Personel

Doç.Dr. Arife Zeybek
Doç.Dr.
Arife Zeybek
@ E-posta
arifezeybek@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4855

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ZEYBEK.,A., TORU.,S., ÖZBUDAK.,H., ÖZ.,N., BOZCUK.,H., KOÇ.,K., ÖZBİLİM.,G., DEMİRCAN .,A., 2013. Clinical and Pathologic Prognostic Factors That Are Influential in the Survival and Prognosis of Lung Adenocarcinomas and Invasive Predominant Subtypes. 191-199.,, . International Surgery,
2-) ZEYBEK.,A., ERDOĞAN.,A., GÜLKESEN.,H., ERGİN.,M., AKGÜL.,M., SARPER.,A., DERTSİZ.,L., 2013. Significance of Tumor Length as Prognostic Factor for Esophageal Cancer., 234-240., Doi: 10.9738/INTSURG-D-13-00075.1, (Kontrol No: 1148666). International Surgery,
3-) ZEYBEK.,A., SARPER.,A., KALEMCİ.,S., ÖZ.,N., ERDOĞAN.,A., KOÇ.,K., ÖZBUDAK.,H., DEMİRCAN .,A., 2013. Benign Lung Tumors and their Association With Malignant Tumors.. Acta Medica Mediterranea
4-) KALEMCİ.,S., ZEYBEK.,A., İNTEPE.,S., ÜNER.,G., ACAR.,T., YAYLALI.,A.., AKSUN.,S., CAN.,C.., GÜLAYDIN.,A.., SÜTÇÜ.,R., 2013. Methyl Palmitate Attenuates Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury in Mice.. ,. Clinica Terapeutica
5-) ZEYBEK.,A., KALEMCİ.,S., ALMA.,G., SÜZEN.,A., AKGÜL.,M., KOÇ.,K., 2013. The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery., , Doi: 10.5812/ircmj.7990, (Kontrol No: 1144870). Iranian Red Crescent Medical Journal
6-) ERDOĞAN.,A., AYTEN.,A., KABUKÇU.,H., DEMİRCAN.,A., 2006. The One-Stage Transthoracic Operation For The Treatment of Rıght Lung and Lıver Hydatid Cysts . World Journal of Surgery,
7-) ERDOĞAN.,A., AYTEN.,A., DEMİRCAN.,A., 2005. Methods Of Surgical Therapy in Pulmonary Hydatid Disease: Is Capitonnage Advantageous?.,,., . ANZ J Surg
8-) SARPER.,A., AYTEN.,A., ESER.,İ., ÖZBUDAK.,Ö., DEMİRCAN.,A., 2005. Tracheal Stenosis after Tracheostomy or Intubation. . Texas Heart Institute
9-) SARPER.,A., AYTEN.,A., GÖLBAŞI.,İ., IŞIN.,E., 2003. Bronchogenic Cyst.. Texas Heart Institute

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) ZEYBEK.,A., ERDOĞAN.,A., AKDENİZ.,Ş., KENAR.,G., DERTSİZ.,L., DEMİRCAN.,A., 2013. Atypical Giant Hydatid Cyst At The Thoracic Wall Causing Bone and Soft Tissue Destruction: Report of a Case. . Iranian Red Crescent
2-) ERDOĞAN.,A., ZEYBEK.,A., ARSLAN.,G., 2013. Inflammatory Pseudotumor of the lung mimicking pleural fibrous mesothelioma.. The Journal Of Cardiovascular Surgery

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) KALEMCİ.,S., EDGÜNLÜ.,T., KARA.,M., TÜRKÇÜ.,Ö., ÇETİN.,S., ZEYBEK.,A., 2014. The Sirtuin gene polymorphisms are associated with COPD patients in Mugla province. ,. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
2-) ZEYBEK.,A., SARPER.,A., ERDOĞAN.,A., DERTSİZ.,L., DEMİRCAN.,A., 2014. Küçük Hücreli dısı Akciger Kanserlerinde Tc99m ile Sentinel Lenf Nodunun Saptanması. Tüberküloz ve Toraks Dergisi
3-) A.,E., A.,A., Öz.,N., A.,D., 2002. Early and Long-Term Results of Surgical Repair of Pectus Excavatum. . Asian Cardiovascular and Thoracic Annals,

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yılmaz.,N., Zeybek.,A., Tharian.,B., Yılmaz.,E., 2015. Efficacy of nonsurgical tigecycline pleurodesis for the management of hepatic hydrothorax in patients with liver cirrhosis. Surgical Case Report
2-) Öz.,N., Kargı.,A.Bülent ., Zeybek.,A., 2015. CASE REPORTS Co-existence of a rare dyspnea with pericardial diaphragmatic rupture and pericardial rupture: a case report. POLISH JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY
3-) ZEYBEK.,A., özer.,s., KALEMCİ.,S., 2014. A Fragmented Bullet Located in the Right Upper Thoracoabdominal Area. Eur J Surg Sci
4-) ŞAHİN.,C., ÖZŞEKER.,B., RENCÜZOĞULLARI.,İ., ZEYBEK.,A., 2014. Plummer-Vinson syndrome with pectus carinatum mitral valve prolapsus and exotropia in an 18-year-old boy. Case Reports, 2014(jan22 1), 2013202047-2013202047., . BMJ CASE REPORT
5-) ZEYBEK.,A., ŞAHAN.,L., ÇELİK.,İ., ÖZBUDAK.,H., KALEMCİ.,S., 2013. Birt Hogg Dubè Syndrome: A Case Report. Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine
6-) KALEMCİ.,S., EDGÜNLÜ.,T., TÜRKÇÜ.,Ö., ÇETİN.,S., ZEYBEK.,A., CANDAN.,H., 2013. FOXO3a Gene Polymorphism and Serum FOXO3a Levels in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Healthy Controls ,Effect of Genetic Poymorphism in COPD. , . Symrna Medical Journal
7-) Zeybek.,A., Kalemci.,S., Özer.,S., 2013. Simultaneous bilateral primary spontaneous pneumothorax. Zdrav Vestn
8-) a.,E., A.,A., A.,D., 2003. Two patients presenting with mediastinal mass.. Breathe

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) ERGİN.,M., YEĞİNSU.,A., ZEYBEK.,A., GÜRLEK.,K., 2013. Plevral Kavitenin Izole veya Sekonder Mantar Enfeksiyonları... Klinik ve Deneysel Arastırmalar Dergisi
2-) Keskin.,H., Erdoğan., ., Zeybek.,A., Dertsiz .,L., Sarper.,A., Demircan.,A., 2013. Küçük Hücreli Dısı Akciger Karsinomalarinda Preoperatif Metastatik Inferior Mediastinal Lenf Nodlarının Saptanmasının Sagkalım Üzerinde Prognostik Etkisi.. . Klinik ve Deneysel Arastırmalar Dergisi.
3-) ERDOĞAN.,A., AYTEN.,A., Öz.,N., A.,D., 2004. Extra-anatomik By-passlar: Erken ve Orta Dönem Sonuçlar. . Turkish J. Vasc Surg

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) ZEYBEK.,A., KALEMCİ.,S., 2013. Spontan Sag Diyafragma Rüptürü. CausaPedia

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Inflammatory Pseudotumour of the Pleura Mimicking Lung Cancer .. The 17 th Biennial Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeon of Asia (ATCSA), ( Tam metin bildiri ), (Kontrol No: 1177047) - 2005
2-) Method of Surgical Therapy in Pulmonary Hydatide Disease; Is Capitonnage Advantageous?. The 17 th Biennial Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeon of Asia (ATCSA ( Tam metin bildiri ), (Kontrol No: 1177018) - 2005
3-) Recurrent Vascular Echinococcosis. The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery ( Tam metin bildiri ), (Kontrol No: 1176974) - 2004
4-) Amikacin concentrations in transudative and exydative pleural fluid. 17 th. Asian Pacific Congress on Diseases of the chest 2003. ( Özet bildiri ), (Kontrol No: 1166299) - 2003

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) zeybek.,A., 2016. pulmoner tromboembolilerde klinik yaklaşım. 13.adli tıp bilimleri kongresi
2-) zeybek.,A., sarper.,a., erdoğan.,a., dertsiz.,l., demircan.,a., 2013. Küçük hücreli dısı akciger kanserinde sentinel lenf nodunun Tc99m ile saptanması. Ulusal göğüs cerrahi kongresi
3-) Akciğer Adenokarsinomaları ve Predominant Subtiplerinin Sagkalım ve Prognozunda Etkili Klinik ve Patolojik - 2013
4-) Trakeostomi sonrası gelisen trakeal stenoz olguları,Gögüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahi Ortak Kongresi, (Kontrol No: 1179222) - 2013
5-) Küçük Hücreli Dısı Akciger Karsinomalarında Preoperatif Inferior Mediastinal Lenf Nodlarının Saptanmasının Sagkalım Üzerinde Prognostik Etkisi.. VII. Ulusal Gögüs Cerrahi Kongresi., (Kontrol No: 1181182) - 2013
6-) Tümör Uzunlugunun Özefagus Kanserinde Prognostik Faktör Olarak Önemi.. VII. Ulusal Gögüs Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1181197) - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Çelik.,Ö.İlhan., çelik.,S.Yaşar., dere.,Y., zeybek.,A., 2015. nekrotizan sarkoidoz ile seyreden primer akciğer taşlı yüzük hücreli adenokanser olgu sunumu. 25. ulusal patoloji kongresi
2-) Dekompanse Sirozlu Hastalarda Hidrotoraks Tedavisinde Tigesiklin Pleurodezisin Etkisi.. 10. Ulusal Hepatogastroenteroloji ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi., (Kontrol No: 1181221) - 2013
3-) Lipopolisakkarit ile Indüklenmis Akut Akciger Hasarında Metil Palmitatın Etkinligi.. 35. Ulusal Solunum Kongresi., (Kontrol No: - 2013
4-) KOAH Hastalarında FOXO3a Gen Polimorfizmi ve Serum FOXO3a Seviyesi.. 35. Ulusal Solunum Kongresi, (Kontrol No: 1181268) - 2013
5-) Pectus Carinatum Mitral Valv Prolapsusu ve Ekzotropianın Eslik Ettigi 18 Yas Plummer Vinson Sendromu Olgusu.. 15. Ulusal Iç Hastalıkları Kongresi, (Kontrol No: 1181289) - 2013
6-) Primary Hydatid Cyst of the Chest Wall Mimicking Pancoast Tumour: Report of a Case. 16. Yıllık Kongresi, Türk Toraks Dernegi., (Kontrol No: 1181080) - 2013
7-) . Benign akciger tümörleri ve malignitelerle birlikteligi. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi.,(Kontrol No: 1181117) - 2012
8-) Abdominal aort anevrizması: Bir kronik retroperitoneal rupture vakası .. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1181062) - 2005
9-) Akciger hidatik kist cerrahisi metodunda sık kullanılan kapitonaj bir avantajmıdır?. Toraks Dernegi 8. Yıllık Kongresi, (Kontrol No: 1181046) - 2005
10-) Akciger ve karaciger hidatik kist hastalıgının transdiyafragmatik yaklasımla tek operasyonda tedavi yaklasımı ve sonuçları. Toraks Dernegi 8. Yıllık Kongresi,, (Kontrol No: 1181036) - 2005
11-) Özefagus perforasyonlarında erken tanının önemi ve tedavi sekilleri. II. Türk Gögüs Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 1180963) - 2003
12-) Bronkojenik kistler. Toraks Dernegi 5. yıllık Kongresi , Toraks Dergisi, (Kontrol No: 1180747) - 2003
13-) Intratorasik benign kitleler.II. Türk Gögüs Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 1180987) - 2003
14-) Takayasu arteritinde cerrahi teknik. . XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: - 2002
15-) Takayasu arteritinde cerrahi teknik. . XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, (Kontrol No:1180892) - 2002
16-) Prostetik greft cinsi ve uzun dönem sonuçları. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1180725) - 2002
17-) Tanısal amaçlı yapılan arteriel girisim sonrası görülen yalancı anevrizmalar. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, (Kontrol No:1180932) - 2002
18-) Abdominal aort anevrizmalarında cerrahi teknik sekilleri ve uzun dönem sonuçları. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1180912 - 2002
19-) Extra-anatomik bypass vakaları: 23 vakanın analizi .. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1180871) - 2002
20-) Toraks travmaları.. Toraks Dernegi .Toraks Dergisi, (Kontrol No: 1179238) - 2001
21-) Pnömotoraksda VATS uygulamalarımız.. 5. Akdeniz Video Endoskopik Temel Cerrahi kursları ve sempozyumu, (Kontrol No: - 2000

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) GÖGÜS CERRAHI, Bölüm adı:(Akcigerin Benign Tümörleri) (2013)., Arife Zeybek, Abid Demircan, Istanbul Medikal Saglık ve Yayıncılık, Editör:Hasan Sevket kavukçu, Ilker Ökten , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1165934) - 2013
2-) Trakea, Bölüm adı:(Trakea Rezeksiyonlarında Cerrahi Teknik) (2012)., Arife Zeybek, Alpay Sarper, TÜSAD Egitim Kitapları Serisi, Editör:Mehmet Ali Bedirhan , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1165974) - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Surgery and Surgical Research.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. SM Journal of Pulmonary Medicine (SMJPM) .

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) American Association for Science and Technology (AASCIT - 2014

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Tracheal Stenosis after Tracheostomy or Intubation. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) "Kronik Obstrüktif Akciger Hastalarında FOXO 3a Gen Polimorfizmleri ve Serumda FOXO 3a Düzeylerinin Arastırılması - 2012

Verdiği Dersler

TIP 5015 2018-2019 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2018-2019 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2018-2019 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2018-2019 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2017-2018 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2017-2018 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2017-2018 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2017-2018 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2016-2017 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2016-2017 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2016-2017 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2016-2017 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2015-2016 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 5015 2015-2016 Güz

GÖĞÜS CERRAHİSİ