Personel

Prof.Dr. Bayram Akça
Prof.Dr.
Bayram Akça
@ E-posta
abayram@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1017 , 0 252 211 1547

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Rektörlük

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı 1992

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı 1995

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı 2000

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yüzbaşı Esin, Akça Bayram, 2017. Cumhuriyet Döneminde Ispartanın Sosyal Yapısı (1923-1980). SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) AKÇA.,B., 2015. Alman Subayı Binbaşı Mulman'ın Çanakkale Muharebeleri adlı eserine göre Çanakkale Savaşlarında Mustafa Kemalin Yeri. Türk Yurdu
2-) AKÇA.,B., 2015. Türk Avustralya İlişkileri 1915-1970. Yeni Türkiye
3-) AKÇA.,B., AVCI.,M., 2012. 1942-1950 Arası Anadolu'da Bir Dokumacılık Kurumu: Muğla Güzelyayla Dokumacılar Kooperatifi. Arış, Halı, Düz Dokuma, Kumaş, Giyim Kuşam ve İşleme Sanatları Dergisi
4-) AKÇA.,B., KÖSE.,O., 2011. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Muğla Vilayetine Yaptığı Geziler. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) AKÇA.,B., 2010. II. Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adalarından Batı Anadolu Sahillerine Sığınan Mülteciler Meselesi . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) AKÇA.,B., 2010. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Datça'nın Sosyo Ekonomik Yapısı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) AKÇA.,B., 2006. Çanakkale Savaşlar'ında Mustafa Kemal’in Rolü. Tarih İncelemeleri Dergisi
8-) AKÇA.,B., 2006. Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatında Çanakkale Savaşları'nın Yeri. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
9-) AKÇA.,B., 2006. Muğla Halkevi Dergisi Bibliyografyası. Muğla Halkevi Dergisi
10-) AKÇA.,B., KAVAKLI.,M., THORNE.,J., 2004. The Role of Computer Games in the Education of History. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11-) AKÇA.,B., 2004. (Ayıntap) Antep Protestan Okulu ve Ermeni Meselesi. Ermeni Araştırmaları Dergisi
12-) AKÇA.,B., 2002. Milli Mücadele Döneminde Fethiye. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
13-) AKÇA.,B., 2002. Atatürk ve Ermeni Meselesi. Yeni Türkiye
14-) AKÇA.,B., 2002. 1923-1951 Arası Türk-Bulgar İlişkileri ve 1950-1951 Yıllarında Muğla Vilayetine İskan Edilen Bulgaristan Muhacirleri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
15-) AKÇA.,B., 2001. Lozan Barış Antlaşmasından Sonra Balkan Ülkelerinden Muğla Vilayetine Gelen Muhacirler. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,
16-) AKÇA.,B., 2001. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Muğla’da Debağ (Tabakçılık) Esnaf Teşkilatı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
17-) AKÇA.,B., 2000. Milli Mücadele Döneminde Yörük Ali Efe’nin Muğla ve Havalisindeki Faaliyetleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
18-) AKÇA.,B., 2000. Hamza Sadi Özbek. Türk Yurdu
19-) AKÇA.,B., 2000. İkinci Dünya Savaşı’nda Muğla. Askeri Tarih Bülteni
20-) AKÇA.,B., 1996. Urfa’nın İngilizler Tarafından İşgali ve Mutasarrıf Nusret Bey. Türk Kültürü Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AKÇA.,B., 2016. Akça, B., “Muğla Şehri'nin Tarihsel Gelişimi”4. Uluslararası Tarih Sempozyumu (1-03 Eylül 2016), Muğla, s.695-699.. 4. Uluslararası Tarih Sempozyumu
2-) AKÇA.,B., 2016. Akça, B., “Muğla Güzelyayla Dokumacılar Kooperatifi (1942-1950)”5. Uluslararası Canik Sempozyumu (Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın) (1-03 Nisan 2016), Samsun, s.675-680.. 5. Uluslararası Canik Sempozyumu
3-) AKÇA.,B., 2011. Akça, B., “20.YY. Başında Bodrum Kazası”2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu (9-12 Mayıs 2011), Bodrum, s.18-26.. 2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu
4-) AKÇA.,B., 2011. Akça, B., “Fethiye Yörük Ağzı Kelimelerinin Derleme Sözlüğündeki Kullanımı” IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (22-24 Aralık 2011), Muğla, s.319-325.. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
5-) AKÇA.,B., 2009. Akça, B., Kazım Özalp Oturumu “İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgaline Muğla’nın Tepkisi” Kuva-yı Milliye’nin 90.Yılında İzmir ve batı Anadolu Uluslararası Sempozyum Bildirileri (6-8 Eylül 2009), İzmir, s.251-257.. Kuva-yı Milliye’nin 90.Yılında İzmir ve batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu
6-) AKÇA.,B., 2009. Akça, B., “Tarihte Türkiye İle Bulgaristan Arasındaki Göçler ve Bunun Kültürlerarası Etkileşimdeki Rolü” Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi I.Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu (28-30 Mayıs 2009), Uşak, s.105-108.. Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi I.Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu
7-) AKÇA.,B., 2007. Akça, B., “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bodrum'un Sosyo Ekonomik Yapısı" Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslararası Bodrum Sempozyumu (24-26 Ekim 2007), Bodrum, s.23-46.. Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslararası Bodrum Sempozyumu
8-) AKÇA.,B., 2003. Akça, B., “Atatürk Dönemi Türk-Mısır İlişkileri ve Bu Dönemde Mısır Basınının Türk İnkılabına Bakışına Bir Örnek”,Uluslar arası 5. Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık 2003 Ankara, s.1175-1183. Uluslar arası 5. Atatürk Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yüzbaşı Esin, Akça Bayram, 2017. Bilecek Halk Evi'nin Teşkilat Yapısı ve Şube Faaliyetleri. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
2-) Esin Yüzbaşı, Akça Bayram, 2017. Cumhuriyet Döneminde(1923-1980) Ispartanın Sosyal Yapısı. 2. Uluslarrası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AKÇA.,B., .,., 2010. Akça, B., Yılmaz S., “Yaşayan Bir Tarih: Muğla Saat Kulesi” Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu (21-22 Mayıs 2010), Safranbolu, s.320-324.. Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu
2-) AKÇA.,B., 1995. Akça, B., “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Turgutlu”, Turgutlu Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu (4-5 Eylül 1995), Turgutlu 1997, s. 82-89.. Turgutlu Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) AKÇA.,B., . 2013. Akça, B., Cumhuriyet Dönemi Muğla'da Göç (1923-1990), Muğla Valiliği Yayınları, Muğla 2013.. Yayın Evi: Muğla Esin Matbaası
2-) TEMEL.,M., AKÇA.,B., SOYLUER.,S., . 2013. Akça, B., Menteşe (Muğla) Tarihi İle İlgili Osmanlı Arşivi Belgeleri Kataloğu, Muğla Valiliği Yayınları, Muğla 2013.. Yayın Evi: Muğla Esin Matbası
3-) AKÇA.,B., KELEŞ.,E., . 2012. Akça, B. (hzl), Türkiye'nin Sıhhî-İctimaî Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı Muğla Sıhhîye Müdürü Doktor Esad, Muğla Valiliği Yayınları, Muğla 2012.. Yayın Evi: Yenigün Matbaası
4-) AKÇA.,B., . 2007. 1915 Ermeni Tehciri ve Urfa Mutasarrıfı Şehit Nusret Bey. Yayın Evi: Erdal Basın Yayın Dağıtım
5-) AKÇA.,B., . 2002. Sosyal-Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Muğla (1923-1960). Yayın Evi: Atatürk Araştırma Merkezi Yücel Ofset Ltd. Şti.

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) AKÇA.,B., . 2006. Akça, B., “Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Anadolu’daki Misyonerlik Faaliyetleri”, Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Ahmet Özgiray’a Armağan, Tarihin İçinden, İstanbul 2006, s. 17-29.. Yayın Evi: IQ Kültür Sanat Yayıncılık
2-) AKÇA.,B., . 2006. Akça, B.,“Muğla Halkevi Dergisi Bibliyografyası”, Doğumunun 65.Yılında Prof. Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan-Tarih Yazıları-, İstanbul 2006, s. 12-25.. Yayın Evi: IQ Kültür Sanat Yayıncılık
3-) AKÇA.,B., . 2003. Akça, B., "1915 Ermeni Tehciri ve Mondros Mütarekesi’nden Sonra Kurulan İstanbul Hükümetleri’nin Olaya Bakışı", Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, Ed. Mustafa Çulfa, Nobel Yayınları, Ankara 2003, s. 435-450.. Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım.

Verdiği Dersler

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 6540 2017-2018 Bahar

T.C. Dönemi Siyasi Partiler ve Kurumlar

TAR 5523 2017-2018 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5525 2017-2018 Güz

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynaklarının Tahlili

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR 6539 2017-2018 Güz

T.C. Dış Politikası

TAR4006 2017-2018 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5523 2016-2017 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

TAR 6540 2016-2017 Bahar

T.C. Dönemi Siyasi Partiler ve Kurumlar

TAR 6538 2016-2017 Bahar

T.C.’de Sosyo-Kültürel Gelişmeler

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 6539 2016-2017 Güz

T.C. Dış Politikası

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5525 2016-2017 Güz

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynaklarının Tahlili

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5522 2015-2016 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR 6540 2015-2016 Bahar

T.C. Dönemi Siyasi Partiler ve Kurumlar

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR3510 2015-2016 Bahar

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5525 2015-2016 Güz

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynaklarının Tahlili

TAR 6539 2015-2016 Güz

T.C. Dış Politikası

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ATB1801 2015-2016 Güz

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I

TAR 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR 6090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

ATB1802 2015-2016 Güz

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

TAR 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR3510 2015-2016 Güz

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi

TAR 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5523 2014-2015 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2510 2014-2015 Bahar

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Salnameleri

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 6546 2014-2015 Bahar

Türk Modernleşme Tarihi

TAR4003 2014-2015 Güz

Milli Mücadele ve Atatürkçü Düşünce Tarihi

TAR4505 2014-2015 Güz

Türkiye'de Siyasal Yaşam

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

ATB1802 2014-2015 Güz

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

TAR4505 2014-2015 Güz

Türkiye'de Siyasal Yaşam

TAR4003 2014-2015 Güz

Milli Mücadele ve Atatürkçü Düşünce Tarihi

TAR 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5519 2014-2015 Güz

Modern Türkiye Tarihi

TAR 6539 2014-2015 Güz

T.C. Dış Politikası

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR2507 2014-2015 Güz

Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler

TAR2507 2014-2015 Güz

Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler

TAR 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ATB1801 2014-2015 Güz

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması