Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aynur Yıldırım
Doktor Öğretim Üyesi
Aynur Yıldırım
@ E-posta
aynury@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5713

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Ekonomi Ve Finans Bölümü / Ekonomi Ve Finans Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçam Üniversitesi İİBF İktisat 26.06.2000

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 21.06.2004

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 03.06.2015

Yayin Bilgileri

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldırım Aynur, Akgün Güngör Gonca, 2019. Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi
2-) Yıldırım Aynur, Akgün Güngör Gonca, 2019. Açık Ekonomilerde Gelir Düzeyi, Kurumsal Faktörler ve Çalışma Tercihleri (Boş Zaman)İlişkisi: Küresel Bütünleşme Çalışma Yükümlülüğünü Azaltıyor mu?. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Özkoç Hatice Hicret, Yıldırım Aynur, Kudubeş Emir, 2017. Çevresel Kuznest Eğrisinin Geçerliliğinin Düşük ve Üst Orta Gelirli Ülkeler İçin Sınanması: 1964-2009 Dönemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) YILDIRIM.,A., GÖKALP.,F., 2016. Gelişmiş Ülkelerde Kurumsal Yapı ve Uluslararası Rekabet Gücü İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi
5-) YILDIRIM.,A., 2014. Kurumsal Yapı ve Terör İlişkisinin Toplumsal Maliyeti. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) YILDIRIM.,A., 2007. Samuelson-Balassa Hipotezi ve Reel Kurlar: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya İçin Sınanması. Finans Politik&Ekonomik Yorumlar Dergisi
2-) GÖKALP.,F., YILDIRIM.,A., 2006. Türkiye İmalat Sanayi Dış Ticaretinin Kirlilik Emisyonu. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) YILDIRIM.,A., 2005. AB Sürecinde Türkiye'de Dış Ticaret Hadlerinin Gelir Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) GÖKALP.,F., YILDIRIM.,A., 2004. Dış Ticaret ve Çevre: Kirlilik Sığınakları Hipotezi Türkiye Uygulaması. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldırım Aynur, 2019. TÜRK CUMHURİYETLERİNDE KADIN İSTİHDAMININ EKONOMİKBÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YOKSULLUĞUN FEMİNİZASYONU. IV Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Akgün Güngör Gonca, Yıldırım Aynur, 2018. Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde İhracatın İstihdam Esnekliği, Panel Veri Analizi. IV. International Caucasus Central Asia Foreign TradeLogistics Congress
3-) Yıldırım Aynur, Özkoç Hatice Hicret, 2017. Makro Ekonomik Performans ve Genç İşsizlik İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. III. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi
4-) Yıldırım Aynur, Gökalp Mehmet Faysal, 2015. Institutions and Economic Performance: A Review on the Developing Countries. Istanbul Conference of Economics and Finance

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) GÖKALP.,F., YILDIRIM.,A., . 2004. Türkiye- AB Gümrük Birliği Sürecinin Ekonomik Etkileri . Yayın Evi: Seçkin Yayınevi

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi .
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi.

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Dış Ticaret ve Çevre: Kirlilik Sığınakları Hipotezi Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
2-) Institutions and Economic Performance: A Review on the Developing Countries - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:11
3-) Samuelson-Balassa Hipotezi ve Reel Kurlar: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya İçin Sınanması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
4-) Dış Ticaret ve Çevre: Kirlilik Sığınakları Hipotezi Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) AB Sürecinde Türkiye'de Dış Ticaret Hadlerinin Gelir Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) Dış Ticaret ve Çevre: Kirlilik Sığınakları Hipotezi Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
7-) Türkiye İmalat Sanayi Dış Ticaretinin Kirlilik Emisyonu - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
8-) Samuelson-Balassa Hipotezi ve Reel Kurlar: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya İçin Sınanması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
9-) Samuelson-Balassa Hipotezi ve Reel Kurlar: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya İçin Sınanması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
10-) Samuelson-Balassa Hipotezi ve Reel Kurlar: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya İçin Sınanması - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
11-) Samuelson-Balassa Hipotezi ve Reel Kurlar: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya İçin Sınanması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:3
12-) AB Sürecinde Türkiye'de Dış Ticaret Hadlerinin Gelir Etkisi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
13-) AB Sürecinde Türkiye'de Dış Ticaret Hadlerinin Gelir Etkisi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
14-) Samuelson-Balassa Hipotezi ve Reel Kurlar: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya İçin Sınanması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:2
15-) AB Sürecinde Türkiye'de Dış Ticaret Hadlerinin Gelir Etkisi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1

(G-2)Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. TÜBA-TÜKSEK Kuzey Ege Adaları'nda (Gökçeada - Bozcada) Kültürel Değer ve Sembolik Önem Olarak Geleneksel Meslekler: Sözlü Tarih Belgeleme Çalışması (Bozcaada)- TÜBA/İST/98 . 2006-2007
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. TÜBA-TÜKSEK Kuzey Ege Adaları'nda (Gökçeada - Bozcada) Kültürel Değer ve Sembolik Önem Olarak Geleneksel Meslekler: Sözlü Tarih Belgeleme Çalışması (Gökçeada) -TÜBA/İST/169 . 2005-2006

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi. Türkiye, Çanakkale. . 2006
2-) Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu I. Türkiye, Muğla. . 2004

Verdiği Dersler

EKF2001 2019-2020 Güz

Mikro Ekonomi I

EKF3003 2019-2020 Güz

Uluslararası Ekonomi I

EKF4001 2019-2020 Güz

Türkiye Ekonomisi

UTL3507 2019-2020 Güz

Türkiye Ekonomisi

UİT5503 2019-2020 Güz

Uluslararası Ticaret Teorileri

İKT4905 2019-2020 Güz

Türkiye Ekonomisi

UİT5504 2019-2020 Bahar

Uluslararası Ticaret Politikaları

EKF1001 2018-2019 Güz

Temel Ekonomi I

EKF2001 2018-2019 Güz

Mikro Ekonomi I

EKF3003 2018-2019 Güz

Uluslararası Ekonomi I

EKF4001 2018-2019 Güz

Türkiye Ekonomisi

UTL1003 2018-2019 Güz

Ekonomiye Giriş I

UİT5503 2018-2019 Güz

Uluslararası Ticaret Teorileri

İKT4905 2018-2019 Güz

Türkiye Ekonomisi

EKF2002 2018-2019 Bahar

Mikro Ekonomi II

EKF3004 2018-2019 Bahar

Uluslararası Ekonomi II

EKF4002 2018-2019 Bahar

Kalkınma Ekonomisi

UİT5504 2018-2019 Bahar

Uluslararası Ticaret Politikaları