Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ali Naci Karabulut
Doktor Öğretim Üyesi
Ali Naci Karabulut
@ E-posta
ankarabulut@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5690

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 29.08.2003

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 15.07.2005

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 17.12.2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bulut Zeki Atıl, Karabulut Ali Naci, 2018. Examining the role of two aspects of eWOM in online repurchase intention: An integrated trust-loyalty perspective. Journal of Consumer Behaviour

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uslu Abdullah, Karabulut Ali Naci, 2018. Touristic Destinations’ Perceived Risk And Perceived Value As Indicators Of E-Wom And Revisit Intentions. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences
2-) Bulut Zeki Atıl, Karabulut Ali Naci, Uçma Tuğba, Uzun Ali Çağlar, 2015. Explaining Young Consumers Online Purchase Behavior under Risky Conditions Perspectives from Mental Accounting. International Journal of Online Marketing

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Karabulut Ali Naci, 2013. Tüketicilerin Algılanan Risk Değişkeni Karşısında İnternetten Alışveriş Yapma Eğilimlerinin Ölçülmesi Beklenen Fayda Teorisine Karşı Beklenti Teorisi. Journal of Yasar University
2-) Gavcar E., Bulut Z. A., Karabulut A. N., “Öğrencilerin Üniversite’den Beklentileri ve Tatminlerinin Ölçülmesi” ; İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE Dergisi 2005/1 sayı:7 - 2005
3-) Örücü E., Bulut Z. A., Karabulut A.N., “Konaklama İşletmelerinde Ücret ve Ödül Yönetimi” ; Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2005 Cilt:7, Sayı:1 - 2005

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karabulut Ali Naci, Altuntaş Barış, 2018. Anamur Muz Üreticilerinin Sorunları ve Büyüme Olanakları. 4. ASEAD Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
2-) Karabulut Ali Naci, Bulut Zeki Atıl, 2016. EXTENDING OUR UNDERSTANDING OF CONSUMERS’ EWOM BEHAVIOR: GENDER AND GENERATION DIFFERENCES. 18TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT – “BUILDING RESILIENT SOCIETY"
3-) Çukur, T., Dayan, V. Karabulut, A.N., “Muğla İli Arıcılığının Sürdürülebilirliği”; 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 05.10.2010, Muğla/Türkiye - 2010
4-) Baldemir, E., Fırat A., Karabulut, A.N., Kaya, F., “The Effects of the Children Under 8 Years Old On Their Families’ Food Purchasing Decisions”; Uluslararası Burch Üniversitesi Sürdürülebilir Gelişme Sempozyumu, 10.06.2010, Saraybosna/Bosna Hersek. - 2010

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. ENCYCLOPEDIA OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 4TH EDITION/ARE SOCIAL MARKETING INVESTMENTS USED AS A TOOL FOR VOLUNTARY REPORTING OR DISCLOSURE?. Yayın Evi: IGI GLOBAL
2-) . 2017. Managerial Strategies for Business Sustainability During Turbulent Times/Marketing Mix Adaptation of Large-Scale Hotels in Turbulent Times. Yayın Evi: IGI Global
3-) . 2013. Cases on Consumer Centric Marketing Management/Understanding Consumer Behaviour Through Mental Accounting: Evidence From Turkish Consumers. Yayın Evi: IGI Global

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2016. KOBİLERE KOÇLUK 5 NOKTA EĞİTİMİ/SATIŞ YÖNETİMİ. Yayın Evi: GAZİ KİTABEVİ
2-) . 2015. Halkla İlişkiler/Halkla İlişkiler Faaliyetleri. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: KOBİ lere yönelik eğitimler içeren stratejik ortaklık projesi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Coaches of SMEs 5 Points Trainings. 2014-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: AB. Holistic Approach to Risk-Based Internal Financial Control for SMEs (HARBIF). 2013-2015

Verdiği Dersler

İŞL3004 2018-2019 Bahar

Üretim/İşlemler Yönetimi

İŞL2004 2018-2019 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İKT1810 2018-2019 Bahar

Mİkro İktisat

İŞL3004 2018-2019 Bahar

Üretim/İşlemler Yönetimi

İŞL2004 2018-2019 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL2004 2018-2019 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İKT1810 2018-2019 Bahar

Mikro İktisat

UTL2008 2018-2019 Bahar

Pazarlama Yönetimi

UTL2008 2018-2019 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İKT1810 2018-2019 Bahar

Mİkro İktisat

İKT1810 2018-2019 Bahar

Mikro İktisat

İŞL2819 2018-2019 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2819 2018-2019 Güz

İşletme İstatistiği I

UTL2005 2018-2019 Güz

Mikro Ekonomi

UTL2005 2018-2019 Güz

Mikro Ekonomi

İŞL3515 2018-2019 Güz

Marka Yönetimi

İŞL2007 2018-2019 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL2801 2018-2019 Güz

İşletme İstatiği I

İŞL2801 2018-2019 Güz

İşletme İstatiği I

İŞL3515 2018-2019 Güz

Marka Yönetimi

İŞL2007 2018-2019 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL2007 2018-2019 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL4510 2017-2018 Yaz

Pazarlama Araştırmaları

İŞL2820 2017-2018 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2802 2017-2018 Bahar

İşletme İstatiği II

İŞL2820 2017-2018 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2802 2017-2018 Bahar

İşletme İstatiği II

UİT5518 2017-2018 Bahar

Uluslararası Ticarette Güncel Konular

İŞL3004 2017-2018 Bahar

Üretim/İşlemler Yönetimi

İŞL2004 2017-2018 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL4510 2017-2018 Bahar

Pazarlama Araştırmaları

İŞL3004 2017-2018 Bahar

Üretim/İşlemler Yönetimi

İŞL2004 2017-2018 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL2801 2017-2018 Güz

İşletme İstatiği I

İŞL2007 2017-2018 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL3515 2017-2018 Güz

Marka Yönetimi

İŞL2819 2017-2018 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2007 2017-2018 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL3515 2017-2018 Güz

Marka Yönetimi

İŞL2819 2017-2018 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2801 2017-2018 Güz

İşletme İstatiği I

İŞL2007 2017-2018 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL2802 2016-2017 Yaz

İşletme İstatiği II

İŞL2819 2016-2017 Yaz

İşletme İstatistiği I

İŞL2801 2016-2017 Yaz

İşletme İstatiği I

İŞL2802 2016-2017 Bahar

İşletme İstatiği II

İŞL3004 2016-2017 Bahar

Üretim/İşlemler Yönetimi

İŞL2004 2016-2017 Bahar

Pazarlama Yönetimi

UİT5518 2016-2017 Bahar

Uluslararası Ticarette Güncel Konular

İŞL2802 2016-2017 Bahar

İşletme İstatiği II

İŞL2004 2016-2017 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL2820 2016-2017 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2004 2016-2017 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL2820 2016-2017 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2801 2016-2017 Güz

İşletme İstatiği I

İŞL2007 2016-2017 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL2007 2016-2017 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL2819 2016-2017 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2819 2016-2017 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2801 2016-2017 Güz

İşletme İstatiği I

İŞL2007 2016-2017 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL3515 2016-2017 Güz

Marka Yönetimi

PZR2806 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

İŞL2004 2015-2016 Bahar

Pazarlama Yönetimi

MUH2002 2015-2016 Bahar

MUHASEBE DENETİMİ

PZR2802 2015-2016 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

İŞL2004 2015-2016 Bahar

Pazarlama Yönetimi

PZR2806 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

MUH2002 2015-2016 Bahar

MUHASEBE DENETİMİ

PZR2802 2015-2016 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

PZR2001 2015-2016 Güz

PAZARLAMA İLETİŞİM TEKN.

İŞL2007 2015-2016 Güz

Pazarlama İlkeleri

RTV1801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM

RTV1801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM

PZR2801 2015-2016 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞL2007 2015-2016 Güz

Pazarlama İlkeleri

PZR2801 2015-2016 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR2001 2015-2016 Güz

PAZARLAMA İLETİŞİM TEKN.

MUH2506 2014-2015 Bahar

E-TİCARET

PZR2006 2014-2015 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

MUH2506 2014-2015 Bahar

E-TİCARET

PZR2012 2014-2015 Bahar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

PZR2506 2014-2015 Bahar

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

PZR1502 2014-2015 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

İŞY1812 2014-2015 Bahar

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.

PZR1502 2014-2015 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

İŞY1812 2014-2015 Bahar

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.

PZR2004 2014-2015 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

PZR2012 2014-2015 Bahar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

PZR2506 2014-2015 Bahar

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

PZR2004 2014-2015 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

PZR2006 2014-2015 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2009 2014-2015 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

PZR2001 2014-2015 Güz

PAZARLAMA İLETİŞİM TEKN.

PZR2009 2014-2015 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

RTV1801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM

İŞY1819 2014-2015 Güz

EKONOMİ

PZR2001 2014-2015 Güz

PAZARLAMA İLETİŞİM TEKN.

RTV1801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM

İŞY2807 2014-2015 Güz

TİCARET HUKUKU

İŞY2811 2014-2015 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

İŞY2811 2014-2015 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

İŞY1819 2014-2015 Güz

EKONOMİ