Personel

Öğretim Görevlisi Ali Geçer
Öğretim Görevlisi
Ali Geçer
@ E-posta
agecer@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4942

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kadro Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Hoşgörür.,T., Geçer.,A., 2012. Gifted students’ views about teachers’ desired characteristics. Educational Process: International Journal

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Geçer.,A., Altınkurt.,Y., 2015. Doğal Tutarlılık Yaklaşımı (Coherentism) ve Eğitim Yönetimi. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi

Verdiği Dersler

YDB1811 2019-2020 Güz

İngilizce I

YDB2811 2019-2020 Güz

İngilizce III

YDB2812 2019-2020 Güz

İngilizce IV

YDB1812 2019-2020 Bahar

İngilizce II

YDB2812 2019-2020 Bahar

İngilizce IV

YDB1811 2018-2019 Güz

İngilizce I

YDB2811 2018-2019 Güz

İngilizce III

YDB2812 2018-2019 Güz

İngilizce IV

YDB1812 2018-2019 Bahar

İngilizce II

YDB2812 2018-2019 Bahar

İngilizce IV