Personel

Doktor Öğretim Üyesi Alper Aksözek
Doktor Öğretim Üyesi
Alper Aksözek
@ E-posta
alperaksozek@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4834

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp İngilizce Tıp Programı 1996

Doktora

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp (Çapa) Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 2002

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sozen.,H., Caylak.,S., Cetinkaya.,M., Citil.,E., Sahin.,C., Deliktas.,H., Aksozek.,A., Kirli.,I., 2015. Clinical and Economic Outcomes Associated with Urinary Tract Infections Caused by Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Bacteria in a Tertiary Care Hospital. STUDIES ON ETHNO-MEDICINE
2-) Sozen.,H., Celik.,İ., Sakallı Cetin.,E., Yilmaz.,N., Aksozek.,A., Topal.,Y., Cigerci.,H., Beydilli.,H., 2015. Evaluation of the protective effect of silibinin in rats with liver damage caused by itraconazole. Cell Biochemistry and Biophysics
3-) Esen.,A., Yılmaz.,G., Uzun.,S., Özdamar.,M., Aksozek.,A., Kamalı.,S., Türkoğlu.,S., Gül.,A., Öcal.,L., Oral.,O., 2012. Serologic response to Epstein-Barr virus antigens in patients with systemic lupus erythematosus: a controlled study. Rheumatol Int
4-) Esen BA, Yılmaz G, Uzun S, Ozdamar M, Aksözek A, Kamalı S, Türkoğlu S, Gül A, Ocal L, Aral O, Inanç M."Serologic response to Epstein-Barr virus antigens in patients with systemic lupus erythematosus: a controlled study", Rheumatol Int. 2012 Jan;32(1):79-83. Epub 2010 Jul 27 - 2012
5-) Nakipoğlu.,Y., Erturan.,Z., Boral.,Ö., Aksözek.,A., Aydın.,S., Derbentli.,Ş., 2005. Evaluation of the contaminant organisms of humidifier reservoir water and investigation of the source of contamination in a university hospital in Turkey. Am J Infect Control
6-) Aksözek.,A., McClellan.,K., Howard.,K., Niederkorn.,Y., Alizadeh.,H., 2002. Resistance of Acanthamoeba castellanii Cysts to Physical, Chemical, and Radiological Conditions. Journal of Parasitology

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dirgen Caylak.,S., Sozen.,H., Aksozek.,A., Citil.,E., 2015. Muğla İlinde Veteriner Hekimlerde Brucella Seropozitifliği. KLİMİK Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Citil.,E., Aksozek.,A., Sozen.,H., Dirgen Caylak.,S., Sahin.,C., Citil.,U., Kırlı.,I., 2015. Seroprevalence of lyme disease among slaughterhouse staff and cattle breeders in Mugla. The 7th Euroasia Congress of Infectious Diseases (EACID) 30 September-3 October 2015 Tbilisi, Georgia

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aksözek A. “Olgularla Klinik Mikrobiyoloji: Solunum yolu ve Kan ve Steril Doku örnekleri” KLİMUD Bölgesel Toplantıları, 20 Eylül 2013, Aydın - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aksözek.,A., Çitil.,E., Olkaç.,Ö., 2015. Muğla İlinde Yüksek Riskli HPV'lerin Genotip Dağılımı . 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Aksözek A., Çitil B.E, Kaya S., Sankur F., Ayturan Ş. "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak 2012-Temmuz 2013 Hepatit Seroprevalansı, 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 9-13 Kasım 2013 Antalya - 2013
2-) Sözen H, Çelik Ö.İ., Sakallı Çetin E., Yılmaz N., Aksözek A., Topal Y., Ciğerci İ.H., Beydilli H."Silibinin’in Ratlarda İtrakonazol’ün Neden Olduğu Karaciğer Hasarından Koruyucu Etkisinin Araştırılması "2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 9-13 Kasım 2013 Antalya - 2013

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aksözek.,A., . 2016. Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Mesleki Beceriler Uygulama Rehberi. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları
2-) Aksözek.,A., . 2013. Tıbbı Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevleri

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Aksözek.,A., . 2014. Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı , Isenberg. Yayın Evi: Atlas Kitapçılık

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Viral Hepatit Dergisi.
2-) Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - 2014
3-) Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - 2011

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Resistance of Acanthamoeba castellanii Cysts to Physical, Chemical, and Radiological Conditions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Resistance of Acanthamoeba castellanii Cysts to Physical, Chemical, and Radiological Conditions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Resistance of Acanthamoeba castellanii Cysts to Physical, Chemical, and Radiological Conditions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akut Apandisit Tanısı ile Opere Edilen Çocuklarda Spesifik Mikrobiyal Etkenlerin Araştırılması.. 2015--1

Verdiği Dersler

MED 2100 2018-2019 Güz

TISSUE BIOLOGY COMMITTEE I

MED 2500 2018-2019 Güz

UROGENITAL AND ENDOCRINE SYSTEM COMMITTEE

MED 2400 2018-2019 Güz

DIGESTIVE SYSTEM AND METABOLISM COMMITTEE

MED 2300 2018-2019 Güz

NERVOUS SYSTEM COMMITTEE

MED 2200 2018-2019 Güz

CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEMS COMMITTEE

TIP 2300 2017-2018 Güz

DERS KURULU III

TIP 2400 2017-2018 Güz

DERS KURULU IV

TIP 2100 2017-2018 Güz

DERS KURULU I

TIP 2500 2017-2018 Güz

DERS KURULU V

TIP 2200 2017-2018 Güz

DERS KURULU II

MED 2100 2017-2018 Güz

TISSUE BIOLOGY COMMITTEE I

MED 2200 2017-2018 Güz

CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEMS COMMITTEE

MED 2300 2017-2018 Güz

NERVOUS SYSTEM COMMITTEE

MED 2400 2017-2018 Güz

DIGESTIVE SYSTEM AND METABOLISM COMMITTEE

MED 2500 2017-2018 Güz

UROGENITAL AND ENDOCRINE SYSTEM COMMITTEE

TIP 2100 2016-2017 Güz

DERS KURULU I

TIP 2200 2016-2017 Güz

DERS KURULU II

TIP 2300 2016-2017 Güz

DERS KURULU III

TIP 2500 2016-2017 Güz

DERS KURULU V

TIP 2400 2016-2017 Güz

DERS KURULU IV