Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aysun Dursun
Doktor Öğretim Üyesi
Aysun Dursun
@ E-posta
adursun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5609

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2005

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 2014

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Önal Mehmet Naci, Dursun Aysun, 2019. An Analysis On A Zümrüdüanka Folk Tale. Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Dursun Aysun, 2018. İnsan Neden, Nasıl, Neye Güler?: Keloğlan Hiç Alıyor Masalında Gülmece. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2-) Dursun Aysun, 2018. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filminde Büyülü Gerçekçilik. Journal of SocialHumanities Sciences Research
3-) Dursun Aysun, 2017. Sözlü Kültürün Yazılı Kültüre Etkisi: "Toprak"ı Ekmek. Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
4-) DURSUN.,A., 2015. Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Sözlü Hukuk . Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research
5-) DURSUN.,A., 2011. Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Dursun Aysun, 2018. Mit, Destan ve Halk Hikâyelerinde Birinci Dereceden Kahramanların Statüleri Üzerine Bir İnceleme. Söylem Filoloji Dergisi
2-) Dursun Aysun, Torun Damla, 2017. Begil Oğlu Emren Anlatısında ”Kahramanın Sonsuz Yolculuğu”. Söylem Filoloji Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dursun Aysun, 2018. Atasözlerine İşlevsel Bir Yaklaşım: Türk Halk Felsefesini Öğütlerle Anlamak. 9.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
2-) Dursun Aysun, 2018. Tarihî, Edebî ve Kültürel Bir Metin Olarak Orhun Yazıtları. Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu
3-) DURSUN.,A., 2015. Geleneğin İzinde Kültür Değişmeleri ve Dönüşmeleri: Mezuniyet Kınası Örneği. Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu
4-) DURSUN.,A., 2012. Bedduaların Estetiği . IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
5-) DURSUN.,A., 2011. Geçmişten Beyaz Cama Yansıyan Gelenek: Komedi Dükkânı. TUDOK 2010- III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi
6-) ÖNAL.,N., DURSUN.,A., 2010. Muğla’da Konargöçer Yaşam ve Yaylacılık Geleneğinin İzleri . Halk Kültüründe Göç Uluslar arası Sempozyumu
7-) ÖNAL.,N., DURSUN.,A., 2009. Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme . CAFT- Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi
8-) DURSUN.,A., 2008. Üç Keloğlan Masalının Psikolojik Açıdan Çözümlenmesi. 38. ICANAS Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) DURSUN.,A., . 2016. Türk Halk Hukuku. Yayın Evi: Ötüken Neşriyat A.Ş.

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2019. Umay Ana’dan Umay Hoca’ya Prof. Dr. Umay Günay Türkeş’e Armağan/Propp Yöntemi İle Bir Keloğlan Masalı İncelemesi (Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL ile). Yayın Evi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
2-) . 2017. Prof. Dr. Nuri YÜCE Armağanı/Teke Yöresinden Derlenen Bir Masalın Yerel ve Evrensel Bağlamı (Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL ile). Yayın Evi: Günce Yayınları
3-) DURSUN.,A., . 2015. Yalan Kitabı/Keloğlan Masallarında Yalan ve Hilenin İşlevi. Yayın Evi: Kitabevi

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Milli Folklor.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED).
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED).

(D-12)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Söylem Filoloji Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Prof. Dr. Nuri YÜCE Armağanı/Teke Yöresinden Derlenen Bir Masalın Yerel ve Evrensel Bağlamı (Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL ile) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Türk Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
2-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
3-) Geleneğin İzinde Kültür Değişmeleri ve Dönüşmeleri: Mezuniyet Kınası Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
4-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
5-) Türk Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
6-) Muğla’da Konargöçer Yaşam ve Yaylacılık Geleneğinin İzleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
7-) Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
8-) Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Sözlü Hukuk - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
9-) Muğla’da Konargöçer Yaşam ve Yaylacılık Geleneğinin İzleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
10-) Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
11-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
12-) Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
13-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Begil Oğlu Emren Anlatısında ”Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Türk Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Prof. Dr. Nuri YÜCE Armağanı/Teke Yöresinden Derlenen Bir Masalın Yerel ve Evrensel Bağlamı (Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL ile) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
4-) İnsan Neden, Nasıl, Neye Güler?: Keloğlan Hiç Alıyor Masalında Gülmece - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3
6-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:3

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türk Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:4
2-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:4
3-) Geleneğin İzinde Kültür Değişmeleri ve Dönüşmeleri: Mezuniyet Kınası Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:4
4-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:4
5-) Türk Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:4
6-) Muğla’da Konargöçer Yaşam ve Yaylacılık Geleneğinin İzleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:4
7-) Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:4
8-) Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Sözlü Hukuk - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:4
9-) Muğla’da Konargöçer Yaşam ve Yaylacılık Geleneğinin İzleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:4
10-) Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:4
11-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:4
12-) Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:4
13-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:4

(E-5)Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türk Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
2-) Bedduaların Estetiği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Sözlü Hukuk - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Türk Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Geleneğin İzinde Kültür Değişmeleri ve Dönüşmeleri: Mezuniyet Kınası Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
7-) Geçmişten Beyaz Cama Yansıyan Gelenek: Komedi Dükkânı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
8-) Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türk Halk Kültüründe Damat-Muğla'nın Yatağan İlçesi Örneği. Konu: Damat, Evlilik, Kültür, Muğla, Yatağan. Erhan-KOCA. 2019
2-) Tez Adı: Anlatıma Dayalı Türlerde Anne Arketipi. Konu: Anlatıma Dayalı Türler, Arketip, Aile, Anne, Karşılaştırma. Damla-TORUN. 2019
3-) Tez Adı: Türk Halk Kültüründe Gelin. Konu: Gelin, Evlilik, Aile, Kültür, Gelinin Toplumdaki Konumu. Teslime-İHTİYAR BÜYÜKTAŞ. 2019
4-) Tez Adı: Karagöz ve Ortaoyununda Mizah. Konu: Karagöz, Ortaoyunu, Mizah, Gülme, Geleneksel Türk Tiyatrosu. Ebru-ÜNLÜ. 2019

(G-4-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Türkiye Sahası Masallarının Tespiti Tasnifi Arşivlenmesi. Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. Türk Masal Külliyatı-I Projesi. 2019--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II Projesi’nde Madde Yazarlığı (Lutfullah Sami AKALIN, Tahir ALANGU). 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Muğla Sözlü Halk Kültürü Üzerine Araştırmalar ve İncelemeler: Muğla Masalları . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 107K060 No’lu Muğla Sözlü Halk Kültürü Üzerine Araştırmalar ve İncelemeler: Muğla Masalları . 2007-2009

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kalıplaşmış Dil Birimleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kalıplaşmış Dil Birimleri. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Ovakent Özbek Göçmenlerinde Çok Dillilik ve Dil Sürdürümü konulu Genel Amaçlı (Araştırma). Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ovakent Özbek Göçmenlerinde Çok Dillilik ve Dil Sürdürümü . 2017-2017

(I-2)Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Jüri Üyeliği: Kültürümüzde Zeytin Edebiyatı Yarışması, 01.04.2017.. Türkiye. . 2017
2-) Jüri Üyeliği: Kültürümüzde Zeytin Edebiyatı Yarışması, 02.04.2016.. Türkiye. . 2016
3-) Jüri Üyeliği: Şiir ve Şair- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu Ödüllü Şiir Yarışması-. Mayıs 2014. Türkiye. 2014

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu-Sempozyum Sekreterliği-2011. Aralık. Türkiye. 2011

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Türk Masal Külliyatı Çalıştayı (03-05 Mayıs 2019). Bolu. . 2019
2-) Oturum Başkanlığı: Fethiye Halk Kültürü Öğrenci Sempozyumu, Şefika Pekin Kız Teknik ve Meslek Lisesi Fethiye/Muğla, 12.05.2012 . Mayıs. Türkiye. 2012
3-) Yabancılara Türkçe Öğretimi Atölye Çalışması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 30.11.2012-01.12. 2012 . Kasım-Aralık . Türkiye. 2012

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) "Şamandan Şaire Oyun Edebiyat İlişkisi", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu, Şehit Polis Yaşar ÖZLEM Amfisi, 10.12.2019, Saat: 11.30.. Türkiye. . 2019
2-) "Orhun'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Orhun'a Taşınanlar-Ata Yurt İzlenimleri-", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu, Şehit Polis Yaşar ÖZLEM Amfisi, 01.11.2018, Saat: 14.30.. Türkiye. . 2018
3-) "Gerçek Edebiyat Hangi Bavulda?", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi C Salonu, 06.03.2017, Saat: 15.00.. Türkiye. . 2017
4-) "Sözlü ve Yazılı Kültür-Walter ONG", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kitap Saati, Geçit Konferans Salonu, 15.11.2017, Saat: 15.30.. Türkiye. . 2017
5-) “Halk Hukukunun Toplumsal Bellekteki İzdüşümü: Dede Korkut Anlatıları”, Kültür Dünyamızın Mimarları: Dede Korkut Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amfisi, 09.12.2015, Saat: 13.00.. Aralık. Türkiye. 2015
6-) “Geçmişten Beyaz Cama Yansıyan Gelenek: Komedi Dükkânı”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri, Ömer Köse Seminer Salonu, 01.03.2011, Saat: 13.30. . Mart. Türkiye. 2011

(S-2)Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama,

1-) SERGİLER/Karma sergiler . 2015. Muğla Masalları Çift Cumba'da Çocuklarla Buluşuyor: Eşek ve Arkadaşları

Verdiği Dersler

TDE 5545 2019-2020 Güz

Halk Edebiyatında Tür ve Şekil

TDE 5547 2019-2020 Güz

Âşık Tarzı Şiir Geleneği

TDE 6541 2019-2020 Güz

Türk Destanlarının Tahlili

TDE3009 2019-2020 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE4555 2019-2020 Güz

Türk Halk Edebiyatında Mizah

TDE 5550 2019-2020 Bahar

Efsane İncelemeleri

TDE 5556 2019-2020 Bahar

Türk Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri

TDE 6538 2019-2020 Bahar

Masal İncelemeleri

TDE 6546 2019-2020 Bahar

Türk Halk Bilimi ve Modernleşme

TDE3010 2019-2020 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE4501 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4546 2019-2020 Bahar

Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi

TDE 5555 2018-2019 Güz

Mitolojik Metinler ve Anlatılar

TDE 6547 2018-2019 Güz

Türk Kültürü ve Eski Türk İnançları

TDE 6553 2018-2019 Güz

Halk Hukuku İncelemeleri

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4555 2018-2019 Güz

Türk Halk Edebiyatında Mizah

TDE 5542 2018-2019 Bahar

Tekke Edb. Şiir Geleneği

TDE 5550 2018-2019 Bahar

Efsane İncelemeleri

TDE 5558 2018-2019 Bahar

Gelenekten Moderniteye Halk Bilimi

TDE 6536 2018-2019 Bahar

Halk Hikâyeleri Araştırma ve İncelemeleri

TDE4546 2018-2019 Bahar

Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi

TDE4552 2018-2019 Bahar

Yunus Emre ve Geleneği