Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aydın Kırman
Doktor Öğretim Üyesi
Aydın Kırman
@ E-posta
akirman@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1563

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Temmuz 1988

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ekim 1996

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ocak 2005

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kırman Aydın, 2016. Gazelin Garip Olduğu Devirlerde Garibi Gazelden Okumak Necâtî’nin ‘Garîb’ Redifli İlk Gazeli. Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi
2-) KIRMAN.,A., 2007. “Dehhânî’nin ‘Olur’ ve ‘Eyledi’ Redifli Gazelleri”. Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları
3-) Kırman Aydın, 2007. İki Gazellik Bir Hikâyeyi Duygu Unsurları Bakımından Okumak Dehhânî’xxnin Olur ve Eyledi Redifli Gazelleri. Turkish Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kırman Aydın, 2016. Popüler Sufiyane Mevizeciliğin Sembolik Söylemi Fazîlet-nâme Örneği. Söylem Filoloji Dergisi
2-) KIRMAN.,A., 2006. "İki Şiirin Evreninde Hayal Edebileceğince Gitmek... Nereye, Nasıl?". Dergâh (Edebiyat Sanat Kültür Dergisi)
3-) Kırman Aydın, 2005. Türk Halk ve Klasik Şiir Belagatinde Müşterek Hünerlerden ”Lebdeğmez” veya ”Dudakdeğmez” ve Râcî’nin Lebdeğmez Gazeli. Folklor / Edebiyat
4-) Kırman Aydın, 2005. Klasik Türk Nesrinde Ses ve Anlam İlişkileri Hakkında Bir Metin İncelemesi: Tazarrûnâme Örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Kırman Aydın, 1998. Necati Bey Divanı’nın İlk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Bakımından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) KIRMAN.,A., 1998. "Necati Bey Divanı’nın İlk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden İncelenmesi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) KIRMAN.,A., 2008. "Harnâme'yi Eski Türk Edebiyatı'ndan Okumak". Değirmen (Eğitim Düşünce Kültür ve Sanat Dergisi)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kırman Aydın, 2007. Dehhânî’nin İki Gazelindeki Tek Hikâyeyi Duygu Unsurları Bakımından Okumak. I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına)
2-) Kırman Aydın, 2002. İsyancının Ahlâkında ”Şeytan’a Bel Bağlamak”. Zeybek Kültürü Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2016. Nâbî’ye Armağan/Yemînî’nin Fazîletnâme’si ve Nâbî’nin Hayriyye’sindeki Tarihî Olumsuz Tipler: Sufi ve Kadı. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları
2-) . 2013. İslâm Ansiklopedisi/Yemînî. Yayın Evi: Türkiye Diyanet VakfıYayınları
3-) KIRMAN.,A., . 2007. Tunca Kortantamer İçin. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Yayınları
4-) . 2007. Tunca Kortantamer İçin/Muhibbî’nin Gül Redifli Gazellerinde Gül Tasavvuru. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 6

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Söylem Filoloji Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. IJLET.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Turkish Studies.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Turkish Studies.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Turkish Studies.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilim Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Turkish Studies.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. Turkish Studies.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. Turkish Studies.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. Turkish Studies.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2008. Turkish Studies.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Dehhânî’nin ‘Olur’ ve ‘Eyledi’ Redifli Gazelleri” - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
2-) "Harnâme'yi Eski Türk Edebiyatı'ndan Okumak" - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
3-) "İki Şiirin Evreninde Hayal Edebileceğince Gitmek... Nereye, Nasıl?" - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) "Harnâme'yi Eski Türk Edebiyatı'ndan Okumak" - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
2-) Tunca Kortantamer İçin - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) "İki Şiirin Evreninde Hayal Edebileceğince Gitmek... Nereye, Nasıl?" - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
2-) "Necati Bey Divanı’nın İlk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden İncelenmesi" - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Mevlid Geleneği Zemininde Diyarbakırlı Tayyar-zâde İbrahim Re'fet Mevlid'i ile Süleyman Çelebi Mevlid'inin Şekil ve Muhteva Mukayesesi. Konu: Mevlid geleneği,Klasik Türk Şiirinde Mevlid. Hacer-BOZYİĞİT. 2018
2-) Tez Adı: Fatih Sultan Mehmed'e Sunulan Kasideler. Konu: Fatih Sultan Mehmed'e Sunulan Kasidelerdeki Muhteva. Süreyya-YALÇIN. 2015

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) IV. ULUSLAR ARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 22-24 ARALIK, MUĞLA . Aralık. Türkiye. 2011

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Klasik Türk Edebiyatının Renkli Bir Şahsiyeti: Koca Ragıp Paşa ( 26.03.2015, 13.30 FEF AMFİ Panelde Konuşmacı). Türkiye. . 2015
2-) "Evliya Çelebi'nin Biyografisi", Doğumunun 400.Yılında Evliya Çelebi Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 18.05. 2011 (Konuşmacı). . Mayıs. Türkiye. 2011
3-) Panel Yöneticisi: "Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bir Ekol: Ali Nihat TARLAN", 27.10.2011, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ömer Köse Konferans Salonu. . Ekim. Türkiye. 2011
4-) "Bazı Olumsuz Tipler Üzerinden Nâbî'nin Dönemini Tenkidi", Ölümünün 300. Yılında Nâbî, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 12.04.2012, (Konuşmacı). . Nisan. Türkiye. 2011

Verdiği Dersler

TDE1003 2014-2015 Yaz

Osmanlı Türkçesi I

TDE2005 2014-2015 Yaz

Osmanlı Türkçesi III

TDE2006 2018-2019 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV

TDE 5528 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Metin İncelemeleri

TDE1004 2018-2019 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE2006 2018-2019 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV

TDE1004 2018-2019 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE2005 2018-2019 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE1003 2018-2019 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE1003 2018-2019 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE2005 2018-2019 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5535 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatında Geleneksel Metin Çözümlemeleri

TDE1003 2018-2019 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5099 2017-2018 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TDE 5528 2017-2018 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Metin İncelemeleri

TDE 6099 2017-2018 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TEB1010 2017-2018 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TEB1010 2017-2018 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TEB2006 2017-2018 Bahar

Eski Türk Edebiyatı II

TEB2006 2017-2018 Bahar

Eski Türk Edebiyatı II

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE2006 2017-2018 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE1004 2017-2018 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE2006 2017-2018 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE1004 2017-2018 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE 5535 2017-2018 Güz

Eski Türk Edebiyatında Geleneksel Metin Çözümlemeleri

TDE4547 2017-2018 Güz

Eski Türk Edebiyatında Mesnevi İncelemeleri

TDE1003 2017-2018 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE2005 2017-2018 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE4547 2017-2018 Güz

Eski Türk Edebiyatında Mesnevi İncelemeleri

TDE2005 2017-2018 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE1003 2017-2018 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE2006 2016-2017 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV

TDE4534 2016-2017 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Nazire

TDE1004 2016-2017 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE2006 2016-2017 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE 5528 2016-2017 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Metin İncelemeleri

TDE1004 2016-2017 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE4534 2016-2017 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Nazire

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4547 2016-2017 Güz

Eski Türk Edebiyatında Mesnevi İncelemeleri

TDE1003 2016-2017 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE1003 2016-2017 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE2005 2016-2017 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE2005 2016-2017 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5535 2016-2017 Güz

Eski Türk Edebiyatında Geleneksel Metin Çözümlemeleri

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4547 2016-2017 Güz

Eski Türk Edebiyatında Mesnevi İncelemeleri

TDE2006 2015-2016 Yaz

Osmanlı Türkçesi IV

TDE3008 2015-2016 Bahar

Eski Türk Ed. Manz. M. İnc.

TDE2006 2015-2016 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV

TDE3008 2015-2016 Bahar

Eski Türk Ed. Manz. M. İnc.

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE2006 2015-2016 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV

TDE1004 2015-2016 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE1004 2015-2016 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE 5528 2015-2016 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Metin İncelemeleri

TDE3007 2015-2016 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV

TDE1003 2015-2016 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE3007 2015-2016 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV

TDE1003 2015-2016 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE2005 2015-2016 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5535 2015-2016 Güz

Eski Türk Edebiyatında Geleneksel Metin Çözümlemeleri

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE2005 2015-2016 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TDE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE1004 2014-2015 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE4534 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Nazire

TDE 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE1004 2014-2015 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE2010 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi III

TDE2006 2014-2015 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV

TDE2010 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi III

TDE 5528 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Metin İncelemeleri

TDE4534 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Nazire

TDE2006 2014-2015 Bahar

Osmanlı Türkçesi IV

TDE1003 2014-2015 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4547 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatında Mesnevi İncelemeleri

TDE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TDE2005 2014-2015 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE2009 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi II

TDE4547 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatında Mesnevi İncelemeleri

TDE2005 2014-2015 Güz

Osmanlı Türkçesi III

TDE2009 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi II

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5535 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatında Geleneksel Metin Çözümlemeleri

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6519 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatında Anlatma Esasına Dayalı Metinler

TDE1003 2014-2015 Güz

Osmanlı Türkçesi I