Personel

Doktor Öğretim Üyesi Arsal Acarbaş
Doktor Öğretim Üyesi
Arsal Acarbaş
@ E-posta
arsalacarbas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5184

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

trakya üniversitesi tıp fakültesi tıp fakültesi beyin cerrahisi 2001

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) acarbaş.,a., özkan.,n., 2014. Yüksek Grade'li Glial tümörlerde Temozolamid Kullanımı. Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi Tıp Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) acarbaş.,a., 2015. Stabil Torakolomber Vertebra Kırıklarında Yakın Takip ve Yatak İstirahatinin Önemi: Olgu Sunumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) acarbaş.,a., hazer.,b., 2015. nüks disk hernisi ve başarısızı bel cerrahisi sendromu tedavisinde epiduroskopinin yeri. Türk Nöroşiruruji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
2-) acarbaş.,a., hazer.,b., usanmaz.,m., 2015. lomber stabiliasyon sonrası gelişen pnömosefali. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel kongresi

Verdiği Dersler

TIP 5014 2018-2019 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2018-2019 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2018-2019 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2018-2019 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2017-2018 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2017-2018 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2017-2018 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2017-2018 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2016-2017 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2016-2017 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2016-2017 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2016-2017 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2015-2016 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

TIP 5014 2015-2016 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ