Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aysun Dursun
Doktor Öğretim Üyesi
Aysun Dursun
@ E-posta
adursun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5609

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2005

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 2014

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Önal Mehmet Naci, Dursun Aysun, 2019. An Analysis On A Zümrüdüanka Folk Tale. Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dursun Aysun, 2018. İnsan Neden, Nasıl, Neye Güler?: Keloğlan Hiç Alıyor Masalında Gülmece. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2-) Dursun Aysun, 2018. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filminde Büyülü Gerçekçilik. Journal of SocialHumanities Sciences Research
3-) Dursun Aysun, 2017. Sözlü Kültürün Yazılı Kültüre Etkisi: "Toprak"ı Ekmek. Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
4-) DURSUN.,A., 2015. Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Sözlü Hukuk . Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research
5-) DURSUN.,A., 2011. Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dursun Aysun, 2018. Mit, Destan ve Halk Hikâyelerinde Birinci Dereceden Kahramanların Statüleri Üzerine Bir İnceleme. Söylem Filoloji Dergisi
2-) Dursun Aysun, Torun Damla, 2017. Begil Oğlu Emren Anlatısında ”Kahramanın Sonsuz Yolculuğu”. Söylem Filoloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dursun Aysun, 2018. Atasözlerine İşlevsel Bir Yaklaşım: Türk Halk Felsefesini Öğütlerle Anlamak. 9.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
2-) Dursun Aysun, 2018. Tarihî, Edebî ve Kültürel Bir Metin Olarak Orhun Yazıtları. Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu
3-) DURSUN.,A., 2015. Geleneğin İzinde Kültür Değişmeleri ve Dönüşmeleri: Mezuniyet Kınası Örneği. Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu
4-) DURSUN.,A., 2012. Bedduaların Estetiği . IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
5-) DURSUN.,A., 2011. Geçmişten Beyaz Cama Yansıyan Gelenek: Komedi Dükkânı. TUDOK 2010- III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi
6-) ÖNAL.,N., DURSUN.,A., 2010. Muğla’da Konargöçer Yaşam ve Yaylacılık Geleneğinin İzleri . Halk Kültüründe Göç Uluslar arası Sempozyumu
7-) ÖNAL.,N., DURSUN.,A., 2009. Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme . CAFT- Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi
8-) DURSUN.,A., 2008. Üç Keloğlan Masalının Psikolojik Açıdan Çözümlenmesi. 38. ICANAS Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) DURSUN.,A., . 2016. Türk Halk Hukuku. Yayın Evi: Ötüken Neşriyat A.Ş.

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Prof. Dr. Nuri YÜCE Armağanı/Teke Yöresinden Derlenen Bir Masalın Yerel ve Evrensel Bağlamı (Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL ile). Yayın Evi: Günce Yayınları
2-) DURSUN.,A., . 2015. Yalan Kitabı/Keloğlan Masallarında Yalan ve Hilenin İşlevi. Yayın Evi: Kitabevi

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Milli Folklor.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED).
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED).

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türk Halk Kültüründe Damat-Muğla'nın Yatağan İlçesi Örneği. Konu: Damat, Evlilik, Kültür, Muğla, Yatağan. Erhan-KOCA. 2019

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II Projesi’nde Madde Yazarlığı (Lutfullah Sami AKALIN, Tahir ALANGU). 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Muğla Sözlü Halk Kültürü Üzerine Araştırmalar ve İncelemeler: Muğla Masalları . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 107K060 No’lu Muğla Sözlü Halk Kültürü Üzerine Araştırmalar ve İncelemeler: Muğla Masalları . 2007-2009

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Jüri Üyeliği: Kültürümüzde Zeytin Edebiyatı Yarışması, 01.04.2017.. Türkiye. . 2017
2-) Jüri Üyeliği: Kültürümüzde Zeytin Edebiyatı Yarışması, 02.04.2016.. Türkiye. . 2016
3-) Jüri Üyeliği: Şiir ve Şair- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu Ödüllü Şiir Yarışması-. Mayıs 2014. Türkiye. 2014

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu-Sempozyum Sekreterliği-2011. Aralık. Türkiye. 2011

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Türk Masal Külliyatı Çalıştayı (03-05 Mayıs 2019). Bolu. . 2019
2-) Oturum Başkanlığı: Fethiye Halk Kültürü Öğrenci Sempozyumu, Şefika Pekin Kız Teknik ve Meslek Lisesi Fethiye/Muğla, 12.05.2012 . Mayıs. Türkiye. 2012
3-) Yabancılara Türkçe Öğretimi Atölye Çalışması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 30.11.2012-01.12. 2012 . Kasım-Aralık . Türkiye. 2012

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) "Orhun'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Orhun'a Taşınanlar-Ata Yurt İzlenimleri-", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu, Şehit Polis Yaşar ÖZLEM Amfisi, 01.11.2018, Saat: 14.30.. Türkiye. . 2018
2-) "Gerçek Edebiyat Hangi Bavulda?", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi C Salonu, 06.03.2017, Saat: 15.00.. Türkiye. . 2017
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kitap Saati: "Sözlü ve Yazılı Kültür-Walter ONG", Geçit Konferans Salonu, 15.11.2017, Saat: 15.30.. Türkiye. . 2017
4-) “Halk Hukukunun Toplumsal Bellekteki İzdüşümü: Dede Korkut Anlatıları”, Kültür Dünyamızın Mimarları: Dede Korkut Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amfisi, 09.12.2015, Saat: 13.00.. Aralık. Türkiye. 2015
5-) “Geçmişten Beyaz Cama Yansıyan Gelenek: Komedi Dükkânı”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri, Ömer Köse Seminer Salonu, 01.03.2011, Saat: 13.30. . Mart. Türkiye. 2011

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Karma sergiler . 2015. Muğla Masalları Çift Cumba'da Çocuklarla Buluşuyor: Eşek ve Arkadaşları

Verdiği Dersler

TDE4546 2018-2019 Bahar

Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi

TDE4552 2018-2019 Bahar

Yunus Emre ve Geleneği

TDE4552 2018-2019 Bahar

Yunus Emre ve Geleneği

TDE 5542 2018-2019 Bahar

Tekke Edb. Şiir Geleneği

TDE 5550 2018-2019 Bahar

Efsane İncelemeleri

TDE 5558 2018-2019 Bahar

Gelenekten Moderniteye Halk Bilimi

TDE 6536 2018-2019 Bahar

Halk Hikâyeleri Araştırma ve İncelemeleri

TDE4555 2018-2019 Güz

Türk Halk Edebiyatında Mizah

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4555 2018-2019 Güz

Türk Halk Edebiyatında Mizah

TDE 6547 2018-2019 Güz

Türk Kültürü ve Eski Türk İnançları

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5555 2018-2019 Güz

Mitolojik Metinler ve Anlatılar

TDE 6553 2018-2019 Güz

Halk Hukuku İncelemeleri

TDE 5556 2017-2018 Bahar

Türk Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri

TDE 6538 2017-2018 Bahar

Masal İncelemeleri

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4546 2017-2018 Bahar

Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE1010 2017-2018 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE4546 2017-2018 Bahar

Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE1010 2017-2018 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE 5555 2017-2018 Güz

Mitolojik Metinler ve Anlatılar

TDE3537 2017-2018 Güz

Sözlü ve Yazılı Halk Edeb. Metin Karşılaştırmaları

TDE 6553 2017-2018 Güz

Halk Hukuku İncelemeleri

TDE3537 2017-2018 Güz

Sözlü ve Yazılı Halk Edeb. Metin Karşılaştırmaları

TDE1009 2017-2018 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE1009 2017-2018 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE4555 2017-2018 Güz

Türk Halk Edebiyatında Mizah

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4555 2017-2018 Güz

Türk Halk Edebiyatında Mizah

TDE4556 2016-2017 Bahar

Türk Halk Hikâyeleri Metin İncelemeleri

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE1010 2016-2017 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE 5540 2016-2017 Bahar

Halk Bilimi Kuramları

TDE 5542 2016-2017 Bahar

Tekke Edb. Şiir Geleneği

TDE1010 2016-2017 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE3544 2016-2017 Bahar

Türk Halk Bilimi Araştırmaları

TDE4556 2016-2017 Bahar

Türk Halk Hikâyeleri Metin İncelemeleri

TDE3544 2016-2017 Bahar

Türk Halk Bilimi Araştırmaları

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE 6534 2016-2017 Bahar

Âşık Edebiyatı İncelemeleri

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4555 2016-2017 Güz

Türk Halk Edebiyatında Mizah

TDE1009 2016-2017 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE3537 2016-2017 Güz

Sözlü ve Yazılı Halk Edeb. Metin Karşılaştırmaları

TDE1009 2016-2017 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE4555 2016-2017 Güz

Türk Halk Edebiyatında Mizah

TDE3537 2016-2017 Güz

Sözlü ve Yazılı Halk Edeb. Metin Karşılaştırmaları

TDE 5549 2016-2017 Güz

Geleneksel Seyirlik Oyunlar

TDE 5555 2016-2017 Güz

Mitolojik Metinler ve Anlatılar

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4546 2015-2016 Bahar

Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE1010 2015-2016 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE 5542 2015-2016 Bahar

Tekke Edb. Şiir Geleneği

TDE 5540 2015-2016 Bahar

Halk Bilimi Kuramları

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4546 2015-2016 Bahar

Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi

TDE1010 2015-2016 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5556 2015-2016 Güz

Türk Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4555 2015-2016 Güz

Türk Halk Edebiyatında Mizah

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE3537 2015-2016 Güz

Sözlü ve Yazılı Halk Edeb. Metin Karşılaştırmaları

TDE4555 2015-2016 Güz

Türk Halk Edebiyatında Mizah

TDE3537 2015-2016 Güz

Sözlü ve Yazılı Halk Edeb. Metin Karşılaştırmaları

TDE1009 2015-2016 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE1009 2015-2016 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE1010 2014-2015 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4546 2014-2015 Bahar

Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi

TDE3542 2014-2015 Bahar

Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu

TDE1010 2014-2015 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE 6544 2014-2015 Bahar

Anonim Edebiyat Araştırmaları

TDE4546 2014-2015 Bahar

Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi

TDE 5540 2014-2015 Bahar

Halk Bilimi Kuramları

TDE 5556 2014-2015 Bahar

Türk Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri

TDE3542 2014-2015 Bahar

Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu