Personel

Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Filiz Eren Doğu
Doktor Öğretim Üyesi
Zeynep Filiz Eren Doğu
@ E-posta
zferendogu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5445

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat İstatistik 2006

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik 2012

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Choı Meena, Eren Doğu Zeynep Filiz, Colangelo Chrıstopher, Cottrell John, Hoopmann Mıchael R, Kapp Eugene A, Kım Sangtae, Lam Henry, Neubert Thomas A, Palmblad Magnus, Phınney Brett S, Weıntraub Susan T, Maclean Brendan, Olga Vıtek, 2016. ABRF Proteome Informatics Research Group iPRG 2015 Study Detection of Differentially Abundant Proteins in Label Free Quantitative LC MS MS Experiments. Journal of Proteome Research
2-) Luangkesorn Louıs, Eren Doğu Zeynep Filiz, 2016. Markov Chain Monte Carlo methods for estimating surgery duration. Journal of Statistical Computation and Simulation
3-) Luangkesorn.,L., Eren.,F., 2016. Markov Chain Monte Carlo methods for estimating surgery duration. Journal of Statistical Computation and Simulation
4-) Eren.,F., Celikoglu.,C., 2012. Bayesian prioritization procedure based analytic hierarchy process for information security risk evaluation. International Journal of Innovative Computing, Information and Control

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Eren.,F., Dogu.,E., 2013. Monitoring the efficiency of use of operating room time with CUSUM charts. Quality Issues and Insights in the 21st Century
2-) Anıl Murat, Anıl Ayşe Berna, Ertaner Derya, Bal Alkan, Yavaşcan Önder, Aksu Nejat, Eren Doğu Zeynep Filiz, 2011. The effect of M694V mutation on clinical presentation and acute phase response in children with familial mediterranean fever Single center experience in Western Turkey. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Anil.,A., Anil.,M., Yildirimer.,M., Karaarslan.,U., Eren.,F., Bal.,A., Aksu.,N., 2009. Evaluation of prognosis in patients with trauma in pediatric intensive care unit . Journal of the Turkish Society of Intensive Care
2-) Ege.,O., Eren.,F., 2009. Determination of dependence structure by using graphical tools for bivariate continuous data. Journal of Arts and Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eren Doğu Zeynep Filiz, Choı Meena, Colangelo Chrıstopher, Cottrell John, Hoopmann Mıchael R, Kapp Eugene A, Kım Sangtae, Lam Henry, Neubert Thomas A, Palmblad Magnus, Phınney Brett S, Weıntraub Susan T, Maclean Brendan, Vıtek Olga, 2016. Summary of outcomes of ABRF Proteome Informatics Research Group IPRG 2015 study Differential abundance analysis in label free quantitative proteomics. EMBO Targeted Proteomics: Experimental design and date analysis
2-) Eren-Dogu Z. F., Dogu E., "Statistical Monitoring of Operating Room Perfor- mance", y-BIS 2013: Joint Meeting of Young Business and Industrial Statisticians, İstanbul, Turkey, 2013 - 2013
3-) Eren-Dogu Z. F., Celikoglu C. C., "Application of Bayesian Approaches in Multi-criteria Group Decision Analysis", 13th European Network for Business and Industrial Statistics Meeting (ENBIS-13), Ankara, Turkey, 2013 - 2013
4-) Doğu E., Eren-Doğu Z. F., Anıl M., Alparslan C., Köse E., Can E., A Local Syndromic Surveillance Initiative Using Disease Count Data of a Pediatric Emergency Department. 13. European Network for Business and Industrial Statistics Meeting (ENBIS13), Ankara, Turkey, 2013 - 2013
5-) Luangkesorn, L., Eren-Dogu Z. F., "Using Markov Chain Monte Carlo Methods to Characterize Surgery Procedure Duration", INFORMS, Montreal, QC, USA, 2011 - 2011
6-) Luangkesorn, L., Eren-Dogu Z. F., "Using Bayesian methods to parameterize distributions for surgical procedure durations", INFORMS, Austin, TX, USA, 2010 - 2010
7-) Celikoglu C. C., Eren-Dogu Z. F., Sagir-Ozdemir M., "An AHP model to eval- uate scientifc research projects", 10th International Symposium on the Analytic Hierarchy/Network Process, Pittsburgh, PA, USA, 2009 - 2009
8-) Eren Z. F. and Doğu E., A Fuzzy Topsis Approach for Supplier Evaluation of an Automotive Company. International Symposium on Business and Industrial Statistics (ISBIS 2008), Prague, Czech Republic, 2008 - 2008
9-) Doğu E. and Eren Z. F., Cost and Risk Based Weighted DPMO (W-DPMO) and Weighted Overall Sigma Level of an Organization. International Symposium on Business and Industrial Statistics (ISBIS 2008), Prague, Czech Republic, 2008 - 2008
10-) Ege-Oruc O., Eren Z. F.,"Determination of dependence structure using real and simulated data by graphical tools", AMSE International Conference on Modeling and Simulation, Konya, Turkey, 2006 - 2006

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eren-Dogu Z. F., Sagir-OzdemirM., Celikoglu C. C.,"Hospital personnel schedul- ing and nurse rostering: An overview", Yöneylem Araştırması ve Endüustri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi (YA/EM'09), Ankara, Türkiye, 2009 - 2009
2-) Eren Z. F., Celikoglu C. C., "Analitik Serim Süreci yöntemi ile İstatistik Bölümü mezunlarının kariyer seçimi", 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, Türkiye, 2008 - 2008
3-) Doğu E., Eren-Doğu Z. F., Şen A., "Otomotiv Endüstrisinde Ürün Geliştirmede Güvenilirlik Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma", 5. İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 2007 - 2007
4-) Eren Z. F., Ege-Oruc O., "Grafiksel araçllar kullanılarak bağımlılık yapısının belirlenmesi", 4.İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 2005 - 2005

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) European Journal of Operational Research - 2013
2-) Omega - 2013
3-) European Journal of Operational Research - 2012

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Pakistan Journal of Statistics and Operation Research - 2012

Verdiği Dersler

BINF5506 2019-2020 Güz

STATISTICAL METHODS FOR BIOINFORMATICS

CENG 2003 2019-2020 Güz

Discrete Computational Structures

CENG 4011 2019-2020 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2019-2020 Güz

Senior Design Project II

CENG 4513 2019-2020 Güz

Modeling and Simulation

STA 2801 2019-2020 Güz

Engineering Statistics

CENG 2003 2018-2019 Güz

Discrete Computational Structures

CENG 4011 2018-2019 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2018-2019 Güz

Senior Design Project II

CENG 4513 2018-2019 Güz

Modeling and Simulation

BINF5506 2018-2019 Bahar

STATISTICAL METHODS FOR BIOINFORMATICS

CENG 2006 2018-2019 Bahar

Statistics and Probability for Engineers

CENG 3528 2018-2019 Bahar

Web Mining

CENG 4011 2018-2019 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2018-2019 Bahar

Senior Design Project II

CENG 2003 2017-2018 Güz

Discrete Computational Structures

CENG 4011 2017-2018 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2017-2018 Güz

Senior Design Project II

CENG 4513 2017-2018 Güz

Modeling and Simulation

BINF5512 2017-2018 Bahar

POPULATION GENOMICS

CENG 2006 2017-2018 Bahar

Statistics and Probability for Engineers

CENG 3528 2017-2018 Bahar

Web Mining

CENG 4011 2017-2018 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2017-2018 Bahar

Senior Design Project II