Personel

Öğr.Gör.Dr. Fatma Aydoğmuş Öztürk
Öğr.Gör.Dr.
Fatma Aydoğmuş Öztürk
@ E-posta
aydogmus@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5625

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Trüf Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Kadro Birimi

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu / Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü / Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Doktora

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öztürk.,M., Tel.,G., Aydoğmuş Öztürk.,F., Duru.,E., 2014. The Cooking Effect on Two Edible Mushrooms in Anatolia: Fatty Acid Composition, Total Bioactive Compounds, Antioxidant and Anticholinesterase Activities. Records of Natural Products
2-) Öztürk.,M., Tümen.,İ., Uğur.,A., Aydoğmuş Öztürk.,F., Topçu.,G., 2011. Evaluation of Fruit Extracts of Six Turkish Juniperus Species for their Antioxidant, Anticholinesterase and Antimicrobial Activities. Journal of the Science Food and Agriculture
3-) Öztürk.,M., Duru.,E., Aydoğmuş Öztürk.,F., Harmandar.,M., Mahlıçlı.,M., Kolak.,U., Ulubelen.,A., 2009. GC-MS Analysis and Antimicrobial Activity of Essential Oil of Stachys cretica subsp. smyrnaea. Natural Product Communications
4-) Öztürk.,M., Aydoğmuş.,F., Duru.,E., Topçu.,G., 2007. Antioxidant activity of stem and root extracts of Rhubarb (Rheum ribes): An edible medicinal plant. Food Chemistry

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öztürk.,M., Duru.,E., Aydoğmuş Öztürk.,F., Elçin.,S., Harmandar.,M., 2008. Investigation of anticholinesterase on honeys. The 1stInternational Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aydoğmuş Öztürk Fatma, Günaydın Keriman, Öztürk Mehmet, Choudhary Muhammad Iqbal, 2017. Melanoma is just not skin cancer. 1st International Congress Medicinal and Aromatic Plants
2-) Aydoğmuş Öztürk.,F., Jahan.,H., Günaydın.,K., Öztürk.,M., 2016. Singlet Oxygen Production Capacity of Pine Honey Extracts. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Aydoğmuş Öztürk Fatma, Özdemir Ayşe, Günaydın Keriman, 2017. Composition, cytotoxic and apoptotic activities of Angelica Sylvestris L.var sylvestris. 5th International Drug Design Congress, Bahcesehir University School of Medecine, Istanbul, Turkey
2-) Elik Kübra, Selçuk Küçükaydın, Kaplaner Erhan, Aydoğmuş Öztürk Fatma, Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2017. Comparison of Anti-Inflammatory and Antioxidant Activity of Flower Honeys Produced in Various Countries. 45th Apimondia Internaional Apicultural Congress
3-) Aydoğmuş Öztürk Fatma, Günaydın Keriman, Öztürk Mehmet, Choudhary Muhammad Iqbal, 2017. Cytotoxic Activities Fruit and Leaf Extracts of Ecbalium elaterium Against Malign Melanoma. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants
4-) Aydoğmuş Öztürk.,F., Jahan.,H., Günaydın.,K., Öztürk.,M., Choudhary.,I., 2016. Anticancer activity of Sideritis leptoclada against Malign Melanoma. Novel Methods and Emerging Targets in Drug Discovery & Patented Drug Development, 4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress
5-) Aydoğmuş Öztürk.,F., Günaydın.,K., Terzioğlu.,P., Öztürk.,M., 2016. The Singlet Oxygen Quenching Capacity of Pine Honey Extracts. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
6-) Tel.,G., Öztürk.,M., Aydoğmuş Öztürk.,F., Duru.,E., 2013. Can Pine Honey Used as Urease Inhibitors? The Chemical Constituents and The Urease Inhibitory Activity of Various Honeys: A comparative Study on Honeys. XXXXIII International Apimondia Congress
7-) Öztürk.,M., Aydoğmuş Öztürk.,F., Duru.,E., Topçu.,G., 2006. The antioxidant activity of steams and roots of Rhubarb: Rheum ribes L. (Işkın): An edible plant. 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 8)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aydoğmuş Öztürk.,F., Günaydın.,K., 2008. Eucalyptus camaldulensis’in Leptocybe invasa’ya ve Hastalıklara Dayanıklı ve Hassas Çeşitlerinde Folin-Ciocalteu Reaktifi ile Toplam Fenol Tayini. I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu
2-) Öztürk.,M., Boğa.,M., Aydoğmuş Öztürk.,F., Kolak.,U., 2007. Adamotu (Mandragora autumnalis) kökünün antioksidan ve antikolinesteraz aktiviteleri açısından değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Kimya Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Öztürk.,M., Tel.,G., Aydoğmuş.,F., Duru.,E., . 2015. Balların Tıbbi Aktivitelerinin Apiteraik Amaçlı Zenginleştirilmesi Chapter in the “Arı Ürünleri ve Sağlık [Bee Products and Health]” . Yayın Evi: Sidas Company

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2018. NATURAL PRODUCT RESEARCH. Hakemlik Sayısı: 1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Moleküler Biyoloji ve Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ecballium elaterium’un, melanomaya karşı sitotoksik, fototoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması. 2017--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bazı Tıbbi Bitki ve Mantar Ekstrelerinin İnsan Melanoma Hücreleri Üzerine Etkileri. 2013-2017