Personel

Öğr.Gör.Dr. Fatma Aydoğmuş Öztürk
Öğr.Gör.Dr.
Fatma Aydoğmuş Öztürk
@ E-posta
aydogmus@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5744

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Kadro Birimi

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu / Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü / Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Doktora

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aydoğmuş Öztürk Fatma, Jahan Humera, Beyazit Neslihan, Günaydın Keriman, Choudhary Muhammad Iqbal, 2019. The anticancer activity of visnagin, isolated from Ammi visnaga L., against the human malignant melanoma cell lines, HT 144. Molecular Biology Reports
2-) Aydoğmuş Öztürk Fatma, Günaydın Keriman, Öztürk Mehmet, Jahan Humera, Duru Mehmet Emin, Choudhary Muhammad Iqbal, 2018. Effect of Sideritis leptoclada against HT-144 human malignant melanoma. Melanoma Research
3-) Öztürk.,M., Tel.,G., Aydoğmuş Öztürk.,F., Duru.,E., 2014. The Cooking Effect on Two Edible Mushrooms in Anatolia: Fatty Acid Composition, Total Bioactive Compounds, Antioxidant and Anticholinesterase Activities. Records of Natural Products
4-) Öztürk.,M., Tümen.,İ., Uğur.,A., Aydoğmuş Öztürk.,F., Topçu.,G., 2011. Evaluation of Fruit Extracts of Six Turkish Juniperus Species for their Antioxidant, Anticholinesterase and Antimicrobial Activities. Journal of the Science Food and Agriculture
5-) Öztürk.,M., Duru.,E., Aydoğmuş Öztürk.,F., Harmandar.,M., Mahlıçlı.,M., Kolak.,U., Ulubelen.,A., 2009. GC-MS Analysis and Antimicrobial Activity of Essential Oil of Stachys cretica subsp. smyrnaea. Natural Product Communications
6-) Öztürk.,M., Aydoğmuş.,F., Duru.,E., Topçu.,G., 2007. Antioxidant activity of stem and root extracts of Rhubarb (Rheum ribes): An edible medicinal plant. Food Chemistry

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öztürk.,M., Duru.,E., Aydoğmuş Öztürk.,F., Elçin.,S., Harmandar.,M., 2008. Investigation of anticholinesterase on honeys. The 1stInternational Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aydoğmuş Öztürk Fatma, Günaydın Keriman, Öztürk Mehmet, Choudhary Muhammad Iqbal, 2017. Melanoma is just not skin cancer. 1st International Congress Medicinal and Aromatic Plants
2-) Aydoğmuş Öztürk.,F., Jahan.,H., Günaydın.,K., Öztürk.,M., 2016. Singlet Oxygen Production Capacity of Pine Honey Extracts. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Sıcak Yusuf, Kurşun Aktar Bedriye Seda, Öztürk Mehmet, Aydoğmuş Öztürk Fatma, Demirtaş İbrahim, Nadeem Said, Özler Mehmet Ali, Emre Emine Elçin, İyidoğan Ayşegül, 2018. SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CHIRAL PYRAZOLE DERIVATIVES. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)
2-) Sıcak Yusuf, Kurşun Aktar Bedriye Seda, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, Aydoğmuş Öztürk Fatma, Demirtaş İbrahim, Nadeem Said, Özler Mehmet Ali, İyidoğan Ayşegül, 2018. SYNTHESIS, ANTIOXIDANT ACTIVITY AND ANTICHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY OF SOME NEW PYRAZOLE DERIVATIVES. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)
3-) Sıcak Yusuf, Kurşun Aktar Bedriye Seda, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, İyidoğan Ayşegül, Aydoğmuş Öztürk Fatma, Demirtaş İbrahim, Demirel Berk, 2018. Synthesis, Antioxidant and Anticholinesterase Inhibitory Activities of Chiral-Based Pyrazolo Derivatives Containing Heterocyclic Structures. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
4-) Sıcak Yusuf, Kurşun Aktar Bedriye Seda, Emre Emine Elçin, Öztürk Mehmet, Aydoğmuş Öztürk Fatma, İyidoğan Ayşegül, Kaplaner Erhan, Demirel Berk, Nadeem Said, Özler Mehmet Ali, Demirtaş İbrahim, 2018. Synthesis of Chiral Pyrazolo Derivatives Containing Pyrrolidinyl Ring as Tyrosinase and Urease Inhibitors. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
5-) Aydoğmuş Öztürk Fatma, 2018. An Overview of Cancer Research with Honey and Honey Products. 6th Internationla Muğla Beekeeping and Pine Honey COngress
6-) Aydoğmuş Öztürk Fatma, Özdemir Ayşe, Günaydın Keriman, 2017. Composition, cytotoxic and apoptotic activities of Angelica Sylvestris L.var sylvestris. 5th International Drug Design Congress, Bahcesehir University School of Medecine, Istanbul, Turkey
7-) Elik Kübra, Selçuk Küçükaydın, Kaplaner Erhan, Aydoğmuş Öztürk Fatma, Sıcak Yusuf, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2017. Comparison of Anti-Inflammatory and Antioxidant Activity of Flower Honeys Produced in Various Countries. 45th Apimondia Internaional Apicultural Congress
8-) Aydoğmuş Öztürk Fatma, Günaydın Keriman, Öztürk Mehmet, Choudhary Muhammad Iqbal, 2017. Cytotoxic Activities Fruit and Leaf Extracts of Ecbalium elaterium Against Malign Melanoma. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants
9-) Aydoğmuş Öztürk.,F., Jahan.,H., Günaydın.,K., Öztürk.,M., Choudhary.,I., 2016. Anticancer activity of Sideritis leptoclada against Malign Melanoma. Novel Methods and Emerging Targets in Drug Discovery & Patented Drug Development, 4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress
10-) Aydoğmuş Öztürk.,F., Günaydın.,K., Terzioğlu.,P., Öztürk.,M., 2016. The Singlet Oxygen Quenching Capacity of Pine Honey Extracts. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
11-) Tel.,G., Öztürk.,M., Aydoğmuş Öztürk.,F., Duru.,E., 2013. Can Pine Honey Used as Urease Inhibitors? The Chemical Constituents and The Urease Inhibitory Activity of Various Honeys: A comparative Study on Honeys. XXXXIII International Apimondia Congress
12-) Öztürk.,M., Aydoğmuş Öztürk.,F., Duru.,E., Topçu.,G., 2006. The antioxidant activity of steams and roots of Rhubarb: Rheum ribes L. (Işkın): An edible plant. 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 8)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aydoğmuş Öztürk.,F., Günaydın.,K., 2008. Eucalyptus camaldulensis’in Leptocybe invasa’ya ve Hastalıklara Dayanıklı ve Hassas Çeşitlerinde Folin-Ciocalteu Reaktifi ile Toplam Fenol Tayini. I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu
2-) Öztürk.,M., Boğa.,M., Aydoğmuş Öztürk.,F., Kolak.,U., 2007. Adamotu (Mandragora autumnalis) kökünün antioksidan ve antikolinesteraz aktiviteleri açısından değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Kimya Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Öztürk.,M., Tel.,G., Aydoğmuş.,F., Duru.,E., . 2015. Balların Tıbbi Aktivitelerinin Apiteraik Amaçlı Zenginleştirilmesi Chapter in the “Arı Ürünleri ve Sağlık [Bee Products and Health]” . Yayın Evi: Sidas Company

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Drug Development Research.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. NATURAL PRODUCT RESEARCH.

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Batı Anadolu’xxda Yetişen Yenilebilir ve Ticari Potansiyeli olan Mantarların Antioksiadan, Antikolinesteraz ve Antitümör Aktivitelerinden Sorumlu Bileşiklerin İzolasyonu ve Yapılarının Aydınlatılması. 2010-2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Moleküler Biyoloji ve Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ecballium elaterium’un, melanomaya karşı sitotoksik, fototoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması. 2017--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Organik Sentez, Farmakolojik Aktivite. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Heterosilkik Aminden Türeyen ve Tiyozolidin Analogu İçeren Bazı Yeni 5-sübstitüe-2-(sübstitüe)imino-tiyazolidin-4-on Türevlerinin Akılcı Dizaynı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Farmakolojik Aktivitesinin İncelenmesi. 2017--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Inonotus dyradeus ve Bjerandera adusta’nın Antioksidan, Sitotoksik ve Antikolinesteraz Enzim İnhibisyon Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Polisakkaritlerin Kromatografik Yöntemlerle İncelenmesi. 2017--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bazı Tıbbi Bitki ve Mantar Ekstrelerinin İnsan Melanoma Hücreleri Üzerine Etkileri. 2013-2017