Personel

Öğr.Gör.Dr. Ahmet Salih İkiz
Öğr.Gör.Dr.
Ahmet Salih İkiz
@ E-posta
ahmet@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1444

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Siyasi Tarih Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-4)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) İkiz Ahmet Salih, 2019. Changing Trends in Outward Foreign Direct Investment of Turkish Companies. Advances in Economics and Business
2-) İkiz Ahmet Salih, 2019. Green Book and Islamic Socialism. Eurasian Journal of Social Sciences

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) İkiz Ahmet Salih, 1994. Futures Contracts. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) İkiz Ahmet Salih, 2019. Tek Kuşak Tek Yol Projesi ve Türkiye’ye Olası Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) İkiz Ahmet Salih, 2019. The Nexus for Education on Economic Growth: The Case of Turkey. İşletme Araştırmaları Dergisi

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: İKİZ AHMET SALİH. 2018. The Political Economy of Muslim Countries/The Global Political Economy of Islam. Yayın Evi: Cambridge Scholars Publishing Editör Adı: Ünal Eriş Özgür, İkiz Ahmet Salih

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: İKİZ AHMET SALİH. 2019. Türk Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Tarihi Arka Plan ve Küresel Sistemde Yerimiz/. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: Ahmet Salih İkiz

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: İKİZ AHMET SALİH. 2018. Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar/Gecekondulaşmadan Plazalara İstanbul Sosyo-Kültürel Dönüşümün Mübeccel Kıray’xxın Tampon Mekanizması ile Açıklanması. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: Bakır Kanlı İmam

(D-8)Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Economic Dynamics of Global Energy Geopolitics.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. The Political Economy of Muslim Countries.

Verdiği Dersler

SİBUL1003 2019-2020 Güz

Diplomasi Tarihi

SİBUL3510 2019-2020 Bahar

Araştırma Yöntemleri

SİBUL4518 2019-2020 Bahar

Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi

SİBUL1003 2018-2019 Güz

Diplomasi Tarihi

SİBUL2005 2018-2019 Güz

Dış Politika Analizleri

SİBUL3510 2018-2019 Bahar

Araştırma Yöntemleri

SİBUL4518 2018-2019 Bahar

Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi