1502 2015-2016 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TAP1502 2015-2016 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TRP1502 2015-2016 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

SGP1804 2015-2016 Bahar

ÇEVRE KORUMA

TRP1501 2015-2016 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TAP1501 2015-2016 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TAP1501 2015-2016 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TRP1501 2015-2016 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TAP1501 2015-2016 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TAP1501 2015-2016 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TRP2798 2014-2015 Bahar

MESLEK STAJI II (15 İŞ GÜNÜ)

TRP2016 2014-2015 Bahar

ANADOLUDA İNANÇ TURİZMİ

TAP1502 2014-2015 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TAP1502 2014-2015 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TAP1502 2014-2015 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TAP1502 2014-2015 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TRP2016 2014-2015 Bahar

ANADOLUDA İNANÇ TURİZMİ

TRP1502 2014-2015 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

TRP1502 2014-2015 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

TAP1501 2014-2015 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TRP1501 2014-2015 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

TAP1501 2014-2015 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

AŞÇ1497 2014-2015 Güz

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

TRP1501 2014-2015 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TAP1501 2014-2015 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TAP1501 2014-2015 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

AŞÇ1497 2014-2015 Güz

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ