Personel

Araş.Gör.Dr. Aykut Yozukmaz
Araş.Gör.Dr.
Aykut Yozukmaz
@ E-posta
aykutyozukmaz@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü / Deniz Biyolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimler 10.07.2006

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimler 10.02.2009

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimler 08.09.2017

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yabanlı Murat, Yozukmaz Aykut, Şener İdris, Tokul Ölmez Özge, 2019. Microplastic pollution at the intersection of the Aegean and MediterraneanSeas: A study of the Datça Peninsula (Turkey). MARINE POLLUTION BULLETIN
2-) YOZUKMAZ.,A., SEL.,F., YABANLI.,M., 2018. Heavy Metal Bioaccumulation in Enteromorpha intestinalis, (L.) Nees, A Macrophytic Algae: The Example of Kadin Creek (Western Anatolia). . Brazilian Archives of Biology and Technology
3-) Şaşı Hüseyin, Yozukmaz Aykut, Yabanlı Murat, 2018. Heavy metal contamination in the muscle of Aegean chub (Squalius fellowesii) and potential risk assessment. Environmental Science and Pollution Research
4-) TURK CULHA.,S., YABANLI.,M., BAKI.,B., YOZUKMAZ.,A., 2016. Heavy Metals in Tissues of Scorpionfish (Scorpaena porcus) Caught from Black Sea (Turkey) and Potential Risks to Human Health. Environmental Science and Pollution Research
5-) Yabanlı.,M., Katalay.,S., Yozukmaz.,A., İnanan.,E., 2015. Comparative study of heavy metals and selenium accumulation in the digestive gland and gills of Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) caught in Izmir Bay (Turkey) . Turkish Journal of Biochemistry
6-) Güllü.,K., Acar.,Ü., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., 2014. Replacement of Fish Meal with Fish Processing by-Product Silage in Diets for the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. 46(6),1697-1703. Pakistan Journal of Zoology
7-) Yabanlı.,M., Yozukmaz.,A., Alparslan.,Y., Acar.,Ü., 2014. Evaluation of heavy metals and selenium contents in the muscle tissues of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) in Western Anatolia. Journal of Food Agriculture & Environment
8-) Yabanlı.,M., Yozukmaz.,A., Sel.,F., 2014. Heavy metal accumulation in the leaves, stem and root of the invasive submerged macrophyte Myriophyllum spicatum L. (Haloragaceae): an example of Kadin Creek (Mugla, Turkey). Brazilian Archives of Biology and Technology
9-) Sunlu.,S., Sunlu.,U., Büyükışık.,B., Koray.,T., Kükrer.,S., Yozukmaz.,A., Uncumusaoğlu.,A., von Bröckel.,K., 2012. THE RELATIONSHIPS BETWEEN N:Si:P MOLAR RATIO AND COASTAL MARINE PHYTOPLANKTON IN IZMIR BAY (EASTERN AEGEAN SEA–TURKEY). Fresenius Environmental Bulletin
10-) Yozukmaz.,A., Sunlu.,S., Sunlu.,U., Özsuer.,M., 2011. The Determination of Organotin Compounds Levels in Sediment Samples from Turkish Aegean Sea Coast. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yabanlı.,M., Alparslan.,Y., Yapıcı.,H., Yapıcı.,S., Yozukmaz.,A., 2016. Determination of Heavy Metal Content in Commercial Marine Fish Hunted From South East of Aegean Sea and Their Potential Risk For Public Health.. Caspian Journal of Environmental Sciences
2-) Yabanlı.,M., Yozukmaz.,A., Sel.,F., 2014. Bioaccumulation of heavy metals in tissues of the gibel carp Carassius gibelio: example of Marmara Lake, Turkey.. Russian Journal of Biological Invasions

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yabanlı.,M., Coşkun.,Y., Öz.,B., Yozukmaz.,A., Sel.,F., Öndeş.,S., 2013. Bafa Göl'ünden elde edilen levreklerde (Dicentrarchus labrax) ve göl suyunda ağır metal içeriğinin belirlenmesi ve balık/halk sağlığı açısından durum değerlendirmesi. Bornova Veteriner Bilimleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) GÜLLÜ.,K., TEZEL.,R., YOZUKMAZ.,A., YAPICI.,S., ACAR.,Ü., ÖZDAL.,İ., ÖĞRETMEN.,F., TEKİN.,M., 2016. Creating a Feasibility Report for Sustainable Management of Işıklı and Gökgöl Wetlands.. FABA
2-) Yozukmaz.,A., Yabanli.,M., Sener.,I., Barlas.,M., 2016. The seasonal analysis of heavy metal content in soft tissues and shell of the species Mytilaster marioni gathered from the Lake Bafa . 41st CIESM Congress
3-) Yabanlı.,M., Yozukmaz.,A., Sel.,F., 2014. Determination of the Content of Heavy Metal in Mugil cephalus L. 1758 Obtained from Bafa Lake (Turkey) and Its Evaluation in terms of Public Health.. Aquacyprus 1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology
4-) Yabanlı.,M., Yozukmaz.,A., Sel.,F., 2013. Heavy Metals Concentration in tissues of the gibel carp, Carassius gibelio From the Marmara Lake, Turkey. . IV International Symposium "Invasion of alien species in Holarctic
5-) Sunlu.,S., Sunlu.,U., Büyükışık.,B., Koray.,T., Kükrer.,S., Yozukmaz.,A., Uncumusaoğlu.,A., von Bröckel.,K., 2011. THE RELATIONSHIPS BETWEEN N:SI:P MOLAR RATIO AND COASTAL MARINE PHYTOPLANKTON IN IZMIR BAY (EASTERN AEGEAN SEA TURKEY). VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılıç Burhan, Yozukmaz Nisan, Yozukmaz Aykut, 2018. Protection of Lake Bafa Nature Park by Using the Area as an Ecotourism Route. The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity
2-) Yabanlı Murat, Yozukmaz Aykut, Şener İdris, Öner Süleyman, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, 2018. Risk Assessment of Consumer Health by Determination of Heavy Metals Concentrations in Marinated and Smoked Seafood. The 4th International Symposium on Eurosian Biodiversity
3-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yapıcı Sercan, Yozukmaz Aykut, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. Milas, Avşar, Yaşyer, Ekinambarı Havzasındaki Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Üretim Sektörünün Mevcut Durumunun Tespiti ve Sektörel Sürdürülebilirlik İçin Yol Haritasının Oluşturulması. 4. ULUSAL SU KONGRESİ 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS
4-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yapıcı Sercan, Yozukmaz Aykut, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. Eşen Çayı Havzasında Tarımın, Hayvancılığın, Balıkçılığın ve Konutların Eşen Çayına Olan Etkisi ile İlgili Mevcut Durum Tespitinin Yapılması ve Sürdürülebilirlik için Yol Haritasının Oluşturulması. 4. ULUSAL SU KONGRESİ 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS
5-) Yabanlı Murat, Tezel Rifat, Yozukmaz Aykut, Şener İdris, 2017. A Research on Lethal Concentration 50 (LC50) Value of the Pesticides with Active Substances Like Avermectin- Bisamide in Juvenile Carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758).. VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems
6-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yozukmaz Aykut, Yapıcı Sercan, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. The Determination of Future Strategies for Aquaculture Activities in Avşar and Eşen Basins in Mugla Province where Aquaculture Production is Intense. Limnofish-2017
7-) Yabanlı Murat, Yozukmaz Aykut, Şener İdris, 2017. Arsenic Levels in Seven Marine Fish Species from the Eastern Aegean Sea and Health Risks Assessment for Consumers. The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity
8-) Şener İdris, Yabanlı Murat, Yozukmaz Aykut, 2017. An Investigation of the Effects of Arsenite (As 3) and Arsenate (As 5) Ions on Antioxidant Enzyme System of The Species, Echinodorus amazonicus Rataj. The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity
9-) Yabanlı.,M., Yozukmaz.,A., Sel.,F., 2015. Heavy Metal Bioaccumulation in Enteromorpha intestinalis, (L.) Nees, A Macrophytic Algae: Example of Kadin Creek (Western Anatolia).. 1st International Congress of Applied Biological Sciences (ICABS)
10-) Yozukmaz.,A., Sunlu.,S., Sunlu.,U., Özsüer.,M., 2010. The Determination of Organotin Compounds Levels in Sediment Samples from Turkish Aegean Sea Coast.. 39 th. Rapp. Comm. int. Mer Médit.(CIESM)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) TEZEL.,R., GÜLLÜ.,K., ACAR.,Ü., YOZUKMAZ.,A., 2016. Effects of Partial Use of Fisheries Processing Waste Silage in feeds of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) on Amino Acids Profile.. FABA
2-) Yabanlı.,M., Sel.,F., Yozukmaz.,A., 2014. The Evaluation of Selenium Concentrations in Mullus barbatus L., 1758 and Mullus surmelatus L., 1758 Obtained From Eastern Aegean Sea.. Aquacyprus 1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology
3-) Katalay.,S., Yabanlı.,M., Yozukmaz.,A., İnanan.,E., 2013. COMPARATIVE STUDY OF HEAVY METALS AND SELENIUM ACCUMULATION IN THE DIGESTIVE GLAND AND GILLS OF MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (LAMARCK, 1819) CAUGHT IN IZMIR BAY (TURKEY).. 40th Rapp. Comm. int. Mer Médit.(CIESM)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güllü.,K., Yabanlı.,M., Türker.,A., Yıldırım.,Ö., Özkoç.,H., Gökçe.,N., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., Acar.,Ü., Çantaş.,İ., 2015. Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma.. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (SUSEMP2015)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Yabanlı.,M., Yozukmaz.,A., 2015. Bafa Gölü’nün Çevresel Sorunları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) Güllü.,K., Tezel.,R., Acar.,Ü., Yozukmaz.,A., Türker.,A., 2014. Balık İşleme Atıklarından Elde Edilen Silajın Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yemlerinde Kullanılabilirliği.. 3. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) GÜLLÜ.,K., TEZEL.,R., YOZUKMAZ.,A., ACAR.,Ü., ÖZDAL.,İ., GÖKÇE.,N., YABANLI.,M., ÖZKOÇ.,H., TÜRKER.,A., YILDIRIM.,Ö., ÇANTAŞ.,İ., URÇUK.,H., . 2016. Eşen Çayında Faaliyet Gösteren Alabalık Üretim Tesislerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Model Bir Çalışma. . Yayın Evi: Can Gözde Matbaacılık

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Sunlu.,U., Yozukmaz.,A., Özsüer.,M., . 2015. THE AEGEAN SEA: MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE.. Yayın Evi: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (Turkish Marine Research Foundation).

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Brazilian Archives of Biology and Technology.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bafa Göl'ünden elde edilen levreklerde (Dicentrarchus labrax) ve göl suyunda ağır metal içeriğinin belirlenmesi ve balık/halk sağlığı açısından durum değerlendirmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) THE RELATIONSHIPS BETWEEN N:Si:P MOLAR RATIO AND COASTAL MARINE PHYTOPLANKTON IN IZMIR BAY (EASTERN AEGEAN SEA–TURKEY) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin Su Ürünleri Sektörüne Yönelik Stratejisinin Belirlenmesi Projesi--GEKA. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Çivril Belediyesi - Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)- Proje No:TR32/15/DFD/0013. Proje Türü: Diğer(Ulusal). Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi için Fizibilite Raporu Oluşturulması (Eylül 2015-Aralık 2015). 2015-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. 2014-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 111B061 "MİNİK AHTAPOT İLE DENİZDEKİ ARKADAŞLARINI TANIYORUZ". 2011-2011

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İZTUZU DALYANI'NIN FİZİKO-KİMYASAL VE MİKROBİYAL SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İŞLENMİŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİNDE BAZI AĞIR METALLERİN BELİRLENMESİ VE TÜKETİCİ SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK DEĞERLENDİRMESİ. 2016-2018
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 13/121 "Bafa Gölü Su Ve Sedimenti İle Askıda Katı Maddede Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması". 2014--1
4-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 13/136 "Köyceği Dalyan Sulak Alan'ında (2013-2014) İhtiyoplankton ve Su Kalitesi Üzerine Belirlemeler". 2014--1
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 2009/SÜF/018 "EGE DENİZİ KIYI ŞERİDİNDEKİ BAZI LİMAN VE MARİNALARDA SEDİMENTTEKİ ORGANİK KALAY BİLEŞİKLERİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ". 2009-2010