Personel

Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Demircan Aksoy
Doktor Öğretim Üyesi
Zeynep Demircan Aksoy
@ E-posta
zdemircanaksoy@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü / Türk Ve İslam Sanatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü- Sanat Tarihi Anabilim Dalı 30.06.1999

Yüksek Lisans

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı - Türk İslam Sanatları Programı 10.07.2003

Doktora

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı - Türk İslam Sanatları Programı 19.01.2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) DEMİRCAN AKSOY.,Z., 2015. Diğer Yapılarla İlişkileri Bakımından Mezar Anıtları- Grave Monuments in Terms Of Relations with Other Buildings. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research
2-) DEMİRCAN AKSOY.,Z., 2014. İlhanlı ve Memlûk Etkileşiminde XIV. Yüzyıl Anadolu Türk Tezhip Sanatı / XIVth Century Turkish Illumination and Its Interaction with Ilkhanids and Mamluks. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demircan Aksoy Zeynep, 2017. Gebze Çoban Mustafa Paşa Müezzin Mahfilinin Osmanlı Mimarlığındaki Yer. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi Kültürü Sempozyumu IV
2-) DEMİRCAN AKSOY.,Z., 2012. Tunceli Yöresindeki Mimari Eserlerin ve El Dokumacılığının Türk Sanatındaki Yeri. I. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi Bildiriler, 21-24 Kasım 2012, (Ed. Yaşar Çoruhlu, Halenur Katipoğlu, J. Özlem Oktay) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demircan Aksoy Zeynep, Ayhan Gökben, 2018. 12.-13. Yüzyıl Anadolu Türk Mimarisinde Tuğla Mezar Anıtları. ICCTH- 2018 II. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) DEMİRCAN AKSOY.,Z., 2013. Türk Resminde İstanbul Adaları. I. İstanbul Adaları Sempozyumu 3-6 Ekim 2013
2-) DEMİRCAN AKSOY.,Z., 2011. XIV. Yüzyıl Anadolu Türk Tezhip Tasarımlarının Dönemin Mimari Bezemelerine Yansıması. Kuzey Anadolu Beylikler Dönemi Sempozyumu, 3-8 Ekim 2011 Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çankırı Karatekin Üniversitesi
3-) DEMİRCAN.,Z., 2003. Orta Anadolu’da İlhanlı Dönemi Mimari Eserleri. Bilim Eşiği- İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihinde Gençler 2003

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) BARAZ.,H., DEMİRCAN.,Z., . 2004. Çengelköy’de Tarih . Yayın Evi: Kitabevi Yayınları

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Recent Developments in Arts/Osman Asaf of the First Generation Artists of Turkish Painting. Yayın Evi: E-BWN

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) DEMİRCAN AKSOY.,Z., . 2013. "XIV. Yüzyılda Aydınoğlu Beyliği Hamiliğinde Hazırlanmış Olması Muhtemel İki Kur'an-ı Kerim'in Tezhip Tasarımları" Sanatsal Göstergeler. Yayın Evi: Ankara Üniversitesi Basımevi
2-) DEMİRCAN.,Z., . 2009. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, "Sungur Ağa Camii ve Türbesi" . Yayın Evi: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
3-) DEMİRCAN.,Z., . 2007. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 33, "Tokat Nuredddin İbn Sentimur Türbesi" . Yayın Evi: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2007. Naci Kalmukoğlu.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İlhanlı ve Memlûk Etkileşiminde XIV. Yüzyıl Anadolu Türk Tezhip Sanatı / XIVth Century Turkish Illumination and Its Interaction with Ilkhanids and Mamluks - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) İlhanlı ve Memlûk Etkileşiminde XIV. Yüzyıl Anadolu Türk Tezhip Sanatı / XIVth Century Turkish Illumination and Its Interaction with Ilkhanids and Mamluks - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Diğer Yapılarla İlişkileri Bakımından Mezar Anıtları- Grave Monuments in Terms Of Relations with Other Buildings - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Diğer Yapılarla İlişkileri Bakımından Mezar Anıtları- Grave Monuments in Terms Of Relations with Other Buildings - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) XIV. Yüzyıl Anadolu Türk Tezhip Tasarımlarının Dönemin Mimari Bezemelerine Yansıması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) "XIV. Yüzyılda Aydınoğlu Beyliği Hamiliğinde Hazırlanmış Olması Muhtemel İki Kur'an-ı Kerim'in Tezhip Tasarımları" Sanatsal Göstergeler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Çengelköy’de Tarih - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
2-) Çengelköy’de Tarih - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
3-) Çengelköy’de Tarih - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Yöre halkını arkeolojik değerler konusunda bilinçlendirmek.. Proje Türü: AB. Tunceli'nin Arkeolojik Değerleri. 2003-2004

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Bodrum Pedesa Kazısı. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Ören (Adramytteion) Kazısı. 2004-2004
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). İznik Çini Fırınları Kazısı. 1997-1999

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) İTÜ, Öğretim Elemanı ve Öğrencileri Karma Sergileri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 13.05.2014. Mayıs. Türkiye. 2014
2-) Sakarya Üniversitesi- VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları . . Türkiye. 2004

Verdiği Dersler

SAT4001 2018-2019 Güz

Bitirme Tezi

SAT4003 2018-2019 Güz

Seminer Çalışması

SAT3009 2018-2019 Güz

Anadolu Selçuklu Dönemi Süsleme ve El Sanatları

SAT3509 2018-2019 Güz

Anadolu Camileri I

SAT4005 2018-2019 Güz

Osmanlı Dönemi Süsleme ve El Sanatları

SAT4525 2018-2019 Güz

Avrupa Sanatında Mitolojik Betimlemeler

SAT2005 2018-2019 Güz

İslam El Sanatları

SAT2511 2018-2019 Güz

Mitoloji ve İkonografi

SAT4002 2017-2018 Bahar

Bitirme Tezi II

SAT3512 2017-2018 Bahar

Anadolu Camileri II

SAT4006 2017-2018 Bahar

Minyatür Sanatı

SAT4522 2017-2018 Bahar

Anadolu Konut Mimarisi

SAT2522 2017-2018 Bahar

Giyim Kuşam Kültürü ve Sanatı

SAT3012 2017-2018 Bahar

Osmanlı Sanatı

SAT3524 2017-2018 Bahar

Türk-İslam Kitap Sanatları

SAT2004 2017-2018 Bahar

Anadolu Selçuklu Sanatı

SAT2511 2017-2018 Güz

Mitoloji ve İkonografi

SAT4001 2017-2018 Güz

Bitirme Tezi

SAT4003 2017-2018 Güz

Seminer Çalışması

SAT3509 2017-2018 Güz

Anadolu Camileri I

SAT3009 2017-2018 Güz

Anadolu Selçuklu Dönemi Süsleme ve El Sanatları

SAT4525 2017-2018 Güz

Avrupa Sanatında Mitolojik Betimlemeler

SAT4005 2017-2018 Güz

Osmanlı Dönemi Süsleme ve El Sanatları

SAT2522 2016-2017 Bahar

Giyim Kuşam Kültürü ve Sanatı

SAT4004 2016-2017 Bahar

Seminer Çalışması II

SAT4002 2016-2017 Bahar

Bitirme Tezi II

SAT4522 2016-2017 Bahar

Anadolu Konut Mimarisi

SAT4006 2016-2017 Bahar

Minyatür Sanatı

SAT2004 2016-2017 Bahar

Anadolu Selçuklu Sanatı

SAT3012 2016-2017 Bahar

Osmanlı Sanatı

SAT3524 2016-2017 Bahar

Türk-İslam Kitap Sanatları

SAT3009 2016-2017 Güz

Anadolu Selçuklu Dönemi Süsleme ve El Sanatları

SAT3509 2016-2017 Güz

Anadolu Camileri I

SAT2511 2016-2017 Güz

Mitoloji ve İkonografi

SAT4005 2016-2017 Güz

Osmanlı Dönemi Süsleme ve El Sanatları

SAT4525 2016-2017 Güz

Avrupa Sanatında Mitolojik Betimlemeler

SAT4001 2016-2017 Güz

Bitirme Tezi

SAT4003 2016-2017 Güz

Seminer Çalışması

SAT2522 2015-2016 Bahar

Giyim Kuşam Kültürü ve Sanatı

SAT2004 2015-2016 Bahar

Anadolu Selçuklu Sanatı

SAT3012 2015-2016 Bahar

Osmanlı Sanatı

SAT3524 2015-2016 Bahar

Türk-İslam Kitap Sanatları

SAT2523 2015-2016 Güz

Türk Halı Sanatı

SAT3009 2015-2016 Güz

Anadolu Selçuklu Dönemi Süsleme ve El Sanatları

SAT2511 2015-2016 Güz

Mitoloji ve İkonografi

SAT3509 2015-2016 Güz

Anadolu Camileri I

SAT1006 2014-2015 Bahar

Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı

SAT2004 2014-2015 Bahar

Anadolu Selçuklu Sanatı