Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aynur Yıldırım
Doktor Öğretim Üyesi
Aynur Yıldırım
@ E-posta
aynury@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5713

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Ekonomi Ve Finans Bölümü / Ekonomi Ve Finans Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçam Üniversitesi İİBF İktisat 26.06.2000

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 21.06.2004

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 03.06.2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldırım Aynur, Akgün Güngör Gonca, 2019. Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi
2-) Özkoç Hatice Hicret, Yıldırım Aynur, Kudubeş Emir, 2017. Çevresel Kuznest Eğrisinin Geçerliliğinin Düşük ve Üst Orta Gelirli Ülkeler İçin Sınanması: 1964-2009 Dönemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) YILDIRIM.,A., GÖKALP.,F., 2016. Gelişmiş Ülkelerde Kurumsal Yapı ve Uluslararası Rekabet Gücü İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi
4-) YILDIRIM.,A., 2014. Kurumsal Yapı ve Terör İlişkisinin Toplumsal Maliyeti. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) YILDIRIM.,A., 2007. Samuelson-Balassa Hipotezi ve Reel Kurlar: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya İçin Sınanması. Finans Politik&Ekonomik Yorumlar Dergisi
2-) GÖKALP.,F., YILDIRIM.,A., 2006. Türkiye İmalat Sanayi Dış Ticaretinin Kirlilik Emisyonu. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi
3-) YILDIRIM.,A., 2005. AB Sürecinde Türkiye'de Dış Ticaret Hadlerinin Gelir Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) GÖKALP.,F., YILDIRIM.,A., 2004. Dış Ticaret ve Çevre: Kirlilik Sığınakları Hipotezi Türkiye Uygulaması. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akgün Güngör Gonca, Yıldırım Aynur, 2018. Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde İhracatın İstihdam Esnekliği, Panel Veri Analizi. IV. International Caucasus Central Asia Foreign TradeLogistics Congress
2-) Yıldırım Aynur, Özkoç Hatice Hicret, 2017. Makro Ekonomik Performans ve Genç İşsizlik İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. III. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Yıldırım Aynur, Gökalp Mehmet Faysal, 2015. Institutions and Economic Performance: A Review on the Developing Countries. Istanbul Conference of Economics and Finance

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) GÖKALP.,F., YILDIRIM.,A., . 2004. Türkiye- AB Gümrük Birliği Sürecinin Ekonomik Etkileri . Yayın Evi: Seçkin Yayınevi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi .
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi.

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. TÜBA-TÜKSEK Kuzey Ege Adaları'nda (Gökçeada - Bozcada) Kültürel Değer ve Sembolik Önem Olarak Geleneksel Meslekler: Sözlü Tarih Belgeleme Çalışması (Bozcaada)- TÜBA/İST/98 . 2006-2007
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. TÜBA-TÜKSEK Kuzey Ege Adaları'nda (Gökçeada - Bozcada) Kültürel Değer ve Sembolik Önem Olarak Geleneksel Meslekler: Sözlü Tarih Belgeleme Çalışması (Gökçeada) -TÜBA/İST/169 . 2005-2006

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi. Türkiye, Çanakkale. . 2006
2-) Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu I. Türkiye, Muğla. . 2004

Verdiği Dersler

ÇEP102 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İKP101 2017 Bahar Ek Sınav 2

İKTİSADA GİRİŞ

ÇEP102 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İKP101 2017 Bahar Ek Sınav 1

İKTİSADA GİRİŞ

EKF3004 2018-2019 Bahar

Uluslararası Ekonomi II

EKF2002 2018-2019 Bahar

Mikro Ekonomi II

EKF2002 2018-2019 Bahar

Mikro Ekonomi II

EKF4002 2018-2019 Bahar

Kalkınma Ekonomisi

EKF3004 2018-2019 Bahar

Uluslararası Ekonomi II

EKF2002 2018-2019 Bahar

Mikro Ekonomi II

EKF4002 2018-2019 Bahar

Kalkınma Ekonomisi

UİT5504 2018-2019 Bahar

Uluslararası Ticaret Politikaları

UİT5503 2018-2019 Güz

Uluslararası Ticaret Teorileri

EKF2001 2018-2019 Güz

Mikro Ekonomi I

EKF2001 2018-2019 Güz

Mikro Ekonomi I

EKF2001 2018-2019 Güz

Mikro Ekonomi I

UTL1003 2018-2019 Güz

Ekonomiye Giriş I

EKF1001 2018-2019 Güz

Temel Ekonomi I

EKF1001 2018-2019 Güz

Temel Ekonomi I

EKF4001 2018-2019 Güz

Türkiye Ekonomisi

EKF3003 2018-2019 Güz

Uluslararası Ekonomi I

İKT4905 2018-2019 Güz

Türkiye Ekonomisi

İKT4905 2018-2019 Güz

Türkiye Ekonomisi

UTL1003 2018-2019 Güz

Ekonomiye Giriş I

UTL1003 2018-2019 Güz

Ekonomiye Giriş I

EKF4001 2018-2019 Güz

Türkiye Ekonomisi

EKF3003 2018-2019 Güz

Uluslararası Ekonomi I

UTL2006 2017-2018 Yaz

Makro Ekonomi

UTL2006 2017-2018 Yaz

Makro Ekonomi

DŞT2504 2017-2018 Bahar

MESLEK ETİĞİ

DŞT2002 2017-2018 Bahar

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2

İŞY1814 2017-2018 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT1002 2017-2018 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

EKF3004 2017-2018 Bahar

Uluslararası Ekonomi II

UTL2006 2017-2018 Bahar

Makro Ekonomi

EKF3004 2017-2018 Bahar

Uluslararası Ekonomi II

UTL2006 2017-2018 Bahar

Makro Ekonomi

DŞT2801 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT2001 2017-2018 Güz

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1

İŞY1813 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

EKF3003 2017-2018 Güz

Uluslararası Ekonomi I

UTL2005 2017-2018 Güz

Mikro Ekonomi

DŞT2003 2017-2018 Güz

ULUSLAR ARASI FİNANSMAN

DŞT2801 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT2807 2017-2018 Güz

ULUSLARARASI İKTİSAT

EKF3003 2017-2018 Güz

Uluslararası Ekonomi I

UTL2005 2017-2018 Güz

Mikro Ekonomi

İŞY1806 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1806 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1814 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT2002 2016-2017 Bahar

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2

DŞT2504 2016-2017 Bahar

MESLEK ETİĞİ

DŞT1002 2016-2017 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

İŞY1813 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2001 2016-2017 Güz

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1

DŞT2003 2016-2017 Güz

ULUSLAR ARASI FİNANSMAN

İŞY1805 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1819 2016-2017 Güz

EKONOMİ

DŞT2807 2016-2017 Güz

ULUSLARARASI İKTİSAT

İŞY1805 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT1001 2016-2017 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İKT3004 2015-2016 Yaz

Uluslararası İktisat Pol.

DŞT2002 2015-2016 Bahar

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2

DŞT1002 2015-2016 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

İŞY1806 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1806 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT2504 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

İŞY1814 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1819 2015-2016 Güz

EKONOMİ

DŞT2003 2015-2016 Güz

ULUSLAR ARASI FİNANSMAN

DŞT2001 2015-2016 Güz

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1

İŞY1813 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1805 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1805 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2807 2015-2016 Güz

ULUSLARARASI İKTİSAT

DŞT1001 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

LOJ2510 2013-2014 Yaz

MESLEK ETİĞİ

İŞY1814 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT2504 2014-2015 Bahar

MESLEK ETİĞİ

DŞT2002 2014-2015 Bahar

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2

İŞY1806 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT1002 2014-2015 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

İŞY1806 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT2807 2014-2015 Güz

ULUSLARARASI İKTİSAT

İŞY1819 2014-2015 Güz

EKONOMİ

İŞY1805 2014-2015 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2003 2014-2015 Güz

ULUSLAR ARASI FİNANSMAN

DŞT2001 2014-2015 Güz

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1

İŞY1813 2014-2015 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT1001 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İŞY1805 2014-2015 Güz

MİKRO EKONOMİ