Personel

Doç.Dr. Alper Tonguç
Doç.Dr.
Alper Tonguç
@ E-posta
alpertonguc@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5569

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Genetik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2000

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji 2004

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji 2011

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) TONGUÇ.,A., GRICHANOV.,Y., NAGLIS.,S., 2016. Checklist of the Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) of Turkey. Turkish Journal of Zoology
2-) Tonguç Alper, Grootaert Patrick, Barlas Murat, 2016. A new species of Hercostomus Loew 1857 Diptera Dolichopodidae from Turkey. Zoology in the Middle East
3-) Tonguç.,A., Grootaert.,P., 2013. A new Palaearctic Amblypsilopus species (Insecta, Diptera, Dolichopodidae) from Turkey. Journal of Entomological Resarch Society
4-) Tonguç.,A., Barlas.,M., Grichanov.,Y., 2013. New records of Dolichopodidae (Empidoidea) from inner western Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Zoology
5-) Wagner.,R., Koç.,H., Özgül.,O., Tonguç.,A., 2013. New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey. Zoology in the Middle East
6-) Koç.,H., Özgül.,O., Tonguç.,A., Barlas.,M., 2012. The Tipulidae fauna of southwestern Turkey . Zoology in the Middle East
7-) Tonguç.,A., Barlas.,M., 2011. First Record of Xanthochlorinae and New Records of Dolichopodinae in the Turkish Dolichopodidae (Diptera) Fauna. Journal of Entomological Resarch Society
8-) Tonguç.,A., Grichanov.,Y., Koç.,H., Özgül.,O., Barlas.,M., 2010. Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey. Journal of Entomological Resarch Society
9-) Grichanov.,Y., Tonguç.,A., 2010. New contribution to the Turkish Dolichopodidae Fauna (Diptera). Acta Zoologica Bulgarica
10-) Tonguç.,A., Grichanov.,Y., Kechev.,M., 2009. New Records of the Family Dolichopodidae (Diptera) from Turkey. Acta Zool. Bulg.

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çöl.,B., Tonguç.,A., Özgül.,O., Civelek.,S., Kaya.,B., 2007. The use of RAPD-PCR analysis in characterization of Liriomyza trifolii, L. congesta, Agromyza apfelbecki and Chromatomyia horticola species collected from Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi
2-) Koç.,H., Wagner.,R., Tonguç.,A., 2007. Contributions to the Psychodinae (Diptera: Psychodidae) Fauna of Turkey. Int. J. Dipterol. Res.

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Grichanov.,Y., Tonguç.,A., 2010. New contribution to the Turkish Dolichopodidae (Diptera) fauna and taxonomy. Int. J. Dipterol. Res.
2-) Civelek.,S., Tonguç.,A., Özgül.,O., Dursun.,O., 2007. Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records. Mitt. Internat. Entomol. Ver.
3-) Grichanov.,Y., Tonguç.,A., Civelek.,S., Vikhrev.,E., Özgül.,O., Dursun.,O., 2007. Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records. Caucasian Entomological Bull.
4-) Koç.,H., Özgül.,O., Tonguç.,A., 2006. Additions to the Limoniidae species from Türkiye (Diptera, Insecta). Int. J. Dipterol. Res.

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Koç.,H., Tonguç.,A., Özgül.,O., Molla.,Y., Canbulat.,S., 2013. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera) Türlerinin Fenolojisi. MANAS Journal of Agriculture and Life Sciences

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Küçükberber Mukaddes, Tonguç Alper, Koç Hasan, 2017. Dolichopodidae (Diptera) fauna of Spil Mountain with four new records. Türk.entomol.büt
2-) Özgül.,O., Koç.,H., Barlas.,M., Tonguç.,A., 2009. Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası. Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi,

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., Molla, Y., “Canbulat, S., Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera) Türlerinin Fenolojisi”, The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-26 Eylül 2012, Bişkek (2012). - 2012
2-) Özgül, O., Koç, H., Hasbenli, A., Tonguç, A., “Marmara Bölgesi Pediciidae (Diptera) Faunası”, The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-26 Eylül 2012, Bişkek (2012). - 2012
3-) Çöl, B., Tonguç, A., Özgül, O., Civelek, H.S., “Biodiversity of Economic Importance of Agromyzidae (Diptera) Species in Turkey by Using Molecular Tecniques”, Alien Arthropods in South East Europe crossroad of three continents, 19-21 Eylül 2007, Sofia - 2007

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) TONGUÇ.,A., BARLAS.,M., 2016. Abundance and habitat preferences of Dolichopodidae (Diptera) in three provinces (Afyonkarahisar, Kütahya and Uşak). Symposium on EuroAsian Biodiversity
2-) TONGUÇ.,A., BARLAS.,M., 2016. Seasonal flight period of long legged flies (Dolichopodidae,Diptera) species in the inner western Anatolia region. Symposium on EuroAsian Biodiversity
3-) TONGUÇ.,A., BARLAS.,M., 2016. The Dolichopodidae (Diptera) fauna of inner western Anatolia (Turkey). Symposium on EuroAsian Biodiversity
4-) Özgül O, Koç H, Hasbenli A, Tonguç, A, 2012. Marmara Bölgesi Pediciidae Diptera Faunası. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan
5-) Koç H, Özgül O, Tonguç A, Molla, Y, Canbulat, S, 2012. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae Diptera Türlerinin Fenolojisi. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) TONGUÇ.,A., KÜÇÜKBERBER.,M., BARLAS.,M., KOÇ.,H., 2013. Muğla İli Dolichopodidae (Diptera) Faunası. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu
2-) Koç H, Özgül O, Hasbenli A, Tonguç, A, 2010. Marmara Bölgesi Limoniidae Diptera Nematocera Faunası. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
3-) Tonguç, A., Koç, H., Barlas, M., Özgül, O., “Marmara Bölgesi Dolichopodidae (Diptera) Faunası”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Denizli, 21-25 Haziran 2010, Denizli, (2010) - 2010
4-) Koç, H., Özgül, O., Hasbenli, A., Tonguç, A., “Marmara Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Denizli, 21-25 Haziran 2010, Denizli (2010 - 2010
5-) Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., Barlas, M., "Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipuloidea Faunası (Diptera, Nematocera)", Batı Akdeniz Doğa ve Yer Bilimleri Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur, 04-06 Kasım 2010, Burdur (2010) - 2010

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Koç H, Özgül O, Tonguç A, Barlas, M, 2010. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipuloidea Faunası Diptera Nematocera. Batı Akdeniz Doğa ve Yer Bilimleri Sempozyumu

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Canbulat S, Tonguç A, 2012. Coniopteryx Neuroptera Coniopterygidae Cinsine Ait Türlerin Erkek Bireylerinin İç ve Dış Genital Yapılarının İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
2-) Özgül, O., Koç, H., Tonguç, A., “Türkiye’nin Güneybatı Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Limonidlerin Fenolojileri”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Denizli, 21-25 Haziran 2010, Denizli (2010) - 2010
3-) Çöl, B., Tonguç, A., Özgül, O., Civelek, H.S., Dursun, O., “Chromatomyia horticola (Goureau) ve Liriomyza trifolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae) Türlerinin Muğla İlinde Biyoçeşitliliğinin RAPD (Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Saptanması”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (2008) - 2008
4-) Tonguç, A., Dursun, O., Koç, H., Civelek, H. S., “Scatopse notata (Linneaus, 1758), Türkiye Faunası İçin Yeni bir Kayıt (Diptera, Scatopsidae)”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (2008) - 2008
5-) Tonguç, A., Civelek, H. S., Koç, H., Barlas, M., Özgül, O., Dursun, O., “Güneybatı Anadolu Bölgesi Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) Faunasına Katkılar”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (2008) - 2008
6-) Tonguç, A., Barlas, M.,Kalyoncu, H., Yorulmaz, B., “Eşen Çay (= Koca Çay- Muğla)’ın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası”, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 04-08 Eylül 2007, Muğla. (2007) - 2007

(Ç-2)Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Tonguç, A., Özgül, O., Bölüm 17, Entomolojide Metotlar: Toplama, Koruma, Koleksiyon ve Teşhis,443-460. The Insects: An Outline of Entomology, Wiley-Blackwell Publication; Böcekler: Entomolojinin Ana Hatları (Çeviri Editörü: Ali GÖK), 4. Basımdan çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, 563s. 2012 - 2012

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Turkish Journal of Zoololgy.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. North-western Journal of Zoology.

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Mugla Journal of Science and Technology .
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Biherean Biologist.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Entomological and Acarological Research.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. ACTA ENTOMOLOGICA SERBICA.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Zoology and Ecology .
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Biharean Biologist.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Mitteilungen Der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft Bulletin De La Société Entomologique Suisse.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Journal of Insect Biodiversity.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Checklist-Journal of species lists and distribution.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Polish Journal of Entomology.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Mitteilungen Der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft Bulletin De La Société Entomologique Suisse .
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. Mitteilungen Der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft Bulletin De La Société Entomologique Suisse .

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
6-)
7-)

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: MUĞLA İLİ KÖYCEĞİZ İLÇESİ PORTAKAL BAHÇELERİNDE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ [CERATITIS CAPITATA Wied. (DIPTERA: TEPHRITIDAE)]’NİN POPÜLASYON YOĞUNLUĞU VE ZARAR ORANININ BELİRLENMESİ. Konu: Entomoloji. Ayhan-ÇATAK. 2017

(G-4)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Marmara Bölgesi Tipuloidea (Insecta: Diptera) Faunasının Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması . 2011-2013
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Türkiye Agromyzidae (Diptera) Faunası ve Ekonomik Öneme Sahip Türlerin mtDNA ve RAPD (Rasgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Biyoçeşitliliğinin Saptanması. 2006-2009
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Güney Batı Anadolu Sulak Alanlarının Sucul ve Yarı Sucul Diptera Faunasının Biyolojik Çeşitliliği ve Zenginliğinin Araştırılması . 2003-2006

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İline Ait Liquidambar orientalis Mill. Popülasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin ISSR Belirteçleri Kullanılarak Belirlenmesi. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Dolichopodidae (Insecta, Diptera, Brachycera) Familyasının Faunistik Yönden İncelenmesi ve Syntormon pallipes (Fabricius, 1794) Türüne Ait Populasyonların Genetik Çeşitliliğinin ISSR Belirteçleri Kullanılarak Belirlenmesi. 2018--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MARMARA BÖLGESİ DOLICHOPODIDAE (INSECTA, DIPTERA) FAUNASININ BELİRLENMESİ. 2017--1

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İç Batı Anadolu Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Dolichopodidae (Insecta, Diptera, Brachycera) Familyasının Faunistik Yönden İncelenmesi. 2009-2011
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eşen Çayı (=Koca Çay) Su Kalitesinin Fiziksel-Kimyasal ve Biyolojik Açıdan İncelenmesi. 2003-2005

(Ğ-1)Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Synthesis (Synthesis of Systematic Resources) - 2012
2-) ERASMUS - 2011

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Muğla Sıtkı Koçman Vakfı - 2013
2-) TÜBİTAK - 2013
3-) Muğla Sıtkı Koçman Vakfı - 2013
4-) Muğla Sıtkı Koçman Vakfı - 2013
5-) Muğla Sıtkı Koçman Vakfı - 2011
6-) Muğla Sıtkı Koçman Vakfı - 2010

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) International Conference on Biosaline Agriculture & High Salinity Tolerance . . 9-14 Ocak 2005. 2005

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 3. ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ . Türkiye. . 2016
2-) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU . 22-23 Mayıs. Türkiye. 2013
3-) Parsuk ve Sansarların Türkiye'de ki Durumu Sempozyum 1. 10-11 Mayıs. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

MBG 5549 2019-2020 Güz

MOLEKÜLER EKOLOJİ

MBG 5550 2019-2020 Güz

Moleküler Evrim ve Filogenetik

MBG 5552 2019-2020 Güz

Moleküler Sistematik

MBG3005 2019-2020 Güz

Fizyoloji

MBG3515 2019-2020 Güz

Adli Entomoloji

MBG4005 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

MBG4519 2019-2020 Güz

Davranış Biyolojisi

MBG 5549 2019-2020 Bahar

MOLEKÜLER EKOLOJİ

MBG 5550 2019-2020 Bahar

Moleküler Evrim ve Filogenetik

MBG 5552 2019-2020 Bahar

Moleküler Sistematik

MBG 6505 2019-2020 Bahar

Biyomimetik

MBG2012 2019-2020 Bahar

Evrimsel Biyoloji

MBG3522 2019-2020 Bahar

Sistematik Biyoloji

MBG4004 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

MBG4522 2019-2020 Bahar

Ekolojinin Temel İlkeleri

MBG 5549 2018-2019 Güz

MOLEKÜLER EKOLOJİ

MBG 5550 2018-2019 Güz

MOLEKÜLER EVRİM VE FİLOGENETİK

MBG 5552 2018-2019 Güz

MOLEKÜLER SİSTEMATİK

MBG3005 2018-2019 Güz

Fizyoloji

MBG3515 2018-2019 Güz

Adli Entomoloji

MBG4005 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

MBG4519 2018-2019 Güz

Davranış Biyolojisi

MBG 5549 2018-2019 Bahar

MOLEKÜLER EKOLOJİ

MBG 5550 2018-2019 Bahar

Moleküler Evrim ve Filogenetik

MBG 5552 2018-2019 Bahar

Moleküler Sistematik

MBG2012 2018-2019 Bahar

Evrimsel Biyoloji

MBG2506 2018-2019 Bahar

Populasyon Genetiği

MBG3522 2018-2019 Bahar

Sistematik Biyoloji

MBG4004 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

MBG4522 2018-2019 Bahar

Ekolojinin Temel İlkeleri