Duyuru

2018-2019 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları (Bahar Yarıyılı)

Son Güncelleme Tarihi : 28.12.2018 16:54:12

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak Bahar Yarıyılı için 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ilgili biriminin öğrenci işlerine yapılacaktır.

B-KABUL ŞARTLARI  

1- Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak yapılır.

2-Eşdeğer diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin;

a. Öğrenim görmekte oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki bütün sınavlarını başarmış olmaları,

b. Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 2,40 olması,

c. İkinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş için, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini başarmak ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olmaları,

C- GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru dilekçesi

2.Başvuran öğrencinin izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları, genel akademik not ortalamasını ve sınıf sıralamasını gösteren not belgesi (transkript) aslı

3.Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin belge

4.ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

5.Meslek stajını yapıp, yapmadığına dair belge

6.İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin belge.

*Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Bahar yarıyılı kurum içi yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

Yatay geçiş akademik takvimi için tıklayınız.

İletisim Rehberi

Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 28.12.2018 08:30
Okunma Sayısı : 2410