Personel

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Özler
Yrd.Doç.Dr.
Mehmet Ali Özler
@ E-posta
aozler@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1022 , 0 252 211 3139 , 0 252 211 3250 , 0 252 211 koycegiz

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Organik Kimya Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1986

Yüksek Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİMDALI 1989

Doktora

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİMDALI 1996

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) NURLUBEK.,A., GAZİZA.,T., ÖZLER.,A., MEHİRBEK.,O., 2014. Management of agricultural wastes and soil neutraliza by vermicomposting with californian red worms. Fresenius Environmental Bulletin

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sıcak Yusuf, Büyüksakallı Halit, Malkoçoğlu Salih, Özler Mehmet Ali, Öztürk Mehmet, 2017. Antioxidant, Anticholinesterase Inhibitory and Tyrosinase Inhibitory Activities of Iris Xanthospuria Extracts Growing in Köyceğiz Region. Journal of ongoing Chemical Research
2-) Birel Özgül, Nadeem Said, Özler Mehmet Ali, 2016. SYNTHESIS OF VARIOUSLY FUNCTIONALIZED MOLECULES ANDTHEIR CHARACTERIZATION. Journal of ongoing Chemical Research
3-) NADEEM.,S., ÖZLER.,A., ÖZTÜRK.,M., DURU.,E., 2015. Boerhavia and Its Phytochemistry. Journal of ongoing Chemical Research
4-) ÖZLER.,A., NADEEM.,S., 2015. Synthesis of novel naked-eye Fe3+ chemosensing silica particles and Rh3+ complex based on 4-(1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthrolin-2-yl)phenol. Journal of ongoing Chemical Research
5-) NADEEM.,S., KHAN.,B., SHAH.,R., ÖZLER.,A., 2015. SYNTHESIS OF NOVEL BISPHENOL-BIPHENANTHROLINE-BASED MOLECULAR TWEEZERS. Mugla Journal of Science and Technology
6-) ÖZLER.,A., KARATAŞ.,İ., 1998. Synthesis of Novel Oximes and their Complexes with Ni(II), Co(II) and Cu(II). Chimica Acta Turcica

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) ERKİNBEOĞLU.,D., ÖZLER.,A., 2010. Türkistan’ın şimdiki ekolojik durumu ile gelecekteki planları. Türk Yurdu Dergisi
2-) ÖZLER.,A., KARATAŞ.,İ., 1989. Hidroksamik Asit Klorürleri Sentezi ve pKa Tayinleri . Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) DURU.,E., KÜÇÜKAYDIN.,S., İVGİN TUNCA.,R., BEŞTOY.,T., ÖZLER.,A., 2016. Chemical Composition of Secretions of Pinus brutia and the Scale Insect Marchalina hellenica Using for Pine Honey Production. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
2-) NADEEM.,S., SHAH.,R., ÖZLER.,A., 2015. Synthesis of fluorescent supramolecular tweezers for selective recognition of cephradine. IVEK 2ND INTERNATIONAL CONVENTION OF PHARMACEUTICALS AND PHARMACIES

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Özler Mehmet Ali, Şahin Yağlıoğlu Ayşe, Duru Mehmet Emin, 2017. Chemical Composition Profile and Essential Oils of Iris xanthospuria in Köyceğiz (Muğla). 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies
2-) Özler Mehmet Ali, Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2017. Tyrosinase Inhibitory Activities of Iris xanthospuria Extracts. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi
3-) Özler Mehmet Ali, Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2017. Evaluation of Antioxidant and Anticholinesterase Activities of Iris xanthospuria extracts Growing in Köyceğiz Region. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi
4-) SİNGEÇ.,H., ÖZLER.,A., KAPLANER.,E., ÖZTÜRK.,M., DURU.,E., 2015. Çevreye Zararlı Örtü Altı Atıklarının Hümik ve Fulvik Asitlerinin Elde Edilmesi ile Değerlendirilmesi. XXI. Yüzyılda Ekolojinin Güncel Meseleleri
5-) NADEEM.,S., SHAH.,R., ÖZLER.,A., 2015. Improved Synthesis and Naked –Eye Ag+ Chemosensing Properties of 2,9- Dichloro-1,10-phenonthroline. INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (ITWCCST)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Özler Mehmet Ali, 2017. Bilimin, Türk-İslam Bilginleri Tarafından İlerletilmesi ve Türk-İslam Bilginlerinin Dünya Bilimine Katkısı. Ortaçağdaki Semerkant Medresesi Aliyelerinin İslam Uygarlığı ve Eğitimi Sisteminin Gelişmesindeki Rolü
2-) YILDIZTEKİN.,M., TUNA.,L., ÖZLER.,A., NADEEM.,S., 2016. Investigation on possible damages of most commoly used pesticides on the growth of tomato plant grown in Muğla province. Symposium on EruoAsian Biodiversity
3-) KÜÇÜKAYDIN.,S., DURU.,E., TEL ÇAYAN.,G., ÖZLER.,A., 2016. Chemical Composition, Antioxidant and Anticholinesterase Inhibition Activity of Various Extracts of Thymus cariensis Hub-Mor. Jalas. Symposium on EuroAsian Biodiversity
4-) SİNGEÇ.,H., KAPLANER.,E., ÖZLER.,A., TÜRKOĞLU.,A., ÖZTÜRK.,M., 2016. Cytotoxic Activity of Tricholama focale. 10th Aegean Analytical Chemistry Days
5-) ÖZTÜRK.,M., GİRENİZ.,F., DEVECİ.,E., DURU.,E., ÖZLER.,A., HARMANDAR.,M., 2014. Çam Ballarının Tayininde Kimyasal Belirteç, A Chemotaxonomic Marker for Pine Honeys. The 4th Internatıonal Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
6-) HARMANDAR M., ÖZLER M.A., KIVRAK İ., “Propolisin antioksidan aktiviteden Sorumlu Fenolik Bileşikleri” 1. International Chemistry and Chemical Engineering Conference, Azerbaycan. (2013). - 2013
7-) ÖZLER M.A., HARMANDAR M., KIVRAK Ş., “Muğla Bölgesinde Üretilen Çam Ballarının Kimyasal ve Mikroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi” 1. International Chemistry and Chemical Engineering Conference, Azerbeycan. (2013). - 2013
8-) DURU M.E., TEL G., ÖZLER M.A., TÜRKOĞLU A.,”GC and GC-MS Studies on the Fatty Acids of Some Mushrooms from Anatolia”, 1. International Chemistry and Chemical Engineering Conference, Azerbeycan. (2013). - 2013
9-) DURU.,E., KORKMAZ.,Ü., ÖZTÜRK.,M., TEL.,G., ÖZLER.,A., 2010. Muğla’nın farklı bölgelerinden toplanan çam ballarının şeker profilleri. 2.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
10-) ÖZLER.,A., ARLANTÜRK.,R., 2009. Bazı Vic-Dioksimlerin Sentezi Ve Bunların Krom (II) Metal Komplekslerinin İncelenmesi . International Research Practical Conference, Modern Problems of Educatıon and Science Innovation Technologies

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) AKBASOVA.,A., SAİNOVA.,G., ÖZLER.,A., SUNAKBAYEVA.,D., 2012. Kuş Gübresinden Yararlanmanın Rasyonel Yöntemi. 26. Ulusal Kimya Kongresi
2-) UĞURLU.,M., ÖZLER.,A., 2008. Sodyum Perborat ile Zeytin Karasuyunun Fotolitik Arıtımı . ll. Ulusal Bor Çalıştayı
3-) KARAOĞLU.,H., UĞURLU.,M., ÖZLER.,A., 2008. TiO2 / Sepiyolit Nanokompozit materyalleri ile tekstil atık suyunda Renk ve KOI nin Fotokatalitik Giderimi. IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları
4-) GİZİROĞLU.,E., KIRKAN.,B., ÖZLER.,A., GÜP.,R., 2007. Heterosiklik yapıdaki vic-dioksimlerim ve bunların metal komplekslerinin sentezi. XXI. Ulusal Kimya Kongresi
5-) GİZİROĞLU.,E., KIRKAN.,B., GÜP.,R., ÖZLER.,A., 2004. Asetofenon ile İzonitroso Asetofenonun Yeni Schiff Bazlarının Sentezi ve Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi. XVlll Ulusal Kimya Kongresi
6-) KIRKAN.,B., GİZİROĞLU.,E., GÜP.,R., ÖZLER.,A., 2004. vic–Dioksimlerin p-Amino Benzoik Asit Hidrazin Aril Hidrazon Türevlerinin Sentezi ve Ni(II), Cu(II) Komplekslerinin İncelenmesi).. XVlll Ulusal Kimya Kongresi
7-) GÖNÜL.,G., ÖZLER.,A., 2002. Dalaman-Seka deniz deşarj bölgesinde hidrokarbon tayini. XVI. Ulusal Kimya Kongresi
8-) TÜRKMEN.,H., ÖZLER.,A., MERCİMEK.,B., 2001. Yeni amino ve diaminoglioksimlerin sentezi ve geçiş metalleriyle yaptıkları komplekslerin yapılarının aydınlatılması. XV Ulusal Kimya Kongresi
9-) MERCİMEK.,B., ÖZLER.,A., İREZ.,G., 1997. Dithizon ile di siyan –di-N-oksit’in reaksiyonu sonucu elde edilen yeni vic-Dioksimin Spektrometrik Metotlarla Yapısının Aydınlatılması ve Çeşitli Metal Komplekslerinin Sentezi. XI. Ulusal kimya Kongresi
10-) ÖZLER.,A., KARATAŞ.,İ., 1991. Bazı Oksim ve Amidoksimlerin pKa Tayinleri. VII.Ulusal Kimya Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2002. Laboratuar Tekniği. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Basım Evi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Removal of aniline from aqueous solution by PVC- CDAE ligand-exchanger - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1
2-) Selective Extraction of Iron (III)From Aqueous Nitrate Solution in teh Presence of Cobalt (II), Copper (II) and Nickel (II) Ions Using Bis (?2 -2- imidazolinyl)- 5,5’- dioxime - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı:3

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Euphorbia Türlerinin Ağır Metal Gideriminde Kullanılabilirliklerinin Araştırılması.. Konu: KİMYA. HÜSEYİN. 2015
2-) Tez Adı: “Bazı vic-Dioksimlerin sentezi ve bunların krom (II) metal komplekslerinin incelenmesi”. Konu: Kimya. Ahmet Ruhi. 2004
3-) Tez Adı: “Barbiturik asitin çeşitli oksim türevlerinin sentezi” . Konu: Kimya. Emrah. 2004
4-) Tez Adı: “Altınapa baraj suyunun su karakterinin tespiti” . Konu: Kimya. Mücahit Sami . 2002
5-) Tez Adı: “Vic-dioksimlerin aminopiridinli türevlerinin sentezi ve geçiş metalleri ile yaptıkları komplekslerin incelenmesi” . Konu: Kimya. İsmail. 2001
6-) Tez Adı: “Dalaman-Seka deniz deşarj bölgesinde hidrokarbon tayini” . Konu: Kimya. Gülşah. 2001
7-) Tez Adı: “Heterosiklik vic-dioksimlerin sentezi ve geçiş metalleri ile yapmış oldukları homo- ve hetero-polinükleer komplekslerinin sentezi” . Konu: Kimya. Hayati . 2000

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Doğal Ürünler Kimyası. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ticari Potansiyeli Olan Tricholoma Türlerinde Antikanser ve Antioksidan Bileşiklerinin Araştırılması Aktivitelerden Sorumlu Bileşikler ile Polisakkaritlerinin İzolasyonları ve Yapılarının Spektroskopik Yöntemlerle Aydınlatılması. 2013-2017

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Doğal Ürün Kimyası. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Köyceğizde Yetişen İris xanthospuria Bitki Türünün Bazı Ekstrakslarının Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi. 2013-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kimya. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Euphorbia Türlerinin Ağır Metal Gideriminde Kullanılabilirliklerinin Araştırılması. 2012-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Moleküler Biyoloji ve Genetik. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Ecballium elaterium’un, melanomaya karşı sitotoksik, fototoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bitki fizyolojisi ve biyokimyası. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla bölgesinde yaygın kullanılan insektisitlerin bitki gelişimi açısından zararlı olabileceğine dair farkındalığın artırılmasına yönelik ön araştırma. 2014-2016

Verdiği Dersler

KİM1804 2017-2018 Bahar

Organik Kimya Laboratuvarı

KİM4001 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışma. I

KİM1802 2017-2018 Bahar

Organik Kimya

KİM2801 2017-2018 Güz

Organik Kimya

KİM4002 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışma. II

KİM4001 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışma. I

KİM1802 2016-2017 Bahar

Organik Kimya

KİM1804 2016-2017 Bahar

Organik Kimya Laboratuvarı

KİM1804 2016-2017 Bahar

Organik Kimya Laboratuvarı

KİM 5700 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KİM 5000 2016-2017 Bahar

Tez Çalışması

KİM 6700 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KİM 6000 2016-2017 Bahar

Tez Çalışması

KİM1802 2016-2017 Bahar

Organik Kimya

KİM4002 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışma. II

KİM4001 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışma. I

KİM2801 2016-2017 Güz

Organik Kimya

KİM 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KİM 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

KİM 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

KİM6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

KİM1804 2015-2016 Bahar

Organik Kimya Laboratuvarı

KİM4001 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışma. I

KİM4002 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışma. II

KİM1802 2015-2016 Bahar

Organik Kimya

KİM1804 2015-2016 Bahar

Organik Kimya Laboratuvarı

KİM1802 2015-2016 Bahar

Organik Kimya

KİM3007 2015-2016 Güz

Organik Kim. Lab. II

KİM5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

KİM 5090 2015-2016 Güz

Seminer

KİM 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KİM 6090 2015-2016 Güz

Seminer

KİM4002 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışma. II

KİM4001 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışma. I

KİM2801 2015-2016 Güz

Organik Kimya

KİM 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KİM1804 2014-2015 Bahar

Organik Kimya Laboratuvarı

KİM2008 2014-2015 Bahar

Organik Kimya Lab.I

KİM1802 2014-2015 Bahar

Organik Kimya

KİM4001 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışma. I

KİM4002 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışma. II

KİM1802 2014-2015 Bahar

Organik Kimya

KİM1804 2014-2015 Bahar

Organik Kimya Laboratuvarı

KİM 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

KİM 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KİM5001 2014-2015 Bahar

İleri Organik Kimya I (1)

KİM 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KİM 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

KİM4001 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışma. I

KİM2801 2014-2015 Güz

Organik Kimya

KİM3007 2014-2015 Güz

Organik Kim. Lab. II

KİM5090 2014-2015 Güz

Seminer *

KİM4002 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışma. II

KİM6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

KİM5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

KİM5001 2014-2015 Güz

İleri Organik Kimya I (1)

KİM5001 2014-2015 Güz

İleri Organik Kimya I (1)

KİM5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi