Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Demir
Doktor Öğretim Üyesi
Ahmet Demir
@ E-posta
ahmetdemir@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Acil Tıp Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Acar Ethem, Alataş Ömer Doğan, Demir Ahmet, Kırlı Ulviye, Kılınç Cem Yalın, Kırlı İsmail, Beydilli Halil, Yıldırım Birdal, 2016. Are Heimlich maneuver videos on YouTube accurate and reliable?. Signa Vitae - A Journal In Intensive Care And Emergency Medicine
2-) Acar Ethem, Demir Ahmet, Alataş Ömer Doğan, Beydilli Halil, Yıldırım Birdal, Kırlı Ulviye, Hazer Rosberg Derya Burcu, Kılınç Rabia Mihriban, Karagöz Ülkü, Derin Serhan, 2016. Evaluation of Hematological Markers in Minor Head Trauma in the Emergency Room. European Journal of Trauma and Emergency Surgery
3-) Tulgar Serkan, Köse Halil Cihan, Demir Piroğlu Işılay, Karakılıç Muhammed Evvah, Ateş Nagihan, Demir Ahmet, 2016. Comparison of Effects of Separate and Combined Sugammadex and Lipid Emulsion Administration on Hemodynamic Parameters and Survival in a Rat Model of Verapamil Toxicity. Medical Science Monitor
4-) Demir Piroğlu Işılay, Tulgar Serkan, Piroğlu Mustafa Devrim, Thomas Davıd Terrence, Karakılıç Muhammed Evvah, Gergerli Ruken, Ateş Nagihan Gözde, Demir Ahmet, 2016. Do Early Procalcitonine Levels Aid In Predicting Mortality In Burn Patients?. International Journal of Clinical and Experimental Medicine
5-) Acar Ethem, Beydilli Halil, Karagöz Ülkü, Yıldırım Birdal, Kırlı İsmail, Kılınç Rabia Mihriban, Kırlı Ulviye, Yılmaz Mustafa, Demir Ahmet, Alataş Ömer Doğan, 2015. Neutrophil-Lymphocyte Ratıo Can Dıstınguısh Mıgraıne Patıents From Other Patıents Wıth Nonspecıfıc Headache In The Emergency Department. Acta Medica Mediterranea

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir Ahmet, 2019. 2018 ECS SENKOP KLAVUZLARI. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
2-) Çetinkaya Erol, Ertürk Nazile, Demir Ahmet, 2019. EPIDURAL AIR WITH SPONTANEOUS PNEUMOMEDIASTINUM IN ASTHMATIC CHILD. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
3-) Ergözen Serkan, Demir Ahmet, Acar Ethem, 2019. A CARBON MONOXİDE POİSONİNG CASE DUE TO LUNG DİFFUSİON TEST. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Acar Ethem, Demir Ahmet, Yıldırım Birdal, Alataş Ömer Doğan, 2019. ACIL SERVISIMIZDE KÜNT TORAKS TRAVMALI HASTALAR IÇIN GÖRÜNTÜLEME ENDIKASYONLARIMIZ. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
2-) Acar Ethem, Demir Ahmet, Yıldırım Birdal, Aksakal Ahmet, 2019. SPLEEN INFARCTION: A CASE REPORT. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
3-) Acar Ethem, Demir Ahmet, Yıldırım Birdal, Aksakal Ahmet, Ceyhan Çilem, 2019. HYPOTHERMIA IN MUGLA, AS WELL AS AT HOME.. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
4-) Acar Ethem, Demir Ahmet, Yıldırım Birdal, Ceylan Çilem, 2019. WEAKNESS IN FİNGER! IS THİS A STROKE?. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
5-) Acar Ethem, Yıldırım Birdal, Demir Ahmet, Başer Halil Barış, Aksakal Ahmet, 2018. METIL ALKOL İNTOKSIKASYONU: BIR OLGU SUNUMU. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
6-) Acar Ethem, Yıldırım Birdal, Demir Ahmet, Başer Halil Barış, Aksakal Ahmet, 2018. STROKU TAKLIT EDEN BIR KLINIK: BILATERAL OMUZ ÇIKIĞI. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
7-) Acar Ethem, Yıldırım Birdal, Demir Ahmet, Başer Halil Barış, Aksakal Ahmet, 2018. BUGÜN KAÇINCI YUTMA GÜÇLÜĞÜ, SES KISIKLILIĞI?. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
8-) Acar Ethem, Yıldırım Birdal, Demir Ahmet, Başer Halil Barış, Aksakal Ahmet, Çetin Ahmet Ozan, 2018. AKUT BÖBREK YETMEZLIĞININ NADIR BIR NEDENI: RETROPERITONEAL FIBROZIS. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
9-) Acar Ethem, Yıldırım Birdal, Demir Ahmet, Başer Halil Barış, Aksakal Ahmet, 2018. MIYALJI MI? AORT DISEKSIYONU MU?. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
10-) Ünaldı Mehmet, Ay Didem, Ata Pelin, Düzkel Tuçe, Demir Ahmet, Işık Soner, İnceantın Onur, Eryiğit Hatice, 2017. Suicidal attempt in a geriatric patient. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
11-) Ünaldı Mehmet, Doğan İsmet, Ay Didem, Demir Ahmet, Işık Soner, Öztürk Salih, İnceantın Onur, Eryiğit Hatice, 2017. . An important risk for stroke: Left ventricular thrombus. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
12-) Ünaldı Mehmet, Küsken Özlem, Düzkel Tuçe, Ay Didem, Işık Soner, Demir Ahmet, Açıksarı Kurtuluş, 2017. Case of methyl alcohol intoxication. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
13-) Ünaldı Mehmet, Işık Soner, Ay Didem, Demir Ahmet, Özaydın Vehbi, Açıksarı Kurtuluş, İnceantın Onur, Eryiğit Hatice, 2017. A case of inflammatory cardiomyopathy. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
14-) Ünaldı Mehmet, Işık Soner, Ay Didem, Gündüz Ersen, Demir Ahmet, İnceantın Onur, Özaydın Vehbi, Eryiğit Hatice, 2017. From first diagnosis to Intensive Care Unit.. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
15-) Ünaldı Mehmet, Işık Soner, Ay Didem, Gündüz Ersen, Demir Ahmet, Özaydın Vehbi, İnceantın Onur, Eryiğit Hatice, 2017. Simple but important. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
16-) Ünaldı Mehmet, Işık Soner, Ay Didem, Gündüz Ersen, Demir Ahmet, Özaydın Vehbi, İnceantın Onur, Eryiğit Hatice, 2017. Hypokalemia: Is cause of cardiac arrest?. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
17-) Ünaldı Mehmet, Işık Soner, Ay Didem, Demir Ahmet, Özaydın Vehbi, İnceantın Onur, Gündüz Ersen, Eryiğit Hatice, 2017. Pancreatitis may be caused without cholecystitis. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
18-) Ünaldı Mehmet, Kala Ferdi, Düzkel Tuçe, Ata Pelin, Işık Soner, Ay Didem, İncealtın Onur, Eryiğit Hatice, Demir Ahmet, 2017. Non-isolated subarachnoid hemorrhage.. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
19-) Demir Ahmet, İnceantın Onur, Ünaldı Mehmet, Çöllü Meltem, Doğan İsmet, Büyüksütcü Cihan, 2017. Kounis Syndrome. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
20-) Demir Ahmet, 2017. Single dose tetracycline-induced esophagitis. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
21-) Demir Ahmet, 2017. Hyperdens MCA Sign.. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi
22-) Demir Ahmet, 2017. Renal Infarction. 4th intelcontinental emergency medicine congress 4th international critical care and emergency medicine congress 13 ulusal acil tıp kongresi

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: ACAR ETHEM,DEMİR AHMET. 2019. Cander Hastane Öncesi Acil tıp ve Paramedik/Akut solunum sıkıntılı hastaya yaklaşım. Yayın Evi: istanbul tıp kitapevi Editör Adı: Başar Cander
2-) Yazar Adı: DEMİR AHMET,ACAR ETHEM. 2019. Cander Hastane Öncesi Acil Tıp ve Paramedik/Gebe Hastalarda Hastane Öncesi Değerlendirme ve Uygulamalar. Yayın Evi: istanbul Tıp Kitapevi Editör Adı: Başer Cander
3-) Yazar Adı: DEMİR AHMET. 2018. Acil Yardım Ve Kurtarma Çalışması/Beyin Ve Omurilik Yaralanmalarında Acil ve İlkyardım. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Editör Adı: Zeynep Gökcan Çakır