Personel

Doç.Dr. Tülin Arslan
Doç.Dr.
Tülin Arslan
@ E-posta
atulin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1893

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Haziran 26, 1992

Yüksek Lisans

Clemson University College of Life Sciences Department of Aquaculture, Fisheries and Wildlife Biology Aralık 21, 1996

Doktora

Auburn University College of Agriculture Department of Fisheries and Allied Aquacultures Aralık 15, 2001

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arslan.,T., Erdogan.,F., Erdogan.,M., 2012. Fonksiyonel erkekleştirilmiş gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
2-) Okmen.,G., Ugur.,A., Sarac.,N., Arslan.,T., 2012. İn vivo and in vitro antibacterial activities of some essential oils of Lamiaceae species on Aeromonas salmonicida isolates from cultured rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Animal and Veterinary Advances
3-) Arslan.,T., Phelps.,P., 2011. Egg transfer to increase productivity and predictability in bluegill, Lepomis macrochirus, fry production. North American Journal of Aquaculture
4-) Arslan.,T., Guven.,E., Baltacı.,A., 2010. Hormonal cinsiyet dönüşüm metodu kullanarak monoseks gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
5-) Arslan.,T., Phelps.,P., Osbourne.,A., 2009. Effects of oestradiol-17ß or 17A-methyltestosterone administration on gonadal differentiation of largemouth bass Micropterus salmoides (Lacepede). Aquaculture Research
6-) Arslan.,T., Phelps.,P., 2004. Directing gonadal differentiation in bluegill, Lepomis macrochirus (Rafinesque), and black crappie, Pomoxis nigromaculatus (Lesueur), by periodic estradiol-17B immersions. Aquaculture Research
7-) Arslan.,T., Phelps.,P., 2004. Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion. Aquaculture
8-) Ugur.,A., Arslan.,T., 2004. An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey. Journal of Medicinal Food
9-) Arslan.,T., Phelps.,P., 2003. Masculinization of bluegill Lepomis macrochirus by multiple androgen immersion and effect of percutaneous permeation enhancers. Journal of the World Aquaculture Society

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taskin.,G., Taskin.,V., Kucukakyuz.,K., Varol.,O., Col.,B., Arslan.,T., 2007. Esterase polymorphisms in relict endemic Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis and L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori populations in Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology
2-) Taskin.,V., Kucukakyuz.,K., Arslan.,T., Col.,B., Taskin.,G., 2007. The biochemical basis of insecticide resistance and determination of esterase enzyme patterns by using PAGE in field collected populations of Drosophila melanogaster from Mugla province of Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kir.,M., Arslan.,T., 2007. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yavrularında ağırlık ve akut amonyak toksisitesi ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
2-) Buke.,E., Ozden.,O., Arslan.,T., 2005. The effects of different tank types on survival, development and growth of European seabass (Dicentrarchus labrax L., 1758) larvae. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Tülin, 2018. Sex Determination and Sex Control in Teleost Fishes. 2nd International Congress on Fisheries and Aquatic Research
2-) Arslan Tülin, 2018. Effects of Photoperiod Manipulation on Reproductive Performance and Egg Quality of Female Brood Stocks in an Established Rainbow Trout Hatchery. 2nd International Congress on Fisheries and Aquatic Research
3-) Arslan Tülin, 2017. Reproductive characteristics of female brood stocks in an established rainbow trout hatchery and preliminary responses to mass selection. First International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
4-) Beşiktepe Şengül, Arslan Tülin, 2016. EFFECTS OF DIET ON FEEDING EGG PRODUCTION AND EGGHATCHING SUCCESS OF Paracartia grani FROM IZMIR BAY. International Symposium in Fisheries and Aquatic Sciences
5-) Erdogan.,M., Arslan.,T., 2015. Effects of vitamin E on reproductive performance of pindani (Pseudotropheus socolofi Johnson, 1974). 5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Tülin, Hac İsa Mustafa, 2018. Characteristics and Quality Improvement of Neomale Sperm in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). III. National / I. International Workshop on Gamete Biology in Aquaculture
2-) Beken Atife Tuba, Arslan Tülin, Aydın İlhan, Polat Hamza, 2018. Effects of husbandry practices on the quality and cryopreservation success of cultured rainbow trout sperm. III. National / I. International Workshop on Gamete Biology in Aquaculture
3-) Arslan Tülin, 2018. Sex Control in Aquaculture. Workshop on Biotechnology in Aquatic Sciences
4-) Erdoğan Mete, Arslan Tülin, 2015. Effects of vitamin E on reproductive performance of pindani Pseudotropheus socolofi Johnson 1974. 5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes
5-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2014. Effects of Antioxidants in a Diluent on the Quality of Sex-reversed Female Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Sperm. FABA 2014: International Symposium in Fisheries and Aquatic Sciences
6-) Arslan.,T., Oral.,M., Agdamar.,S., 2013. Genetic variation of cultured rainbow trout populations in Turkey. The First İnternational Fisheries Symposium in Northern Cyprus
7-) Arslan.,T., 2003. Effect of temperature on sex ratios of bluegill, Lepomis macrochirus. International Symposium of Fisheries and Zoology
8-) Phelps.,P., Arslan.,T., 2001. Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple immersions in 17A-methyltestosterone or trenbolone acetate. Aquaculture America 2001
9-) Arslan.,T., Phelps.,P., 2000. Egg transfer to increase productivity and predictability in bluegill, Lepomis macrochirus, fry production. Aquaculture America 2000

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Tülin, Hac İsa Mustafa, 2016. KISA SÜRELİ ANDROJEN UYGULAMALARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ Oncorhynchusmykiss GONAD GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ. II. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GAMET BİYOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
2-) Hac İsa Mustafa, Arslan Tülin, 2016. SPERM KANALLI ve KANALSIZ ERKEKLEŞTİRİLMİŞ DİŞİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI NDAN Oncorhynchus mykiss ELDE EDİLEN SPERMANIN BAZI ÖZELLİKLERİ. II. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GAMET BİYOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
3-) Arslan Tülin, 2016. Damızlık Stok Yönetimi. Alternetif İçsu Ürünleri Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı
4-) Arslan.,T., 2016. Damızlık Stok Yönetimi. Alternatif İçsu Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı
5-) Erdoğan Mete, Arslan Tülin, 2015. Ekstra E Vitamini İlave Edilen Yemlerin Buz Prenses Balığının Pseudotropheus Socolofi Johnson 1974 Juvenil ve Anaç Dönemi Büyüme Performansı Üzerine Etkileri. XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
6-) Arslan Tülin, 2015. Doğal Balık Stoklarının Desteklenmesi ve Su Ürünleri Gen Kaynaklarının Korunması. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu
7-) Erdogan.,M., Arslan.,T., 2014. Balıklarda E Vitamini İhtiyacı ve Gamet Kalitesi Üzerine Etkileri. I. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı
8-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2014. Seyreltme Solüsyonu İçeriğindeki Katkı Maddelerinin Erkekleştirilmiş Dişi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Sperminin Kalitesi Üzerine Etkileri. I. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı
9-) Erdoğan.,M., Arslan.,T., 2014. Teleost Balıklarda Yumurta Kalite Parametreleri. I. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı
10-) Arslan.,T., 2013. Farklı fertilizasyon protokollerin gökkuşağı alabalığında yavru üretim başarısı üzerine etkileri. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
11-) Karcı.,E., Arslan.,T., 2013. Fotoperiyot uygulamasının gökkuşağı alabalığında yumurta ve larva kalitesi üzerine etkileri. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
12-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2013. Sperm seyrelticilerin erkekleştirilmiş dişi gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) sperm kalitesi üzerine etkileri. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
13-) Erdal.,I., Arslan.,T., 2011. Dünya’da orkinos yetiştiricilik faaliyetleri. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
14-) Arslan.,T., Güven.,E., Baltacı.,A., 2010. Hormonal cinsiyet dönüşüm metodu kullanarak monoseks gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi. II. Ulusal Alabalık Sempozyumu
15-) Ağdamar.,S., Arslan.,T., Küçükakyüz.,K., 2009. Türkiye’de üretimi yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) populasyonlarının allozimler yardımıyla genetik karakterizasyonu. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
16-) Ağdamar.,S., Arslan.,T., 2009. Genetik belirteçler ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanımı. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
17-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2009. Sulandırıcıların gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) sperminin dondurulma başarısı üzerine etkileri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
18-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2009. Tuzluluk ve pH’nın gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) sperminin dölleme kapasitesine etkileri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
19-) Oral.,M., Arslan.,T., 2009. Su ürünleri yetiştiriciliğinde anaç yönetimi maksadıyla genetik belirteçlerin kullanılması: Örnek bir çalışma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
20-) Arslan.,T., Ağdamar.,S., Küçükakyüz.,K., Taşkın.,V., Taşkın.,B., 2008. Muğla yöresindeki kuluçkahanelerde üretilen gökkuşağı alabalığı'nın, Oncorhynchus mykiss, allozimler yardımıyla genetik karakterizasyonu. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu
21-) Arslan.,T., Erdoğan.,F., Erdoğan.,M., 2008. Seks hormonları kullanarak fonksiyonel monoseks gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu
22-) Ağdamar.,S., Oral.,M., Arslan.,T., 2008. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda kullanılan genetik belirteçlerin karşılaştırılması. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu
23-) Sönmez.,T., Arslan.,T., Küçükakyüz.,K., Taşkın.,V., Taşkın.,G., 2007. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın değişik doku ve organlarında genel esteraz enzim aktivitesinin spektrofotometrik ve polyakrilamid jel elektroforezi (PAGE) yöntemleriyle karşılaştırılması. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
24-) Arslan.,T., Baygar.,T., 2007. Balıklarda cinsiyet ve cinsiyet kontrolü. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
25-) Kır.,M., Arslan.,T., 2007. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın amonyağa olan toleransında ağırlık tolerans ilişkisi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
26-) Baygar.,T., Arslan.,T., 2007. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ticari kullanıma yönelik biyoteknolojik uygulamalar. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
27-) Köymenoğlu.,A., Arslan.,T., 2007. Balık yetiştiriciliğinde yumurta dezenfeksiyonu. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
28-) Kır.,M., Arslan.,T., 2006. Çevresel parametrelerin Paneus semisulcatus larvalarının amonyak toleransı üzerine etkileri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
29-) Arslan.,T., Kır.,M., 2006. Monoseks balık kültürü teknolojisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
30-) Baygar.,T., Arslan.,T., Taşkın.,G., 2006. Avantajları ve dezavantajları ile transgenik teknolojisinin balık yetiştiriciliğindeki yeri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
31-) Çolak.,A., Arslan.,T., Kır.,M., Çolak.,S., 2006. Orkinos yetiştiriciliğinin Türkiye’deki mevcut durumu ve geleceği. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Hacisa.,M., Arslan.,T., 2016. Kısa süreli androjen uygulamalarının gökkuşağı alabalığının gonad gelişimi ve gamet kalitesi üzerine etkileri. III. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Sex Control in Aquaculture/Sex determination mechanisms and control of sex differentiation in largemouth bass and crappies. Yayın Evi: Wiley-Blackwell

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2016. II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi .
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. JABS Journal of Applied Biological Sciences.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Mugla Journal of Science and Technology.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Aquaculture Studies.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research (LimnoFish).
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Genetics of Aquatic Organisms (GenAqua).
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Aquaculture Studies.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2006. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2005. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. Aquaculture Research.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. Aquaculture Research.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Journal of Applied Aquaculture.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Journal of Applied Aquaculture.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Journal of Applied Aquaculture.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2008. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of oestradiol-17ß or 17A-methyltestosterone administration on gonadal differentiation of largemouth bass Micropterus salmoides (Lacepede) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3
3-) Esterase polymorphisms in relict endemic Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis and L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori populations in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) İn vivo and in vitro antibacterial activities of some essential oils of Lamiaceae species on Aeromonas salmonicida isolates from cultured rainbow trout, Oncorhynchus mykiss - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
5-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
6-) Directing gonadal differentiation in bluegill, Lepomis macrochirus (Rafinesque), and black crappie, Pomoxis nigromaculatus (Lesueur), by periodic estradiol-17B immersions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
8-) Effects of oestradiol-17ß or 17A-methyltestosterone administration on gonadal differentiation of largemouth bass Micropterus salmoides (Lacepede) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
9-) Effects of oestradiol-17ß or 17A-methyltestosterone administration on gonadal differentiation of largemouth bass Micropterus salmoides (Lacepede) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
10-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
11-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
12-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:5
13-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:4
14-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
15-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
16-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
17-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
18-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
19-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
20-) Masculinization of bluegill Lepomis macrochirus by multiple androgen immersion and effect of percutaneous permeation enhancers - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
21-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
22-) Directing gonadal differentiation in bluegill, Lepomis macrochirus (Rafinesque), and black crappie, Pomoxis nigromaculatus (Lesueur), by periodic estradiol-17B immersions - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
23-) Directing gonadal differentiation in bluegill, Lepomis macrochirus (Rafinesque), and black crappie, Pomoxis nigromaculatus (Lesueur), by periodic estradiol-17B immersions - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:2
24-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
25-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:2
26-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
27-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
28-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:3
29-) Masculinization of bluegill Lepomis macrochirus by multiple androgen immersion and effect of percutaneous permeation enhancers - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
30-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1
31-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
2-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
4-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
5-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
6-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:2
7-) Directing gonadal differentiation in bluegill, Lepomis macrochirus (Rafinesque), and black crappie, Pomoxis nigromaculatus (Lesueur), by periodic estradiol-17B immersions - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
8-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:2
9-) Production of monosex male black crappie, Pomoxis nigromaculatus, populations by multiple androgen immersion - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
10-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The biochemical basis of insecticide resistance and determination of esterase enzyme patterns by using PAGE in field collected populations of Drosophila melanogaster from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) An in vitro study on antimicrobial activitiy of propolis from Mugla province of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Ekstra E vitamini ilave edilen yemlerin buz prenses balığının (Pseudotropheus socolofi Johnson, 1974) büyüme ve üreme performansı üzerine etkileri. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Mete . 2014
2-) Tez Adı: Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Sperm Kalitesi Üzerine Bir Çalışma. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Mustafa. 2013
3-) Tez Adı: Türkiye’de Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Populasyonlarının Genetik Karakterizasyonu. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Münevver . 2011
4-) Tez Adı: Türkiye’de Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Populasyonlarının Mikrosatellit DNA Analizi. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Sevan. 2010

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Türkiye’de üretimi yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) ırklarının genetik karakterizasyonu. 2005-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Seks hormonları kullanarak fonksiyonel monoseks gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi. 2005-2009

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Deniz Balıkları Kuluçkahaneleri için Potansiyel Canlı Yem Olabilecek Yerli Kopepod Türlerinin Biyolojileri ve Kültür Olanakları. 2015-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Türkiye’deki relikt endemik sığla ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) populasyonlarında genetik çeşitliliğin izoenzimler ve RAPD (Rasgele Üretilen Polimorfik DNA) belirteçleri yardımıyla saptanması. 2004-2008

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Anaç Yemindeki E Vitamini Oranının Pindani Balığının (Pseudotropheus socolofi Johnson, 1974) Üreme Performansı Üzerine Etkileri. 2013-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de üretimi yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) populasyonlarının genetik karakterizasyonu. 2009-2011
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Populasyonlarının Mikrosatellit DNA Analizi. 2008-2010
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla yöresindeki kuluçkahanelerde üretimi yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) ırklarında genetik çeşitliliğin izoenzimler yardımıyla saptanması. 2004-2008

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Çipura, Mikrosatelit, mtDNA, Genetik çeşitlilik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ülkemiz deniz balığı kuluçkahanelerinin damızlık topladığı bazı doğal çipura Sparus aurata L., 1758 popülasyonlarının genetik yapısının belirlenmesi. 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla yöresi balık çiftliklerinde yetiştirilen Oncorhynchus mykiss balığında patojen Aeromonas salmonicida izolasyonu, identifikasyonu ve Labiatae familyasına ait bitki ekstraktlarına karşı gösterdiği antimikrobiyal aktivite ve in vivo çalışmalar. 2009-2011
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla ili ve ilçelerinden toplanan Drosophila melanogaster (sirke sineği) örneklerinde değişik insektisit gruplarına karşı direnç oranlarının ve esteraz enzim profilinin polyacrylamide jel elektroforezi (PAGE) yöntemi kullanılarak belirlenmesi. Muğla Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi. 2004-2007
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’deki relikt endemik sığla ağacı (Liquidambar orientalis Miller var. orientalis ve var. integriloba Fiori) populasyonlarında genetik çeşitliliğin izoenzimler yardımıyla saptanması. 2004-2008

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2013
2-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2012
3-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2010
4-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2005
5-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2004
6-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2004
7-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik. 2004

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) World Aquaculture 2014. 7-11 Haziran. Avustralya. 2014
2-) World Aquaculture 2008. 19-24 Mayıs. Güney Kore. 2008

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı. Türkiye. . 2016
2-) Alternatif İçsu Ürünleri Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı. Türkiye. . 2016
3-) I. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı. Nisan. Türkiye. 2014
4-) 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Eylül. Türkiye. 2013
5-) 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Eylül. Türkiye. 2007
6-) 3.Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu. Mayıs. Türkiye. 2006

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) TİKA 3. Dünya Ülkeleri Eğitim Programı: Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi. Ekim 2012. Türkiye. 2012
2-) TİKA 3. Dünya Ülkeleri Eğitim Programı: Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi. Ekim 2011. Türkiye. 2011
3-) Sürdürülebilir Balıkçılık Kapsamında Bilinçli Üretici (Bil-Üret)” başlıklı CFCU/TR0405.02/LDI/289 numaralı AB projesinin kapanış toplantısı. Kasım 2007. Türkiye. 2007

Verdiği Dersler

FBE 5090 2019-2020 Güz

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

SÜM3003 2019-2020 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM3007 2019-2020 Güz

Balık Genetiği ve Islahı

SÜM5525 2019-2020 Güz

BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI

SÜM6527 2019-2020 Güz

BALIKLARDA ÜREME BİYOTEKNOLOJİSİ

SÜM3003 2018-2019 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM3007 2018-2019 Güz

Balık Genetiği ve Islahı

SÜM5525 2018-2019 Güz

BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI

SÜM5533 2018-2019 Güz

BALIK KULUÇKAHANE YÖNTEMİ

SÜM5512 2018-2019 Bahar

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİYOTEKNOLOJİSİ

SÜM5548 2018-2019 Bahar

BALIK ÜREME BİYOLOJİSİ

SÜM6527 2018-2019 Bahar

BALIKLARDA ÜREME BİYOTEKNOLOJİSİ

SÜM3003 2017-2018 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM3007 2017-2018 Güz

Balık Genetiği ve Islahı

SÜM3505 2017-2018 Güz

Kültür Balıklarında Gamet Kalitesi

SÜM3519 2017-2018 Güz

Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Türler

SÜM5525 2017-2018 Güz

BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI

SÜM5533 2017-2018 Güz

BALIK KULUÇKAHANE YÖNTEMİ

SÜM3502 2017-2018 Bahar

Araştırma ve Deneme Metodları

SÜM5525 2017-2018 Bahar

BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI

SÜM6527 2017-2018 Bahar

BALIKLARDA ÜREME BİYOTEKNOLOJİSİ