Personel

Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim) Ali Şentürk
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Ali Şentürk
@ E-posta
alisen@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1606 , 0 252 211 5089

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Genel Fizik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 16.06.2003

Yüksek Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 25.09.2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 18.07.2016

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ali Şentürk, 2018. New method for computing single diode model parameters of photovoltaic modules. Renewable Energy
2-) Senturk.,A.., Eke.,R.., 2017. A new method to simulate photovoltaic performance of crystalline silicon photovoltaic modules based on datasheet values. Renewable Energy
3-) Eke.,R., Senturk.,A., 2013. Monitoring the performance of single and triple junction amorphous silicon modules in two building integrated photovoltaic (BIPV) installations. Applied Energy
4-) Eke.,R., Senturk.,A., 2012. Performance comparison of a double-axis sun tracking versus fixed PV system. Solar Energy

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şentürk.,A., Eke.,R., 2015. Predicting the energy yield of photovoltaic system from an individual photovoltaic module. Physica Status Solidi C

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şentürk Ali, Eke Rüştü, 2018. New Method to Compare Indoor and Outdoor Temperature Coefficients of Photovoltaic Modules. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering
2-) Şentürk Ali, 2018. Fotovoltaik modüllerin akım-gerilim eğrilerininsimülasyonunda kullanılacak olan yöntemin seçimi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Eke.,R., Şentürk.,A., 2016. SOLAR ELECTRICITY APPLICATIONS AT MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY, TURKEY. Mugla Journal of Science and Technology

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eke Rüştü, Şentürk Ali, 2018. 55 moths of CIGS PV system Outdoor Performance. 2nd International Conference on Innovations in Natural Science Enginnering (ICINSE-2018)
2-) R.Eke, A. ŞENTÜRK, "ELECTRICITY YIELD OF GRID CONNECTED PHOTOVOLTAIC POWER PLANT APPLICATIONS AT THE MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY, TURKEY", 2ND ICWEE, KUŞADASI,AYDIN - 2013
3-) Şentürk.,A., Eke.,R., 2013. Ali Şentürk, Rustu Eke."Predicting the energy yield of photovoltaic system from an individual photovoltaic module". Solat TR-3. Turkish Solar Electricity and Exhibition, April 27-29 2015, Ankara, Turkey. Physica Status Solidi C

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şentürk Ali, 2018. A new prototype based on Arduino microcontroller for investigating temperature distribution of photovoltaic modules. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS
2-) Şentürk Ali, 2017. Methods in Photovoltaic Simulation. Materials, Methods, and Technologies
3-) Şentürk.,A., Eke.,R., 2015. A.ŞENTÜRK,R. EKE,"OPERATING TEMPERATURE MEASUREMENT OF PHOTOVOLTAIC MODULES FOR PERFORMANCE CALCULATIONS", ISSTC2014,ISTANBUL.13-15 JAN 2014. ISSTC 2014
4-) Şentürk.,A., Tanır.,E., Can.,M., Kaynar.,B., Uçar.,E., Özcan.,Ş., Fırat.,T., 2005. A. Şentürk, F. E. Tanır, M. M. Can, M. B. Kaynar, E. Uçar, Ş. Özcan, T. Fırat, “Yüksek Sıcaklık Üstüniletkenler D.A. akım-gerilim düzeneği” IV.Uluslararası Fizik Öğrenci Şenliği, İzmir, Türkiye, 31/Agustos/2005 – 3/Eylül/2005(sözlü sunum). (IV. International Conference and Festival of Physics Students) - 2005. IV. International Conference and Festival of Physics Students

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) E. Tanır, Ş. Özcan, B. Kaynar, A. Ceylan, M. M. Can, E. Uçar, A. Şentürk, M. Artuç, T. Fırat, “Mekanik Öğütme ve Isıl İşlem ile Nano Boyutta ZnO Hazırlanması” IV.Uluslararası Fizik Öğrenci Şenliği, İzmir, Türkiye, 31/Agustos/2005 – 3/Eylül/2005(Poster Sunum). - 2005

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) .,., .,., 2011. A. Şentürk, R. Eke ,"Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemlerde Performans Analizi ve Performans Analizinin 25.6 kWP Gücündeki Çatıya Entegre Fotovoltaik Sisteme Uygulanması", ADIM FİZİK GÜNLERİ 2012 Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü. DENİZLİ. 25 – 26 – 27 Nisan 2012 . Adım Fizik Günleri
2-) A. Şentürk,M. B. Kaynar, Ş. Özcan, T. Fırat, III. Ulusal Yüksek Sıcaklık, Süperiletkenler Sempozyumu,İzzet Baysal Üniversitesi/Bolu,20- 22 Haziran 2005 - 2005
3-) T. Öncü, A. Şentürk, B. Kaynar, M. Artuç, S. Ozcan, T. Fırat Üstüniletken YBCO’da Ardışık Isıtma ve Soğutmaların Kritik Akıma Etkisi Ankara Yoğun Madde Fiziği Toplantısı ( Sözlü sunum) 2004. - 2004

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şentürk Ali, 2018. Fotovoltaik Modüllerin Çalışma Koşullarının Arduino Yardımı ile Ölçülmesi. ADIM Fizik Günleri VII

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ali ŞENTÜRK, Rüştü EKE, A. Sertap KAVASOĞLU.Kararlı Durum Yaklaşımı ile Fotovoltaik Modülün Göze Sıcaklığının Hesaplanması, Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantıları, Aralık 2015, Hacettepe Üniversitesi - 2014
2-) Şentürk.,A., Eke.,R., 2013. Şentürk A, Eke R, “Fotovoltaik Modüllerde Performans Parametrelerinin Sıcaklığa Bağımlılığı Ve Sıcaklık Katsayıları” Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, P27, 2013. YMF İZMİR 2013
3-) R. EKE, A. SENTURK , G. SARIOGLU and S. OKTIK "Decrease in Performance Ratio (PR) of the First BIPV System of Turkey After 103 Months of Operation", 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition June 28-30, 2012,Izmir, Turkey - 2012
4-) R. EKE , A. SENTURK and S. OKTIK,"ELECTRICITY YIELD OF GRID CONNECTED PHOTOVOLTAIC SYSTEMS INSTALLED AT MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY", SolarTR-2 Solar Electricity Conference and Exhibition November 7-9, 2012 Antalya, Turkey - 2012
5-) Rustu Eke *, Ali Senturk and Sener Oktik,"FIRST RESULTS OF THE DOUBLE-AXIS SUN TRACKING PV SYSTEM FROM TURKEY" , 26PVSEC, .hamburg , Germany, 2011 - 2011
6-) Rustu EKE, Sadan OZDEN, Ali SENTURK, Olaf Fleck, Sener OKTIK, “The Largest Double-Axis Sun Tracking PV Systems With Electronic Control And Photosensors In Turkey” 25th EUPVSEC, Valencia, 6-10 September 2010 - 2010
7-) Rustu EKE, Sadan OZDEN, Ali SENTURK, Sener OKTIK, “Performance Results Of The First BIPV System Of Turkey After 7 Years Of Operation” Valencia, 6-10 September 2010. - 2010
8-) -Rustu EKE, Sadan OZDEN, Ali SENTURK, Sener OKTIK, “Photovoltaic Applications at Muğla University”, First Turkish Solar Energy Conference and Exhibition, SOLAR TR-1, Ankara, April 29-30 2010 ve ICCEU-2010, 10th International conference on combustion and energy utilisation, 4-8 May 2010 Muğla - 2010
9-) R. Eke, Ş. Özden, A. .Şentürk, Ş.Oktik, “Dış Ortam Fotovoltaik Modül Test Sistemi Ve Tek Kristal Silisyum Fotovoltaik Modülün Performans İncelemesi” ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, Afyonkarahisar. - 2010
10-) Ş. Özden, R.Eke, A. .Şentürk, S. Şık, Ş.Oktik “Bina Yüzeyine Entegre 40,3kWp Gücündeki Fotovoltaik Güç Sisteminin Bağlı Bulunduğu Bina Grubunun Elektrik Enerjisi Ve Güç İhtiyacına Katkısı” ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, Afyonkarahisar. - 2010
11-) G. Sarıoğlu, R.Eke, Ş. Özden, A. .Şentürk, Ş.Oktik,”Güneş Gözelerinde Gölgelenme Etkisi” 27. Uluslararsı Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2010, İstanbul - 2010
12-) A. Şentürk, F. E. Tanır, M. M. Can, M. B. Kaynar, E. Uçar, Ş. Özcan, T. Fırat, “Yüksek Sıcaklık Üstüniletkenler D.A. akım-gerilim düzeneği” 12. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara Üniversitesi, Ankara, 18/Kasım/2005. (Poster Sunum). - 2005
13-) -M. B. Kaynar, Ş. Özcan, T. Fırat, A. Ceylan, M. M. Can, E. Tanır, E. Uçar, A. Şentürk, “Mekanik Öğütme Yöntemi ile ZnFe2O4 nanoparçacıkları metalik çinko ve demirden hazırlanması” 12. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara Üniversitesi, Ankara, 18/Kasım/2005 - 2005

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. IET RENEWABLE POWER GENERATION.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. SOLAR ENERGY.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Applied Energy.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Energy Conversion and Management.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Solar Energy.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Performance comparison of a double-axis sun tracking versus fixed PV system - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:70
2-) Monitoring the performance of single and triple junction amorphous silicon modules in two building integrated photovoltaic (BIPV) installations - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:34
3-) A new method to simulate photovoltaic performance of crystalline silicon photovoltaic modules based on datasheet values - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:16
4-) New method for computing single diode model parameters of photovoltaic modules - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:5

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Performance comparison of a double-axis sun tracking versus fixed PV system - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:38
2-) Monitoring the performance of single and triple junction amorphous silicon modules in two building integrated photovoltaic (BIPV) installations - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:12
3-) A new method to simulate photovoltaic performance of crystalline silicon photovoltaic modules based on datasheet values - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) New method for computing single diode model parameters of photovoltaic modules - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Performance comparison of a double-axis sun tracking versus fixed PV system - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:48
2-) Monitoring the performance of single and triple junction amorphous silicon modules in two building integrated photovoltaic (BIPV) installations - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:12
3-) A new method to simulate photovoltaic performance of crystalline silicon photovoltaic modules based on datasheet values - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

(G-4-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Güneş enerjisi ve su arıtma. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Güneş Enerjisi ve İleri Biyolojik Arıtma Proje Türü Diğer İztuzu Plajı GES ve Biyolojik Arıtma Tesisi Kurulumu Fizibilite Projesi İle Caretta Carettaların Yüzü Gülecek. 2016-2016

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 40 kWP gücünde fotovoltaik sistemin bina yüzey kaplamasında kullanılması ve performansının izlenmesi 7.8 kWP gücünde iki eksenli güneş izleyici fotovoltaik sistemin kurulması, 24 adet güneş kolektöründen elde edilecek ısının spor salonu ve yüzme havuzunun ısıtma sistemine eklenmesi ve kurulacak sistemlerin performanslarının izlenmesi. 2008-2011

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Yerli ve Yenilebilir Enerjinin Muğla için Etkin Kullanımı Çalıştayı. Muğla. . 2009