Personel

Yrd.Doç.Dr. Ali İmran Vaizoğullar
Yrd.Doç.Dr.
Ali İmran Vaizoğullar
@ E-posta
aliimran@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 19/06/2000

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 21/10/2000

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 26/09/2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altundağ Hüseyin, Küpeli Tülay, Altıntığ Esra, Vaizoğullar Ali İmran, Kula İbrahim, Tüzen Mustafa, İmamoğlu Mustafa, 2017. Mercury Determination in Muscle Tissue of Fish SamplesUsing Microwave Digestion and CVAAS Analysis. Atomic Spectroscopy
2-) VAİZOĞULLAR.,İ., BALCI.,A., KULA.,İ., UĞURLU.,M., 2016. Preparation, characterization and adsorption studies of core@shell SiO2@CeO2 nanoparticles: new candidate to remove Hg(II) from the aqueous solutions . Tukish Journal of Chemistry
3-) DİNÇER.,F., KARAOĞLU.,H., UĞURLU.,M., VAİZOĞULLAR.,İ., 2016. Ozonation of Reactive Orange 122 using La3+-doped WO3/TiO2/sep photocatalyst . Ozone: Science & Engineering
4-) VAİZOĞULLAR.,İ., KULA.,İ., UĞURLU.,M., 2016. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TiO2 AND TiO2/CeO2 MICRO-SPONGE HETERO STRUCTURE: PHOTOCATALYTIC APPLICATIONS UNDER UV LIGHT . Fresenius Environmental Bulletin
5-) UĞURLU.,M., AVUNDUK.,S., CHAUDRY.,A., VAİZOĞULLAR.,İ., KARAOĞLU.,H., BAŞTAN.,S., 2015. Decolourization and Removal of Phenol Compounds from Olive Mill Wastewater by O3/UV/NaBO3 and Pre-treatment. . Fresenius Environmental Bulletin,
6-) VAİZOĞULLAR.,İ., BALCI.,A., UĞURLU.,M., 2015. Synthesis of ZrO2 and ZrO2/SiO2 particles and photocatalytic degradation of methylene blue. INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
7-) UĞURLU.,M., KARAOĞLU.,H., VAİZOĞULLAR.,İ., 2013. Decolourızatıon and Removal Of Phenol Compounds From Olive Mill Wastewater By O2/UV/NABO2H2O2.3H2O“ . Fresenius Environmental Bulletin
8-) abalı.,Y., BAYCA.,S., ARISOY.,K., VAİZOĞULLAR.,İ., 2011. Optımızatıon Of Dolomıte Ore Leachıng In Hydrochlorıc Acıd Solutıons. . Physicochem. Probl. Miner. Process

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) VAİZOĞULLAR.,İ., KULA.,İ., UĞURLU.,M., 2015. COMPARING ADSORPTION ACTIVITY OF RAW SEPIOLITE AND CTAB MODIFIED SEPIOLITE: KINETIC AND ADSORPTION STUDY FOR REMOVAL of Hg+2 .. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
2-) VAİZOĞULLAR.,İ., BALCI.,A., 2014. Synthesis And Characterization Of ZnO/SiO2 Core-Shell Microparticles And Photolytic Studies İn Methylene Blue. . INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CHEMISTRY ENVIRONMENT

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) VAİZOĞULLAR.,İ., BALCI.,A., UĞURLU.,M., KARAOĞLU.,H., 2016. Synthesis of TiO2 and ZrO2/TiO2 Composite Microspheres and Their Photo-Catalytic Degradation of Methylene Blue. Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering
2-) UĞURLU.,M., KARAOĞLU.,H., DURU.,E., TEL.,G., VAİZOĞULLAR.,İ., BAŞTAN.,S., 2012. O3/UV/NaBO3 İle Fotolitik Olarak Arıtılan Zeytin Karasuyundaki Organik Bileşiklerin Spektroskobik Analizleri. . BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
3-) UĞURLU.,M., KULA.,İ., VAİZOĞULLAR.,İ., 2003. Elektrokimyasal Ön Arıtıma Tabi Tutulan Ve Tutulmayan Karasuda Fenol Ve Lignin Bileşiklerinin Adsorpsiyonu. . SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Vaizoğullar Ali İmran, Uğurlu Mehmet, 2017. ZnO/V2O5 Kompozit Nano-Partikülleri Kullanılarak Sularda Kirlilik Oluşturan 3-Klor Fenol Çözeltisinin Fotokatalitik Arıtımı Photocatalytic Purification of 3-Chloride Phenol Polluted Solutions Using ZnO/V2O5 Composite Nanoparticles. 4. International water congres
2-) Uzun Mustafa Tamer, Yılmaz S İlteriş, Köleoğlu Murat, Vaizoğullar Ali İmran, Uğurlu Mehmet, 2017. A Research on the Use of Activated Carbon to Remove Some Antibiotic Wastes from Aquatic Environments. 4.International Water Congres
3-) Uzun Mustafa Tamer, Yılmaz S, Vaizoğullar Ali İmran, Köleoğlu Murat, Uğurlu Mehmet, 2017. A Research into the Elimination of Some Antibiotic Pollutants in Aquaeous Environment Using Sepiolite (Meerschaum). 4. Internatioanal Water Congres
4-) Çiğdem Şavur, M. Hamdi Karaoğlu, Mehmet Uğurlu, A. İmran Vaizoğullar, Muhammet Karabaş. (2014). Adsorption Characterızatıon Of Hg(II) Ions Onto Chemıcally Treated The Quercuscoccıfera Shell: Equılıbrıum, Kinetic Thermodynamic Studies. International Envıronmental Scıence Symposium Of Van (Iessv). - 2014
5-) Ali İmran VAİZOĞUllar, Ahmet BALCI, Mustafa Tamer UZUN, Mehmet UĞURLU''Synthesis of CeO2-coated TiO2 microparticles and photocatalytic degradation of methylene blue'' 2nd international symposium on nvironmental and morality 2014 - 2014
6-) VAİZOĞULLAR.,İ., BALCI.,A., UZUN.,T., UĞURLU.,M., 2014. Çeşitli Adsorbentler Kullanılarak Flumequin’ in (Antibiyotik türü) Atık Sulardan Adsorbsiyon Yöntemiyle Giderilmesi. PROCEEDİNGS OF 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT & MORALTY 24-26 OCTOBER 2014 ADIYAMAN TURKEY
7-) Ali İmran Vaizoğullar, Ahmet Balcı. (2013) Lıght Sensitıve Composite Mıcrospheres And Clean Energy Applıcatıons. The 4. International Symposium On Sustaınable Development, Sarajevo. - 2013
8-) Mehmet Uğurlu, M. Hamdi Karaoğlu Ali İmran Vaizoğullar And Selma Baştan. (2013). The Photocatalytic Degradation Of Olive Mill Wastewater By O3/UV/NaBO3 and Lime Treatment. İstanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress, İstanbul. - 2013
9-) Uğurlu, M., Karaoğlu, H., Kula, İ., Vaizoğullar A.İ. Hazırbulan A.S. (2004). An experimental investigation of chemical oxygen demand, lignin and phenol removal from the paper mill effluents using three-phase three–dimensional electrode reactor. 2nd International Aegean Physical Chemistry Days. Ayvalık/Balıkesir-TURKEY - 2004

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uğurlu Mehmet, Yılmaz S İlteriş, Köleoğlu Murat, Vaizoğullar Ali İmran, Uzun Mustafa Tamer, Deveci İlyas, 2017. Sonocatalytic Oxidation of Methylene Blue in Wastewater Using Three-Phase Reactor. 4 International Water Kongres
2-) Uğurlu Mehmet, Yılmaz İlteriş, Vaizoğullar Ali İmran, 2017. Removal of Lignin From Olive Wastewater by using Three-Phase There dimensional (3D) electrode Reactor.. 3RD INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHOLOGIES
3-) Uğurlu Mehmet, Yılmaz İlteriş, Vaizoğullar Ali İmran, 2017. Electrocatalytic Oxidation of Phenol in Olive Wastewater by using Three-Phase There dimensional (3D) electrode Reactor.. 3RD INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHOLOGIES
4-) Uğurlu Mehmet, Yılmaz İlteriş, Vaizoğullar Ali İmran, 2017. Removal of Color and COD From Olive Wastewater by using Three-Phase There dimensional (3D) electrode Reactor. International Congrees on semiconductor Materials and Devices
5-) Kara Yeşim, Vaizoğullar Ali İmran, Ertem Vaizoğullar Havser, 2017. New Adsorbent to Remove Pb2 and Zn2 from Aqeous Solution Using Modified Bentonite Clay with Pawlonia tomentosa Extract (PAW/Bent). The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) YILMAZ.,İ., VAİZOĞULLAR.,İ., UĞURLU.,M., UZUN.,T., KÖLEOĞLU.,M., 2016. Advanced Oxidation Of Methylene Blue From Wastewater By Using Sono Catalytic Reactor And Tio2 Nanoparticle. 12thInternationa lNanoscience and NanotechnologyConference

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gözde Çakır, Mehmet Uğurlu, Osman Göktaş, M. Hamdi Karaoğlu, Ali İmran Vaizoğullar. (2012). Bor Minerali İle Arıtılan Zeytin Karasuyunda Bulunan Borlu Bileşiklerin Bağ budama Atıklarına Emprenye Edilerek Yonga Levha Endüstrisinde Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Uşak. - 2012
2-) Mehmet Uğurlu, M. Hamdi Karaoğlu, M. Emin Duru, Gülsen Tel, Ali İmran Vaizoğullar ve Selma Baştan.(2012). O3/UV/NaBO3 İle Fotolitik Olarak Arıtılan Zeytin Karasuyundaki Organik Bileşiklerin Spektroskobik Analizleri. III. Fiziksel Kimya Günleri, Burhaniye, Balıkesir. - 2012
3-) Ali İmran Vaizoğullar Ahmet Balcı. (2006) Muğla Kıyılarında (Dalaman Sarıgerme) Çözünmüş Hidrokarbonların Dağılımı, Kıyı Ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Muğla. - 2006
4-) Uğurlu, M, Duru M.E. Kula, İ. ve Vaizoğullar A.İ.(2004). “Ham Zeytinyağında Sepiyolit Minerali Kullanılarak Bazı Bileşenlerin Giderilmesi Ve Ağartılması”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars. - 2004
5-) Uğurlu, M., Gürses, A., Vaizoğullar, A.İ., Yalçın, M. Ve Doğar, Ç.(2003). “Zeytin Karasuyunda Fenol Ve Ligninin Elektrokimyasal Yöntemlerle Giderilmesi”, IV Ulusal Elektrokimya Kongresi, Adana. - 2003

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hüseyin Altundağ, Tülay Küpeli, Ali İmran Vaizoğullar, İbrahim Kula, Mustafa İmamoğlu, Mustafa Tüzen. (2014). Soğuk Buhar AAS (CVAAS) Tekniği İle Deniz, Göl Ve Nehir Balıklarının Kas Dokularında Cıva Tayini. III. Eser Analiz Çalıştayı GOP Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Tokat. - 2014
2-) Ferhat Dincer, M. Hamdi Karaoğlu, Mehmet Uğurlu, And A.İmran Vaizoğullar. (2014). La3+/WO3/TiO2/sep Nanokompozit Materyali İle Reaktif Orange 122 Boyarmaddesinin Fotokatalitik Giderimi. 5 Th. National Catalysis Conferance Çukurova University, Adana. - 2014
3-) Aylin Ayyıldız, S. İlteriş Yılmaz, Mehmet Uğurlu, M. Hamdi Karaoğlu and A.İmran Vaizoğullar. (2014). TiO2/AC, V2O5/TiO2/AC, W2O5/TiO2/AC, V2O5/W2O5/TiO2/AC Nanopartikülleri İle Zeytin Karasuyunun Arıtılması. 5 Th. National Catalysis Conferance Çukurova University, Adana. - 2014
4-) Ali İmran Vaizoğullar Ahmet Balcı. (2013). Işığa Duyarlı Mikrokürecik Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fotokatalitik Uygulamaları, Ulusal Kimya Kongresi Fethiye, Muğla. - 2013
5-) İ. Kula, İ. M. Uğurlu, A.İ. Vaizoğullar, ve B. Tosmur. (2003) “Sulu Çözeltiden Sepiyolit Minerali İle Nİ+2 İyonlarının Giderimi”, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul. - 2003
6-) A.İ.Vaizoğullar, A. Balcı, B. Tosmur, M. Uğurlu Ve A. Demirak. (2003). “Muğla İli Sarıgerme Koyunda Kâğıt Atık Sularından Kaynaklanan Kirlilik Durumunun Araştırılması”. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul. - 2003
7-) Yüksel Abalı. İnci Durucasu, Ali İmran Vaizoğullar. (2002). Dolomitin HCl Çözeltilerindeki Çözünmesinin Optimizasyonu, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya. - 2002

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2016. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. Hakemlik Sayısı: 1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Katalitik reaksiyonlar. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. "Metal Bezeli Kompozit Silika Partiküllerinin Yarı-Biyosentezle Üretimi, Yapısal Analizi, Antimikrobiyel Ve Fotokatalitik Özelliklerinin Geliştirilmesi". 2014-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Mopak Dalaman İşletmesi Deşarj Ortamı İzleme Projesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi 2002.. 2002--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MODİFİYE EDİLMİŞ BAZI DOĞAL KİLLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE AĞIR METAL GİDERİMİNDE KULLANILMASI. 2015--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: KATALİZÖRLER İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. IŞIĞA DUYARLI KOMPOZİT MİKROKÜRECİK SENTEZİ KARAKTERİZASYNU VE FOTOKATALİTİK UYGULAMALARI. 2012-2015

Verdiği Dersler

TLT1001 2017-2018 Güz

LABORATUVAR ALETLERİ

TLT1003 2017-2018 Güz

KİMYA

TLT2005 2017-2018 Güz

TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I

TLT1003 2017-2018 Güz

KİMYA

TLT1001 2017-2018 Güz

LABORATUVAR ALETLERİ

TLT2006 2016-2017 Bahar

TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II

TLT1502 2016-2017 Bahar

LABORATUVAR KAZALARI ve İLKYARDIM

TLT2498 2016-2017 Bahar

MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ)

TLT2502 2016-2017 Bahar

HORMON BİYOKİMYASI

TLT1802 2016-2017 Bahar

KİMYA

TLT2502 2016-2017 Bahar

HORMON BİYOKİMYASI

TLT1502 2016-2017 Bahar

LABORATUVAR KAZALARI ve İLKYARDIM

TLT1001 2016-2017 Güz

LABORATUVAR ALETLERİ

TLT1003 2016-2017 Güz

KİMYA

TLT1001 2016-2017 Güz

LABORATUVAR ALETLERİ

TLT2502 2016-2017 Güz

HORMON BİYOKİMYASI

TLT2006 2016-2017 Güz

TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II

TLT1503 2016-2017 Güz

LABORATUVARDA GÜVENLİK

TLT1003 2016-2017 Güz

KİMYA

TLT1002 2016-2017 Güz

GENEL BİYOKİMYA I

TLT1503 2016-2017 Güz

LABORATUVARDA GÜVENLİK

TLT1498 2015-2016 Bahar

MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ)

TLT2006 2015-2016 Bahar

TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II

TLT1002 2015-2016 Bahar

GENEL BİYOKİMYA I

TLT1002 2015-2016 Bahar

GENEL BİYOKİMYA I

TLT1802 2015-2016 Bahar

KİMYA

TLT1001 2015-2016 Güz

LABORATUVAR ALETLERİ

TLT1003 2015-2016 Güz

KİMYA

TLT1503 2015-2016 Güz

LABORATUVARDA GÜVENLİK

TLT1001 2015-2016 Güz

LABORATUVAR ALETLERİ

TLT2005 2015-2016 Güz

TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I

TLT1003 2015-2016 Güz

KİMYA

TLT1503 2015-2016 Güz

LABORATUVARDA GÜVENLİK

TLT1802 2014-2015 Bahar

KİMYA

TLT2502 2014-2015 Bahar

HORMON BİYOKİMYASI

TLT1002 2014-2015 Bahar

GENEL BİYOKİMYA I

TLT2502 2014-2015 Bahar

HORMON BİYOKİMYASI

TLT1002 2014-2015 Bahar

GENEL BİYOKİMYA I