Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Demir
Doktor Öğretim Üyesi
Ahmet Demir
@ E-posta
ahmetdemir@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Acil Tıp Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Acar Ethem, Alataş Ömer Doğan, Demir Ahmet, Kırlı Ulviye, Kılınç Cem Yalın, Kırlı İsmail, Beydilli Halil, Yıldırım Birdal, 2016. Are Heimlich maneuver videos on YouTube accurate and reliable?. Signa Vitae - A Journal In Intensive Care And Emergency Medicine
2-) Acar Ethem, Demir Ahmet, Alataş Ömer Doğan, Beydilli Halil, Yıldırım Birdal, Kırlı Ulviye, Hazer Rosberg Derya Burcu, Kılınç Rabia Mihriban, Karagöz Ülkü, Derin Serhan, 2016. Evaluation of Hematological Markers in Minor Head Trauma in the Emergency Room. European Journal of Trauma and Emergency Surgery
3-) Tulgar Serkan, Köse Halil Cihan, Demir Piroğlu Işılay, Karakılıç Muhammed Evvah, Ateş Nagihan, Demir Ahmet, 2016. Comparison of Effects of Separate and Combined Sugammadex and Lipid Emulsion Administration on Hemodynamic Parameters and Survival in a Rat Model of Verapamil Toxicity. Medical Science Monitor
4-) Demir Piroğlu Işılay, Tulgar Serkan, Piroğlu Mustafa Devrim, Thomas Davıd Terrence, Karakılıç Muhammed Evvah, Gergerli Ruken, Ateş Nagihan Gözde, Demir Ahmet, 2016. Do Early Procalcitonine Levels Aid In Predicting Mortality In Burn Patients?. International Journal of Clinical and Experimental Medicine
5-) Acar Ethem, Beydilli Halil, Karagöz Ülkü, Yıldırım Birdal, Kırlı İsmail, Kılınç Rabia Mihriban, Kırlı Ulviye, Yılmaz Mustafa, Demir Ahmet, Alataş Ömer Doğan, 2015. Neutrophil-Lymphocyte Ratıo Can Dıstınguısh Mıgraıne Patıents From Other Patıents Wıth Nonspecıfıc Headache In The Emergency Department. Acta Medica Mediterranea

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ünaldı Mehmet, Ay Didem, Ata Pelin, Düzkel Tuçe, Demir Ahmet, Işık Soner, İnceantın Onur, Eryiğit Hatice, 2017. Suicidal attempt in a geriatric patient. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
2-) Ünaldı Mehmet, Doğan İsmet, Ay Didem, Demir Ahmet, Işık Soner, Öztürk Salih, İnceantın Onur, Eryiğit Hatice, 2017. . An important risk for stroke: Left ventricular thrombus. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
3-) Ünaldı Mehmet, Küsken Özlem, Düzkel Tuçe, Ay Didem, Işık Soner, Demir Ahmet, Açıksarı Kurtuluş, 2017. Case of methyl alcohol intoxication. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
4-) Ünaldı Mehmet, Işık Soner, Ay Didem, Demir Ahmet, Özaydın Vehbi, Açıksarı Kurtuluş, İnceantın Onur, Eryiğit Hatice, 2017. A case of inflammatory cardiomyopathy. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
5-) Ünaldı Mehmet, Işık Soner, Ay Didem, Gündüz Ersen, Demir Ahmet, İnceantın Onur, Özaydın Vehbi, Eryiğit Hatice, 2017. From first diagnosis to Intensive Care Unit.. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
6-) Ünaldı Mehmet, Işık Soner, Ay Didem, Gündüz Ersen, Demir Ahmet, Özaydın Vehbi, İnceantın Onur, Eryiğit Hatice, 2017. Simple but important. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
7-) Ünaldı Mehmet, Işık Soner, Ay Didem, Gündüz Ersen, Demir Ahmet, Özaydın Vehbi, İnceantın Onur, Eryiğit Hatice, 2017. Hypokalemia: Is cause of cardiac arrest?. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
8-) Ünaldı Mehmet, Işık Soner, Ay Didem, Demir Ahmet, Özaydın Vehbi, İnceantın Onur, Gündüz Ersen, Eryiğit Hatice, 2017. Pancreatitis may be caused without cholecystitis. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
9-) Ünaldı Mehmet, Kala Ferdi, Düzkel Tuçe, Ata Pelin, Işık Soner, Ay Didem, İncealtın Onur, Eryiğit Hatice, Demir Ahmet, 2017. Non-isolated subarachnoid hemorrhage.. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
10-) Demir Ahmet, İnceantın Onur, Ünaldı Mehmet, Çöllü Meltem, Doğan İsmet, Büyüksütcü Cihan, 2017. Kounis Syndrome. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
11-) Demir Ahmet, 2017. Single dose tetracycline-induced esophagitis. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
12-) Demir Ahmet, 2017. Hyperdens MCA Sign.. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
13-) Demir Ahmet, 2017. Renal Infarction. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi