Personel

Prof.Dr. Adnan Diler
Prof.Dr.
Adnan Diler
@ E-posta
adnandiler@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1582

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji 1982

Yüksek Lisans

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji / Klasik Arkeoloji ABD 1986

Doktora

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji 1990

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Diler, A., “Interpretation of Earlier Caunian Coins With Pyramid Depictions and Their Relationship With Sacred Stone (Baitylos) in Caunos” Oßo??s 8,65-78. - 2006

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Diler.,A., 2016. Stone Tumuli in Pedasa on the Lelegian Peninsula. Problems of Terminology and Origin. Tumulus as Sema - Space, Politics, Culture and Religion in the First Millennium BC
2-) Diler, A., Özcan, H., “Byzantine Period in Kedreai (Sedir Island): Churches – Kedreai’nin Bizans Dönemi: Kiliseler”, 2012, Olba XX, Mersin, 453-493. - 2012
3-) Diler, A., "Muğla Üniversitesi Mulaj Müzesi", 2011, Aktüel Arkeoloji 19, 52 - 2011
4-) Diler, A., "Bir Leleg Kenti Pedasa", 2011, Aktüel Arkeoloji 19, 38 - 2011
5-) Diler, A., "Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park Yönetimi ve Antik Tarım Alanlarında Agro-Turizm Planlaması",2011, Aktüel Arkeoloji 19,24-25. - 2011
6-) Diler, A., “Secred Stone Cult in Karia”,1999, Festschrift für Öğün, Asia Minor Studien 39,51. - 1999
7-) Diler, A., “The Northern Rock Necropolis of Caunus”,2002,Asia Minor Studien 44,63–95. - 1999
8-) Diler, A., “Gökçeşeyh Buluntuları Işığında Protomlu Boynuz Rhytonların Kökeni ve Gelişimi”,1998, Belleten 202, 19-32. - 1998
9-) Diler, A., “Taş Kültü’nün Gizleri”, 1998, Atlas 58, 101 - 1998
10-) Diler, A., “Rhodos’un Karşı Kıyısı”, 1995, Atlas 26, 90. - 1995
11-) Diler, A., “Account of the Sanctuary Exposed at Caunus City”, 1995, Asia Minor Studien 16,9-22. - 1995
12-) Diler, A., “The Most Common Wine-Press Type Found in the Vicinity of Cilicia and Lycia”,1995, Lykia II, 83-98. - 1995

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Diler, A., “Lykia Olympos Dağında Bir Ön Araştırma”, 1991, Türk Arkeoloji Dergisi 29, 161-176. - 1991

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Diler.,A., 2016. Muğla İli, Adalar, Bodrum Yarımadası, Damlıboğaz, Sarıçay Ovası, Pilavtepe, Kissebükü, Kedreai (Sedir Adası), Anakara’da Leleg Yerleşimleri. 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
2-) Diler.,A., 2016. Pedasa 2015. 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
3-) Diler.,A., Gümüş.,Ş., 2015. Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damlıboğaz (Hydai), Pilavtepe, Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları 2014. 33. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI
4-) Diler.,A., Özer.,B., Bulut.,H., Gümüş.,Ş., Oruç.,Z., Adıgüzel.,G., Çur.,M., 2015. Pedasa 2014. 37. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI
5-) DİLER.,A., 2015. Agricultural Land Use in Lelegian Termera: Change in Settlement Model in Agricultural Landscape. Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean During Antiquity, International Symposium Proceedings 17-19 November 2011 Urla/TURKEY
6-) DİLER.,A., 2015. Genel Hatları İle Lykia ve Karia İlişkileri Üzerine Bazı Notlar. From Sand into A City 25 Years of Patara Excavations Proceedings of the İnternational Symposium of 11-13 November 2013 Antalya
7-) Diler.,A., Özer.,B., Mazlum.,Ç., Asil.,Y., 2014. Pedasa 2013. Kazı Sonuçları Toplantısı
8-) Diler.,A., Şahin.,G., Mazlum.,Ç., 2014. Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damlıboğaz (Hydai), Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları 2013. Araştırma Sonuçları Toplantısı
9-) Diler, A., "Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasiapolis), Damlıboğaz (Hydai), Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları 2012",2013, 35. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Muğla. - 2013
10-) Diler, A., "Pedasa 2012 Çalışmaları", 2013, 35. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Muğla. - 2013
11-) Diler, A., Muğla ve Çevresinin Bereketli Coğrafyasında, Tarihöncesinden Bugüne Uygarlık İzleri, Kültür Zenginliği ve Gelecek İnşası, Görkemli bir Geçmişten Bugüne Tarihi Bir Kenti Kurgularken: Muğla Örneği, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı, 9-11 Ekim 2013, Muğla. - 2013
12-) Diler, A., Bodrum Yarımadası’nın İlk Yerleşimi; Termera, Aspat (Strobilos) Tarihi ve Arkeolojisi, Turgutreis Belediyesi Periyodik Konferanslar Serisi, 2013, Bodrum. - 2013
13-) Diler, A., Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Onarım Prensipleri, I. Uluslararası Arkeoloji Uygulamaları Sempozyumu, 14-16 Kasım 2013, Denizli. - 2013
14-) Diler, A., "Kazı Çalışmalarında Koruma, Restorasyon ve Çevre Düzenlemeleri Kapsamında Pedasa Örneği", Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013. - 2013
15-) Diler, A., "Eskiçağ'da ve Günümüzde Zeytin, 2013. - 2013
16-) Siirt - Tillo/ Aydınlar - Bölgenin, Siirt'in ve Tillo'nun Geleceği, Vizyon Çalıştayı, 2013. - 2013
17-) Diler, A., “Lykia ve Karia Komşu Kültürlerinde Karşılıklı Etkileşimler”, Uluslararası Patara Kazıları 25. Yıl Sempozyumu, 11-13 Kasım 2013, Antalya - 2013
18-) Diler, A., Özer, B., Bulut, H., Gümüş, Ş., Adıgüzel, G., Kasar, Ö., Eryılmaz, N., S., Çur, M., “Pedasa 2011-2012”, 2013, Kazı Sonuçları Toplantısı, 35-3, 530-547 - 2013
19-) Diler, A., Gümüş, Ş., Eryılmaz, N., S., Çur, M., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damlıboğaz (Hydai), Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları”, 2013, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 31-2, 419-436 - 2013
20-) Diler, A., Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Oturum Başkanlığı, 26-28 Eylül 2013, Muğla. - 2013
21-) Diler, A., Muğla Sokakları ve Evleri, I. Uluslararası Kayra Taş Heykel Atölyesi ve Sergisi-2004 (25 Haziran 2004, Muğla) - 2012
22-) Diler, A., Çocuk ve Arkeoloji Çalıştayı, Kaunos Yaz Sempozyumları – Başkent Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyesi, 2012. - 2012
23-) Diler, A., Tunus: The Message and the Role of Cultural Heritage: Common Heritage, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2012. - 2012
24-) Diler, A., Çorum: 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu - Pedasa 2011 Yılı Çalışmaları, 2012. - 2012
25-) Diler, A., Çorum: 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu - “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat, Kissebükü (Anastasiapolis) Mylasa – Damlıboğaz (Hydai), Kedreai (Sedir Adası) ve Karacaada Yüzey Araştırmaları 2011 Yılı Çalışmaları”, 2012. - 2012
26-) Diler, A., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Çalışmaları Sempozyumu: Pedasa 2011 Yılı Çalışmaları, 2012. - 2012
27-) Diler, A., ÇEKÜL Muğla Vizyon Toplantısı: Altın Üçgen - Denizli, Aydın, Muğla İşbirliği Planı Muğla Çalıştayı, Muğla, 2012. - 2012
28-) Diler, A., ÇEKÜL Muğla Vizyon Toplantısı: Altın Üçgen - Denizli, Aydın,Muğla İşbirliği Planı Muğla Çalıştayı İstanbul, 2012. - 2012
29-) Diler, A., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Korunan Alanlardaki Uygulamalarda Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri, 2012. - 2012
30-) Diler, A., Pedasa Nekropolleri, IFEA, İstanbul, 2012. - 2012
31-) Diler, A, “Kırsal Karakteri Olan Antik Yerleşmelerde Koruma Sorunları ve Planlama”, Üzerinde Kentsel – Kırsal Yerleşme Bulunan Antik Kentlerde Planlama; Side Örneği – Panel,Forum, 18-19 Mart 2011 Side-Manavgat; Mimarlar Odası Antalya Şubesi Manavgat Temsilciliği Yayını; İstanbul 2011. - 2011
32-) Diler, A., Anadolu Numizmatik Araştırmaları Çalıştayı, İkonografik Çalışmalar Oturum Başkanlığı, 2011. - 2011
33-) Diler, A., Gümüş, Ş., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat, Kissebükü (Anastasiapolis) Mylasa – Damlıboğaz (Hydai), Kedreai (Sedir Adası) ve Karacaada Yüzey Araştırmaları 2010“,2011, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXIX (3),439-463. - 2011
34-) Diler, A., “Pedasa 2010“, 2011, Kazı Sonuçları Toplantısı XXXIII (4), 167-195. - 2011
35-) Diler, A., “The Delicate Balance of Natural and Cultural Heritage: a Proposal for the Management Plan of Sedir Island (Kedreai)“, 2011, Xantener Berichte 19,107-129. - 2011
36-) Diler, A., “Pedasa Kazılarında İlk Veriler” İzmir Fransız Kültür Merkezi 21 Nisan 2010. - 2010
37-) Diler, A., “Antik Çocuk Oyunları ve Oyuncak” Metin bilim Enstitüsü Derneği, 27 Mart 2010, Muğla. - 2010
38-) Diler, A., From Baitylos to Basileus Kaunios – The Cult of Apollo in Kaunos, The Archaeology of Religion Sanctuaries of Apollo in Anatolia, International Colloquium, Denizli, 2010. - 2010
39-) Diler, A., Marmaris’in Kültürel, Doğal ve Tarihi Envanter Çalışmaları ve Faydaları, Marmaris Ticaret Odası, 2010. - 2010
40-) Diler, A., I. Disiplinler arası Turizm Araştırmaları Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi (Arkeoloji), Nevşehir, 2010. - 2010
41-) Diler, A., Türkiye’de Tarihi Kent Dokularının Korunması ve Geleceğe Taşınması Sempozyumu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. - 2010
42-) Diler, A., “Oil and Wine Production of the Halicarnassos Peninsula in Karia”, 2010, Ü. Aydınoğlu-A.K.Şenol (Ed.), Antikçağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi, Sempozyum Bildirileri, 135-174. - 2010
43-) Diler, A., “Pedasa 2008/2009“,2010, Kazı Sonuçları Toplantısı XXXII (4), 324-342. - 2010
44-) Diler, A., Özer, B., Gümüş, Ş., Özcan., H., Ö., Elmas, M., Novaliç, A., “ Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat, Kissebükü (Anastasiapolis), Mylasa Damlıboğaz (Hydai), Pilavtepe ve Sedir Adası Yüzey Araştırmaları 2009“, 2010, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXVIII (3),187-207. - 2010
45-) adnan.,d., 2010. Pedasa 2008/2009 . Kazı Sonuçları Toplantısı
46-) Diler, A., “Tombs and Burials in Damlıboğaz (Hydai) and Pedasa. Preliminary Report in the Light of Surface Investigations and Excavations”, 2009, ed: F. Rumscheld. Die Karer und die Anderen Internationales Kolloqium an der Freien Universität Berlin , 359. - 2009
47-) Diler, A., “Tombs and Burials in Damlıboğaz (Hydai) and Pedasa. Preliminary Report in the Light of Surface Investigations and Excavations”, 2009,ed: F. Rumscheld. Die Karer und die Anderen Internationales Kolloqium an der Freien Universität Berlin 13.bis,359. - 2009
48-) Diler, A., Gümüş, Ş., “ Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşmeleri, Pedasa, Aspat, Kissebükü-Anastasiapolis, Milas Damlıboğaz (Hydai), Sedir Adası (Kedreai) ve Muğla (Mobolla) Kalesi Yüzey Araştırmaları 2008“,2009, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXVII (1),101-121. - 2009
49-) Diler A., Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu 3-4 Eylül 2009, Milas. - 2009
50-) Diler, A., “Karlar, Lelegler ve Pedasa”, Suna-İnan Kıraç Vakfı, 14 Şubat 2009, Antalya. - 2009
51-) Diler, A., “Karia”, Süleyman Demirel Üni. Karia Konulu Konferans, 28 Mart 2008, Isparta. - 2008
52-) Diler, A., “Karia”, Süleyman Demirel Üni. Karia Konulu Konferans, 28 Mart 2008, Isparta. - 2008
53-) Diler, A., Türkoğlu, S., Çörtük, U., Gümüş, Ş., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşmeleri, Pedasa, Aspat, Kissebükü-Anastasiapolis, Mylasa, Sarıçay Ovası, Damlıboğaz (Hydai) – Pilavtepe, Kedreai (Sedir Adası) ve Mobolla Yüzey Araştırmaları 2006/2007“, 2008, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXVI (3),125-143. - 2008
54-) Diler, A., “Bölgesel Sunuşlar”,2007, Mimarlık ve Kent Buluşmaları-IV, 10-11 Mart 2007, Muğla. - 2007
55-) Diler, A., Bodrum-Halikarnassos, Film gösterimi-Panel/Söyleşi, 21 Kasım 2007, Muğla. - 2007
56-) Diler,A., “Karya’da Damlıboğaz/Hydai, Leleg Yarımadası Pedasa, Aspat, Kissebükü-Anastasiapolis, Mobolla Kalesi ve Sedir Adası/Kedreae-Gelibolu Yüzey Ar. 2004-2005”, 2006, Araştırma Sonuçları Toplantısı 24 (2),479-500. - 2006
57-) Diler, A, “Kaunos’un Kralı yada Karyalı Apollon”, 2005, Ist International Symposium on The Oracle in Antiquity of Apollo in Asia Minor 2005 – Izmir - 2005
58-) Diler, A, “Turizmde Bölgesel Planlama ve Kimlikli ev Sahibi Olmak ”,2005, Tarihi Kentler Birliği Muğla Milas Buluşması paneli Muğla. - 2005
59-) Diler, A., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri Pedasa, Mylasa, Damlıboğaz ve Kedreai (Sedir Adası) Yüzey Araştırması-2003” , 2004, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXII (2),137-146. - 2004
60-) Diler, A., “Earlier Caunian Coins with pyramid depiction”, 2003, Coins in the Dodecanese Islands and Their Peraea in Asia Minor, 4th Symposium, Kos. - 2003
61-) Diler, A., “Damlıboğaz ve Leleg Yarımadası Araştırmaları 2001”, 2002, Araştırma Sonuçları Toplantısı XX. (2), 11-22. - 2002
62-) Diler, A., “İç Karya Yüzey Araştırmaları-1996”,1998, Araştırma Sonuçları Toplantısı XV (2), 404-422. - 1998
63-) Diler, A., “İç Karya Yüzey Araştırmaları-1995”,1997, Araştırma Sonuçları Toplantısı XIV, 198-206. - 1997
64-) Diler, A., “Akdeniz Bölgesi Antik Çağ Zeytinyağı ve Şarap İşlikleri”, 1993, Araştırma Sonuçları Toplantısı XI., 505-520. - 1993
65-) Diler, A., Çıracı, S., “Düzset Yapısı”, 1991, Kazı Sonuçları Toplantısı XIII (2), 239-240. - 1991
66-) Diler, A., “Düzset Yapısı Çalışmaları” , 1990, Kazı Sonuçları Toplantısı XII-II, 35-36. - 1990
67-) Diler, A., “Olympos ve Hephaistion’da Kült Kalıntıları Üzerine Bir Ön Araştırma”, 1988, Araştırma Sonuçları Toplantısı VI, 107-120. - 1988

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Diler, A., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Pedasa, Mylasa, Damlıboğaz (Hydai), Kedrai (Sedir Adası), Kissebükü (Anastasiapolis) ve Mobolla Kalesi Yüzey Araştırmaları 2004-2005”, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXIV. II, 479-500. - 2008

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Diler, A., 2009, Muğla Valiliği – Muğla Üniversitesi – T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Muğla İli Kültür Envanteri Projesi – Bodrum Yarımadası Etnografik Eserleri Cilt II. - 2009
2-) Diler, A., Oybak, G., Siirt Valiliği - Tillo Geleneksel Kültür ve Sosyolojik Yapı Araştırması. - 2007
3-) Diler, A., Oybak, G., Bodrum Yarımadası Geleneksel Kültürü - 2007
4-) Diler, A., 2007, Kedreai- Sedir Island, İstanbul. - 2007
5-) Diler, A., Muğla Valiliği – Muğla Üniversitesi – T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Muğla İli Kültür Envanteri Projesi –Bodrum Yarımadası Cilt III, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Eserleri - 2005
6-) Diler, A., 2004, Muğla'da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması I The Problems of the Protection of the Cultural and Natural Heritage in Muğla: A Preliminary Research on the Cultural and Natural Resource Management. - 2004
7-) Diler, A.,Öğün,B., Schmaltz, B., 2001, Kaunos-Khibid: 35 Yılın Araştırma Sonuçları. - 2001

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Diler, A., “Kaunos’tan bir Ölçek Taşı”, 2007, Çizmeli Öğün, Z., Işık,C.,Varkıvanç, B. (Ed)., Baki Öğün’e Armağan, 75. - 2007
2-) Diler, A., “Kıbrıs Valia’dan Bir Kaya Presi”, 2007, (Ed).,Kadıoğlu, M., Öztepe, Coşkun Özgünel’e Armağan Kitabı, İstanbul, 141. - 2007
3-) Diler, A., “Ülkemizde Arkeoloji Mesleğinin Çıkmazları ve Farklı Yaklaşımlar: Pedasa’da Hobi Arkeoloji Parkı Önerisi”,2007, (Ed)Can,B., Işıklı,M., Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıl dönümü Armağanı, 45-68. - 2007
4-) Diler, A., “Kaunos’tan bir Ölçek Taşı”, 2007, Çizmeli Öğün, Z., Işık,C.,Varkıvanç, B. (Ed.) Baki Öğün’e Armağan, 75. - 2007
5-) Diler, A., “Pedasa Geç Protogeometrik Tümülüsü ve Leleglerde Ölü İnancı”, 2006, (Ed) Takaoğlu,T., Anadolu Arkeolojisine Katkılar 65. Yaşında Abdullah Yaylalı'ya Sunulan Yazılar, 109-131. - 2006
6-) Diler, A., “Karya’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” ,2005, (Ed) Şahin, M.,Mert, İ. H. Ramazan Özgan Anı Kitabı, 79-86. - 2005
7-) Diler, A., “ Erzurum Arkeoloji Müzesinden Bir Pişmiş Toprak Boğa “BİBRU”, 2004, F.Işık’a Armağan Festshrift für F. Işık, 285-292. - 2004
8-) Diler, A., “Tradition and Change in Olive Oil Processing in Rural Caria”, 2004, T. Takaoğlu (Ed), Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia Vol.1, 55. - 2004
9-) Diler,A., “Ein Opferstock in Kaunos”, 1999, (Ed) Özgünel,C.,Bingöl,O.,İdil.,V.,Doruk,S., Kadıoğlu, M. Festchrift für Bayburtluoğlu, 59-70. - 1999

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Diler.,A., . 2015. Arkeoloji ve Aşkıdil Akarca'nın Emeği. Yayın Evi: Milas Belediyesi Yayını
2-) Diler.,A., Adıgüzel.,G., . 2015. Prof. Dr. Ömer Özyigit'e Armagan (Studies in Honour of Ömer Özyigit). Yayın Evi: Ege

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean During Antiquity, International Symposium Proceedings 17-19 November 2011 Urla/TURKEY.
2-) Muğla Valiliği İl Özel İdaresi, Muğla Kültür Envanteri Cilt III-1, Bodrum Yarımadası Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kalıntıları, 2013. - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Adalya - 2014

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
6-)
7-)
8-)
9-)
10-)
11-)
12-)
13-)
14-)
15-)
16-)
17-)
18-)
19-)
20-)
21-)
22-)
23-)
24-)
25-)
26-)

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
6-)
7-)
8-)
9-)
10-)
11-)
12-)
13-)
14-)
15-)
16-)
17-)
18-)
19-)
20-)
21-)
22-)
23-)
24-)
25-)
26-)
27-)
28-)
29-)
30-)
31-)
32-)
33-)
34-)
35-)
36-)
37-)
38-)
39-)
40-)
41-)
42-)
43-)
44-)

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Pedasa Karakol Binası - 2014
2-) Karia Bölgesi Buluntusu Athena Yontuları, 2013. - 2013
3-) Pedasa Buluntusu Pişmiş Toprak Figürinler, 2010. - 2010
4-) Kaunos’tan iki Heykel Başı, 2009. - 2009
5-) İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Pitane Pişmiş Toprak Figürinleri, 2009. - 2009
6-) Damlıboğaz II No.lu Mezarın Seramik Buluntuları, 2008. - 2008
7-) Tarsus (Tarsos) Sikkelerindeki Mimari ve Yapılar ve Anıtlar, 2008. - 2008
8-) Anadolu’da İsis ve Sarapis Kültü ve Bunun Kaunos’ta İzleri, 2008. - 2008
9-) Arkeolojik Araştırmalarda Kültürel Mirasın Belgelenmesi ve İzlenmesi Sürecinde Fotogrametrinin Uygulama Alanları, 2006. - 2006
10-) Karya’da Çift Ağızlı Balta Kültü, 2005. - 2005
11-) Muğla’nın Karya Bölgesi Sınırları İçindeki Yörelerde Eski Çağlarda ve Günümüzde Zeytinyağı Üretiminin Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Boyutu ile İncelenmesi,2005. - 2005
12-) Yatağan Ovası ve Çevresinin Arkeolojik Araştırması, 2004. - 2004
13-) Gelibolu Vadisi ve Çevresinin Arkeolojik Araştırması, 2004. - 2004
14-) Mersin ve Çevresindeki Antikçağ Zeytin ve Üzüm Presleri, 2004. - 2004
15-) Kuzey Karya Akçay Vadisi ve Çevresinin Arkeolojik Araştırması, 2004. - 2004
16-) Marmaris, Turgut Piramidal Mezarı, 2003. - 2003
17-) Milas Müzesi Eski Tunç Çağı Kapları, 2002. - 2002
18-) Milas Camilerindeki Milas Halıları, 2001. - 2001
19-) Milas’ın Güneyindeki (Mylasa, Keramos, Theangela ve Damlıboğaz Arası) Yerleşimler, 2001. - 2001
20-) Milas ve Kuzeybatısı Arkeolojik Malzemesinin Yüzey Çalışması ile İncelenmesi, 2001. - 2001
21-) Bodrum-Yalıkavak ve çevresi Arkeolojik Malzemesinin Yüzey Çalışması ile İncelenmesi, 2001. - 2001
22-) Milas Camilerindeki Milas Halıları, 2001. - 2001
23-) Antik Çağ Hellen-Roma Sanatında Yontu ve Kopya Teknikleri, 1997. - 1997

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) İsviçre –UNDP (S-UN) Fonu Gençlik Projesi, Ankara, 2010. - 2010
2-) Diler, A., Sedir Adası (Kedreai), SMAP III Avrupa Birliği Gökova Projesi, Muğla, 2009 (Preparation and Implementatipon of the Integrated Management Action Plan in Collabaration with Stakeholders For The Gökova Bay and Sedir Island Within Gokova Special Protected Area. EU SMAP III Gökova Project 2006-2009) - 2009
3-) - 2005
4-) Muğla Üniversitesi Uluslararası Karia Taş Heykel Sempozyumu (Muğla University International Carian Stone Sculpture Symposium), Muğla- 2004. - 2004

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Pedasa (Bodrum-Konacık) Kazı Çalışmaları (2007/…) - 2014
2-) Karia Dip Tarihi Envanteri Projesi - 2014
3-) Siirt İli – Tillo (Aydınlar) Kültürel Miras ve İnanç Turizmi Projesi Yürütücülüğü (2011-2012/…) - 2014
4-) Antik Çağda Zeytinyağı ve Şarap İşlikleri Eski Çağ Tarim ve Endüstri Tarihini Araştıran Monogrofik Çalışma - 2013
5-) Bozüyük Kentsel Sit Alanında Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi - 2013
6-) Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park Yönetimi ve Antik Tarım Alanlarında Agro-Turizm Planlaması , 2011. - 2011
7-) Amos Antik Kenti Temizlik Çalışması ve Yol Güzergahlarının Belirlenmesi. - 2010
8-) Muğla Üniversitesi Mulaj Müzesi Projesi - 2008
9-) Ula İçin Bir Adım Projesi 2005 - 2005
10-) Muğla İli Kültür Envanteri Projesi - 2005
11-) Muğla İlinde Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Restorasyonlarında Taş, Ahşap Ve Metal İşlerini Yapabilecek Sertifikalı Yapı Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi - 2005
12-) Ula Yöresinde Bağcılığın Geliştirilerek Yoksul Kesimin Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi - 2005
13-) Yazıköy Çevresinde Bağcılığın Geliştirilerek Yoksul Kesimin Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi - 2005
14-) Muğla' da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yasaların Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel Kaynak Yönetimi Ön Araştırması - 2004
15-) Damlıboğaz-Hydai ve Leleg Yarımadası Araştırmaları (2002) - 2002
16-) Bodrum Yarımadası’nda Leleg Uygarlığı’nın Merkezi Pedasa’da “Hobi Arkeolojisi Ve Arkeoloji Parkı Projesi” - 2002

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) BAP - 12/17 Pedasa Antik Kenti Demir Çağ Buluntusu Seramiklerin Kil Analizi Yoluyla Değerlendirilmesi (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan DİLER – Araştırmacı: Manolya Palabıyık ÜYE), (Devam Etmekte). - 2014
2-) BAP - 13/23 Termera Nekropolisi Kalıntılarının Dökümantasyonu ve Araştırılması (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan DİLER – Araştırmacı: N. Seda ERYILMAZ), (Devam Etmekte). - 2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Pedasa Karakol Binası. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BAP - 13/22 Pedasa Karakol Binası (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan DİLER – Araştırmacı: Mazlum ÇUR). . 2013-2015

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: SKAL İstanbul (Turizm). 17. Skalite 'Turizm'de Kalite' Ödülü (Bölge Ödülü-Bodrum). 2014

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Karlar, Lelegler ve Pedasa. Mayıs. . 2014
2-) Münster Mylasa Hekatomneion Semineri. Mart. Almanya. 2013

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi. Mayıs. . 2014

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazı Başkanlığı Yapma. 2016. Pedasa 2016
2-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazı Başkanlığı Yapma. 2016. Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damlıboğaz (Hydai), Pilavtepe, Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları 2016
3-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazı Başkanlığı Yapma. 2015. Pedasa Kazısı

Verdiği Dersler

ARK3005 2018-2019 Güz

Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri

ARK 6526 2018-2019 Güz

Akültürasyon

ARK 6513 2018-2019 Güz

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları 1

ARK 6508 2018-2019 Güz

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları II

ARK4504 2018-2019 Güz

Seminer II

ARK4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK3005 2018-2019 Güz

Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri

ARK 4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 4503 2018-2019 Güz

Seminer I

ARK3504 2017-2018 Bahar

Batı Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri

ARK 6506 2017-2018 Bahar

Arkeolojide Veri Yönetimi

ARK 6513 2017-2018 Bahar

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları 1

ARK4504 2017-2018 Bahar

Seminer II

ARK 5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ARK 5508 2017-2018 Güz

Karia'da Yerleşim Araştırmaları

ARK 6099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ARK3005 2017-2018 Güz

Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri

ARK2515 2017-2018 Güz

Endüstriyel Arkeoloji

ARK 5531 2017-2018 Güz

Kültürel Kaynak Yönetimi Çalışmaları

ARK 6513 2017-2018 Güz

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları 1

ARK 6511 2017-2018 Güz

Ege ve Batı Anadolu Kronolojisinde Sorunlar

ARK 6506 2017-2018 Güz

Arkeolojide Veri Yönetimi

ARK 6508 2017-2018 Güz

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları II

ARK3005 2017-2018 Güz

Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri

ARK4502 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 6526 2017-2018 Güz

Akültürasyon

ARK4504 2016-2017 Bahar

Seminer II

ARK4503 2016-2017 Bahar

Seminer I

ARK4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK 5531 2016-2017 Bahar

Kültürel Kaynak Yönetimi Çalışmaları

ARK 6511 2016-2017 Bahar

Ege ve Batı Anadolu Kronolojisinde Sorunlar

ARK3504 2016-2017 Bahar

Batı Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri

ARK 5508 2016-2017 Bahar

Karia'da Yerleşim Araştırmaları

ARK 5531 2016-2017 Güz

Kültürel Kaynak Yönetimi Çalışmaları

ARK 6511 2016-2017 Güz

Ege ve Batı Anadolu Kronolojisinde Sorunlar

ARK 6513 2016-2017 Güz

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları 1

ARK 6526 2016-2017 Güz

Akültürasyon

ARK4504 2016-2017 Güz

Seminer II

ARK2515 2016-2017 Güz

Endüstriyel Arkeoloji

ARK3005 2016-2017 Güz

Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri

ARK4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 4503 2016-2017 Güz

Seminer I

ARK 6506 2016-2017 Güz

Arkeolojide Veri Yönetimi

ARK 6508 2016-2017 Güz

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları II

ARK3005 2016-2017 Güz

Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri

ARK 5508 2016-2017 Güz

Karia'da Yerleşim Araştırmaları

ARK4503 2015-2016 Bahar

Seminer I

ARK4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 6000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK4504 2015-2016 Bahar

Seminer II

ARK2515 2015-2016 Güz

Endüstriyel Arkeoloji

ARK3005 2015-2016 Güz

Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri

ARK3505 2015-2016 Güz

Antik Dönemde Yerleşim Evrimi ve Kentleşme

ARK 6526 2015-2016 Güz

Akültürasyon

ARK 6090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK4513 2015-2016 Güz

Kent Arkeolojisi

ARK4504 2015-2016 Güz

Seminer II

ARK 6511 2015-2016 Güz

Ege ve Batı Anadolu Kronolojisinde Sorunlar

ARK 6513 2015-2016 Güz

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları 1

ARK 6506 2015-2016 Güz

Arkeolojide Veri Yönetimi

ARK 6508 2015-2016 Güz

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları II

ARK 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 5508 2015-2016 Güz

Karia'da Yerleşim Araştırmaları

ARK 5531 2015-2016 Güz

Kültürel Kaynak Yönetimi Çalışmaları

ARK 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK4503 2015-2016 Güz

Seminer I

ARK 4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK1008 2014-2015 Bahar

Erken Demir Çağı’nda Ege Bölgesi ve Çevresi

ARK 4501 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 6513 2014-2015 Bahar

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları 1

ARK4504 2014-2015 Bahar

Seminer II

ARK 5531 2014-2015 Bahar

Kültürel Kaynak Yönetimi Çalışmaları

ARK 6508 2014-2015 Bahar

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları II

ARK 6506 2014-2015 Bahar

Arkeolojide Veri Yönetimi

ARK 5508 2014-2015 Bahar

Karia'da Yerleşim Araştırmaları

ARK4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK 5531 2014-2015 Güz

Kültürel Kaynak Yönetimi Çalışmaları

ARK4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 5090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 6090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 6513 2014-2015 Güz

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları 1

ARK 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK3005 2014-2015 Güz

Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 6508 2014-2015 Güz

Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları II

ARK 6506 2014-2015 Güz

Arkeolojide Veri Yönetimi

ARK 5508 2014-2015 Güz

Karia'da Yerleşim Araştırmaları

ARK4504 2014-2015 Güz

Seminer II

ARK4503 2014-2015 Güz

Seminer I

ARK 6511 2014-2015 Güz

Ege ve Batı Anadolu Kronolojisinde Sorunlar