Personel

Araştırma Görevlisi Ahmet Duran Arslan
Araştırma Görevlisi
Ahmet Duran Arslan
@ E-posta
ahmetduranarslan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2014

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı 2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aslan Karakul Songül, Arslan Ahmet Duran, 2018. Köyden İndim Şehire Filmindeki Köylü-Şehirli İzleğininGöstergebilimsel Açıdan İncelenmesi. Asos Journal: The Journal of Academic Social Science
2-) Arslan Ahmet Duran, 2018. Murathan Mungan’ın Öykülerinde Hegemonik Erkekliğin Tezahür Alanı Olarak Beden: “Ökkeş ile Cengâver” ve “Ensar ile Civan” Örnekleri. Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi
3-) Arslan Ahmet Duran, 2018. The Identity Construction of Selma Ekrem and Her Approach to ”the Other” in Unveiled. The Journal of International Social Research
4-) Arslan Ahmet Duran, 2018. Kitaplara Adanmış Bir Ömrün İzinde: İbnülemin Mahmud Kemal İnal -Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi-. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
5-) Arslan Ahmet Duran, 2018. The Identity Construction of Selma Ekrem and Her Approach to ”the Other” in Unveiled. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Arslan Ahmet Duran, 2017. Bir Anlatıbilimsel Çözümleme Örneği Olarak Sürgün Romanı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
7-) Arslan Ahmet Duran, 2017. Haldun Taner’in ‘Karşılıklı’ Adlı Öyküsünün Seymour Chatman’ın Anlatı Diyagramı Bağlamında Analizi. Türük -Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
8-) Arslan Ahmet Duran, 2017. Merkezî Figürün ‘Melez Dil’ ile Sunumu: Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekân. Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Arslan Ahmet Duran, 2018. Felsefî Gök Kubbemiz. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Arslan Ahmet Duran, 2018. Ahmet Mithat’ın Kurmaca Yazarlığı Üzerine Muhtelif Notlar: Karnaval Romanı Örneği. Yeni Türk Edebiyatı
2-) Arslan Ahmet Duran, 2018. Bir Gösteriş Toplumu Eleştirisi: Vitrinde Yaşamak -1980’lerin Kültürel İklimi-. Söylem Filoloji Dergisi
3-) Arslan Ahmet Duran, 2018. Fatma Aliye ve Udî Romanına Dair. Muhayyel
4-) Arslan Ahmet Duran, 2016. Ters Akıntının Açtığı Oyuk: Sevim Burak’ın “Büyük Kuş” Adlı Öyküsünü Feminist Eleştiri ve Minör Edebiyatın Potansiyel Paslaşmaları Üzerinden Okumak. Söylem Filoloji Dergisi
5-) Arslan.,D., 2016. Ters Akıntının Açtığı Oyuk: Sevim Burak'ın "Büyük Kuş" Adlı Öyküsünü Feminist Eleştiri ve Minör Edebiyatın Potansiyel Paslaşmaları Üzerinden Okumak. Söylem Filoloji Dergisi.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan.,D., 2016. Self-representation of Selma Ekrem and Her Gaze Towards Non-Western, 'Otherized' People in "Unveiled" - Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland. OLLO 2016-Orient in Literature-Literature of the Orient / Sources & Inspirations.
2-) Arslan.,D., 2016. Ters Akıntının Açtığı Oyuk: Sevim Burak'ın "Büyük Kuş" Adlı Öyküsünü Feminist Eleştiri ve Minör Edebiyatın Potansiyel Paslaşmaları Üzerinden Okumak - Hamburg University, Almanya. Turkologentag 2016 - Second European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Ahmet Duran, 2018. Oryantalizm-Oksidentalizm Bağlamında Lady Mary Montagu ve Zeynep Hanım’ın Mektupları. UBAK 2018 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
2-) Ahmet Duran Arslan, 2017. Yitik Bellekler İstasyonu: “Demiryolu Hikâyecileri-Bir Rüya”. Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Söylem Filoloji Dergisi.

Alanındaki diğer sanatsal yada mesleki ulusal dergilerde yayım kurulu üyeliği, editörlük yapmak veya tam metin makalesi yayımlanmış olmak

1-) Kitap İnceleme Yazısı. 2017. Tanpınar: Trajik Bir Şair ve Şiiri Kitabı Üzerine
2-) Kitap İnceleme Yazısı. 2017. Ev ile Yazı Arasında Mekik Dokuyan Denemeler: Nurdan Gürbilek’ten Ev Ödevi
3-) Kitap İnceleme Yazısı. 2016. Mesafesiz Dilin Olanakları: Hikâye Anlatan Adam Ahmet Mithat
4-) Çeviri. 2015. "An Interview with Isaac Asimov" Interviewed by Phil Konstantin ("Isaac Asimov ile Söyleşi")
5-) Çeviri. 2015. "Art of Fiction No. 17" Interviewed by Pati Hill ("Kurmaca Sanatı No. 17")
6-) Çeviri. 2015. "Wanting to Die" ("Ölmeyi Arzulamak")
7-) Çeviri. 2015. "On Chekhov" ("Çehov Üzerine")

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) Konferans. 2018. Kitap Saati: Hikâye Anlatan Adam -Ahmet Mithat- (Nüket Esen)
2-) Konferans. 2017. Kitap Saati: Cenk Hikâyeleri (Murathan Mungan)
3-) Bilimsel Yaz Okulu. 2017. Tübitak -Bideb- 2229 Türk Çocuk Yazını Yaz Okulu, 112K479 nolu "Bir Özel Alan Derlemi olarak Türk Çocuk Yazını Derlemi ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar"

Yarışma seçici kurullarında (öğrenci yarışmaları hariç) görev yapmak.

1-) Jüri Üyesi. 2018. ”Şairin Hazinesi” Şiir Yarışması
2-) Jüri Üyesi. 2017. "Bir Şair Yarat" Yarışması