Personel

Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Yıldırım
Doktor Öğretim Üyesi
Zeynep Yıldırım
@ E-posta
zyildirim@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5032

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü / Güney-batı Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı 2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldırım Zeynep, 2019. Günbed-i Kavus Örneğinde İki Dillilik Tezahürleri açısından Türkmensahra Türkmenlerinin Dil Durumu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Yıldırım Zeynep, 2017. Oğuz Sözlü Edebiyatı İçerisinde Türkmensahra Türkmenlerinin Yeri. Turkish Studies
3-) YILDIRIM.,Z., 2016. İran Sahası Nohur Ağzının Türkmen Diyalekt Alanı İçindeki Yeri. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
4-) YILDIRIM.,Z., 2016. İran’da Şahsi Kütüphanelerde Bulunan Türkmen El Yazmaları ve Tarihî Belgeleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
5-) YILDIRIM.,Z., 2015. İran Sahası Göklen Türkmen Ağzının Alt Ağızlarının Sınıflandırılmasında Belirleyici Fonetik Değişkenler. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi / Journal of Modern Turkish Studies

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldırım Zeynep, 2018. Dil içi İlişkiler Bağlamında Türkmen ve Horasan Türk Lehçelerinin Söz Varlığı. X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2-) Yıldırım Zeynep, 2018. İran Türkmenlerinin Karşılaştırtmalı Söz Varlığı. 13. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı
3-) Yıldırım Zeynep, 2018. İran Türkmenlerinde Şamanizm ve Şifacılık. 16. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Yıldırım Zeynep, 2017. Türkmen Türkçesi ve Ağızlarında Benzeşmezlik. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu
5-) YILDIRIM.,Z., 2016. Horasan Türkçesi ile İran Sahası Türkmen Ağızları Arasında Bir Fiil Karşılaştırması. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı
6-) YILDIRIM.,Z., 2015. Dil İçi İlişkiler Bağlamında İran Sahası Türkmen Türkçesinin Yomut ve Göklen Ağzıları Arasındaki Dil Etkileşimi. VIIIth Congress of International Society of Dialectology and Geolinguistics, SIDG-2015
7-) Yıldırım.,Z., Şehruz.,A., 2013. İran’ın Türkmensahra Bölgesi’ndeki Türkçe Yer Adları. 8.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Kültürel Miras

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldırım Zeynep, Aghatabaı Shahrouz, 2017. İran Sahası Salur Türkmen Ağzı. VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
2-) Yıldırım Zeynep, 2017. İran Sahası Türkmen Ağızları Alan Araştırmaları. V.Tanımlama ve Belgeleme: Uluslararası Türkmence Araştırmalaro Çalıştayı
3-) Yıldırım Zeynep, 2017. Oğuz Sözlü Edebiyatı İçerisinde Türkmensahra ve Horasan Türklerinin Yeri. 3. Internationla Symposium on Language Education and Teaching
4-) YILDIRIM.,Z., 2016. İran Türkmenlerinin Çağdaş Yazılı Edebiyatında Âşık Tarzı Şiir Geleneği. International Symposium On Language Education and Teaching- ISLET (2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu - UDES 2016

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldırım.,Z., 2014. İran Sahası Göklen ve Nohur Ağızları Alan Araştırması. Türk Dünyası Alan Araştırmaları Semineri III
2-) Yıldırım.,Z., 2008. İran Türkmenlerinin Halk Kültürü. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Seminerleri

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2016. Tomris Katun dan Nene Hatun a Türk Tarihinde iz Bırakan Kadınlar/Çete Ayşe. Yayın Evi: Net Ofset Matbaacılık

Verdiği Dersler

TLE3508 2018-2019 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE3004 2018-2019 Bahar

Türkmen Edebiyatı

TLE4518 2018-2019 Bahar

Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri

ÇTL 5533 2018-2019 Bahar

Azerbaycan Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

TLE4518 2018-2019 Bahar

Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE3508 2018-2019 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı

ÇTL 5519 2018-2019 Bahar

Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı I

ÇTL 5520 2018-2019 Bahar

Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı II

TLE2004 2018-2019 Bahar

Azerbaycan Türkçesi

ÇTL 5562 2018-2019 Bahar

Türkmen Türkçesi Grameri II

TLE4505 2018-2019 Güz

Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE4505 2018-2019 Güz

Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE3001 2018-2019 Güz

Türkmen Türkçesi

TLE3511 2018-2019 Güz

Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE2005 2018-2019 Güz

Özbek Türkçesi

TLE3511 2018-2019 Güz

Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı

ÇTL 5519 2018-2019 Güz

Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı I

ÇTL 5533 2018-2019 Güz

Azerbaycan Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

TLE4003 2018-2019 Güz

Azerbaycan Edebiyatı

TLE2005 2018-2019 Güz

Özbek Türkçesi

ÇTL 5561 2018-2019 Güz

Türkmen Türkçesi Grameri I

TLE2004 2017-2018 Bahar

Azerbaycan Türkçesi

TLE3510 2017-2018 Bahar

Azerbaycan Halk Edebiyatı

TLE3508 2017-2018 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE3004 2017-2018 Bahar

Türkmen Edebiyatı

TLE4518 2017-2018 Bahar

Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE3508 2017-2018 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE4518 2017-2018 Bahar

Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE2005 2017-2018 Güz

Özbek Türkçesi

TLE4505 2017-2018 Güz

Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE4531 2017-2018 Güz

Türkmen Türkçesi Kompozisyon Bilgisi

TLE3511 2017-2018 Güz

Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3511 2017-2018 Güz

Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE4531 2017-2018 Güz

Türkmen Türkçesi Kompozisyon Bilgisi

TLE2005 2017-2018 Güz

Özbek Türkçesi

TLE3001 2017-2018 Güz

Türkmen Türkçesi

TLE4505 2017-2018 Güz

Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri