Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aydın Kırman
Doktor Öğretim Üyesi
Aydın Kırman
@ E-posta
akirman@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1563

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Temmuz 1988

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ekim 1996

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ocak 2005

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kırman Aydın, 2016. Gazelin Garip Olduğu Devirlerde Garibi Gazelden Okumak Necâtî’nin ‘Garîb’ Redifli İlk Gazeli. Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi
2-) KIRMAN.,A., 2007. “Dehhânî’nin ‘Olur’ ve ‘Eyledi’ Redifli Gazelleri”. Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları
3-) Kırman Aydın, 2007. İki Gazellik Bir Hikâyeyi Duygu Unsurları Bakımından Okumak Dehhânî’xxnin Olur ve Eyledi Redifli Gazelleri. Turkish Studies

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kırman Aydın, 2016. Popüler Sufiyane Mevizeciliğin Sembolik Söylemi Fazîlet-nâme Örneği. Söylem Filoloji Dergisi
2-) KIRMAN.,A., 2006. "İki Şiirin Evreninde Hayal Edebileceğince Gitmek... Nereye, Nasıl?". Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi)
3-) Kırman Aydın, 2005. Türk Halk ve Klasik Şiir Belagatinde Müşterek Hünerlerden ”Lebdeğmez” veya ”Dudakdeğmez” ve Râcî’nin Lebdeğmez Gazeli. Folklor / Edebiyat
4-) Kırman Aydın, 2005. Klasik Türk Nesrinde Ses ve Anlam İlişkileri Hakkında Bir Metin İncelemesi: Tazarrûnâme Örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Kırman Aydın, 1998. Necati Bey Divanı’nın İlk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Bakımından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) KIRMAN.,A., 1998. "Necati Bey Divanı’nın İlk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden İncelenmesi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) KIRMAN.,A., 2008. "Harnâme'yi Eski Türk Edebiyatı'ndan Okumak". Değirmen (Eğitim Düşünce Kültür ve Sanat Dergisi)

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kırman Aydın, 2007. Dehhânî’nin İki Gazelindeki Tek Hikâyeyi Duygu Unsurları Bakımından Okumak. I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına)
2-) Kırman Aydın, 2002. İsyancının Ahlâkında ”Şeytan’a Bel Bağlamak”. Zeybek Kültürü Sempozyumu

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2016. Nâbî’ye Armağan/Yemînî’nin Fazîletnâme’si ve Nâbî’nin Hayriyye’sindeki Tarihî Olumsuz Tipler: Sufi ve Kadı. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları
2-) . 2013. İslâm Ansiklopedisi/Yemînî. Yayın Evi: Türkiye Diyanet VakfıYayınları
3-) KIRMAN.,A., . 2007. Tunca Kortantamer İçin. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Yayınları
4-) . 2007. Tunca Kortantamer İçin/Muhibbî’nin Gül Redifli Gazellerinde Gül Tasavvuru. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 6

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Söylem Filoloji Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. IJLET.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Turkish Studies.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Turkish Studies.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Turkish Studies.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilim Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Turkish Studies.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. Turkish Studies.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. Turkish Studies.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. Turkish Studies.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2008. Turkish Studies.

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) “Dehhânî’nin ‘Olur’ ve ‘Eyledi’ Redifli Gazelleri” - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
2-) "Harnâme'yi Eski Türk Edebiyatı'ndan Okumak" - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
3-) "İki Şiirin Evreninde Hayal Edebileceğince Gitmek... Nereye, Nasıl?" - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) "Harnâme'yi Eski Türk Edebiyatı'ndan Okumak" - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
2-) Tunca Kortantamer İçin - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1

(E-5)Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) "İki Şiirin Evreninde Hayal Edebileceğince Gitmek... Nereye, Nasıl?" - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
2-) "Necati Bey Divanı’nın İlk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden İncelenmesi" - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Mevlid Geleneği Zemininde Diyarbakırlı Tayyar-zâde İbrahim Re'fet Mevlid'i ile Süleyman Çelebi Mevlid'inin Şekil ve Muhteva Mukayesesi. Konu: Mevlid geleneği,Klasik Türk Şiirinde Mevlid. Hacer-BOZYİĞİT. 2018
2-) Tez Adı: Fatih Sultan Mehmed'e Sunulan Kasideler. Konu: Fatih Sultan Mehmed'e Sunulan Kasidelerdeki Muhteva. Süreyya-YALÇIN. 2015

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) IV. ULUSLAR ARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 22-24 ARALIK, MUĞLA . Aralık. Türkiye. 2011

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Klasik Türk Edebiyatının Renkli Bir Şahsiyeti: Koca Ragıp Paşa ( 26.03.2015, 13.30 FEF AMFİ Panelde Konuşmacı). Türkiye. . 2015
2-) "Evliya Çelebi'nin Biyografisi", Doğumunun 400.Yılında Evliya Çelebi Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 18.05. 2011 (Konuşmacı). . Mayıs. Türkiye. 2011
3-) Panel Yöneticisi: "Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bir Ekol: Ali Nihat TARLAN", 27.10.2011, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ömer Köse Konferans Salonu. . Ekim. Türkiye. 2011
4-) "Bazı Olumsuz Tipler Üzerinden Nâbî'nin Dönemini Tenkidi", Ölümünün 300. Yılında Nâbî, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 12.04.2012, (Konuşmacı). . Nisan. Türkiye. 2011

Verdiği Dersler

TDE 5535 2019-2020 Güz

Eski Türk Edebiyatında Geleneksel Metin Çözümlemeleri

TDE2005 2019-2020 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE 5528 2019-2020 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Metin İncelemeleri

TDE1004 2019-2020 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE2006 2019-2020 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV

TDE4501 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4534 2019-2020 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Nazire

TDE 5535 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatında Geleneksel Metin Çözümlemeleri

TDE1003 2018-2019 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE2005 2018-2019 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5528 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Metin İncelemeleri

TDE1004 2018-2019 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE2006 2018-2019 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV