Personel

Doç.Dr. Tülin Arslan
Doç.Dr.
Tülin Arslan
@ E-posta
atulin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1893

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Haziran 26, 1992

Yüksek Lisans

Clemson University College of Life Sciences Department of Aquaculture, Fisheries and Wildlife Biology Aralık 21, 1996

Doktora

Auburn University College of Agriculture Department of Fisheries and Allied Aquacultures Aralık 15, 2001

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arslan.,T., Erdogan.,F., Erdogan.,M., 2012. Fonksiyonel erkekleştirilmiş gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
2-) Okmen.,G., Ugur.,A., Sarac.,N., Arslan.,T., 2012. İn vivo and in vitro antibacterial activities of some essential oils of Lamiaceae species on Aeromonas salmonicida isolates from cultured rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Animal and Veterinary Advances
3-) Arslan.,T., Phelps.,P., 2011. Egg transfer to increase productivity and predictability in bluegill, Lepomis macrochirus, fry production. North American Journal of Aquaculture
4-) Arslan.,T., Guven.,E., Baltacı.,A., 2010. Hormonal cinsiyet dönüşüm metodu kullanarak monoseks gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
5-) Arslan.,T., Phelps.,P., Osbourne.,A., 2009. Effects of oestradiol-17ß or 17A-methyltestosterone administration on gonadal differentiation of largemouth bass Micropterus salmoides (Lacepede). Aquaculture Research
6-) Arslan.,T., Phelps.,P., 2004. Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion. Aquaculture
7-) Ugur.,A., Arslan.,T., 2004. An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey. Journal of Medicinal Food
8-) Arslan.,T., Phelps.,P., 2004. Directing gonadal differentiation in bluegill, Lepomis macrochirus (Rafinesque), and black crappie, Pomoxis nigromaculatus (Lesueur), by periodic estradiol-17B immersions. Aquaculture Research
9-) Arslan.,T., Phelps.,P., 2003. Masculinization of bluegill Lepomis macrochirus by multiple androgen immersion and effect of percutaneous permeation enhancers. Journal of the World Aquaculture Society

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taskin.,G., Taskin.,V., Kucukakyuz.,K., Varol.,O., Col.,B., Arslan.,T., 2007. Esterase polymorphisms in relict endemic Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis and L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori populations in Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology
2-) Taskin.,V., Kucukakyuz.,K., Arslan.,T., Col.,B., Taskin.,G., 2007. The biochemical basis of insecticide resistance and determination of esterase enzyme patterns by using PAGE in field collected populations of Drosophila melanogaster from Mugla province of Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kir.,M., Arslan.,T., 2007. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yavrularında ağırlık ve akut amonyak toksisitesi ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
2-) Buke.,E., Ozden.,O., Arslan.,T., 2005. The effects of different tank types on survival, development and growth of European seabass (Dicentrarchus labrax L., 1758) larvae. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Tülin, 2017. Reproductive characteristics of female brood stocks in an established rainbow trout hatchery and preliminary responses to mass selection. First International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
2-) Beşiktepe Şengül, Arslan Tülin, 2016. EFFECTS OF DIET ON FEEDING EGG PRODUCTION AND EGGHATCHING SUCCESS OF Paracartia grani FROM IZMIR BAY. International Symposium in Fisheries and Aquatic Sciences
3-) Besiktepe.,S., Arslan.,T., 2016. Effects of diet on feding, egg production and egg hatching success of Paracartia grani from Izmir Bay. International Symposium in Fisheries and Aquatic Sciences
4-) Erdogan.,M., Arslan.,T., 2015. Effects of vitamin E on reproductive performance of pindani (Pseudotropheus socolofi Johnson, 1974). 5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Erdoğan Mete, Arslan Tülin, 2015. Effects of vitamin E on reproductive performance of pindani Pseudotropheus socolofi Johnson 1974. 5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes
2-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2014. Effects of Antioxidants in a Diluent on the Quality of Sex-reversed Female Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Sperm. FABA 2014: International Symposium in Fisheries and Aquatic Sciences
3-) Arslan.,T., Oral.,M., Agdamar.,S., 2013. Genetic variation of cultured rainbow trout populations in Turkey. The First İnternational Fisheries Symposium in Northern Cyprus
4-) Arslan.,T., 2003. Effect of temperature on sex ratios of bluegill, Lepomis macrochirus. International Symposium of Fisheries and Zoology
5-) Phelps.,P., Arslan.,T., 2001. Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple immersions in 17A-methyltestosterone or trenbolone acetate. Aquaculture America 2001
6-) Arslan.,T., Phelps.,P., 2000. Egg transfer to increase productivity and predictability in bluegill, Lepomis macrochirus, fry production. Aquaculture America 2000

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan.,T., Hacisa.,M., 2016. Kısa süreli androjen uygulamalarının gökkuşağı alabalığının gonad gelişimi üzerine etkileri. II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı
2-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2016. Sperm kanallı ve kanalsız erkekleştirilmiş dişi gökkuşağı alabalığından (Oncorhynchus mykiss) elde edilen spermanın bazı özellikleri. II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı
3-) Arslan.,T., 2016. Damızlık Stok Yönetimi. Alternatif İçsu Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı
4-) Arslan Tülin, Hac İsa Mustafa, 2016. KISA SÜRELİ ANDROJEN UYGULAMALARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ Oncorhynchusmykiss GONAD GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ. II. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GAMET BİYOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
5-) Hac İsa Mustafa, Arslan Tülin, 2016. SPERM KANALLI ve KANALSIZ ERKEKLEŞTİRİLMİŞ DİŞİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI NDAN Oncorhynchus mykiss ELDE EDİLEN SPERMANIN BAZI ÖZELLİKLERİ. II. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GAMET BİYOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
6-) Arslan Tülin, 2016. Damızlık Stok Yönetimi. Alternetif İçsu Ürünleri Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı
7-) Erdoğan Mete, Arslan Tülin, 2015. Ekstra E Vitamini İlave Edilen Yemlerin Buz Prenses Balığının Pseudotropheus Socolofi Johnson 1974 Juvenil ve Anaç Dönemi Büyüme Performansı Üzerine Etkileri. XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
8-) Arslan Tülin, 2015. Doğal Balık Stoklarının Desteklenmesi ve Su Ürünleri Gen Kaynaklarının Korunması. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu
9-) Arslan.,T., 2015. Doğal Balık Stoklarının Desteklenmesi ve Su Ürünleri Gen Kaynaklarının Korunması. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu
10-) Erdoğan.,M., Arslan.,T., 2015. Ekstra E Vitamini İlave Edilen Yemlerin Buz Prenses Balığının (Pseudotropheus Socolofi Johnson, 1974) Juvenil ve Anaç Dönemi Büyüme Performansı Üzerine Etkileri. XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
11-) Erdogan.,M., Arslan.,T., 2014. Balıklarda E Vitamini İhtiyacı ve Gamet Kalitesi Üzerine Etkileri. I. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı
12-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2014. Seyreltme Solüsyonu İçeriğindeki Katkı Maddelerinin Erkekleştirilmiş Dişi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Sperminin Kalitesi Üzerine Etkileri. I. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı
13-) Erdoğan.,M., Arslan.,T., 2014. Teleost Balıklarda Yumurta Kalite Parametreleri. I. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı
14-) Arslan.,T., 2013. Farklı fertilizasyon protokollerin gökkuşağı alabalığında yavru üretim başarısı üzerine etkileri. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
15-) Karcı.,E., Arslan.,T., 2013. Fotoperiyot uygulamasının gökkuşağı alabalığında yumurta ve larva kalitesi üzerine etkileri. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
16-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2013. Sperm seyrelticilerin erkekleştirilmiş dişi gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) sperm kalitesi üzerine etkileri. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
17-) Erdal.,I., Arslan.,T., 2011. Dünya’da orkinos yetiştiricilik faaliyetleri. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
18-) Arslan.,T., Güven.,E., Baltacı.,A., 2010. Hormonal cinsiyet dönüşüm metodu kullanarak monoseks gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi. II. Ulusal Alabalık Sempozyumu
19-) Ağdamar.,S., Arslan.,T., Küçükakyüz.,K., 2009. Türkiye’de üretimi yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) populasyonlarının allozimler yardımıyla genetik karakterizasyonu. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
20-) Ağdamar.,S., Arslan.,T., 2009. Genetik belirteçler ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanımı. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
21-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2009. Sulandırıcıların gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) sperminin dondurulma başarısı üzerine etkileri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
22-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2009. Tuzluluk ve pH’nın gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) sperminin dölleme kapasitesine etkileri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
23-) Oral.,M., Arslan.,T., 2009. Su ürünleri yetiştiriciliğinde anaç yönetimi maksadıyla genetik belirteçlerin kullanılması: Örnek bir çalışma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
24-) Arslan.,T., Ağdamar.,S., Küçükakyüz.,K., Taşkın.,V., Taşkın.,B., 2008. Muğla yöresindeki kuluçkahanelerde üretilen gökkuşağı alabalığı'nın, Oncorhynchus mykiss, allozimler yardımıyla genetik karakterizasyonu. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu
25-) Arslan.,T., Erdoğan.,F., Erdoğan.,M., 2008. Seks hormonları kullanarak fonksiyonel monoseks gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu
26-) Ağdamar.,S., Oral.,M., Arslan.,T., 2008. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda kullanılan genetik belirteçlerin karşılaştırılması. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu
27-) Sönmez.,T., Arslan.,T., Küçükakyüz.,K., Taşkın.,V., Taşkın.,G., 2007. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın değişik doku ve organlarında genel esteraz enzim aktivitesinin spektrofotometrik ve polyakrilamid jel elektroforezi (PAGE) yöntemleriyle karşılaştırılması. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
28-) Arslan.,T., Baygar.,T., 2007. Balıklarda cinsiyet ve cinsiyet kontrolü. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
29-) Kır.,M., Arslan.,T., 2007. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın amonyağa olan toleransında ağırlık tolerans ilişkisi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
30-) Baygar.,T., Arslan.,T., 2007. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ticari kullanıma yönelik biyoteknolojik uygulamalar. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
31-) Köymenoğlu.,A., Arslan.,T., 2007. Balık yetiştiriciliğinde yumurta dezenfeksiyonu. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
32-) Kır.,M., Arslan.,T., 2006. Çevresel parametrelerin Paneus semisulcatus larvalarının amonyak toleransı üzerine etkileri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
33-) Arslan.,T., Kır.,M., 2006. Monoseks balık kültürü teknolojisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
34-) Baygar.,T., Arslan.,T., Taşkın.,G., 2006. Avantajları ve dezavantajları ile transgenik teknolojisinin balık yetiştiriciliğindeki yeri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
35-) Çolak.,A., Arslan.,T., Kır.,M., Çolak.,S., 2006. Orkinos yetiştiriciliğinin Türkiye’deki mevcut durumu ve geleceği. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2016. Kısa süreli androjen uygulamalarının gökkuşağı alabalığının gonad gelişimi ve gamet kalitesi üzerine etkileri. III. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Sex Control in Aquaculture/Sex determination mechanisms and control of sex differentiation in largemouth bass and crappies. Yayın Evi: Wiley-Blackwell

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2016. II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi .
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. JABS Journal of Applied Biological Sciences.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research (LimnoFish).
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Genetics of Aquatic Organisms (GenAqua).
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Aquaculture Studies.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2006. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2005. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. Aquaculture Research.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. Aquaculture Research.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Journal of Applied Aquaculture.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Journal of Applied Aquaculture.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Journal of Applied Aquaculture.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2008. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of oestradiol-17ß or 17A-methyltestosterone administration on gonadal differentiation of largemouth bass Micropterus salmoides (Lacepede) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3
3-) İn vivo and in vitro antibacterial activities of some essential oils of Lamiaceae species on Aeromonas salmonicida isolates from cultured rainbow trout, Oncorhynchus mykiss - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
4-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
5-) Directing gonadal differentiation in bluegill, Lepomis macrochirus (Rafinesque), and black crappie, Pomoxis nigromaculatus (Lesueur), by periodic estradiol-17B immersions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) Esterase polymorphisms in relict endemic Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis and L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori populations in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
8-) Effects of oestradiol-17ß or 17A-methyltestosterone administration on gonadal differentiation of largemouth bass Micropterus salmoides (Lacepede) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
9-) Effects of oestradiol-17ß or 17A-methyltestosterone administration on gonadal differentiation of largemouth bass Micropterus salmoides (Lacepede) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
10-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
11-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
12-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:5
13-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:4
14-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
15-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
16-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
17-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
18-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
19-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
20-) Masculinization of bluegill Lepomis macrochirus by multiple androgen immersion and effect of percutaneous permeation enhancers - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
21-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
22-) Directing gonadal differentiation in bluegill, Lepomis macrochirus (Rafinesque), and black crappie, Pomoxis nigromaculatus (Lesueur), by periodic estradiol-17B immersions - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
23-) Directing gonadal differentiation in bluegill, Lepomis macrochirus (Rafinesque), and black crappie, Pomoxis nigromaculatus (Lesueur), by periodic estradiol-17B immersions - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:2
24-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
25-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:2
26-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
27-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
28-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:3
29-) Masculinization of bluegill Lepomis macrochirus by multiple androgen immersion and effect of percutaneous permeation enhancers - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
30-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1
31-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
2-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
4-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
5-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
6-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:2
7-) Directing gonadal differentiation in bluegill, Lepomis macrochirus (Rafinesque), and black crappie, Pomoxis nigromaculatus (Lesueur), by periodic estradiol-17B immersions - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
8-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:2
9-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
10-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The biochemical basis of insecticide resistance and determination of esterase enzyme patterns by using PAGE in field collected populations of Drosophila melanogaster from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Ekstra E vitamini ilave edilen yemlerin buz prenses balığının (Pseudotropheus socolofi Johnson, 1974) büyüme ve üreme performansı üzerine etkileri. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Mete . 2014
2-) Tez Adı: Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Sperm Kalitesi Üzerine Bir Çalışma. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Mustafa. 2013
3-) Tez Adı: Türkiye’de Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Populasyonlarının Genetik Karakterizasyonu. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Münevver . 2011
4-) Tez Adı: Türkiye’de Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Populasyonlarının Mikrosatellit DNA Analizi. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Sevan. 2010

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Türkiye’de üretimi yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) ırklarının genetik karakterizasyonu. 2005-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Seks hormonları kullanarak fonksiyonel monoseks gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi. 2005-2009

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Deniz Balıkları Kuluçkahaneleri için Potansiyel Canlı Yem Olabilecek Yerli Kopepod Türlerinin Biyolojileri ve Kültür Olanakları. 2015--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Türkiye’deki relikt endemik sığla ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) populasyonlarında genetik çeşitliliğin izoenzimler ve RAPD (Rasgele Üretilen Polimorfik DNA) belirteçleri yardımıyla saptanması. 2004-2008

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Anaç Yemindeki E Vitamini Oranının Pindani Balığının (Pseudotropheus socolofi Johnson, 1974) Üreme Performansı Üzerine Etkileri. 2013-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de üretimi yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) populasyonlarının genetik karakterizasyonu. 2009-2011
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Populasyonlarının Mikrosatellit DNA Analizi. 2008-2010
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla yöresindeki kuluçkahanelerde üretimi yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) ırklarında genetik çeşitliliğin izoenzimler yardımıyla saptanması. 2004-2008

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Çipura, Mikrosatelit, mtDNA, Genetik çeşitlilik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ülkemiz deniz balığı kuluçkahanelerinin damızlık topladığı bazı doğal çipura Sparus aurata L., 1758 popülasyonlarının genetik yapısının belirlenmesi. 2016--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla yöresi balık çiftliklerinde yetiştirilen Oncorhynchus mykiss balığında patojen Aeromonas salmonicida izolasyonu, identifikasyonu ve Labiatae familyasına ait bitki ekstraktlarına karşı gösterdiği antimikrobiyal aktivite ve in vivo çalışmalar. 2009-2011
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla ili ve ilçelerinden toplanan Drosophila melanogaster (sirke sineği) örneklerinde değişik insektisit gruplarına karşı direnç oranlarının ve esteraz enzim profilinin polyacrylamide jel elektroforezi (PAGE) yöntemi kullanılarak belirlenmesi. Muğla Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi. 2004-2007
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’deki relikt endemik sığla ağacı (Liquidambar orientalis Miller var. orientalis ve var. integriloba Fiori) populasyonlarında genetik çeşitliliğin izoenzimler yardımıyla saptanması. 2004-2008

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2013
2-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2012
3-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2010
4-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2005
5-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2004
6-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2004
7-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2004

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) World Aquaculture 2014. 7-11 Haziran. Avustralya. 2014
2-) World Aquaculture 2008. 19-24 Mayıs. Güney Kore. 2008

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı. Türkiye. . 2016
2-) Alternatif İçsu Ürünleri Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı. Türkiye. . 2016
3-) I. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı. Nisan. Türkiye. 2014
4-) 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Eylül. Türkiye. 2013
5-) 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Eylül. Türkiye. 2007
6-) 3.Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu. Mayıs. Türkiye. 2006

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) TİKA 3. Dünya Ülkeleri Eğitim Programı: Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi. Ekim 2012. Türkiye. 2012
2-) TİKA 3. Dünya Ülkeleri Eğitim Programı: Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi. Ekim 2011. Türkiye. 2011
3-) Sürdürülebilir Balıkçılık Kapsamında Bilinçli Üretici (Bil-Üret)” başlıklı CFCU/TR0405.02/LDI/289 numaralı AB projesinin kapanış toplantısı. Kasım 2007. Türkiye. 2007

Verdiği Dersler

SÜM5525 2017-2018 Bahar

BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI

SÜM3502 2017-2018 Bahar

Araştırma ve Deneme Metodları

SÜM6527 2017-2018 Bahar

BALIKLARDA ÜREME BİYOTEKNOLOJİSİ

SÜM3505 2017-2018 Güz

Kültür Balıklarında Gamet Kalitesi

SÜM3003 2017-2018 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM3007 2017-2018 Güz

Balık Genetiği ve Islahı

SÜM3519 2017-2018 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Türler

SÜM5533 2017-2018 Güz

BALIK KULUÇKAHANE YÖNTEMİ

SÜM5525 2017-2018 Güz

BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI

SÜM5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM4008 2016-2017 Bahar

Seminer

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5525 2016-2017 Bahar

BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI

SÜM3514 2016-2017 Bahar

İç Su Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Türler

SÜM 6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 6000 2016-2017 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM5000 2016-2017 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM3502 2016-2017 Bahar

Araştırma ve Deneme Metodları

SÜM4009 2016-2017 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM3003 2016-2017 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM5533 2016-2017 Güz

BALIK KULUÇKAHANE YÖNTEMİ

SÜM6520 2016-2017 Güz

ALTERNATİF BALIK TÜRLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULUÇKAHANE TEKNİKLERİ

SÜM3007 2016-2017 Güz

Balık Genetiği ve Islahı

SÜM6561 2016-2017 Güz

BALIKLARDA SPERM MUHAFAZASI

SÜM3502 2015-2016 Bahar

Araştırma ve Deneme Metodları

SÜM3502 2015-2016 Bahar

Araştırma ve Deneme Metodları

SÜM 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

SÜM5525 2015-2016 Bahar

BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI

SÜM5548 2015-2016 Bahar

BALIK ÜREME BİYOLOJİSİ

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM6700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA)

SÜM 5000 2015-2016 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM6000 2015-2016 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM3007 2015-2016 Güz

Balık Genetiği ve Islahı

SÜM3519 2015-2016 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Türler

SÜM3007 2015-2016 Güz

Balık Genetiği ve Islahı

SÜM3003 2015-2016 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM3519 2015-2016 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Türler

SÜM3003 2015-2016 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 5090 2015-2016 Güz

SEMİNER

SÜM 6700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5525 2015-2016 Güz

BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5533 2015-2016 Güz

BALIK KULUÇKAHANE YÖNTEMİ

SÜM5548 2015-2016 Güz

BALIK ÜREME BİYOLOJİSİ

SÜM3502 2014-2015 Bahar

Araştırma ve Deneme Metodları

SÜM3502 2014-2015 Bahar

Araştırma ve Deneme Metodları

SÜM5000 2014-2015 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5529 2014-2015 Bahar

SU ÜRÜNLERİNDE GENETİK VE UYGULAMALARI

SÜM5512 2014-2015 Bahar

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİYOTEKNOLOJİSİ

SÜM 6700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM 5090 2014-2015 Güz

SEMİNER

SÜM 5000 2014-2015 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 6700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5525 2014-2015 Güz

BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI

SÜM5529 2014-2015 Güz

SU ÜRÜNLERİNDE GENETİK VE UYGULAMALARI

SÜM5533 2014-2015 Güz

BALIK KULUÇKAHANE YÖNTEMİ

SÜM6000 2014-2015 Güz

DOKTORA TEZİ

SÜM3003 2014-2015 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM3007 2014-2015 Güz

Balık Genetiği ve Islahı

SÜM3007 2014-2015 Güz

Balık Genetiği ve Islahı

SÜM3519 2014-2015 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Türler

SÜM3519 2014-2015 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Türler

SÜM3003 2014-2015 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM3502 2014-2015 Güz

Araştırma ve Deneme Metodları