Personel

Prof.Dr. Ali Çımat
Prof.Dr.
Ali Çımat
@ E-posta
acimat@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1391

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Tarihi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu İktisat İktisat 30/06/1986
Selçuk Hukuk Hukuk 2008
Ankara İlahiyat İlahiyat 1/7/2012
istanbul auzef tarih Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 1991

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 1995
süleyman demirel sosyal bilimler islam hukuku Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ÇIMAT.,A., AVCI.,M., NAS.,Y., 2016. HANEHALKI BORCUNUN BELİRLEYİCİLERİ: FETHİYE ÖRNEĞİ. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Göktaş Pınar, Çımat Ali, 2016. Determining Relative Weights of Inflation Uncertainty in Turkey via CPI and Its Components. Gazi University Journal of Science

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çımat Ali, Duran Tarık, 2018. MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Göktaş Pınar, Çımat Ali, 2017. TÜRKİYE’DE FİYATLAR GENEL SEVİYESİNDE ÖN PLANA ÇIKAN HARCAMALARIN ENFLASYON GELİŞMELERİYLE OLAN ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME (2003:01-2015:08). EKONOMİK YORUMLAR
3-) ÇIMAT.,A., ÖZCAN.,D., 2015. Türkiye'de cari işlemler açığı problemi ve cari işlemler açığının çözümüne yönelik politika önerileri. leges sosyal bilimler dergisi
4-) Çımat Ali, Daşkıran Filiz, 2014. İktisat, Türkiye’deki Eğitimi ve İktisadi Yenilik. İktisadi Yenilik Dergisi
5-) Çımat Ali, Bahar Ozan, 2003. TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
6-) Çımat Ali, 1997. Türkiye’de Gizliliğin Yasal Temelleri ve Açıklık. Vergi Raporu

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çımat, A., Yayman, D., "Vergi Kanunlarında Yer Alan Ailenin Korunması ile İlgili Hükümler", Vergi Raporu, Sayı: 80, Yıl: 14, Şubat-Mart 2006, ss.53-72. - 2014
2-) Çımat, A., Yayman, D., "Türk Vergi Sisteminde Yer Alan ve İşyerlerinde Bulundurulması Gereken Levha Yükümlülüğünün İncelenmesi" E-Yaklaşım, Sayı: 153, Yıl: 13, Eylül 2005, ss.433-468. - 2014
3-) Çımat, A., Yayman, D., "Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi", E-Yaklaşım, Sayı: 147, Yıl: 13, Mart 2005, ss.494-519. - 2014
4-) Çımat, A., Yayman, D., "Sakat ve Özürlülere Yönelik Vergisel Teşvikler" Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 70, Yıl: 14, Ocak-Mart 2005. - 2014
5-) Çımat, A., Yayman, D., "Motorlu Taşıtlar Üzerindeki Mali Yükümlülükler " E-Yaklaşım, Sayı: 146, Yıl: 13, Şubat 2005, ss.449-507. - 2014
6-) Çımat, A., Taş, M., "Türkiye'de ve Dünya'da Kıyı Bankacılığı Uygulamaları ve Vergi Cennetleri Üzerine bir Değerlendirme", Mevzuat Dergisi, Sayı: 80, Yıl: 7, Ağustos 2004, ss.1-22. - 2014
7-) Çımat, A., Taş, M., "Konsolide Bütçe ve Türkiye'de Konsolide Bütçenin 2000'den Günümüze Gelişimi", Mevzuat Dergisi, Sayı: 72, Yıl: 6, Aralık 2003, ss.1-11. - 2014
8-) Çımat, A., Değirmenci M.A., "Türkiye'de Banka ve Kredi Kartı Uygulamalarının Değerlendirilmesi", Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 64, Yıl: 13, Temmuz-Eylül 2003, ss.149-162. - 2014
9-) Çımat, A., Değirmenci M.A., "İletişim Sektörü Üzerindeki Mali Yükümlülükler", Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 62, Yıl: 13, Ocak-Mart 2003, ss.153-175. - 2014
10-) Çımat, A., Ürüt, S., "Özel Gider İndirimi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 61, Yıl: 12, Ekim-Aralık 2002, ss.165-184. - 2014
11-) Çımat, A., Avcı, M., "Türkiye'de Barter Sisteminin Hukuki Dayanağı ve Muhasebeleştirilmesi", Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 60, Yıl: 12, Temmuz-Eylül 2002, ss.152-164. - 2014
12-) Çımat, A., Avcı, M., "Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Vergi Uygulamaları", Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 58, Yıl: 12, Ocak-Mart 2002, ss.149-161. - 2014
13-) YAYMAN.,D., ÇIMAT.,A., 2012. Türk Vergi Hukukunda Yer Alan Sakat ve Özürlülere Yönelik Vergisel Ayrıcalıklar. GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
14-) YAYMAN.,D., ÇIMAT.,A., 2008. Türk Vergi Sisteminin Sosyo Ekonomik Açıdan İncelenmesi. VERGİ RAPORU
15-) YAYMAN.,D., ÇIMAT.,A., 2008. Vergisel Düzenlemeler ile İlgili Politika Oluşturmada Alternatif Arayışlar. VERGİ RAPORU
16-) ÇIMAT.,A., TAŞ.,M., 2006. Tarihi Gelişim Süreci İçinde Asgari Gelir Hakkına Ulaşmakta Kullanılan Yöntemler ve Asgari Gelir Hakkının Türkiye'de Uygulanabilirliği. vergi raporu
17-) ÇIMAT.,A., YAYMAN.,D., 2005. Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Zam ve Faizler Üzerine Bir Değerlendirme. MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ
18-) ÇIMAT.,A., BAHAR.,O., 2004. Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye'deki Gelişmeler ve Uygulamalar" E-Yaklaşım, Sayı: 140, Yıl: 12, Ağustos 2004, ss.460-485. . E-YAKLAŞIM
19-) ÇIMAT.,A., BAHAR.,O., 2003. TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ
20-) ÇIMAT.,A., BAHAR.,O., 2003. Türkiye'de 1990 Sonrası Kurulan Ekonomik ve Mali Kurumlar", Mevzuat Dergisi, Sayı: 70, Yıl: 6, Ekim 2003, s.1-11.. MEVZUAT DERGİSİ

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çımat Ali, Özcan Didem, 2017. İktisadi Düşünce Tarihinde Faiz Teorisi. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi-Kırklareli
2-) Çımat Ali, Özcan Didem, 2017. TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ 2001-2016 YILLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ, FİNANSMANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çımat Ali, Duran Tarık, 2018. Türkiye’de Su Ürünleri Avcılığı Kooperatiflerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Tespitler ve Çözüm Önerileri: Muğla İli Örneği. III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: ÇIMAT ALİ,TAŞCI RAMAZAN,DURAN TARIK. 2018. Asgari Ücret Artışlarının Kobi’ler Üzerindeki Ekonomik Etkileri/. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Oktay YİVLİ
2-) Yazar Adı: ÇIMAT ALİ,AVCI MEHMET,İNCİ MUSTAFA,ATASEVER GÜLBAHAR. 2018. Muğla Sosyo-EKonomik Yapı/. Yayın Evi: Günce Yayınevi Editör Adı: ALİ ÇIMAT, MEHMET AVCI, MUSTAFA İNCİ, GÜLBAHAR ATASEVER
3-) Yazar Adı: ALİ-ÇIMAT,RAMAZAN-ARMAĞAN. 2014. Çımat, A., Armağan, R. "Vergi Hukuku", Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2012, . Yayın Evi: LİSANS Editör Adı: ALİ ÇIMAT, RAMAZAN ARMAĞAN
4-) Yayman, D., Çımat, A., "Hukuki Yönleriyle Türk Bankacılık Sisteminde Mevduat Hesapları ve Kredi Kartları" Barış Platin Kitabevi, Ankara, 2009. - 2014
5-) Çımat, A., Erdal, A., "Bölüşüm Teorisi Çerçevesinde Asgari Gelir Hakkı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, Ankara, 2007. - 2014
6-) Çımat, A., Yayman, D., "Vergi Hukukunda Yer Alan Tüzük ve Yönetmelikler", MSMMMO Yayını, Muğla, 2006 - 2014
7-) Çımat, A., Laçinel, A.,"KOBİ'lerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesi", Vergi Denetmenleri Derneği Yayını, Ankara, 2002. - 2014
8-) Yazar Adı: ALİ -ÇIMAT,ONUR-YILDIZ. 2012. ÇAĞDAŞ İKTİSADİ DÜŞÜNCELER. Yayın Evi: LİSANS YAYINCILIK Editör Adı: YOK
9-) Çımat, A., Yıldız, O. Çağdaş İktisadi Düşünceler, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2012. - 2012
10-) Yazar Adı: çımat ali, yıldız onur. 2012. Çağdaş iktisadi düşünceler/. Yayın Evi: lisans yayıncılık Editör Adı: ALİ ÇIMAT, ONUR YILDIZ
11-) Yazar Adı: ÇIMAT ALİ. 2006. vergi hukukunda yer alan tüzük ve yönetmelikler/. Yayın Evi: muğla SMMMO Editör Adı: ALİ ÇIMAT, DERYA YAYMAN
12-) Yazar Adı: ÇIMAT ALİ, YAYMAN, ALİ. 2006. bütün yönleriyle ailenin korunması/. Yayın Evi: muğla SMMMO Editör Adı: DERYA YAYMAN, ALİ ÇIMAT
13-) Yazar Adı: ÇIMAT ALİ,Laçinel Atakan. 2002. Kobilerin Finanasman Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesi/. Yayın Evi: Vergi Denetmenleri Derneği Eğitim Yayınları Serisi Editör Adı: ALİ ÇIMAT, aTAKAN LAÇİNEL
14-) Yazar Adı: ÇIMAT ALİ. 1998. vergi hukuku mevzuatı/. Yayın Evi: lebib yalkın Editör Adı: ALİ ÇIMAT
15-) Yazar Adı: ÇIMAT ALİ. 1998. sermaye piyasası kurumları faaliyetleri ve vergilendirilmesi/. Yayın Evi: lebib yalkın Editör Adı: ALİ ÇIMAT

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çımat, A., "Vergi Hukuku- Mükellefin Hak ve Ödevleri", Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2012, s. 87-113. - 2014
2-) Yazar Adı: ALİ -ÇIMAT,MEHMET-AVCI. 2011. Kamu Maliyesi-Maliye (Devlet) Bütçesi. Yayın Evi: LİSANS YAYINCILIK Editör Adı: EKREM KARAYILMAZLAR

(F-1)Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: TÜRKİYE'DE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİN ANALİZİ (1994-2013 DÖNEMİ). Konu: SON YİRMİ YILLIK DÖNEMDE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNE YOL AÇAN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK MODELLE ANALİZİ. PINAR. 2015

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: HANEHALKI BORÇLULUK BELİRLİYECİLERİ: FETHİYE İLÇESİ ÖRNEĞİ. Konu: HANEHALKLARININ BORÇLULUK DURUMLARINI BELİRLEME İLE İLGİLİ BİR ANKET UYGULAMASINI DA İÇERMEKTEDİR.. YAHYA. 2016

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ KOBİ’LER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI KOOPERATİFLERİNİN KARŞILAŞTIĞI EKONOMİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 2015-2017

(I-3)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU. TÜRKİYE. . 2015

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Çımat, A., Erdal, A., "Yoksullukla Mücadelede Kurumsal Bir Çözüm Önerisi: Asgari Gelir Hakkı", Deniz Feneri Yoksulluk Araştırmaları Merkezi Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, 01-03 Şubat 2008, İstanbul. . Türkiye. 2008
2-) Mükellef Hakları. TÜRKİYE. Türkiye. 2006
3-) Yeni Vergi Reform Yasa Taslağı ve Getirdikleri. ISPARTA. Türkiye. 1998

Verdiği Dersler

EKO 8516 2019-2020 Güz

TÜRKİYE EKONOMİSİ

EKO 8523 2019-2020 Güz

VERGİ HUKUKU

EKO 8524 2019-2020 Güz

VERGİ UYGULAMALARI

İKT 6505 2019-2020 Güz

Türkiye Ekonomisi

İKT2005 2019-2020 Güz

Kamu Maliyesi

İKT2805 2019-2020 Güz

Kamu Maliyesi

EKO 8507 2019-2020 Bahar

DÜNYA EKONOMİSİ VE KÜRESELLEŞME

EKO 8523 2019-2020 Bahar

VERGİ HUKUKU

YEG 5522 2019-2020 Bahar

Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme

İKT 6505 2019-2020 Bahar

Türkiye Ekonomisi

İKT2006 2019-2020 Bahar

İktisadi Düşünce Tarihi

İKT3516 2019-2020 Bahar

Vergi Hukuku

İKT3802 2019-2020 Bahar

Vergi Hukuku

EKO 7511 2018-2019 Güz

Finansal Krizler ve Yönetimi

EKO 7516 2018-2019 Güz

Türkiye Ekonomisi

EKO 8524 2018-2019 Güz

VERGİ UYGULAMALARI

İKT 5503 2018-2019 Güz

İktisadi Düşünceler Tarihi

İKT 6505 2018-2019 Güz

Türkiye Ekonomisi

İKT2005 2018-2019 Güz

Kamu Maliyesi

İKT2805 2018-2019 Güz

Kamu Maliyesi

EKO 8516 2018-2019 Bahar

TÜRKİYE EKONOMİSİ

EKO 8523 2018-2019 Bahar

VERGİ HUKUKU

EKO 8524 2018-2019 Bahar

VERGİ UYGULAMALARI

İKT 5503 2018-2019 Bahar

İktisadi Düşünceler Tarihi

İKT 6505 2018-2019 Bahar

Türkiye Ekonomisi

İKT2006 2018-2019 Bahar

İktisadi Düşünce Tarihi

İKT3802 2018-2019 Bahar

Vergi Hukuku